Get Adobe Flash player

Author Archive

Zapraszam mieszkańców i radnych 30 września 2014r. na wizje lokalną w sprawie budowy ulic chodników i oświetlenia ulicznego na ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku i Nowodworskiej w Wituni

Zapraszam mieszkańców i radnych 30 września 2014r. o godz. 8 na wizje lokalną w sprawie budowy ulic chodników i oświetlenia ulicznego na ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku i ulicy Nowodworskiej w Wituni z udziałem starosty i zarządu powiatu oraz dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr. Rozpoczęcie wizji lokalnej i zbiórka przy rondzie burmistrza Lindeckiego przy ul. Gdańskiej w Więcborku.

Tomasz Bracka

 

Nielegalny i wadliwy herb Więcborka do wymiany natychmiast !!!

W tym roku obchodzimy jubileusz 926 lat obecnego herbu miasta Więcbork nadanego w 1087r. przez Księcia Władysława Hermana za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087r. ówczesnemu właścicielowi miasta Przecławowi Grzymała poprzez wyrażenie zgody na otwarcie bramy w herbie Grzymała i umieszczenie w niej rycerza w zbroi.

Piastowski ród Grzymała miał od zarania swoją siedzibę zamkową w Więcborku. Zamek Grzymalitów mieścił się na moich rodzinnych terenach za plażą miejską w Więcborku w okolicach zdemolowanej strzelnicy. Zamek stał na widocznym do dziś wzgórzu zamkowym oddalonym o 200 metrów za wczesnośredniowiecznym grodem więcborskim datowanym na VII w. pne.

Przecław Grzymała miał syna Mikołaja który był kasztelanem z Biechowa jako dziedzic Więcborka i Potulic siedziby zamkowej Grzymalitów. Synami Mikołaja z małżeństwa z Kochną Ostrorogą był Pietrasz i Przecław. Starszy syn Pietrasz, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w 1506r. od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potulickich. Syn Pietrasza Domosław Grzymalita kasztelan Rogoziński sprzedał w 1375r. miasto rodzinne Grzymalitów Więcbork i jego siedzibę zamkową rodowi Pęperzyńskich (także Pamperzyńskich herbu łodzia).

Już czas najwyższy by władze miejskie przywrócił ten prastary herb więcborski Piastów, będący zarazem herbem pierwszych i ostatnich właścicieli Więcborka Grzymalitów i Potulickich herbu Grzymała wywodzących się z tej samej rodziny.

Z więcborskimi Grzymalitami spokrewniony był też więcborski ród Pałuków który posiadał w mieście trzeci drewniany zamek mieszczący się na wzgórzu Świętej Katarzyny w Więcborku, w okolicach obecnego budynku KBS Więcbork i byłego kościoła pod tym samym wezwaniem z przed 1000 lat, gdzie dziś mieści się kaplica cmentarna wybudowana 270 lat temu przez Potulickich z Więcborka. Ród Pałuków wywodzi się z czeskiej rodziny Sławnikiewiczów, z tego rodu pochodził również św. Wojciech. Brat św. Wojciecha – Sobibór przybył na dwór Bolesława Chrobrego i jako rycerz walczył u jego boku.

Na marginesie dodam, że w czasach Królestwa Polskiego, Łobżenica i Górka Klasztorna należały do Więcborka i tam bito polskie monety ówczesnego państwa polskiego, którego zarząd nad dobrami ziemskimi był w więcborskich zamkach królewskich.

To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że ślepe i głuche władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać przecież tu nie ma czego się wstydzić !!!

Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis Herbu miasta Więcbork z 1087r. :

”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork.

Minister Cyfryzacji i Administracji  w piśmie  nr. DWJS – WSUST.75.10.2014 skierowanym do burmistrza Więcborka podzielił  moje zdanie, że herb Więcborka jest nieprawidłowy i wymaga przywrócenia do stanu pierwotnego, czyli zaprezentowanego w tym artykule. To stanowisko ministerstwa wpłynęło na biurko burmistrza Więcborka na początku roku  14.01.2014r. Minister Cyfryzacji i Administracji wyśmiał głupoty gminnego historyka po podstawówce Leszka Skazy na które nie raz powoływał się burmistrz Toczko.

