Get Adobe Flash player

Ciemności więcborskie w oparach bajek burmistrza oraz bezczelne przypisywanie sobie moich zasług na rzecz rozwoju Więcborka przez Pana burmistrza wobec braku własnych sukcesów !!!

Gdzie są zapowiadane w zeszłym roku latarni na ul. Gdańskiej w Więcborku zgodnie z obietnicami burmistrza i radnych, pytają czytelnicy pytam i ja.  Nie widać też do dziś zamówionych i opłaconych 18 nowych latarni na osiedlu Piastowskim,  które miały rozbłysnąć do 22 grudnia 2016  r. !!! Ponadto kolejne kilkadziesiąt latarni miało zabłysnąć na ul. Starodworcowej oraz w całej gminie Więcbork !!!

Zatem szanowni mieszkańcy trzeba się zaopatrzyć w lampiony i świece bo dni bardzo krótkie,  a ciemności więcborskie będą nam doskwierać w kolejne miesiące !!! Czas też naprawić nieczynne  latarnie w mieście i gminie Więcbork oraz nieczynne reflektory oświetlające kościół i zbity klosz latarni na Rynku !!!

Zgodnie z ustawą wszystkie ciemne place i ulice muszą być niezwłocznie oświetlone przez gminę Więcbork, na jej koszt. Kolejne ulice w mieście Więcbork bez oświetlenia ulicznego to ulice Zamkowa, Bp Andrzeja Zebrzydowskiego, Turystyczna, Szkolna, Książęca, Spacerowa, I AWP, oraz częściowo ul. Gdańska, Al. 600 – lecia, Powstańców Wielkopolskich, Górna, Wyzwolenia i lasek miejski przy siedzibie KBS i Grom.

Podobnie jest w Wituni, gdzie brak oświetlenia ulicznego przy ulicach Nowodworskiej, Witosa, Truskawkowej, Wiśniowej, Dalkowskiej, Polnej. Podobna sytuacja jest w Runowie, Runowie Młyn, Borzyszkowie, Czarmuniu, Pęperzynie, Karolewie, Lubczy itd.

Za dobry rok kolejne wybory samorządowe więc proszę się zabrać panie burmistrzu do solidnej pracy, albo proszę zmienić pracę skoro to Panna przerasta !!! Proszę też  nie przypisywać sobie moich inicjatyw wywalczonych zanim Pan został burmistrzem w tym, mojej bezpłatnej i skutecznej pracy oraz końcowych zasług na rzecz budowy nowego ronda i skrzyżowania w Więcborku !!!

To samo dotyczy innych inwestycji związanych z remontami dróg wojewódzkich czy  gazyfikacją ziemną Więcborka oraz remontami na stacji PKP Więcbork i na Linii Kolejowej Nr 281,  z czym niema Pan burmistrz nic wspólnego !!! To samo dotyczy obwodnicy Więcborka na którą wywalczyłem z przyjaciółmi 26 mln złotych w UM w Toruniu, zanim objął Pan urząd burmistrza, a dziś nie chce Pan z Radą Miejska podjąć tej oczekiwanej przez wszystkich mieszkańców Więcborka inwestycji !!!

Podobnie było z legalizacją na mój wniosek wszystkich nielegalnych ulic, mostów i dróg w MiG Więcbork przy bezczynności Pana burmistrza i personelu UM Więcbork !!!  Niech Pan burmistrz w końcu wyegzekwuje zamontowali opłaconych z naszych podatków latarni ulicznych na osiedlu Piastowskim i w innych miejscach MiG Więcbork, których do dziś nie widać, a  przecież miały rozbłysnąć już w 2016 roku !!! Poniżej kilka dokumentów z tysięcy w powyższych sprawach z mojego archiwum, jak trzeba będzie to opublikuje kolejne by całkowicie zdemaskować kłamstwa burmistrza.

Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka

Gazyfikacja ziemna miasta i gminy Więcbork nastąpi na mój wniosek do 2020 r. Dziękuje Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Energi oraz Polskiej Spółce Gazownictwa za akceptacje - Tomasz Bracka

Gazyfikacja ziemna miasta i gminy Więcbork nastąpi na mój wniosek do 2020 r. Dziękuje Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Energii oraz Polskiej Spółce Gazownictwa za akceptacje – Tomasz Bracka

 Brakująca wówczas akceptacja Ministerstwa Energii i wsparcie inwestycji środkami UE blokowało rozpoczęcie potrzebnej inwestycji. Dziś już ta przeszkoda ustała po mojej skutecznej interwencji w Ministerstwie Energii RP, wiec gazyfikacja Więcborka coraz bardziej staje się faktem !!! – Tomasz Bracka

Pan Burmistrz Chojnic dr. Arseniusz Finster popiera w liście poparcia skierowanym do Tomasz Bracka uruchomienie stałych przewozów pasażersko - towarowych na linii kolejowej Nr 281 na odcinku Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. !!!

Pan Burmistrz Chojnic dr. Arseniusz Finster popiera w liście poparcia skierowanym do Tomasz Bracka uruchomienie stałych przewozów pasażersko – towarowych na linii kolejowej Nr 281 na odcinku Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. !!!

Pierwsza publiczna deklaracja Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego od 18 lat skierowana na moje ręce w sprawie możliwości wznowienia przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork i LK 281 - Tomasz Bracka

Pierwsza publiczna deklaracja Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego skierowana na moje ręce na rzecz reaktywacji połączeń pasażerskich na stacji PKP Więcbork i LK 281.
 
W piśmie Marszałek po raz pierwszy od 18 lat deklaruję możliwość wznowienia przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork i LK 281 po podwyższeniu prędkości na torach, remoncie obiektów i LK 281 co nastąpi niebawem ze strony PKP PLK SA,.
 
Przypominam, że decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 roku zatwierdzono LK Nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice na całym odcinku jako linie kolejową o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim o czym dziś powiadomiłem Pana Marszałka Całbeckiego i Sejmik wojewódzki w Toruniu.
 
Tomasz Bracka
Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Oficjalna sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

Oficjalna sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

Młyn wodny Jana Bracka z budynkami, wodami i lasami na przedmieściach Więcborka nad rzeką Orla w okolicach parkingu przy DW 241. Obiekty zostały zniszczone i rozkradzione przez komunistyczne władze PRL. Tomasz Bracka

Młyn wodny Jana Bracka z budynkami, wodami i lasami na przedmieściach Więcborka nad rzeką Orla w okolicach parkingu przy DW 241. Obiekty zostały zniszczone i rozkradzione przez komunistyczne władze PRL.  Tomasz Bracka

Młyn wodny Jana Bracka z budynkami, wodami i lasami na przedmieściach Więcborka nad rzeką Orla w okolicach parkingu przy DW 241. Obiekty zostały zniszczone i rozkradzione przez komunistyczne władze PRL. Tomasz Bracka

Młyn wodny Jana Bracka z budynkami, wodami i lasami na przedmieściach Więcborka nad rzeką Orla w okolicach parkingu przy DW 241. Obiekty zostały zniszczone i rozkradzione przez komunistyczne władze PRL. Tomasz Bracka

Kapelmistrz Karol Koziel pozostaje z więcborską orkiestrą dęta !!!

Kapelmistrz Karol Koziel pozostaje z więcborską orkiestrą dęta, taką informację przekazała nam przedstawicielka więcborskiej orkiestry dętej.

Jeszcze tydzień temu media rozpisywały się o zmianie kapelmistrza więcborskiej orkiestry dętej i poszukiwaniu nowego. Dziś ta sprawa jest, już nieaktualna, a  kapelmistrz Koziel pozostał na swoim stanowisku !!!

Natomiast więcborska orkiestra dęta już się przygotowuje do nowego sezonu artystycznego, który rozpocznie się w Więcborku za ponad dwa miesiące w maju.

