Get Adobe Flash player

Nowi godni patroni więcborskich ulic wybrani przez mieszkańców, największe poparcie uzyskała ulica Jana Bracka i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, a ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego zdelegalizowana przez więcborskich komunistów powraca wolą mieszkańców po 72 latach !!!

19 maja 2017 r. zakończyły się konsultacje społecznie mieszkańców w sprawie zmiany komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie. Za oficjalnym stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Więcborku z dnia 22. 05. 2017 r. przekazanym mi przez Panią Barbarę Schmidt informuję czytelników gazety więcborskiej, że konsultacje społeczne w sprawie zmian komunistycznych ulic wygrali następujący godni patroni nowych ulic w Więcborku i Sypniewie:

1) W miejsce ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku wygrała ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego !!!

2) W miejsce ulicy Solomona Jaszuńskiego w Więcborku wygrała zdecydowanie ulica Jana Bracka !!!

3) W miejsce ulicy Wandy Wasilewskiej w Więcborku wygrała zdecydowanie ulica Danuty Siedzikówny Inki !!!

4) W miejsce ulicy 28 Stycznia w Więcborku zdecydowanie wygrała ulica Prezydenta Ignacego Mościckiego !!! Drugie miejsce zajęła ulica Grzymalitów odnosząca się do pierwszych właścicieli Więcborka z przed niespełna 1000 lat, których 930 letni herb rodowy z 1087 r. jest do dnia dzisiejszego herbem miejskim Więcborka !!!

5) W miejsce ulicy Franciszka Zubrzyckiego w Więcborku wygrała zdecydowanie ulica Gen. Władysława Andersa !!!

6) W miejsce ulicy Mieczysława Wągrowskiego w Więcborku wygrała ulica Gen. Ryszarda Kuklińskiego !!!

7) W miejsce ulicy Hanki Sawickiej w Więcborku wygrała ulica Mikołaja Kopernika i Juliusza Tuwima !!!

8) W miejsce ulicy Janka Krasickiego w Więcborku wygrała zdecydowanie ulica Ignacego Krasickiego !!!

9) Natomiast odnoga ulicy I AWP w stronę ulicy Spacerowej uzyskała w konsultacjach społecznych nazwę ulica Królowej Bony.

10) W miejsce ulicy 29 Stycznia w Sypniewie wygrała ulica Długa, a kolejne miejsce zajęła ulica Rtm. Witolda Pileckiego, a listę kończy ulica Precz z Komuną !!!

Nie wyobrażam sobie by radni miejscy z burmistrzem Więcbork pogwałcili wolę mieszkańców miasta i gminy Więcbork wyrażoną w powszechnie dostępnych w całej gminie Więcbork konsultacjach społecznych w powyższej sprawie !!! Gdyby wola mieszkańców została zignorowana przez burmistrza i radnych będziemy mieli do czynienia z dyktaturą i powrotem mroków komunizmy. To właśnie ci bandyci komunistyczni z Więcborka bezprawnie usunęli ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego wprowadzając ulicę Rokossowskiego, a później Pocztową !!!

To właśnie komunistyczne i postkomunistyczne władze więcborskie niszczyły 72 lata pamięć o honorowym obywatelu Więcborka Prezydencie Ignacym Mościckim, który na przedmieściach Więcborka miał swoja rezydencję prezydencką !!! Dziś możecie państwo zrehabilitować niszczonych przez władze miejskie Więcborka bohaterów !!!

Już za rok setna rocznica Odzyskania przez Polskie Niepodległości, a wiec czas przywrócić Piłsudskiego na ulice Więcborka i upamiętnić ulicą Prezydenta Ignacego Mościckiego !!! W przypadku bojkotu ich ulic nie macie prawa maszerować 11 listopada i czcić tych bohaterów to samo dotyczy żołnierzy Wyklętych do których grobów robicie pielgrzymki co roku 1 marca !!! Również u boku Generała Władysława Andersa walczyli więcborscy Alianci o Monte Cassino !!! Natomiast Generał Ryszard Kuliński poświecił całe swoje życie byście mogli państwo radni i burmistrzowie korzystać z wywalczonej przez nas wolności z której czerpiecie pełnymi garściami od 28 lat uzupełniając przy okazji co miesiąc z naszych podatków swoje portfele za tymczasową służbę mieszkańcom !!!

Kolejne wybory samorządowe i burmistrzów w Polsce już za rok zatem proszę uszanować wolę ludu, albo zdać piastowane mandaty skoro to was przerasta, a wola ludu nic dla was szanowni państwo nie znaczy !!! To będzie, też oznaczało zamaskowany ulotką wyborczą i medialnym kamuflażem postkomunistyczny rodowód władz miejskich i rady miejskiej w Więcborka !!! Ponadto skoro głos wyborcy nic dla radnych i burmistrza nie będzie znaczyć to wybór przez wyborców burmistrza i radnych też nic nie znaczy i jest wątpliwy !!! Demokracja ma swoje prawa, a jak się jej nie rozumie i nie szanuję to trzeba się zająć czymś innym i więcej nie zawracać głowy wyborcom bo to uwłacza zdrowemu rozsądkowi i honorowi mądrych wyborców, których się traktuje w Więcborku jak stado baranów !!!

Na wymianę czekają jeszcze dwie ulice w Więcborku czyli komunistyczna ulica Bojowników o Wolność i Demokracje oraz ulica Wyzwolenia gloryfikująca wkroczenie sowieckich i komunistycznych siepaczy, którzy mordowali i wywozili od stycznia do marca 1945 r. licznych mieszkańców miasta i gminy Więcbork do sowieckich obozów koncentracyjnych w ZSRR !!!

