Get Adobe Flash player

Minęła 210 rocznica utworzenia Wielkiego Księstwa Warszawskiego z Więcborkiem za sprawą Napoleona Bonaparte na mocy Pokoju w Tylży w 1807 r. !!!

Jakoś cichutko minęła 09. 07. 2017 r. 210 rocznica utworzenia Wielkiego Księstwa Warszawskiego za sprawą Napoleona Bonaparte na mocy Pokoju w Tylży w 1807 r. !!!

Niewielu wie, że również miasto i gmina Więcbork kończyły Wielkie Księstwo Warszawskie w Departamencie Bydgoskim 210 lat temu !!!

Tomasz Roman Bracka

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Przebudowa ulic Pomorska i I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na przetargu, a nowego zapłaconego mostu w Suchorączku nadal brak !!!

Za dwa dni zostanie rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Pomorskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piastowskim w Więcborku, oraz przebudowę skrzyżowania z ulicą Gdańską. Jest to pokłosie mojej kontroli tego zaniedbanego i niezalegalizowanego na drogach widmo osiedla piastowskiego, które powadziłem na mój wniosek z PINB w Sępólnie Kr w latach 2015/16. Rozstrzygniecie przetargu na przebudowę w/w ulic już 22 sierpnia 2016 r. – źródło: http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/przetarg-nieograniczony-na-zadanie-przebudowa-drogi-wewnetrznej-wraz-z-budowa-sieci-kanalizacji-deszczowej-w-ciagu-ul-pomorskiej-na-osiedlu-piastowskim-w-wiecborku-oraz-przebudowa-skrzyzowania-z-u/

Kolejny przetarg dotyczy przebudowy części ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku, gdzie pojawią się nowe chodniki z wjazdem na ulice Szlaku Bursztynowego. Ta przebudowa to kolejne pokłosie moich wieloletnich kontroli na tej ulicy widmo z PINB w Sępólnie Kr. i nakazów pokontrolnych PINB, odnoście przebudowy tej powiatowej do niedawna drogi śmierci, a obecnie kategorii gminnej !!! Również na tą inwestycje gmina Więcbork wpłaciła pieniądze do kasy Powiatowego Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr. Zatem czas przyspieszać z tą inwestycją bo za trzy miesiące spadnie śnieg. Już za rok wybory samorządowe w Polsce, które mocno przewietrzą wszelkiej maci urzędy i rady gminne, powiatowe i wojewódzkie w Polsce, zawłaszczone od lat przez nieudaczników i inwalidów samorządowych !!!

Natomiast I etap przebudowy ulicy I Armii Wojska Polskiego obejmuję część ulicy I Armii Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł.0,772 km, zlokalizowanym pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu” – w zakresie budowy odcinka ciągu pieszo – rowerowego wraz z elementami towarzyszącymi po stronie drogowej lewej ! Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2017 r. o godz. 07:45 źródło: http://www.bip213.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=148&y=0&status=1

Niestety pomimo zapłaty przez gminę Więcbork powiatowi więcborsko – sępoleńskiemu za nowy most w Suchorączku i upływu kolejnego żniwnego terminu, mostu nadal brak. Zatem pytam kto skroił kasę za most w powiecie i dlaczego do dziś go nie zamontowano panie Tadych, Eckiert i Kuszewski w końcu z naszych podatków za to cacko zapłacono !!!

Pomimo upływu w czerwcu 2017 r. kolejnego nakazu pokontrolnego PINB w Sępólnie Kr. wywołanego na mój wniosek i po naszej kontroli zdewastowanego mostu powiatowego przy ul. Starodworcowej w Więcborku do dziś starosta Tadych i podległe mu służby drogowe z dyrektorem Eckiertem nie naprawiły i nie odmalowały mostu oraz nie wypiaskowały jego betonowej konstrukcji. Proponuję zrzutkę na dwa pędzle dla leniwego dyrektora Eckierta i starosty Tadycha oraz na dwie puszki żółtej farby, by w końcu leniwe władze powiatowe oczyściły i odmalowały swój most na ul. Starodworcowej w Więcborku !!!

