13 czerwca 2024
Pozdrawiam z przebudowy wywalczonej przeze mnie w WINB Bydgoszcz i ZDW Bydgoszcz DW 241 na odcinku 8 km Więcbork - Wiele, gdzie teraz jestem. Wartość inwestycji 12 000 000 zł. - Tomasz Roman Bracka

Rozpoczęła się wywalczona przeze mnie Tomasza Romana Bracka nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz przebudowa DW nr 189 za 10 000 000 złotych od granicy województwa kujawsko – pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa gmina Więcbork, a za chwilę remont pasażerskiej linii kolejowej nr 281 relacji: Oleśnica – Poznań – Gniezno – Więcbork – Chojnice !

23 kwietnia, 2024
Trwa wywalczona przeze mnie Tomasza Romana Bracka nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz przebudowa DW 189 za 10 000 000 złotych przez ZDW Bydgoszcz od granicy województwa kujawsko – pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa gmina Więcbork . Trwa też równolegle przebudowa DW 189 w Wielkopolsce od Zlotowa do granicy województwa na moście rzeki Łobzononka w Dorotowie Gmina Więcbork, gdzie również trwa przebudowa DW 189.   Również w tym […]