Dyrdymały pana Skazy napisane w piśmie burmistrza i Rady Miejskiej skierowane do MCiA zostały wyśmiane w Monografii Więcborka  z 1993r, przez profesorów historii!!! Przypominam, że  herb Więcborka pochodzi z 1087r. i był on herbem pierwszych właścicieli Więcborka Grzymalitów herbu Grzymała mających tu swoją siedzibę zamkową ( źródło Monografia Więcborka z 1993r. strona 153 i 142, 165 dział ,,Patronat” str. 153, ,,Kaplica Zamkowa” str 165 , ,,Herb Więcborka z 1087r.” str. 142, Dzieje Parafii Więcborskiej – autor ks mgr Jarosław Kaźmierczak .

Pomimo ośmiu miesięcy od stwierdzenia przez Ministra Cyfryzacji i Administracji, że wadliwy herb Więcborka i flaga miejska jest niedopuszczalny prawnie i wymaga zmiany stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r, (Dz.U.Nr. 31, poz. 130 z późn. zm.), nie zostały zmienione i przywrócone do stanu pierwotnego co świadczy o nieudolności władz miejskich i Rady Miejskiej Więcborka, która o zgrozo ubiega się o reelekcje.  Wobec manipulacji pana Skazy i władz miejskich co do pierwotnych właścicieli i pierwotnego ich herbu Więcborka z 1087r., czyli Grzymalitów przekazałem do Ministra Cyfryzacji i Administracji stosowne dowody naukowe świadczące o tym zatajanym przez władze miejskie fakcie.

Tomasz Bracka

Najstarszy herb Więcborka z 1087r.

Najstarszy herb Więcborka z 1087r.

Rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego powstała w 1933r., na przedmieściach Więcborka

Rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego powstała w 1933r., na przedmieściach Więcborka. Stało się to za sprawą przyłączenia 13 lipca 1933r. do granic miasta i gminy Więcbork z powiatu wrzyskiego Runowa Krajeńskiego, Borzyszkowa, Zabartowa, obszarów dworskich Runowo i Runowo Młyn – źródło Monografia Więcborka z 1993r. strona 69. Po tym włączeniu do granic miejskich obszarów dworskich Runowo i Runowo Młyn, Zarząd Miejski Więcborka w 1933r. w składzie Burmistrz Piotr Lindecki i członkowie zarządu miasta Jan Bracka, Marian Przybylski, Albin Umiński wszyscy należący do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Mar.Józefa Piłsudskiego ( źródło Archiwum Państwowe w Bydgoszczy sygn. akt 39 akta Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kr z lat 1920 – 1939r., oraz Monografia Więcborka wydana w 1993r., przez Urząd Miejski w Więcborku strona 65, 66, 67 ), podjęli decyzję o utworzeniu na przedmieściach Więcborka rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w pałacu w Runowie Młyn na przedmieściach Więcborka. Rezydencja prezydencka istniała w tym miejscu od 1933r. do 01.09. 1939r. To właśnie w tej rezydencji i w Więcborku dochodziło do częstych wizyt Prezydenta Mościckiego, Marszałków Polski i przedstawicieli Rządu II RP.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Prezydent Mościcki i Marszałkowie Polski bywali też w domu mojego pradziadka Jana Bracka na więcborskim Rynku, gdzie z woli Jana Bracka mieścił się Urząd Miejski w Więcborku od 23.01.1920r. do jego śmierci czyli do 9 maja 1938r., źródło – (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy syg. akt 5962 Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu). Ten sam dokument potwierdza, że w domu Jana Bracka na ul. Piłsudskiego mieściła się też Poczta Polska w Więcborku w tym samym okresie od 1920 do 1938r. Po śmierci Jana Bracka w 1938r., syn Jana Bracka, Konrad Jan Bracka i pozostali spadkobiercy udostępnili te obiekty władzą polskim na Urząd Miejski i Pocztę Polską co potwierdziło ich pro polskie zachowanie na rok przed wybuchem II Wojny Światowej.