Tomasz Bracka

Więcborski koncert orkiestr 21.08.2016r. - foto Tomasz Bracka

Więcborski koncert orkiestr dętych pod batutą Karola Koziela  21.08.2016r. – foto Tomasz Bracka

Więcborski koncert orkiestr 21.08.2016r. - foto Tomasz Bracka

Więcborski koncert orkiestr 21.08.2016r. – foto Tomasz Bracka

Więcborski koncert orkiestr 21.08.2016r. - foto Tomasz Bracka

Więcborski koncert orkiestr 21.08.2016r. – foto Tomasz Bracka

Dziesiątki milionów złotych na remonty trzech dróg wojewódzkich w MiG Więcbork oraz nowe rondo i skrzyżowanie w Więcborku w 2017 r !!!

Dziesiątki milionów złotych na remonty trzech dróg wojewódzkich w MiG Więcbork oraz nowe rondo i skrzyżowanie w Więcborku w 2017 r. oto efekt końcowy moich skutecznych działań i zleconych przeze mnie kontroli w WINB Bydgoszcz i w ZDW Bydgoszcz na DW 241, DW 242,  DW 189  !!!

Poniżej załączam opis pokontrolny Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Nr WINB-WIK.7640.3.2017.WG z dnia 31. 01. 2017 r. skierowany do mnie Tomasza Bracka wnioskodawcy wszystkich kontroli na DW 214, DW 242, DW189 oraz LK 281, LK 240  i w innych miejscach objętych przeprowadzonymi kontrolami.

W dokumencie czytamy o ogromnych nieprawidłowościach na drogach wojewódzkich i liniach kolejowych przebiegających przez Więcbork. Jest tam też mowa o budowie w 2017 roku przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz nowego ronda na DW 241 i 242 przy cmentarzu komunalnym w Więcborku oraz nowego skrzyżowania na DW 241 i DW189 przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku !!! W dokumencie mowa o licznych nakazanych w 2017 r. naprawach dróg wojewódzkich przez ZDW Bydgoszcz na trzech DW 241, DW 242, 189 w MiG Więcbork, po mojej skutecznej interwencji.

Oczekuję jako inicjator budowy tego ronda od władz miejskich i radnych z Więcborka nadania imienia Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego dla nowego ronda przy cmentarzu komunalnym w Więcborku, które powstanie w 2017 roku !!! Przypominam, że nieopodal przyszłego ronda mieściła się w II RP rezydencja Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego otoczonym lasem pałacu na przedmieściach Więcborka. Czas zatem czas upamiętnić nazwą ronda honorowego obywatela Więcborka, Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, pomiatanego celowo przez władze więcborskie w PRL i III RP !!! To wstyd by Prezydent RP Ignacy Mościcki nie doczekał się do dziś swojej ulicy w swoim Więcborku !!!

W raporcie WINB w Bydgoszczy skierowanym na moje ręce mowa jest też o dwóch liniach kolejowych Nr 240 i Nr 189, które są od ponad roku naprawiane, kontrolowane i legalizowane na mój wniosek. Raport zawiera też opis kontroli i legalizacji wodospadu w Runowie Młyn i tamy na rzece Orla w Więcborku, gdzie również ujawniliśmy wiele nieprawidłowości, które są systematycznie usuwane !!!

Raport z kontroli WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce zawiera liczne nakazy pokontrolne wydane dla właścicieli trzech dróg wojewódzkich czyli ZDW Bydgoszcz  oraz dla PKP PLK SA i innym organów i instytucji państwowych oraz samorządowych z określeniem dat usunięcia naruszenia prawa i wykonania nakazanych remontów wartych dziesiątki milionów złotych !!!

Reasumując teraz już chyba nikt niema żadnych wątpliwości, kto tu zmienił i zmienia bezinteresownie Więcbork oraz region na lepsze od 27 lat III RP !!! Takiej skuteczności, ilości oraz wartości inwestycji dla Więcborka i regionu, może mi pozazdrościć niejeden burmistrz, prezydent miasta, a nawet minister. Tylko wywalczony przeze mnie gaz ziemnym dla Więcborka czy reaktywacja przewozów pasażerskich PKP w Więcborku i remont LK 281 dla Więcborka i regionu, to już są inwestycje warte miliardy złotych,  a gdzie inne jak drogi, ronda, skrzyżowania, mosty itd !!! Mam nadzieję, że w końcu to co zrobiłem bezinteresownie na przestrzeni lat dla naszego miasta i regionu zostanie w końcu docenione przez mieszkańców i władze miejskie i radnych z Więcborka.  Poniżej załączam opisywany raport pokontrolny WINB Bydgoszcz Nr  WINB-WIK.7640.3.2017.WG skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r.