Burmistrz Kuszewski z Więcborka jako wieloletni sprzedawca farb i pędzli w więcborskim sklepie, na pewno dobrze doradzi powiatowym kolegą samorządowcom z Sępólna Kr. jaki pędzel i farbę zakupić by w końcu most powiatowy na ulicy Starodworcowej w Więcborku został wypieszczony po latach zaniechań pędzlami i farbą olejną.

Jednocześnie zachęcam starostę powiatowego pana Tadycha oraz dyrektora dróg powiatowych pana Eckierta do wykonania kolejnego nakazu pokontrolnego PINB w Sępólnie Kr. wywołanego na mój wniosek i po mojej kontroli. Chodzi o wylania nowej nawierzchni asfaltowej o odpowiedniej szerokości z wybudowaniem chodnika i brakującego oświetlenia ulicznego na ulicy Nowodworskiej w Wituni, która od 18 lat nazywana jest powiatową drogą śmierci pana starosty i rady powiatu w Sępólnie Kr !!!

Podobna sytuacja jest z zapowiadanym od roku nowym oświetleniem ulicznym na ulicach Gdańskiej i Starodworcowej w Więcborku, które już wiosną 2017 roku miały rozświetlić te ciemne ulice. Pomimo zbliżającej się jesieni i coraz większych ciemności w/w latarni nadal brak, co świadczy o niewiarygodności burmistrza Więcborka i jego personelu.

Tomasz Bracka

Most burmistrza Kuszewskiego przyj w Suchorącku do remontu. foto Tomasz Bracka

Most burmistrza Kuszewskiego przyj w Suchorącku do remontu. foto Tomasz Bracka

 Opóźniony remont mostu przy ulicy Starodworcowej w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Opóźniony remont mostu przy ulicy Starodworcowej w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Powiatowa droga śmierci czyli garbata ulica Nowodworska w Witunibez chodników i oświetlenia ulicznego wizytówką nieudolnosci burmistrza Kuszewskiego i Masztakowskiego oraz powiatu sępoleńskiego - foto Tomasz Bracka

Powiatowa droga śmierci czyli garbata ulica Nowodworska w Witunibez chodników i oświetlenia ulicznego wizytówką nieudolnosci burmistrza Kuszewskiego i Masztakowskiego oraz powiatu sępoleńskiego – foto Tomasz Bracka

Droga śmierci burmistrza Kuszewskiego i Masztakowskiego czyli ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Droga śmierci burmistrza Kuszewskiego i Masztakowskiego czyli ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Legalizacja 80 ulic widmo w Więcborku oraz fatalny stan dróg miejskich w Więcborku do naprawy oto efekt moich działań w tej sprawie w PINB w Sępólnie Kr !!! - Tomasz Bracka

Legalizacja 80 ulic widmo w Więcborku oraz fatalny stan dróg miejskich w Więcborku do naprawy oto efekt moich działań w tej sprawie w PINB w Sępólnie Kr !!! – Tomasz Bracka

Kontrola zaniedbanej przez PKP PLK SA LK 281 w obrębie 130 letniej stacji PKP Więcbork !!!

Wczorajsza kontrola dla ABW i CBA z moim udziałem zaniedbanej i nieoczyszczonej przez PKP PLK SA Linii Kolejowej Nr 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe, w okolicach i na stacji PKP Więcbork.

Ta 130 letnia linia kolejowa Nr 281 już 37 lat temu miała mieć dobudowany drugi tor na wybudowanych nasypach i mostach na całym odcinku i być zelektryfikowana również w Więcborku.

Czas tą inwestycje dokończyć Panie Premierze Morawiecki, by magistrala kolejowa była przejezdna i zelektryfikowana na całym odcinku Katowice – Więcbork – Gdynia.

Tomasz Bracka

Kontrola zaniedbanej przez PKP PLK SA LK 281 w obrębie 130 letniej stacji PKP Więcbork - foto gazeta więcborska 17. 08. 2017 r.

Kontrola zaniedbanej przez PKP PLK SA LK 281 w obrębie 130 letniej stacji PKP Więcbork – foto gazeta więcborska 17. 08. 2017 r.