Tomasz Bracka

Marszałek Polski Premier II RP Józef Piłsudski

Marszałek Polski Premier II RP Józef Piłsudski

Prezydent Polski prof. Ignacy Mościcki honorowy obywatel Więcborka posiadający swoją rezydencję przezydencką na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn.

Prezydent Polski prof. Ignacy Mościcki honorowy obywatel Więcborka posiadający swoją rezydencję przezydencką na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn.

Tomasz Bracka w miejscu spoczynku Jana Bracka współtwórcy II RP

Tomasz Bracka w miejscu spoczynku Jana Bracka współtwórcy II RP


Generał Ryszard Kukliński

Generał Ryszard Kukliński

Danuta Siedzikówna "Inka"

Danuta Siedzikówna „Inka”

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik

Ignacy Krasicki

Ignacy Krasicki

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Widoczni na zdjęciu m.in.: siedzący na bryczce prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Polski Edward Rydz - Śmigły, za bryczką stoją adiutanci prezydenta RP: (od lewej) kpt. Stefan Kryński i kpt. Józef Hartman. Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r.
Widoczni na zdjęciu m.in.: siedzący na bryczce prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły, za bryczką stoją adiutanci prezydenta RP: (od lewej) kpt. Stefan Kryński i kpt. Józef Hartman.
Tomasz Bracka

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim rynku, gdzie w czasach II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim rynku, gdzie w czasach II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Jana Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Jana Bracka

Pogrzeb państwowy śp. Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Pogrzeb państwowy śp. Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13. 05. 1938 r.

Królowa Bona

Królowa Bona

Karykatura herbu Więcborka do wymiany na przypadające w tym roku 930 lat herbu Więcborka

W tym roku obchodzimy jubileusz 930 lat obecnego herbu miasta Więcbork nadanego w 1087 r. przez Księcia Władysława Hermana za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087 r. ówczesnemu właścicielowi miasta Przecławowi Grzymała poprzez wyrażenie zgody na otwarcie bramy w herbie Grzymała i umieszczenie w niej rycerza w zbroi.

Herb Więcborka z 1087 r

Herb Więcborka z 1087 r

Piastowski ród Grzymała miał od zarania swoją siedzibę zamkową w Więcborku. Zamek Grzymalitów mieścił się na moich rodzinnych terenach za plażą miejską w Więcborku w okolicach byłej strzelnicy. Zamek stał na widocznym do dziś wzgórzu zamkowym oddalonym o 200 metrów za wczesnośredniowiecznym grodem więcborskim datowanym na VII w.

Przecław Grzymała miał syna Mikołaja, który był kasztelanem z Biechowa jako dziedzic Więcborka i Potulic siedziby zamkowej Grzymalitów. Synami Mikołaja z małżeństwa z Kochną Ostrorogą był Pietrasz i Przecław. Starszy syn Pietrasz, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w 1506 r. od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potuliccy. Syn Pietrasza Domosław Grzymalita kasztelan Rogoziński sprzedał w 1375 r. miasto rodzinne Grzymalitów Więcbork i jego siedzibę zamkową rodowi Pęperzyńskich (także Pamperzyńskich herbu łodzia).

Już czas najwyższy by władze miejskie przywrócił ten prastary herb więcborski Piastów, będący zarazem herbem pierwszych i ostatnich właścicieli Więcborka Grzymalitów i Potulickich herbu Grzymała wywodzących się z tej samej rodziny.

To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać, przecież tu nie ma czego się wstydzić !!!

Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis Herbu miasta Więcbork z 1087 r. :

”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork.

Minister Cyfryzacji i Administracji w piśmie nr. DWJS – WSUST.75.10.2014 skierowanym do burmistrza Więcborka podzielił moje zdanie, że herb Więcborka jest nieprawidłowy i wymaga przywrócenia do stanu pierwotnego, czyli do zaprezentowanego w tym artykule. To stanowisko ministerstwa wpłynęło na biurko burmistrza Więcborka już 14.01.2014 r. w którym wyśmiano zaprezentowane w piśmie do Ministra stanowisko w tej sprawie Gminy Więcbork i burmistrza Więcborka i nakazano zmienić flagę i 930 letni herb Więcborka poprzez przywrócenia go do stanu pierwotnego !!!

Rewelacje byłych władz więcborskich wyrażone w piśmie byłego burmistrza i Rady Miejskiej Więcborka skierowane do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji zostały zakwestionowane dawno w Monografii Więcborka z 1993 r. przez profesorów historyków !!! Przypominam, że herb Więcborka pochodzi z 1087 r. i był on herbem pierwszych właścicieli Więcborka Grzymalitów herbu Grzymała mających tu swoją siedzibę zamkową ( źródło Monografia Więcborka z 1993 r. strona 153 i 142, 165 dział ,,Patronat” str. 153, ,,Kaplica Zamkowa” str 165 , ,,Herb Więcborka z 1087r.” str. 142, Dzieje Parafii Więcborskiej – autor ks mgr Jarosław Kaźmierczak).

Pomimo upływu trzech lat od stwierdzenia przez Ministra Cyfryzacji i Administracji, że 930 letni herb Więcborka i flaga miejska są nielegalne oraz niedopuszczalne prawnie i wymagają niezwłocznej zmiany stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz.U. Nr. 31, poz. 130 z późn. zm.), i do dziś nie zostały zmienione oraz przywrócone do stanu właściwego. Konserwowanie bezprawie świadczy o arogancji i ignorancji władz miejskich i Rady Miejskiej Więcborka, względem prawa heraldycznego i Rządu RP, który już dawno nakazał zmianę tych karykatur heraldycznych rodem z Więcborka !!!

Tomasz Bracka

930 letni herb Więcborka z 1087 r.

