23 maja 2024

Przedstawiam projekt z pozwoleniem na budowę dla ścieżek rowerowo-spacerowych przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn i przy DW 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego obie inwestycje mają dofinansowanie z UM w Toruniu !

Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn oraz kolejną rzy DW 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego. Obie inwestycje mają pełne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w  Toruniu co potwierdza skierowane na moje ręce wnioskodawcy załączone poniżej pismo podpisane przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej województwa kujawsko – pomorskiego.
 
Natomiast 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z trzema rondami i wagą dla tirów jest już od kilku dni na przetargu w ZDW Bydgoszcz, a dokumentacja nowego chodnika z oświetleniem ulicznym przy ulicy Gdańskiej od weterynarii do zbiegu z ulicą Pomorską wykonana co wynika w prost z załączonego pisma. Również po mojej 10 letniej walce DW 189 jest już przebudowywana za prawie 10 000 000 złotych od Dorortowa do Sypniewa na koszt ZDW Bydgoszcz.
 
W najbliższych latach ruszy dalszy remont DW 242 od Runowa Krajeńskiego do Klementowa oraz przy DW 242 od granicy Gminy Więcbork w Suchorączku do Grochowca co wynika w prost z załączonego pisma skierowanego na moje ręce inicjatora i wnioskodawcy tych inwestycji drogowych w MiG Więcbork. W załączonych poniżej referencjach poświadcza mi Dyrektor ZDW Bydgoszcz. Również na dniach zostanie włączona nowa sygnalizacja świetlna przy DW 241 w okolicach SP nr 2 w Więcborku co również wynika z załączonego pisma ZDW.
 
Te wszystkie tematy drogowe jakie wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu na przestrzeni minionych 35 lat dla mieszkańców regionu na DW 241, 242, 240, 189 w tym na drogach wojewódzkich w MiG Więcbork z rondami, ulicami, chodnikami, sygnalizacją  świetlną, mostami i obwodnicą Więcborka to łączna wartość ponad 500 000 000 złotych ! I takim miłym akcentem dziękuję wszystkim za wszystko oraz za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka w zakończonych 7 kwietnia 2024r. wyborach samorządowych w Polsce. Niech Żyje Polska i Więcbork!
 
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo - spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo - spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn - Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo - spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn - Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Droga Wojewódzka nr 189 od granicy województwa kujawsko - pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa Gmina Więcbork zostanie przebudowana za niespełna 10 000 000 złotych na odcinku 4,2 km ! ZDW Bydgoszcz podpisał umowę z wykonawcą !
Droga Wojewódzka nr 189 od granicy województwa kujawsko – pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa Gmina Więcbork zostanie przebudowana za niespełna 10 000 000 złotych na odcinku 4,2 km ! ZDW Bydgoszcz podpisał umowę z wykonawcą – Tomasz Roman Bracka
Wywalczona przeze mnie w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu obwodnica Więcborka - Tomasz Roman Bracka
Wywalczona przeze mnie w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu obwodnica Więcborka od kilku dni na przetargu w ZDW Bydgoszcz – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo - spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn - Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 241 od Więcborka do Gabi Meble w Runowie Młyn – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo - spacerowej przy DW nr 242 od Więcborka do Runowie Krajeńskiego - Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 242 od Więcborka do Runowie Krajeńskiego – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo - spacerowej przy DW nr 242 od Więcborka do Runowie Krajeńskiego - Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam Państwu projekt z pozwoleniem na budowę dla nowej ścieżki rowerowo – spacerowej przy DW nr 242 od Więcborka do Runowie Krajeńskiego – Tomasz Roman Bracka
Mamy to 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z 3 rondami i wagą dla tirów o którą walczyłem 20 lat już z decyzją środowiskową i w trakcie przygotowań do przetargu przez UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, który w całości ja finansuje co potwierdza załączone pismo skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Bracka z 19 marca 2024r. podpisane przez dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Mamy to dwie ścieżki rowerowo – spacerowe Więcbork – Runowo Krajeńskie przy DW 242 oraz Więcbork – Gabi Meble w Runowie Młyn przy DW 241 mają pełne dofinansowanie z UM w Toruniu co potwierdza załączone pismo skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Bracka z 19 marca 2024r. podpisane przez dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. A obwodnica Więcborka już jest na przetargu – Tomasz Roman Bracka
Mamy to 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z 3 rondami i wagą dla tirów o którą walczyłem 20 lat już z decyzją środowiskową i w trakcie przygotowań do przetargu przez UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, który w całości ja finansuje co potwierdza załączone pismo skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Bracka z 19 marca 2024r. podpisane przez dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - Tomasz Roman Bracka
Mamy to dwie ścieżki rowerowo – spacerowe Więcbork – Runowo Krajeńskie przy DW 242 oraz Więcbork – Gabi Meble w Runowie Młyn przy DW 241 mają pełne dofinansowanie z UM w Toruniu co potwierdza załączone pismo skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Bracka z 19 marca 2024r. podpisane przez dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. A obwodnica Więcborka już jest na przetargu – Tomasz Roman Bracka
 Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka - Tomasz Roman Bracka

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka – Tomasz Roman Bracka