Kontrola zaniedbanej przez PKP PLK SA LK 281 w obrębie 130 letniej stacji PKP Więcbork – foto gazeta więcborska 17. 08. 2017 r.

Kontrola zaniedbanej przez PKP PLK SA LK 281 w obrębie 130 letniej stacji PKP Więcbork – foto gazeta więcborska 17. 08. 2017 r.

Dobiegł końca udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku !!!

Dobiegł końca wspaniały koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. Licznie zgromadzeni melomani i fani Mietka Szcześniaka mieli dziś prawdziwą ucztę muzyczną.

Również Mietek Szcześniak z zespołem byli bardzo zadowoleni czego dopełnieniem było wspólne sto lat artystów i więcborskiej publiczności na tysiąc głosów pod koniec koncertu.

Na zdjęciach dzisiejszy koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. Była moc, piękna muza i wspaniała pogoda !

Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Gazeta Więcborska

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Gazeta Więcborska

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Tomasz Bracka

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Tomasz Bracka

 Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. - foto Gazeta Więcborska

Udany koncert Mietka Szcześniaka z zespołem na więcborskim Rynku przy promenadzie jeziora więcborskiego. – foto Gazeta Więcborska

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem !!!

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym i ewangelickim w Więcborku przy ul. Bractwa Kurkowego po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem. Na załączonych zdjęciach zdewastowane nagrobki, uszkodzone ogrodzenia cmentarne oraz wyrwane drzewa, które dziś po mojej interwencji usunie straż pożarna. Czas oszacować straty ks. proboszczu i powiadomić rodziny o dewastacji nagrobków.

Ponadto w gminie Więcbork są zerwane linie energetyczne, telefoniczne, dachy i uszkodzone budynki. Tysiące połamanych drzew zalega parki, lasy i cmentarz w Więcborku. To samo dotyczy Nadleśnictwa w Runowie gmina Więcbork, gdzie straty idą w miliony złotych i można śmiało mówić o ogromnej klęsce.

Również niebezpiecznie jest na ulicy Strzeleckiej przy moście w okolicach plaży miejskiej w Więcborku, gdzie wiatr wyrwał drzewo z korzeniami i uszkodziła wąziutką ulice, którą podmywa jezioro więcborskie. Czas zabezpieczyć to miejsce !

Nadal są nie przejezdne drogi, zalane piwnice i setki interwencji straży pożarnej, które trwają cały czas. Takie są skutki huraganu i silnej ulewy która przeszedł nad Więcborkiem.

Nadal wiele domów jest bez prądu, z pozalewanymi piwnicami i uszkodzonymi dachami. Na ulicach Więcborka do dziś nie świecą latarnie ulicznego przy rondzie Lindeckiego oraz na ulicach Starodowrcowej, Gdańskie, i na części osiedla piastowskiego, na wioskach jest podobnie. Wiele dróg polnych i leśnych, jest nie przejezdnych !!

foto Tomasz Roman Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem - foto Tomasz Bracka Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem – foto Tomasz Bracka [/caption]

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem - foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem – foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem - foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem – foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem - foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem – foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem - foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem – foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem - foto Tomasz Bracka

Ogromne straty w gminie Więcbork i na cmentarzu parafialnym w Więcborku po ostatnim huraganie jaki przeszedł nad Więcborkiem – foto Tomasz Bracka

Dziś Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny !!!

Dziś Święto Wojska Polskiego ustanowione na cześć zwycięskiej bitwy warszawskiej Marszałka Józefa Piłsudskiego 1920 r. która ocaliła Polskie i Europę przez zalewem bolszewizmu !!! Była to jedna z najważniejszych bitew w historii ludzkości !!!

Poniżej załączam zdjęcie z defilady Wojska Polskiego na więcborskim Rynku w 1920 r. przed więcborskim Magistratem mieszczącym się w domu Jana Bracka, ówczesnego członka Zarządu Miasta Więcbork !!! Kolejne zdjęcie przedstawia wizytę w domu legionisty i polityka Jana Bracka Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Generała Edwarda Rydza Śmigłego !!!