930 letni herb Więcborka z 1087 r.

Pociąg pasażerski POL REGIO relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not wjedzie na 130 letnią zabytkową stacje PKP Więcbork 17 czerwca 2017 r.

Pociąg pasażerski POL REGIO relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. oraz Nakło n/Not. – Więcbork – Chojnice wjedzie o godz. 11 ponownie na 130 letnią zabytkową stacje PKP Więcbork 17 czerwca 2017 r. Właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz 130 lecia powstania zabytkowej stacji PKP Więcbork i LK 281 !!!

Jak już wcześniej informowałem cała linia kolejowa Nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice, jest na całym odcinku codzienną linią pasażerską wojewódzką i międzynarodową PKP PLK SA za sprawą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. Stało się to na mój wniosek za co publicznie dziękuje Panu Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa RP. Linia kolejowa Nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice jest czynną od 130 lat linia pasażersko – towarową w Polsce !!!

Również w tym roku czekają nas duże remonty na całej linii kolejowej Nr 281 gdzie zostanie podwyższona prędkość na torach na całym odcinku Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice !!! Na stacji i dworcu PKP Więcbork rozpoczęły się kolejne remonty po mojej skutecznej interwencji !!! Obecnie naprawiane są wszystkie 60 nieczynne latarnie na stacji PKP Więcbork.

Odchwaszczone zostaną wszystkie tory stacyjne i perony gdzie zniknie wszelka roślinność, to samo dotyczy obu skarp kolejowych przy stacji PKP Więcbork. W tym roku wyremontowane zostaną dwa mosty przyległe do stacji i torowiska oraz naprawiona zostanie geometria torów.

Natomiast po wieloletnich interwencjach z mojej strony w PKP SA w tm roku rozpocznie się remont generalny dachu i elewacji na dworcu PKP Więcbork oraz dwóch nastawni z wieżą ciśnień, co zdecydowanie poprawi estetykę tej nieremontowanej od pół wieku rudery zwanej straszydłem PKP SA !!!

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na stacje PKP Więcbork 17 czerwca 2017 o godz. 11. i zachęcam do skorzystania z pasażerskich usług przewozowych POL REGIO i Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28. 05. 2016 r – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Atrakcja Turystyczna Więcborka czyli sypiąca się rudera zwana dworcem PKP Więcbork - foto Tomasz Bracka

Atrakcja Turystyczna Więcborka czyli sypiąca się rudera zwana dworcem PKP Więcbork – foto Tomasz Bracka

Taki bałagan od ponad roku na stacji PKP Więcbork za sprawą nieodpowiedzialnych ludzi z PKP Nieruchomości i PKP PLK SA na czynnej stacji i linii kolejowej Nr 281 obraz nędzy i rozpaczy!!! foto Tomasz Bracka

Taki bałagan od ponad roku na stacji PKP Więcbork za sprawą nieodpowiedzialnych ludzi z PKP Nieruchomości i PKP PLK SA na czynnej stacji i linii kolejowej Nr 281 obraz nędzy i rozpaczy !!! foto Tomasz Bracka

Tak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Karta zabytku 130 letniej LK 281 i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na wniosek Tomasz Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w 2014 r.

Karta zabytku 130 letniej LK 281 i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na wniosek Tomasz Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w 2014 r.

Polskie Sądy porządkują nielegalny rynek długów oraz eliminują bezprawnie firm telekomunikacyjnych

Windykacja wszczęta na podstawie Bankowego Tytułu Wykonawczego się przedawnia – stwierdził Sąd Najwyższy. Wywraca to rynek handlu wierzytelnościami do góry nogami. Do tej pory sądy upierały się, że egzekucja wszczęta na podstawie BTE przerywa bieg przedawnienia. Wiele wypowiedzianych i sprzedanych przez banki kredytów nie trzeba w ogóle spłacać.

Uchwała Sądu Najwyższego może uratować setki, a nawet tysiące dłużników, którzy zaciągnęli kredyty bankowe i często z przyczyn losowych nie byli w stanie ich spłacać. Kłopoty mogą mieć za to firmy windykacyjne, które nabyły takie wierzytelności. Do tej pory było tak, że jeśli ktoś nie spłacał kredytu, banki wypowiadały umowę i wszczynały egzekucję na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał go za niezgodny z Konstytucją. Tytuł przestał obowiązywać 1 sierpnia 2016 roku). Następnie prowadziły mniej lub bardziej udaną windykację. Jeśli w ciągu 3 lat nie udawało się ściągnąć należności, wierzytelność była sprzedawana firmom windykacyjnym.

— Do tej pory sądy powszechne przyjmowały, że nadanie klauzuli wykonalności, wszczęcie i prowadzenie egzekucji na podstawie BTE są czynnościami, które powodują przerwanie biegu przedawnienia — wyjaśnia mecenas Lech Obara ze „Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi”.

W maju Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która wywraca ten tok myślenia do góry nogami. Teraz ukazało się jej uzasadnienie. Jest druzgocące dla firm windykacyjnych i daje nadzieję setkom, jak nie tysiącom dłużników, którzy nie byli w stanie spłacić zaciągniętych kredytów.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny sprzeczny z konstytucją. TK uchylił przepisy Dług się przedawnia

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 29/16, której uzasadnienie niedawno się ukazało, mówi wprost: czynności podejmowane przez bank na podstawie BTE nie przerywają biegu terminu przedawnienia dla firmy windykacyjnej, która tą wierzytelność nabyła. W tym wypadku, przedawnienie rozpocznie swój bieg od momentu wypowiedzenia umowy kredytowej i nastąpi równo po 3 latach. — Oznacza to, że sprzedane wierzytelności starsze niż 3 lata, niezależnie od wcześniejszych czynności banku, są już przedawnione i pozwany w sprawie sądowej założonej przez firmę windykacyjną może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia — mówi mecenas Lech Obara.