Tomasz Bracka

Prezydent Polski prof. Ignacy Mościcki honorowy obywatel Więcborka posiadający swoją rezydencję przezydencką na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn.

Prezydent Polski prof. Ignacy Mościcki honorowy obywatel Więcborka posiadający swoją rezydencję prezydencką na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn. Tomasz Bracka

Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka

Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. – Tomasz Bracka

Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka

Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. – Tomasz Bracka

Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka

Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. – Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt nowego ronda mojego współautorstwa przy DW 241 i 242 przy cmentarzu w Więcborku przy ul. Wyzwolenia. Oczekuje od władz miejskich i radnych nadania temu rondu imienia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego – Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej - Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania przy DW 214 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Wyzwolenia i Hallera w Więcborku mojego współautorstwa. – Tomasz Bracka

Projekt ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda mojego współautorstwa przy DW 241 i 242 ul. Wyzwolenia w Więcborku przy cmentarzu. Oczekuję od władz miejskich i radnych nadania temu rondu imienia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego – Tomasz Bracka

PILNE !!! 710 milionów złotych na rewitalizacje LK 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice !!!

PILNE !!! 710 milionów złotych po mojej skutecznej interwencji na rewitalizacje LK 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice, jako spięcie Magistrali Portowej BiS Północ – Południa relacji Katowice – Więcbork – Gdynia !!!

Jest to oficjalne stanowisko Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa Departamentu Kolejnictwa skierowane na ręce Tomasz Bracka i Pani Premier Bety Szydło w oficjalnym piśmie z dnia 3 lutego 2017 r. Nr DTK.VI.051.11.2017.RP1

W ramach inwestycji powstaną dwa nowe tory z trakcja elektryczną na 150 kilometrach od Gniezna prze Nakło n/Not – Więcbork do Chojnic, na których zostanie podwyższona prędkość do 120 km na godzinę !!! Ponadto cała węzłowa stacja PKP Więcbork będzie przebudowana na ośmiu torach stacyjnych wraz z całą infrastrukturą kolejową oraz dworcem PKP Więcbork, mowa o kasach, poczekalni dla pasażerów i WC dla podróżnych !!

Poniżej w załączonym linku planowana oficjalna sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic na mapie kolejowej w Polsce w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.241.0001996,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-i-budownictwa-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-w-zakresie-sieci-komunikacyjnej-w-miedzywojewod.html

Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r. Dotrzymałem słowa LK 281 czynna dla przewozów pasażerskich na całym odcinku od 8 grudnia 2016 r. i na dodatek będzie zrewitalizowana za 710 milionów złotych !!! – Tomasz Bracka

Oficjalna sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

Oficjalna planowana sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

 

Kolejowy zawrót głowy czyli seria nakazanych remontów na LK Nr 281 i stacji PKP Więcbork !!!

Kolejowy zawrót głowy czyli seria remontów na LK 281 i stacji PKP Więcbork nakazana protokołem pokontrolnym Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy po mojej skutecznej interwencji !!! Poniżej prezentuje orginały protokołów pokontrolnych na LK Nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice i stacji PKP Więcbork z 18 stycznia 2017 r. Tu widać jak na dłoni moją skuteczność w przedmiotowej sprawie.

Protokoły pokontrolne pokazują ogromne nieprawidłowości i zaniedbania na stacji PKP Więcbork i linii kolejowej nr 281, które zatajało PKP PLK SA i PKP Nieruchomości. Wszystkie nieprawidłowości zostaną usunięte, a cała linia kolejowa 281 i stacja PKP Więcbork będzie zrewitalizowana. Natomiast kontrole WINB i UTK będą prowadzone w Więcborku i na LK 281 do skutku, aż zapanuje tam ład i porządek !!!