Do dziś brak na tym budynku przedwojennego magistratu w domu Jana Bracka, choćby lichej tablicy, która by upamiętniła te ważne w dziejach miasta Więcbork wydarzenia z II RP !!! Pomimo pogardy postkomunistycznych władz miejskich Więcborka i ich pieszczochów medialnych pamięć o śp Janie Bracka wśród mieszkańców jest tak duża, że wybrano zdecydowanie Jana Bracka patronem więcborskiej ulicy w miejsce komucha żydowskiego z PRL Salomona Jaszuńskiego. Miało to miejsce w maju 2017 r. podczas pisemnych i publicznych konsultacjach społecznych w których brali udział wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Więcbork !!!

Poniżej zamieszczam oficjalne wyniki wyborów mieszkańców miasta i gminy Więcbork nowych patronów więcborskich ulic w miejsce komunistycznych zbrodniarzy, co jest zatajane do dziś od 19 maja 2017 r. przez burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka !!! Zatem mamy do czynienia z kolejnym bezprawiem burmistrza, gdyż wyniki konsultacji społecznych dawno powinny być opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Więcbork.

Pomimo tego bezprawia z przyjemnością oznajmiam, że to już ostatnie dwa tygodnie komunizmu na ulicach Więcborka i Sypniewa, gdyż od 2 września 2017 r. zmiany patronów komunistycznych ulic w Więcborku i w Sypniewie dokona Wojewoda i IPN, którzy od miesiąca posiadają wyniki wyborów dokonanych przez mieszkańców miasta i gminy Więcbork odnośnie zmian więcborskich ulic, które zakończyły się 19 maja 2017 r. To jakieś kuriozum, że oficjalne wyniki wyborów mieszkańców w w/w sprawie i konsultacji społecznych, zatajane są do dziś przez burmistrza Więcborska Waldemara Kuszewskiego i Jacka Masztakowskiego, którzy świadomie łamiąc prawo nie mają prawa być dalej burmistrzami, a ten ostatni ławnikiem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tucholi !!!

To nie koniec dekomunizacji w Polsce i gminie Więcbork. Zgodnie z nowelą ustawy dekomunizacyjnej za kilka miesięcy w całej Polsce znikną komunistyczne obeliski, tablice i nazwy mostów, szkół obiektów użyteczności publicznej. Oznacza to zmiany w nazwach szkół powiatowych i gminnych w tym TW SB noblistów w gimnazjum Więcborku i Technikum Rolniczym im I AWP w Sypniewie, Podobnie jest w całej gminie Więcbork, gdzie przy szkołach lub na szkołach jak w LO Więcbork widnieją tablice i obeliski gloryfikujące komunizm i PRL. Dekomunizacja obejmuję też komunistyczne ustawodawstwo, dekrety, akty prawne, kodeksy, poezję, prozę i literaturę komunistyczną !!!

Jeszcze niedawno zastępca burmistrza Więcborka Jacek Masztakowski kłamał z oszustem medialnym Robertem Lidą w WK gazetce Pankanina, że on nie podpisał karty dla Miejsca Pamięci Narodowej dla mogiły Śp. pradziadka Jana Bracka. Niestety słowom pana Masztakowskiego zastępcy burmistrza Więcborka przeczy podpisana przez tego samego zastępce burmistrza Więcborka Jacka Masztakowskiego z upoważnienia burmistrza Kuszewskiego w sierpniu 2015 r. karta Nr 14 Miejsca Pamięci Narodowej dla mogiły dla Śp. Jana Bracka, którą od dawna posiada z podpisem zastępcy burmistrza Więcborka Jacka Masztakowskiego IPN Gdańsk, IPN Bydgoszcz, IPN Warszawa oraz Sąd i Prokuratura RP !!! Sporną kartę Miejsca Pamięci Narodowej Nr 14 z sierpnia 2015 r. dla miejsca spoczynku śp. Jana Bracka załączam poniżej, obalając w ten sposób kolejne kłamstwo medialne WK i zastępcy burmistrza Więcborka.