— Uchwała Sądu Najwyższego z pewnością pomoże w skutecznym podniesieniu zarzutu przedawnienia, odnoszącego się do roszczeń na podstawie wierzytelności zbytych przez banki po nadaniu BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), ale tak na prawdę nie musiała być wydana, bowiem z przepisów Kodeksu cywilnego wprost wynika, że przywilej egzekucji z BTE dotyczył tylko banków i żadne uprawnienia związane z BTE nie mogą być przenoszone na inny podmiot —Anna Stankiewicz — Malec z Kancelarii Adwokackiej współpracującej z portalem www.anuluj-dlug.pl.

Uchwała Sądu Najwyższego nie oznacza wprost, że zaciągniętych i wypowiedzianych kredytów nie trzeba spłacać. Mało tego, nie zniechęci ona firm windykacyjnych do kupowania i egzekwowania przedawnionych wierzytelności. — Nie można bowiem zapominać, jak działają i na czym bazują firmy windykacyjne. Jest to niewiedza dłużnika. Firmy windykacyjne kierują do sądu przedawnione roszczenia, licząc na brak obeznania prawnego dłużnika, jego bezczynność w sprawie bądź zaniechanie odbierania korespondencji sądowej — twierdzi mec. Lech Obara.

Kolejną sprawą są wyroki wydawane przez e-sąd w Lublinie na podstawie oświadczeń składanych przez firmy windykacyjne. — Samych nakazów z e-sądów, wydawanych tylko w oparciu o świadczenia strony powodowej bez weryfikacji dokumentów, było w 2015 r. podobno ok. 2.5 mln, z czego być może kilka lub kilkanaście procent mogło dotyczyć BTE, na który powołuje się podmiot inny niż bank — informuje mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Co ciekawe, firma windykacyjna nie może do e-sądu w Lublinie zgłaszać przedawnionych roszczeń. Przynajmniej teoretycznie. Handlarze długami ukrywają jednak te fakty. — Niejako oszukują sąd, wskazując, że wierzytelność stała się wymagalna w chwili jej zakupu od banku. E-sąd nie bada prawdziwości twierdzeń firmy windykacyjnej, która nawet nie musi przedstawiać dowodów, automatycznie wydając nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym — mówi

2,5 roku więzienia dla komornika. Zapłaci też przedsiębiorcy
Niewiedza dłużników !!!

Jak wynika z informacji przekazanych przez mecenas Annę Stankiewicz współpracującą z portalem www.anuluj-dlug.pl, w ponad 90 procentach wierzytelności dochodzonych od tzw. dłużników przez firmy windykacyjne dotyczy roszczeń przedawnionych. — Samo roszczenie opiera się najczęściej na założeniu braku wiedzy rzekomego dłużnika, braku zachowania terminów zawitych, czyli sztywnych, przez rzekomego dłużnika oraz na braku doświadczenia sądu w tych sprawach, poprzez brak umiejętności dokonania prawidłowej wykładni przepisów albo braku ich znajomości oraz relacji przy udziale stron innych niż bank — mówi mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Firmy windykacyjne bazują najczęściej na założeniu, że dłużnik nie ma wiedzy na temat roszczenia, a w związku z tym nie ma możliwości dotrzymania terminów, których zmienić się nie da. Nie bez winy są też sądy, które mają małe doświadczenie w rozpatrywaniu takich spraw. — Jak wynika z lektury wielu akt, sądy mają trudności w dokonaniu prawidłowej wykładni przepisów lub stosują mylnie przepisy nie mające w takich sprawach zastosowania. Zauważam także, że sądy nie dostrzegają lub dostrzegają lecz nie uznają relacji przy udziale stron innych niż bank – wyjaśnia mec. Anna Stankiewicz — Malec.
Można odzyskać pieniądze

Co mają robić osoby, które są nękane przez firmy windykacyjne i komorników, a których długi uległy już przedawnieniu? Przede wszystkim powinny dokonać analizy prowadzonego postępowania pod kątem wznowienia postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. — Z mojej praktyki wynika, iż postępowania egzekucyjne dotyczące zasądzonych przedawnionych roszczeń, podlegają wznowieniu, wskutek czego postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, a wznowione postępowanie ma swój finał na etapie postępowania wznowieniowego przed sądem w I instancji — informuje mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Na tym nie koniec. Jeśli przed sądem udowodni się, że dług uległ przedawnieniu to firma windykacyjna będzie musiała oddać zabrane pieniądze. — Należności zajęte w toku egzekucji podlegają zwrotowi, a dłużnik, opierając się na podstawie zaprezentowanej m.in. w komentowanej uchwale, uwalnia się od skutków ponoszenia dochodzonej należności przez nabywcę wierzytelności od pierwotnego wierzyciela, którym był bank, bez powołania się na jakiekolwiek przywileje przysługujące bankowi — wyjaśnia mec. Anna Stankiewicz — Malec.

Sąd Najwyższy: kolejny kłopot dla windykatorów

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza rezygnację z poszukiwania ochrony, która już cedentowi, wobec zbycia wierzytelności, nie przysługuje, to uwzględnienie wniosku przez komornika, przez umorzenie postępowania egzekucyjnego, tworzy ostatecznie stan taki jaki w postępowaniu rozpoznawczym łączy się ze skutecznym cofnięciem pozwu.

kredyt_zabijaJeśli wyrok SN (II CSK 196/14) oznacza trwałą linię orzeczniczą może okazać się, że windykacyjne eldorado, w jakie zmieniono Polskę, zaczęło się cywilizować. Jednak trzeba pamiętać, że w naszym systemie prawnym nie istnieje pojęcie „precedensu” co oznacza, że inny skład Sądu Najwyższego nie musi podzielać niżej przedstawionego poglądu. Ponadto gros spraw będzie zakończonych na poziomie sądów okręgowych ze względu na wartość przedmiotu sporu (a ta liczona jest bez odsetek). Zgodnie bowiem z art. 398.2 § 1 kpc skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Miejmy jednak nadzieję, że przedstawiony niżej wyrok będzie respektowany również na samym dole polskiej hierarchii sędziowskiej.