Pierwsze efekty mojej skutecznej interwencji w powyższej sprawie już widać na stacji PKP Więcbork i całej LK 281, po której ponownie zaczną kursować regularne codzienne pociągi pasażerskie PKP PLK SA o czym przesądził w w rozporządzeniu z 8 grudnia 2016 r Minister Infrastruktury i Budownictwa wprowadzając ponownie na mój wniosek stałe codzienne przewozy pasażerskie o zasięgu międzyregionalnymi i międzynarodowym na całej LK 281 czyli od Oleśnicy przez Gniezno – Więcbork – do Chojnic !!! Wobec powyższego prędkość na torach bezie wynosić ponad 120 kilometrów na godzinę !!!

Pisząc protokół WINB w Bydgoszczy, nie posiadał jeszcze wiedzy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa RP, wprowadził w rozporządzeniu z 8 grudnia 2016 r. na mój wniosek LK 281 relacji Oleśnica – Gniezno – Nakło N/Not -Więcbork – Chojnice, do regularnych pasażerskich linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym i międzywojewódzkim. Mapę ministerialną z wykazem więcborskiej LK Nr 281 załączam poniżej artykułu.

Tomasz Bracka img044

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

W tej sieci połączeń jest ujęta LK 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie !!!

W ministerialnej sieci regularnych połączeń pasażerskich PKP PLK SA jest ujęta LK Nr 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork, co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie z 2017 r. !!!

 Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. - foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25. 06. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na 4 kilometrową obwodnice Więcborka !!!

Po skutecznej i wieloletniej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z puli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na 4 kilometrową obwodnice Więcborka.

Powyższe stanowisko potwierdza 27. 01. 2017 r. w oficjalnym piśmie nr OR-II-P.1510.1.2.2017 skierowanym na moje ręce sekretarz Województwa Kujawsko Pomorskiego pan Marek Smoczyk.

Wobec powyższego niema już żadnych przeszkód prawnych i finansowych by jeszcze dziś burmistrz Więcborka i radni miejscy rozpoczęli pracę projektowe i techniczne związane z budową obwodnicy Więcborka oczekiwanej przez mieszkańców Więcborka !!!

Poruszany w piśmie temat gazyfikacji ziemnej już został rozwiązany po mojej skutecznej interwencji w Ministerstwie Energii i w Polskiej Spółce Gazownictwa, która wykona tą inwestycje z własnych środków do 2020 roku o czym piszę precyzyjnie w poprzednim artykule.

Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka

 

W nowym Planie Transportowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa została ujęta linia kolejowa Nr 281 i stacja PKP Więcbork w ramach regularnych połączeń kolejowych PKP PLK SA !!!

Po moich skutecznych interwencjach, u Pani Premier RP Beaty Szydło, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Sejmie RP, UTK i PKP SA, oznajmiam, że w Planie Transportowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa została ujęta linia kolejowa Nr 281 na całym odcinku, jako uzupełniająca linia kolejowa w ramach regularnych przewozów międzynarodowych i regionalnych PKP PLK SA !!! To oznacza codzienne przewozy pasażerskie PKP na stacji PKP Więcbork po rewitalizacji linii kolejowej Nr  281 !!!

Dnia 8 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Znowelizowany dokument określa m.in. docelowy kształt siatki połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych w Polsce w scenariuszach podstawowym oraz pożądanym. W tej sieci połączeń jest ujęta LK Nr 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie !!!

Reasumując skuteczność moich działań na rzecz wznowienia regularnych połączeń kolejowych na stacji PKP Więcbork potwierdza powyższa decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa wywołana po moich wieloletnich staraniach w tej sprawie za co uprzejmie dziękuję Pani Premier i Panu Ministrowi !!! Na marginesie dodam, że po mojej skutecznej interwencji budynek dworca PKP Więcbork doczeka się latem 2017 roku nowego dachu i elewacji na koszt PKP SA !!!

Tomasz Bracka

W tej sieci połączeń jest ujęta LK 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie !!!

Oficjalna planowana sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych z uwzględnieniem całej LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii mój wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016 r. Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28. 05. 2016 r.