Wyjaśniam za IPN, że miejsce spoczynku Śp.Jana Bracka jest cały czas Miejscem Pamięci Narodowej, gdyż mamy tu do czynienia z powagą rzeczy osądzonej w postanowieniach Kujawsko – Pomorskiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z 2014 r. i kartą Miejsca Pamięci Narodowej Śp. Jana Bracka Nr 14 podpisaną przez burmistrza Więcborka w sierpniu 2015 r. Przypominam, że w Polsce dwa razy w tej samej sprawie się nie sądzi, a powaga rzeczy prawomocnie osądzonej i prawomocnie ustanowionej ma swoją moc i nietykalność prawną, o czym powinien wiedzieć każdy uczeń pierwszego roku prawa oraz każdy kandydat na sołtysa i burmistrza również Więcborka !!! Ponadto wyjaśniam, że prawo w Polsce nie działa wstecz, wiec ostrożnie z tymi pomówieniami i eksperymentami bo zgodnie z art 262 Kodeksu Karnego § 1. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast art 262 § 2 Kodeksu Karnego stanowi ,,Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego również z Miejsca Pamięci Narodowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Zatem ostrożnie panowie z tym wywracaniem prawa oraz z tymi zapałkami bo się poparzycie i na stare lata będziecie grzać puchę w więzieniu co osobiście i z wielką przyjemnością wam załatwię.

W tej ostatniej sprawie musi zająć stanowisko Minister Sprawiedliwości i uzdrowić gangrenę bezprawia panującą w więcborskim magistracie i samorządzie oraz w SR w Tucholi w oparciu o nową ustawę o sądach powszechnych i kodeks karny. Zmuszony zostałem o tym bezprawiu powiadomić osobiście ministra Ziobro i Prezesa IPN, mówiąc stop samorządowym i sądowym koterią i prowincjonalnemu bezprawiu. To samo dotyczy wyroków na telefon i sadystycznego wożenia ludzi po sądach przez 20 lat na zamówienie znachorów ala samorządowych i pozostałych cudotwórców zwanych ala biznesmenami i tak zwaną elitką, która w większości buduję swój autorytet na szemranych interesach i pomawianiu uczciwych ludzi w trosce o swoje koryto i dobrze płatne fotele samorządowe !!!

W dniu dzisiejszym obchodzimy też kolejne święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i właśnie dziś modliłem się z rzeszą więcborszczan i patriotów na uroczystej sumie odpustowej w więcborskiej świątyni o dalsze łaski Boże dla nas wszystkich i pomyślność dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz prastarego Więcborka obchodzącego w tym roku 930 lat z obecnym herbem miejskim, o czym postkomunistyczne odchodzące władze miejskie Więcborka celowo zapomniały.

Z poważaniem

Tomasz Roman Bracka
Kawaler Złotego Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski


Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku.

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku.

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork w II RP Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015 r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork w II RP Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015 r. – foto Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Ujawniam ostateczne wyniki konsultacji Społecznych mieście i gminie Więcbork w sprawie zmian komunistycznych ulic w Więcborku i Sypniewie zakończonych dnia 19 maja 2017 r. i zatajanych w BIP Więcbork przez Burmistrza Więcborka i Radę Miejską Więcborka. Tomasz Bracka

Nowe rondo w Więcborku przy cmentarzu komunalnym już po przetargu, prace czas zacząć !!!

Dotrzymałem słowa zgodnie z moja wolą i obietnicą będziemy mieli nowe rondo w Więcborku !!! Właśnie obiegła końca procedura przetargowa w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie budowy ronda w Więcborku przy ulicy Wyzwolenia w okolicach cmentarza komunalnego. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu dzisiejszym przed chwilą 8 sierpnia 2017 r. Szacunkowa wartość inwestycji 5 225 000 euro Poniżej link do przetargu dla w/w inwestycji.

W ramach inwestycji obok ronda powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe, nowe latarnie, nowe chodniki z przejściem dla pieszych oraz parking przy cmentarzu komunalnym w Więcborku, termin zakończenia prac 2017-10-31.