Oto jego najważniejsze tezy:

– Czynnością przerywającą bieg przedawnienia przedsięwziętą w celu zaspokojenia roszczenia jest wniosek wierzyciela o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (por. art. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r. III CZP 101/03 OSNC 2005/4/58, i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. II CK 276/04, niepubl.). Czynnością taką jest też niewątpliwie wniosek o wszczęcie egzekucji. Jest to bowiem czynność zmierzająca bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Wniosek o wszczęcie egzekucji wywoła zatem skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym jednak o tyle o ile będzie pochodził od wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł egzekucyjny i na rzecz którego temu tytułowi została nadana klauzula wykonalności.

– Jeżeli w toku postępowania rozpoznawczego dojdzie do przelewu dochodzonej wierzytelności, przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem pozwu pozostaje skuteczna w stosunku do cesjonariusza choćby nie wstąpił do procesu w charakterze strony. Cel postępowania rozpoznawczego zostaje bowiem zrealizowany wraz z wydaniem wyroku, a jego prawomocność rozciąga się na nabywcę rzeczy lub prawa. Za ugruntowany należy uznać pogląd, że art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma natomiast zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym.

– Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego dojdzie do zawarcia umowy przelewu egzekwowanej wierzytelności to postępowanie egzekucyjne nie zmierza już do zaspokojenia wierzyciela, którego osobę wskazuje tytuł wykonawczy.

– Nabywając w toku postępowania egzekucyjnego wierzytelność objętą tytułem wykonawczym, cesjonariusz nie może korzystać z przerwy przedawnienia, jaką spowodował wniosek cedenta o wszczęcie egzekucji oraz że trwające, po dacie umowy przelewu, postępowanie egzekucyjne nie jest już postępowaniem wszczętym w celu zaspokojenia wierzyciela objętego tytułem wykonawczym.

– Nabywca wierzytelności, który przez umowę przelewu uzyskuje przecież jedynie prawo do wierzytelności objętej dotychczasowym tytułem wykonawczym, a nie uprawnienie do kontynuowania wszczętego wcześniej przez inny podmiot postępowania, powinien po uzyskaniu na swoją rzecz klauzuli wykonalności, wszcząć nowe postępowanie egzekucyjne. Dodać w tym miejscu można, że nabywca wierzytelności nie będący bankiem powinien uzyskać sądowy tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności, nadanie bowiem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności nie będącemu bankiem nie jest dopuszczalne (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, OSNC z 2005 r. nr 6, poz. 98).

– Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza rezygnację z poszukiwania ochrony, która już cedentowi, wobec zbycia wierzytelności, nie przysługuje, to uwzględnienie wniosku przez komornika, przez umorzenie postępowania egzekucyjnego, tworzy ostatecznie stan taki jaki w postępowaniu rozpoznawczym łączy się ze skutecznym cofnięciem pozwu (por. uchwałę SN z dnia 13 kwietnia 1988 r. III CZP 24/88, OSNC z 1989 r., nr 9, poz. 138).

Również w sprawach bezprawnych kar operatorów telekomunikacyjnych zabrały głos polskie Sądy uznając te praktyki telekomunikacyjnych operatorów za niedozwolone i bezprawne !!!

W sprawie usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego do umów o świadczeniu usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznacza to, iż zastosowanie do takich umów ma także art. 751 kodeksu cywilnego, który dla roszczeń przedsiębiorców o zapłatę wynagrodzenie ustanawia 2-letni termin przedawnienia.

Reasumując operatorzy telekomunikacyjni nie mogą nakładać kar finansowych dla swoich klientów. Prawo zezwala operatorom telekomunikacyjnym zaledwie na naliczanie odsetek za zaległe rachunki !!! To oznacza, że wszyscy, którzy zapłacili bezprawne kary za zerwanie umów z operatorami telekomunikacyjnymi mają prawo wystąpić na drogę sądową o ich zwrot z odsetkami.

– Tomasz Bracka
– tvp.info

XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.

Na obiektach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i MLKS Grom Więcbork trwają XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.

Impreza rozpoczęła się od uroczystego otwarcia Mistrzostw Polski na muszli koncertowej w parku brackim. Po uroczystym otwarciu zawodnicy udali się do przyległych obiektów KBS Więcbork i MLKS Grom, gdzie obecnie trwają Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów.

Zakończenie Mistrzostw Polski w niedzielę o godzinie 14.

Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.  - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. - foto Tomasz Bracka​

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.
– foto Tomasz Bracka​

Zdewastowane ławki, kosze, nagrobki oraz elewacje budynków w lasku miejskim w Więcborku !!!

Apeluję do burmistrza Więcborka i służb miejskich o naprawę zdewastowanych ławek i koszy oraz uzupełnienie wyrwanych ławek i koszy na całej ścieżce rowerowej od ulicy Bractwa Kurkowego do plaży miejskiej włącznie. Ile jeszcze razy mam pisać byście w końcu odmalowali elewacje siłowni MLKS GROM Więcbork największego straszydła w Więcborku na widok którego pękają oczy.