Celowo dodałem szersze źródłowe opracowanie dotyczące zasług Jana Bracka dla regionu i II RP, by w ten sposób odpowiedzieć na pomówienia i manipulacje medialne burmistrza Toczko i redaktora Środeckiego z Wiadomości Krajeńskich, który z burmistrzem Toczko chciał podważyć słuszną decyzje Prezydium Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko Pomorskiego nr. WPS.II. 5212.9.2014.MK z 26 marca 2014r. o uznaniu mogily i grobu śp. Jana Bracka miejscem Pamięci Narodowej RP. To co pradziadek Jan Bracka zrobił dla tego miasta i regionu, odtwarzając i budując polskość po ponad stu latach zabirów w latach 1920 – 1938r., tego nikt inny tu nie dokonał!

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku

Przypomnę, że to Jan Bracka powołał do życia najstarszą w regionie organizacje militarną czyli Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku będąc jego prezesem od powstania 03. 12. 1933r., do samej śmierci. Był też założycielem Polskiego Kupiectwa w Więcborku oraz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Więcbork wraz z synem Henrykiem Bracka i Joachimem Bracka – źródło – ( Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Monografia Więcborka z 1993r. strona 77, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy w zespole Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu sygn. 30238.). Reasumując Jan Bracka to współtwórca II RP, legionista i piłsudczyk, który stracił na wojnie w walce o wolność Polski syna Romana Bracka – źródło (Archiwum Państwowe w Bydgoszcz sygn. akt nr 5962 Urzędu Województwa Pomorskiego w Toruniu).

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Natomiast w listopadzie 1939r., wydane zostało antypolskie zarządzenie biskupa gdańskiego Karla Marii Spletta, które nakazywało usunąć pisownie i język polski z kościołów i cmentarzy katolickich, to zarządzenie dotknęło też grobu Jana Bracka na cmentarzu parafialnym w Więcborku,  który zbeszczeszczono – źródło ( Monografia Miasta Więcbork z 1993r. wydana przez Urząd Miejski w Więcborku strona 96 autor prof. Włodzimierz Jastrzębski).

Pradziadek Jan Bracka budował po latach zaborów polskość na tym przygranicznym terenie MiG Więcbork, dla tego tak był znienawidzony po śmierci przez faszystów i komunistów po wojnie i w czasach obecnych!  Wobec przytoczonych dowodów i faktów jest bezsprzeczne i w pełni udowodnione panie burmistrzu Więcborka Pawle Toczko, że Jan Bracka to współtwórca i budowniczy II Rzeczypospolitej Polskiej w  Polsce i przygranicznym polskim Więcborku, a jego mogiła jest od zawsze miejscem pamięci narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, co już potwierdziły najwyższe władze II RP uczestnicząc 13 maja 1938r., w pogrzebie państwowym śp Jana Bracka wraz z wszystkimi organizacjami państwowymi i świeckimi z regionu i tysiącami mieszkańców Więcborka i powiatu.

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim rynku, gdzie w czasach II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim rynku, gdzie w czasach II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku

Jak podaje Gazeta Sępoleńska rok 12 nr. 40 z dnia 18.05.1938r. cyt. ,,Wspaniały pogrzeb Jana Bracka jakiego miasto Więcbork jeszcze nie widziało, odbył się w piątek 13, bm.  W pochodzie pogrzebowym znalazły się wszystkie organizacje świeckie jak i kościelne. Kondukt żałobny w asyście czterech księży prowadził proboszcz ks. dziekan Wilmowski. Za trumną postępowała liczna rodzina i bardzo liczna rzesza przyjaciół i wiernych. Takie są owoce pracy i prostoty. ”W tej samej gazecie jest nekrolog mojej rodziny następującej treści ,, Za okazane dowody współczucia, złożone wieńce oraz liczny udział w pogrzebie naszego ojca ś.p.  Jana Bracka  składamy nasze najserdeczniejsze ,,Bóg Zapłać !” Rodzina . Więcbork 16 maja 1938r.