Ponadto zgodnie z moją wolą jako inicjatora i wnioskodawcy budowy kolejnego ronda w Więcborku powyższa inwestycja nie obciąża groszem budżetu miasta Więcbork zgodnie z moja wolą wnioskodawcy budowy tego ronda w Więcborku.

To nie ostatnia inwestycja drogowa, która powstaje na mój wniosek w Więcborku, niebawem dojdzie też do przebudowy skrzyżowania przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, gdzie już jest wykonany projekt oraz wydane przez wojewodę pozwolenie na budowę.

Natomiast trzecie rondo w Więcborku wywołane na mój wniosek 5 lat temu pojawi się do 2020 r. przy zbiegu ulic Mickiewicza i Pocztowej w Więcborku. Dla tej inwestycji wykonano na mój wniosek audyt BRD trzy lata temu i obecnie trwają przygotowania do opracowania dokumentacji technicznej dla tej inwestycji.

Przypominam, że od roku czekają w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wywalczone przeze mnie 26 000 000 złotych na budowę obwodnicy Więcborka, których burmistrzowie Więcborka Kuszewski i Masztakowski nie chcę podjąć, zatem skoro tak postępują, to niech zmienią pracę i pozwolą innym dokończyć to dzieło, chętnie to wykonam i to niezwłocznie jako burmistrz Więcborka !!!

Reasumując teraz już chyba nie macie państwo wątpliwości za co odznaczył mnie po raz kolejny Prezydent RP Pan Andrzej Duda panie burmistrzu Kuszewski, Masztakowski i pozostali maruderzy, gdyż takich inicjatyw i działań skutecznych rzecz Polski i społeczeństwa Więcborka, regionu i kraju podąłem tysiące o czym doskonale wiecie i nie musicie zaklinać rzeczywistości bo to się wam nigdy nie uda !!!

Oczkuję od władz miejskich Więcborka i radnych miejskich jako inicjator i wnioskodawca w/w inwestycji by za mój wieloletni trud i skuteczność na rzecz budowy ronda przy cmentarzu komunalnym nadać mu imię Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Nadmieniam, że nieopodal przyszłego ronda mieściła się w pałacu w lesie rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w II RP. Czas w końcu na upamiętnienie Prezydenta Mościckiego honorowego obywatela Więcborka !!!

http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1915&y=2017&status=1

pozdrawiam – Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z moje inicjatywy - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z moje inicjatywy – Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z moje inicjatywy - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z moje inicjatywy – Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej - Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt BRD trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza - Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt BRD trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka zabezpieczony 26 milionami złotych przez UM w Toruniu

Projekty budowy obwodnicy Więcborka zabezpieczony 26 milionami złotych przez UM w Toruniu

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Sanepid wydał zakaz kąpieli w jeziorze więcborskim, a kanalizacji ściekowych na ulicach przy jeziorze więcborskim nadal brak wstyd panie burmistrzu !!!

Sanepid wydał kolejny zakaz kąpieli w jeziorze więcborskim, a kanalizacji ściekowych na ulicach przy jeziorze więcborskim nadal brak wstyd panie burmistrzu !!! Czy powodem zakazu kąpieli w całym jeziorze więcborskim jest tylko zakwit sinic nie sądzę, przecież fekalia nadal płynną to tego jeziora !!!

Zatem skoro ścieki płyną od lat do jeziora więcborskiego, a ulice Złotowska, Wyzwolenia, Potulickich, 28 Stycznia, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego do dziś nie doczekały się kanalizacji ściekowej to nic w tym dziwnego. Z ośrodków wczasowych też nie raz wypłynęły ścieki do jeziora więcborskiego w stolicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jaką jest tylko z nazwy i na pokaz miasto Więcbork !!!

Panie burmistrzu Więcborka i Rado Miejska Więcborka do dzieła już czas na kanalizację ściekową w/w ulic !!! Na cud pan czeka z radą miejską, przecież za chwile przedawni się trzy letnie pozwolenie na budowę kanalizacji ściekowej przy ulicach Wyzwolenia i 28 Styczna w Więcborku oraz w Runowie. Niestety za nowe zezwolenia dla budowy w/w kanalizacji znowu zapłaci głupi podatnik, a miało być tak pęknie, rozsądnie i uczciwie, dziś widać to jak na dłoni, że był to blef propagandowy !!!