Nie po to jedenaście lat temu przywróciłem jako Prezes 285 letniego KBS Więcbork i polityk z Ministrem Rządu RP Wojciechem Mojzesowiczem w obecności Burmistrza Pawła Toczko z zasobów Skarbu Państwa do zasobów Gminy Więcbork i KBS Więcbork 11 ha lasu i wszystkie obiekty w lasku miejskim w Więcborku, by przez 11 lat wzywać was publicznie o tak oczywiste sprawy jak odmalowanie elewacji rudery MLKS Więcbork.

Czy w waszych domach tez panuje taki nieład i bałagan, że was to nie rusza, bo mnie, mieszkańcom i turystom na ten widok pękają oczy. Przypominam, że moją determinacją z przed 11 lat przywracając od Skarbu Państwa do zasobów Gminy Więcbork i KBS Więcbork, wzbogaciłem majątek miasta i gminy Więcbork o kilkadziesiąt milionów złotych, uszanujcie to w końcu !!! Niestety do dziś żaden lokalny i gminny cwaniaczek nie powiedział mi nawet dziękuję !!! Ponadto czas najwyższy na remont zdewastowanych nagrobków na cmentarzu katolicko – ewangelickim w Więcborku czyli grobów Powstańców Wielkopolskich, nagrobku więcborskiego proboszcza katolickiego i dziekana dekanatu ks Jana Wilmowskiego kapelana KBS Więcbork. To samo dotyczy celowo zdewastowanego w PRL grobowca Rodu Konkiel, gdzie ktoś napisał dramatyczny apel ,, Kaplica i Cmentarz To Sacrum Pamiętaj Bądź Człowiekiem” !!!

Poniżej dla przypomnienia sklerotyków i niewdzięczników z UM Więcbork zamieszczam zdjęcie z tego historycznego wydarzenia związanego z przejęciem lasku miejskiego z udziałem Burmistrza Pawła Toczko i Ministra Mojzesowicza oraz i wprowadzeniem do swojej własności zrabowanej przez komunistycznych złodziei z PRL, prawowitych właścicieli KBS Więcbork licznie zgromadzonych na tej uroczystości 23 grudnia 2006 roku.

Na koniec ujawniam wszystkim za porozumieniem programowym zawartym pomiędzy mną Tomaszem Bracka kandydatem na burmistrza Więcborka, a Burmistrzem Toczko, że wszystkie remonty w lasku miejskim w Więcborku w tym obiektów MLKS Grom Więcbork i KBS Więcbork oraz muszli koncertowej, wynikły właśnie z tego porozumienia programowego !!! W ramach tego porozumienia programowego zainwestowano tam niespełna milion złotych. To samo dotyczyło wielu innych inwestycji w Więcborku z przebudową plaży miejskiej i Rynku miejskiego z Promenadą w Więcborku oraz z budową nowego targowiska włącznie. To samo dotyczyło wprowadzenia KBS Więcbork do obiektów brackich w lasku miejskim w Więcborku, co de facto stało się faktem za mojej prezesury w KBS Więcbork 23 grudnia 2006 roku !!!

Tomasz Bracka

 Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

 Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

 Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Atrakcja turystyczna burmistrza, radnych i MLKS Grom Więcbork czyli rudera w lasku miejskim do odmalowania i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Atrakcja turystyczna burmistrza, radnych i MLKS Grom Więcbork czyli rudera w lasku miejskim do odmalowania i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane nagrobki Żołnierzy Polskich Powstańców Wielkopolskich z Więcborka przez komunistów z PRL do remontu i to od zaraz - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane nagrobki Żołnierzy Polskich Powstańców Wielkopolskich z Więcborka przez komunistów z PRL do remontu i to od zaraz – foto Tomasz Bracka

Nagrobek proboszcza więcborskiego i dziekana ks Jana Wilmowskiego na cmentarzu parafialnym w Więcborku do remontu od zaraz - foto Tomasz Bracka

Nagrobek proboszcza więcborskiego i dziekana ks Jana Wilmowskiego na cmentarzu parafialnym w Więcborku do remontu od zaraz – foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel do remontu i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane ławki przy ul. Bractwa Strzeleckiego w Więcborku do naprawy – foto Tomasz Bracka

Muszla koncertowa w lasku miejskim do remontu - foto Tomasz Bracka

Muszla koncertowa w lasku miejskim do remontu – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane parkingi przy lasku miejskim i ośrodkach wczasowych do naprawy - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane parkingi przy lasku miejskim i ośrodkach wczasowych do naprawy – foto Tomasz Bracka

Tomasz Roman Bracka prezes założycie i król 285 - letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku.

Tomasz Roman Bracka prezes założycie i król 285 – letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku.

Mija 82 rocznica Śmierci Marszałka Polski i dwukrotnego Premiera Polski Józefa Piłsudskiego 12 maj 1935 r. – 12 maj 2017 r.

Mija 82 rocznica Śmierci Marszałka Polski i dwukrotnego Premiera Polski Józefa Piłsudskiego 12 maj 1935 r. – 12 maj 2017 r.

Komunistyczne władze miejskie Więcborka w PRL bezprawnie zlikwidowały ulice Marszałka Józefa Piłsudskiego w Więcborku i w miejsce Marszałka Piłsudskiego nadali ulicę Pocztową. Przypominam, że zarówno Marszałek Polski i Premier RP Józef Piłsudski jak i Prezydent Polski Ignacy Mościcki bywali w Więcborku w domu mojego pradziadka Jana Bracka, oraz w rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka !!!

Czas najwyższy panie burmistrzu i rado miejska przywrócić ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Więcborku skoro tak namiętnie czcicie jego sukces 11 listopada 1918 r. każdego roku w związku ze zmianą nazw ulic komunistycznych zbrodniarzy w Więcborku. To co bandyci niszczyli wszystko co było związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim i honorowym obywatelem Więcborka Prezydentem RP Ignacym Mościckim oraz całą II Rzeczpospolitą Polską.