Zatem panie burmistrzu Toczko i  panie Środecki z WK synowie Jana Bracka nie przemianowali ś.p. Jana Bracka na Jochana, co w perfidny i obrzydliwy sposób sugerował kłamca i manipulator medialny Robert Środecki w Wiadomościach Krajeńskich, by następnie burmistrz wysłał te pomówienia w donosie do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.  To się fachowo nazywa celowa manipulacja i kłamliwa konfidencja panie burmistrzu Pawle Toczko. Życiorys ś.p. Jana Bracka współtwórcy II Rzeczypospolitej Polskiej nie jest pan w stanie podważyć i do pięt pan Janowi Bracka nie dorasta razem z pańską kadzielnicą medialną Robertem Środeckim z WK. Prawda ponownie wygrała, a kłamstwa i pomówienie WK i burmistrza Toczko zdemaskowały fakty i dorobek życiowy ś.p. Jana Bracka!

Podobny trik zastosowano wobec mojej osoby po przyznaniu mi złotego medalu Marszałka województwa 05.06.2014r., za walkie o niepodległość Polski i prawa człowieka wysyłając pomawiające mnie sępoleńskie piśmidło WK do Marszałka Całbeckiego. Te pomówienia WK było celowo dystrybuowane by mnie ośmieszyć przez radnego wojewódzkiego Marka Witkowskiego w Sejmiku Wojewódzkim w Toruniu. Ta sprawa jest już w Sądzie Karnym w Tucholi. Pragnę państwa poinformować, że pomówienia te okazały się bezpodstawne, wobec licznych dowodów mojej działalności opozycyjnej  i niepodległościowej w PRL co zdeponowane jest w dokumentach IPN i kapituły, która przyznała mi ten medal. Pomimo pomówień i donosu zazdrośników kapituła medalu nie zmieniła swojej słusznej decyzji w mojej sprawie.

Tomasz Bracka

 

Powstanie trzecie rondo w Więcborku przy ulicy Mickiewicza i Pocztowej i nowy hodnik przy ul. Złotowskiej w Wituni!!!

Po mojej interwencji Zarząd Drogowy w Bydgoszczy zlecił wykonanie audytów dla dwóch niebezpiecznych skrzyżowań w mieście Więcbork.  Prace audytowe zakończone 31.08.2014r. ,obejmowały skrzyżowania przy ulicach Pocztowej – Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich oraz przy ulicach Hallera – Złotowska i Wyzwolenia.

W ramach wykonanych prac audytowych wykonano projekt audytowy trzeciego ronda w Więcborku, które powstanie przy ulicach Mickiewicza – Pocztowa – Powstańców Wielkopolskich. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości powstanie tu trzecie rondo w Więcborku, przypominam, że drugie rondo będzie wybudowane w 2015r. przy zbiegu DW 241 i 242 przy ul. Wyzwolenia w Więcborku.

W ramach audytu wykonano koncepcje bezpieczeństwa skrzyżowania DW  241 przy ul. Hallera – Wyzwolenia – Złotowska gdzie pojawią się wysepki i bezpieczne przejścia dla pieszych.  Ciekaw jestem co na to radni bezradni  i burmistrz Więcborka oraz klakierzy konającej władzy. Nie wstyd wam  władze miejskie, że was wyręczam nieodpłatnie od 25 lat wobec waszej niekompetencji i lenistwa w tak oczywistych sprawach !!!

Poniżej załączam pismo dyrektora ZDW w Bydgoszczy z dnia 12.12.2013r., nr.   ZDW.Tc507.23.3.13 skierowane do mnie  Tomasza Bracka w sprawie opisywanych w artykule inwestycjach w tym  budowy ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia i audytu na kolejne dwa skrzyżowania w mieście z których kolejne przy ul. Pocztowej i Mickiewicza będzie rondem. Jak wynika w prost z tego pisma wszystkie te inwestycje są realizowane na mój wniosek.

Kolejna dobra wiadomość dotyczy mieszkańców ulicy Złotowskiej w Wituni,  gdzie od sygnalizacji świetlnej do ul. Witosa wybudowany będzie, kilometr nowego chodnika. Inwestycja będzie zrealizowana w 2015r. w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

Przy okazji publiczne pragnę podziękować  panu dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy za pozytywne załatwienie moich wniosków na rzecz poprawy bezpieczeństw wszystkich mieszkańców miasta i gminy Więcbork.  Bóg Zapłać panie dyrektorze w imieniu własnym oraz pieszych i kierowców  !!!