Zresztą o czym tu mówić skoro ciężko burmistrzowi Więcborka naprawić od miesięcy nieczynne latarnie przy ośrodkach wczasowych wokół ulicy Sportowej i naprawić nieczynne oświetlenie na molo przy plaży miejskiej w Więcborku. Czas też naprawić po roku bezczynności burmistrza i radnych nieczynne latarnie przy ścieżce rowerowo – spacerowej w okolicach plaży miejskiej przy ulicy Plażowej w Więcborku.

Przecież ta bezczynność burmistrza i radnych miejskich zagraża bezpieczeństwu turystów oraz mieszkańców i zniechęca ich do ponownego odwiedzenia naszego miasta oraz spacerowania w tych niebezpiecznych miejscach !!!

Ponadto problem sinic i zanieczyszczeń wytwarzanych przez procesy gnilne roślinności podwodnej jeziora spowodowane brakiem dotlenienia dna jeziora więcborskiego dawno by rozwiązały fontanny wodne na jeziorze, o co od lat apeluję bezskutecznie do głuchych na ten apel władz miejskich i radnych.

Tomasz Bracka

 Plaże miejskie w Więcborku wraz z zanieczyszczonym  całym  jeziorem więcborskim zamknięte z zakazem kąpieli sanepidu do odwołania - foto Tomasz Bracka


Plaże miejskie w Więcborku wraz z zanieczyszczonym całym jeziorem więcborskim zamknięte z zakazem kąpieli sanepidu do odwołania – foto Tomasz Bracka

Fontanny wodne natleniają jezioro i dają piękny efekt wizualny w dzień i w nocy

Fontanny wodne natleniają jezioro i dają piękny efekt wizualny w dzień i w nocy

Dwa lata Prezydentury Andrzeja Dudy !

Wszystkie najlepszego i wiele łask Bożych Panie Prezydencie RP Andrzeju Duda za dotychczasową posługę na rzecz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej !!!

Życzę Panu Prezydentowi wszelkiej pomyślności na kolejne lata prezydentury i wygrania kolejnych wyborów prezydenckich w Polsce !!!

#DwalataPrezydenturyAndrzejaDudy

Z poważaniem

Tomasz Roman Bracka
Kawaler Złotego Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent RP dr Andrzej Duda. #DwalataPrezydenturyAndrzejaDudy

Prezydent RP dr Andrzej Duda. #DwalataPrezydenturyAndrzejaDudy

Czas na klimatyzacje w izbie przyjęć i gabinetach lekarskich szpitala powiatowego w Więcborku !!!

Czas na klimatyzacje w izbie przyjęć i gabinetach lekarskich oraz w poczekalniach szpitala powiatowego w Więcborku !!! Afrykańskie upały i prawie 40 stopni w cieniu dają się od lat we znaki licznym pacjentom izby przyjęć, lekarzom i personelowi medycznemu szpitala powiatowego w Więcborku.

Powyższe obiekty zlokalizowane są w nowej części więcborskiego szpitala i wystarczy zaledwie zainstalować istniejącą już klimatyzacje piętro niżej na parter szpitala, by ulżyć pacjentom i personelowi medycznemu szpitala, o co w imieniu własnym i pacjentów apeluję do starosty powiatu i pani prezes więcborskiego szpitala.

Planowana rozbudowa i standaryzacja szpitala w 2017 roku jest dobrą okazją do uregulowania tego gorącego problemu doskwierającego pacjentom hospitalizowanym i reanimowanym codziennie na izbie przyjęć więcborskiego szpitala.

Jak widać na zamieszczonym zdjęciu mojego autorstwa klimatyzacja jest na dachu szpitala w Więcborku, zatem kto oszczędza na pacjentach i po co ta prowizorka !!!

Tomasz Bracka

Szpital powiatowy w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Szpital powiatowy w Więcborku. foto Tomasz Bracka