Oczekuje od burmistrza Kuszewskiego i Rady Miejskiej w Więcborku przywrócenia i nadania ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Więcborku oraz nadania ulicy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Więcborku w miejsce komunistycznych zbrodniarzy !!!

Tomasz Bracka

Marszałek Polski Premier II RP Józef Piłsudski

Marszałek Polski Premier II RP Józef Piłsudski

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim rynku, gdzie w czasach II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim rynku, gdzie w czasach II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach nieopodal rezydencji Prezydenta RP w Więcborku

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach nieopodal rezydencji Prezydenta RP w Więcborku

Niech się święci 285 lat Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku !!!

Niech się święci 285 lat Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku 1732 – 2017 r. powołanego przez Króla Polskiego Augusta II Mocnego 16. 10. 1732 r. dla Józefa Remigiana Hrabiego Potulickiego ówczesnego właściciela Więcborka. Bractwo zostało wskrzeszone po latach zaborów w 1920 r. przez Prezesa Jana Bracka, a po mrokach komunizmu zostało ponownie wskrzeszone 15 lat temu 11. 11. 2002 r. przez Prezesa Tomasz Bracka !!!

W roku wielkiego jubileuszu życzę wszystkim jako założyciel, prezes i król 285 letniego KBS Więcbork wszelkiej pomyślności w życiu brackim, osobistym i zawodowym.

Tomasz Bracka

Król Polski August II Mocny panujący w latach 1694 -1733 r.

Król Polski August II Mocny panujący w latach 1694 -1733 r.

Herb Polski i Króla Polskiego Augusta II Mocnego z 1732 r.

Herb Polski i Króla Polskiego Augusta II Mocnego z 1732 r.


 Prezes 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka z brać na strzelnicy w Więcborku

Prezes 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka z brać na strzelnicy w Więcborku

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 - Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 – Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

KBS Więcbork z gen. KBS Tomaszem Bracka 11.11.2010r.

KBS Więcbork z gen. KBS Tomaszem Bracka 11.11.2010r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Więcborku

Król Tomasz Bracka (Jan Tomasz I) po koronacji w towarzystwie przybyłych gości oraz Królowej KBS Sępólno Kr. oraz Króla Zjednoczenia Okręgu Bydgoskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Więcbork 25.06.2011r

Król Tomasz Bracka (Jan Tomasz I) po koronacji w towarzystwie przybyłych gości oraz Królowej KBS Sępólno Kr. oraz Króla Zjednoczenia Okręgu Bydgoskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Więcbork 25.06.2011r

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka dekoruje nowego Króla KBS Więcbork.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka dekoruje nowego Króla KBS Więcbork.

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015r. – foto Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

285 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

285 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie założyciela i prezesa i króla KBS Więcbork Jana Bracka 04.04.2015r.

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie założyciela i prezesa i króla KBS Więcbork Jana Bracka 04.04.2015r.

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Miejsce Spoczynku Założyciela, Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka. foto Tomasz Bracka

Miejsce Spoczynku Założyciela, Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka. foto Tomasz Bracka

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Wyniki Turnieju Intronizacyjnego Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka odbytego na strzelnicy w Więcborku 25.06.2011r.

Wyniki Turnieju Intronizacyjnego Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka odbytego na strzelnicy w Więcborku 25.06.2011r.

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

Remont obiektów KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku za czasów prezesa Tomasza Bracka 2006r.

Remont obiektów KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku za czasów prezesa Tomasza Bracka 2006r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 83 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03. 12. 1933 r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 83 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03. 12. 1933 r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Miejsce spoczynku Współtwórcy II RP prezesa KBS Więcbork Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku Współtwórcy II RP prezesa KBS Więcbork Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

 Siedziba i własność 285 letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Siedziba i własność 285 letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Królewski Turniej Strzelecki KBS Więcbork w 2005 r.   Na zdjęciu Prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka z Ministrem Mojzesowiczem z PiS  z pucharem Wolności i Solidarności - pozdrawiam Tomasz Bracka

Królewski Turniej Strzelecki KBS Więcbork w 2005 r. Na zdjęciu Prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka z Ministrem Mojzesowiczem z PiS z pucharem Wolności i Solidarności – pozdrawiam Tomasz Bracka

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r.

Odmalujcie straszydło czyli elewacje siłowni MLKS Grom Więcbork w lasku miejskim w Więcborku na XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 13 – 14 maj 2017 r. Wystarczy sto złotych na farbę i dwa pędzle by w końcu odmalować po 25 latach straszydło.

Przypominam, że dotacja Urzędu Miejskiego dla MLKS Grom Więcbork wynosi z naszych podatków ponad 100 000 złotych rocznie, zatem nic się niestanie jak klub za sto złotych kupie farbę z burmistrzem Kuszewskim i odmalują swoje straszydło. Zróbcie to tak jak kiedyś ja Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku odmalowałem obiekty KBS Więcbork i MLKS Grom Więcbork za własne i brackie pieniądze !!!

Na te widoki prezesie MLKS Grom i panie burmistrzu Więcborka z Radą Miejską wierzcie mi, że pękają oczy mieszkańców i turystów skazanych na oglądanie tego straszydła !!! Wystarczy jutro wysłać dwóch pracowników z UM Więcbork z pędzlami i straszydło w końcu zostanie odmalowane !!!