Tomasz Bracka

Pobierz projekt budowa chodnika_w miejscowości Witunia

Mapa nowego chodnika w Wituni

Mapa nowego chodnika w Wituni

 

Pismo dyrektora ZDW do Tomasza Bracka w/s budowy ronda w Więcborku i audytu na kolejne dwa skrzyżowania

Pismo dyrektora ZDW do Tomasza Bracka w/s budowy ronda w Więcborku i audytu na kolejne dwa skrzyżowania

Pismo dyrektora ZDW do Tomasza Bracka w/s budowy ronda w Więcborku i audytu na kolejne dwa skrzyżowania

Pismo dyrektora ZDW do Tomasza Bracka w/s budowy ronda w Więcborku i audytu na kolejne dwa skrzyżowania

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Miejsce przyszłego ronda w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Miejsce przyszłego ronda w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

 

Projekt obwodnicy w Więcborku, którą chcę wybudować w przypadku wygranych wyborów samorządowych na urząd burmistrza Więcborka 16.11.2014r.

Projekt obwodnicy w Więcborku, którą chcę wybudować w przypadku wygranych wyborów samorządowych na urząd burmistrza Więcborka 16.11.2014r.

Przy polach obok obwodnicy planuję utworzenie strefy ekonomiczno przemysłowej na rzecz budowy nowych zakładów pracy dla tysięcy bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Więcbork.

Pracy i Chleba – pod takim hasłem idę do jesiennych wyborów samorządowych na urząd burmistrza Więcborka

pozdrawiam
Tomasz Bracka

Dwa projekty budowy obwodnicy Więcborka

Dwa projekty budowy obwodnicy Więcborka

Czas na gazyfikacje ziemną Więcborka stolicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Czas w końcu podejść profesjonalnie do gazyfikacji ziemnej Więcborka stolicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego od ujęcia gazu ziemnego w Sępólnie kr. Starczy zanieczyszczania środowiska naturalnego trującymi wyziewami z kominów.

W mojej ocenie inwestycja jest do zrealizowania przy udziale środków UM w Toruniu, PGNiG i UE w niedalekiej przyszłości. Odległość pomiędzy Sępólnem Kr., a Więcborkiem to zaledwie 10 km., zatem czas najwyższy rozpocząć działania prawne w tym temacie i doprowadzić w końcu gaz ziemny do Więcborka.

Gaz ziemny jest wielokrotnie tańszy od gazu butlowego, zatem na co pan czeka panie burmistrzu i rado miejska Więcborka. Społeczeństwo więcborskie nie śpi na pieniądzach i liczy każdy grosz by przeżyć kolejny miesiąc w coraz większej biedzie!

Ta inwestycja ekologiczna musi być niezwłocznie podjęta przez władze miejskie i radnych do czego zobowiązani są zapisem statutowym gminy Więcbork.  W przypadku wygrania wyborów samorządowych na urząd burmistrza Więcborka będzie to jedna z pierwszych moich inwestycji w mieście obok budowy obwodnicy Więcborka i uruchomienia nieczynnych linii kolejowych w MiG Więcbork.

Tomasz Bracka

Nowe targowisko w Więcborku wybudowane

Dobiegły końca prace budowlane przy budowie nowego targowiska miejskiego w Więcborku. Inwestycja warta dwa miliony PLN prezentuje się wyśmienicie. Jedyny mankament tej inwestycji to brak oświetlenia hal targowych, co da się we znaki kupującym i sprzedającym w ciemne zimowe dni.

Otwarcie nowego targowiska zaplanowano w tym miesiącu.

Tomasz Bracka

Nowe targowisko w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Nowe targowisko w Więcborku. foto Tomasz Bracka

 

Nowe targowisko w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Nowe targowisko w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Herb Więcborka i flaga Więcborka wadliwe i nielegalne od 1983 r. !!!

W tym roku obchodzimy jubileusz 926 lat obecnego herbu miasta Więcbork nadanego w 1087r. przez Księcia Władysława Hermana za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087r. ówczesnemu właścicielowi miasta Przecławowi Grzymała poprzez wyrażenie zgody na otwarcie bramy w herbie Grzymała i umieszczenie w niej rycerza w zbroi.