Apeluję przy okazji do burmistrza Więcborka i służb miejskich o naprawę zdewastowanych ławek i koszy oraz uzupełnienie wyrwanych ławek i koszy na całej ścieżce rowerowej przy ulicy Bractwa Kurkowego do plaży miejskiej włącznie. Takie rzeczy dawno powinny być naprawione panie burmistrzu !!!

XXVII Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów Więcbork 2017 r.

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota 13 maja 2017 r.

start grupy 10-8 godz. 10:00
start grupy 7 godz. 11:30
start grupy 6 godz. 12:30
start grupy 5-4 godz. 14:00
otwarcie zawodów godz. 15:30
start grupy kobiet godz. 16:00
start grupy 3 godz. 17:00

wspólna kolacja ok godz. 19:30

Niedziela 14 maja 2017 r.

start grupy 2 godz. 10.00
start grupy 1 godz. 12.00
start grupy 0 godz. 13.30

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW OKOŁO GODZINY 14.00

Tomasz Bracka

Atrakcja turystyczna burmistrza, radnych i MLKS Grom Więcbork czyli rudera w lasku miejskim do odmalowania i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Atrakcja turystyczna burmistrza, radnych i MLKS Grom Więcbork czyli rudera w lasku miejskim do odmalowania i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Atrakcja turystyczna burmistrza, radnych i MLKS Grom Więcbork czyli rudera w lasku miejskim do odmalowania i to natychmiast - foto Tomasz Bracka

Atrakcja turystyczna burmistrza, radnych i MLKS Grom Więcbork czyli rudera w lasku miejskim do odmalowania i to natychmiast – foto Tomasz Bracka

Siedziba 285 letniego Kurkowego Bractwa Kurkowego w Więcborku w lasku brackim w Więcborku przyległa do straszydła MLKS Grom wyremontowana po mojej skutecznej interwencji. Więcbork 10. 05. 2016 r. foto I Prezes i Król KBS Więcbork w III RP ( 2002 - 2007r.) Tomasz Bracka

Siedziba 285 letniego Kurkowego Bractwa Kurkowego w Więcborku w lasku brackim w Więcborku przyległa do straszydła MLKS Grom wyremontowana po mojej skutecznej interwencji. Więcbork 10. 05. 2016 r. foto I Prezes i Król KBS Więcbork w III RP ( 2002 – 2007r.) Tomasz Bracka

 Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Konferencja w Chojnicach pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”

Udana konferencja w Chojnicach pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”

W konferencji precyzyjnie i profesjonalnie przedstawiłem problem kolejnictwa na LK 281 i w Więcborku co zostało ze zrozumieniem przyjęte przez wszystkich uczestników sympozjum, którzy dwukrotnie przerywali moje wystąpienie oklaskami.

W konferencji Uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP, Dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Posłowie, Senatorzy, przedstawiciele sejmików i urzędów marszałkowskich oraz delegacje z PKP SA, PKP PLK SA, UTK. Był też obecny Przewodniczący Komisji Infrastruktur Rady Miejskiej w Więcborku radny Kazimierz Wilczyński oraz stowarzyszenia kolejowe w tym Stowarzyszenie Pociągi dla Krajny.

Owoce dzisiejszej konferencji są takie, że pociągi pasażerskie na LK 281 w Więcborku i na całej Krajnie staną się faktem, a cała linia kolejowa zostanie wyremontowana, gdyż wspiera nas w tym Rzad RP, Minister Infrastruktury i Budownictwa, PKP PLK SA, PKP SA, Posłowie RP i wielu ludzi dobrej woli, którym już dziś dziękuję za wsparcie.

Przy okazji potwierdzam, że pasażerski pociąg specjalny relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not wjedzie ponownie 17. 06. 2017 r. o godz. 11 na pieron pierwszy stacji PKP Więcbork. Pociąg z Nakła n/Not wróci ponownie popołudniu tego samego dnia do Więcborka i Chojnic.

Poniżej moje dwa wystąpienia na w/w konferencji oraz migawka z Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice – Więcbork – Gniezno – Oleśnica, co niebawem stanie się faktem z rewitalizacja tej linii kolejowej na całym odcinku Chojnice – Więcbork – Gniezno.

Tomasz Bracka

Migawka z dzisiejszej Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice - Więcbork - Gniezno - Oleśnica. Gdańsk 24. 04. 2017 r.

Migawka z dzisiejszej Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice – Więcbork – Gniezno – Oleśnica. Gdańsk 24. 04. 2017 r.

Na zdjęciu najwyższe władze PKP, a obok mnie z lewej dyrektor Ministra Budownictwa i Infrastruktury RP.

Na zdjęciu najwyższe władze PKP, a obok mnie z lewej dyrektor Ministra Budownictwa i Infrastruktury RP.

Na zdjęciu mój dzisiejszy wykład na temat LK 281 i stacji PKP Więcbork.

Na zdjęciu mój dzisiejszy wykład na temat LK 281 i stacji PKP Więcbork.

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja przed wywiadem dla I Programu Polskiego Radia.

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja przed wywiadem dla I Programu Polskiego Radia.

Za chwile o 18 jestem na antenie TV Gdańsk oraz w I Programie Polskiego Radia z wywiadem z Dzisiejszej konferencji pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju” Sporo mówię o Więcborku i reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Oleśnica - Więcbork - Chojnice

Za chwile o 18 jestem na antenie TV Gdańsk oraz w I Programie Polskiego Radia z wywiadem z Dzisiejszej konferencji pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju” Sporo mówię o Więcborku i reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja w trakcie naszego wywiadu dla Polskiego Radia.

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja w trakcie naszego wywiadu dla Polskiego Radia.


Moje dwa wystąpienie 24. 04. 2017 r. na konferencji w Chojnicach w obronie LK 281 i stacji PKP Więcbork. Tomasz Bracka