Piastowski ród Grzymała miał od zarania swoją siedzibę zamkową w Więcborku. Zamek Grzymalitów mieścił się na moich rodzinnych terenach za plażą miejską w Więcborku w okolicach zdemolowanej strzelnicy. Zamek stał na widocznym do dziś wzgórzu zamkowym oddalonym o 200 metrów za wczesnośredniowiecznym grodem więcborskim datowanym na VII w. pne.

Przecław Grzymała miał syna Mikołaja który był kasztelanem z Biechowa jako dziedzic Więcborka i Potulic siedziby zamkowej Grzymalitów. Synami Mikołaja z małżeństwa z Kochną Ostrorogą był Pietrasz i Przecław. Starszy syn Pietrasz, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w 1506r. od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potulickich. Syn Pietrasza Domosław Grzymalita kasztelan Rogoziński sprzedał w 1375r. miasto rodzinne Grzymalitów Więcbork i jego siedzibę zamkową rodowi Pęperzyńskich (także Pamperzyńskich herbu łodzia).

Już czas najwyższy by władze miejskie przywrócił ten prastary herb więcborski Piastów, będący zarazem herbem pierwszych i ostatnich właścicieli Więcborka Grzymalitów i Potulickich herbu Grzymała wywodzących się z tej samej rodziny.

Z więcborskimi Grzymalitami spokrewniony był też więcborski ród Pałuków który posiadał w mieście trzeci drewniany zamek mieszczący się na wzgórzu Świętej Katarzyny w Więcborku, w okolicach obecnego budynku KBS Więcbork i byłego kościoła pod tym samym wezwaniem z przed 1000 lat, gdzie dziś mieści się kaplica cmentarna wybudowana 270 lat temu przez Potulickich z Więcborka. Ród Pałuków wywodzi się z czeskiej rodziny Sławnikiewiczów, z tego rodu pochodził również św. Wojciech. Brat św. Wojciecha – Sobibór przybył na dwór Bolesława Chrobrego i jako rycerz walczył u jego boku.

Na marginesie dodam, że w czasach Królestwa Polskiego, Łobżenica i Górka Klasztorna należały do Więcborka i tam bito polskie monety ówczesnego państwa polskiego, którego zarząd nad dobrami ziemskimi był w więcborskich zamkach królewskich.

To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że ślepe i głuche władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać przecież tu nie ma czego się wstydzić !!!

Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis Herbu miasta Więcbork z 1087r. :

”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork.

Minister Cyfryzacji i Administracji  w piśmie  nr. DWJS – WSUST.75.10.2014 skierowanym do burmistrza Więcborka podzielił  moje zdanie, że herb Więcborka jest nieprawidłowy i wymaga przywrócenia do stanu pierwotnego, czyli zaprezentowanego w tym artykule. To stanowisko ministerstwa wpłynęło na biurko burmistrza Więcborka na początku roku  14.01.2014r. Minister Cyfryzacji i Administracji wyśmiał głupoty gminnego historyka po podstawówce Leszka Skazy na które nie raz powoływał się burmistrz Toczko.

Dyrdymały pana Skazy napisane w piśmie burmistrza i Rady Miejskiej skierowane do MCiA zostały wyśmiane w Monografii Więcborka  z 1993r, przez profesorów historii!!! Przypominam, że  herb Więcborka pochodzi z 1087r. i był on herbem pierwszych właścicieli Więcborka Grzymalitów herbu Grzymała mających tu swoją siedzibę zamkową ( źródło Monografia Więcborka z 1993r. strona 153 i 142, 165 dział ,,Patronat” str. 153, ,,Kaplica Zamkowa” str 165 , ,,Herb Więcborka z 1087r.” str. 142, Dzieje Parafii Więcborskiej – autor ks mgr Jarosław Kaźmierczak .

Pomimo ośmiu miesięcy od stwierdzenia przez Ministra Cyfryzacji i Administracji, że wadliwy herb Więcborka i flaga miejska jest niedopuszczalny prawnie i wymaga zmiany stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r, (Dz.U.Nr. 31, poz. 130 z późn. zm.), nie zostały zmienione i przywrócone do stanu pierwotnego co świadczy o nieudolności władz miejskich i Rady Miejskiej Więcborka, która o zgrozo ubiega się o reelekcje.  Wobec manipulacji pana Skazy i władz miejskich co do pierwotnych właścicieli i pierwotnego ich herbu Więcborka z 1087r., czyli Grzymalitów przekazałem do Ministra Cyfryzacji i Administracji stosowne dowody naukowe świadczące o tym zatajanym przez władze miejskie fakcie.

Tomasz Bracka

Najstarszy herb Więcborka z 1087r.

Najstarszy herb Więcborka z 1087r.

Nowa strzelnica KBS Więcbork wybudowana

Nowa strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku została wybudowana. Obiekt ma sto metrów długości i sześć stanowisk strzeleckich dla broni palnej centralnego i bocznego zapłonu.

Uroczyste otwarcie strzelnicy poprzedzi październikowy turniej strzelecki 282 letniego KBS Więcbork, którę reaktywowałem w 2002r., będąc jego prezesem w latach 2002-2007r., a w 2011r. królem KBS Więcbork. Poniżej przedstawiam foto nowej strzelnicy w lasku miejskim w Więcborku.

Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Mija 34 rocznica porozumień sierpniowych z 1980r. i powstania NSZZ Solidarność

Mija 34 rocznica porozumień sierpniowych z 1980r., i powstania NSZZ Solidarność, od niedawna 31 sierpnia jest też świętem państwowym w Polsce, wiec wierzę że tym razem flagi państwowe na urzędach państwowych w Więcborku w końcu zawisną . Przypomnijmy że Więcbork stanowił silny ośrodek Solidarności w Polsce od 1980 do 1990r. W sierpniu 1980r. w Więcborku strajkowały solidarnie z stocznią gdańską wszystkie zakłady pracy z wyjątkiem rezimowej Milicji Obywatelskiej.

Również w stanie wojennym  Więcbork stanowił silny ośrodek antykomunistyczny w regionie. Po prywatnych domach rozlokowano liczne powielacze i maszyny drukarskie Solidarności. Wielokrotnie organizowano liczne demonstracje i pikiety na ulicach Więcborka na rzecz wolności i obalenia komunizmu w Polsce. Wielu działaczy było internowanych i osadzonych w komunistycznych więzieniach, były tez pobicia i tymczasowe aresztowania działaczy wolnościowych Solidarności przez komunistycznych bandytów milicjantów, prokuratorów, sędziów i resztę tego postsowieckiego aparatu uciskowego nieboszczki PRL.  Dziś po 34 latach od powstania NSZZ Solidarność związek nadal działa w więcborskiej oświacie, w Wizamorze.  Po 34 latach od tych wydarzeń wielu Polaków czuje się oszukanych działaniami polskich rządów które utrwalają komunistyczne rezimowe sądy i prokuraturę oraz byłych ubeków schowanych pod togami adwokackimi.

Brak też ustawy reprywatyzacyjnej i nadal się okrada miliony polaków na mocy komunistycznych dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji napisanych w Moskwie przez zbrodniarza Józefa Stalina w 1944r., dla marionetkowej władzy w PRL podporządkowanej do 1989r. ZSRR. O zgrozo to bezprawie jest nadal prawem w III RP Premiera i Rządu oraz w podległych Ministrowi Sprawiedliwości RP polskich sądach i prokuraturze. Taki stan rzeczy utrzymywany przez władze III RP i ochrona tego bezprawia w postkomunistycznych sądach i urzędach gdzie się nadal stosuje prawo komunistyczne daje uzasadnione obawy że Polska nie jest wolnym państwem i nadal gnębi własny Naród dzięki któremu i w imieniu którego sprawuje władze. Wszyscy zostaliśmy oszukani byliśmy potrzebni by komuniści polscy i sowieccy uwłaszczyli się naszymi nieruchomościami prywatnymi i majątkiem narodowym i mogli w majestacie prawa wyniszczać własny Naród, co skutecznie się robi od 25 lat!

Tomasz Bracka