Piknik kolejowy mojego autorstwa na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r - Tomasz Bracka

Piknik kolejowy autorstwa mojego i  mojej firm  PHU LORD Tomasz Bracka na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r – Tomasz Bracka

Piknik kolejowy autorstwa mojej firm PHU LORD Tomasz Bracka na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r - Tomasz Bracka

Piknik kolejowy autorstwa mojej firm PHU LORD Tomasz Bracka na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie 28. 05. 2016 r.  po godz. 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice – foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. - foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. – foto Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork po mojej skutecznej interwencji w PKP PLK SA. Więcbork 08. 10. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork po mojej skutecznej interwencji w PKP PLK SA . Więcbork 08. 10. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

 

Demaskuję budżetowe bajeczki i fantazje pana burmistrza oraz Rady Miejskiej w Więcborku, czyli kanalizacji Runowa oraz ulic Wyzwolenia i 28 Stycznia w Więcborku w 2017 r. nie będzie !!!

Demaskuję budżetowe bajeczki i fantazje pana burmistrza oraz Rady Miejskiej w Więcborku, czyli kanalizacji Runowa oraz ulic Wyzwolenia i 28 Stycznia w Więcborku w 2017 r. nie będzie !!!

Jeszcze miesiąc temu niczym wystrzał z salwy armatniej burmistrz z radnymi oznajmił na rok przed wyborami, że tegoroczne inwestycje w Więcborku  sięgną 10 000 000 złotych !!! Po miesiącu okazało się, że jest to nieprawdą, gdyż zapowiadanej budowy kanalizacji ściekowej dla Runowa na 2017 r. wartej 5 000 000 złotych nie będzie !!! To samo dotyczy fantazji odnośnie budowy kanalizacji w Więcborku przy ulicy 28 Stycznia i Wyzwolenia, której również nie będzie w 2017 r.  !!! Wpływ na to ma również Urząd Marszałkowski w Toruniu, który blokuje środki unijne na inwestycje gminne powiązane z tym urzędem by w ten sposób pokazać marazm i nieudolność obecnego Rządu RP !!!

Podobnie stało się z ulicą Pomorska w Więcborku, gdzie  również wygłaszano dyrdymały o budowie tam nowej ulic za milion złotych !!! Reasumując z 10 000 000 złotych planowanych przez burmistrza i Radę Miejską na inwestycje w Więcborku, zrobiły się 2 miliony złotych, co przy 55 0000 000 złotych rocznego budżetu miasta i gminy Więcbork jest ponurym żartem i wystawia liche świadectwo obecnej radzie miejskiej i panu burmistrzowi na rok przed wyborami samorządowymi w Więcborku !!!

Obecne władze miejskie przerasta nawet zamontowanie 24 latarni na Osiedlu Piastowskim i przy ul. Gdańskiej w Więcborku, a przecież od 22 grudnia zeszłego roku, te lampki miały oświetlać koślawe ulice tego zaniedbanego osiedla !!! Dla władz miejskich i radnych z  Więcborka jest problemem budowa stu metrów brakującej kanalizacji ściekowej przy ulicach Zamkowej i Potulickiej, wiec po co zamawiają za miliony złotych projekty na nierealne kanalizacje ściekowe w Runowie czy w innych częściach miasta, które w tym roku się przedawnią i trafia do kosza na śmieci !!!

Natomiast ja nie mając armii urzędników i 55 000 000 złotych, jak pan burmistrz i radni potrafiłem wywalczyć rewitalizacje i remonty na trzech drogach wojewódzkich 189, 241, 242 przebiegających przez miasto i gminę Więcbork. To właśnie ja zainicjowałem pięć lat temu i wywalczyłem w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz, budowę ronda przy cmentarzu komunalnym w Więcborku i nowego skrzyżowania przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia co ma nastąpić  w 2017 r. Nie mając tych pieniędzy i ludzi co burmistrz doprowadziłem do legalizacji 100 ulic widmo w MiG Więcbork i wymusiłem kontrolami oczekiwane remonty, a kolejne 70 będzie zalegalizowane w tym roku po moich ustalonych kontrolach z PINB w Sępólnie Kr. na tych ulicach widmo !!! Podobnie stało się z wszystkimi mostami widmo w MiG Więcbork z wodospadem w w Runowie Młyn włącznie, który został odrestaurowany i zalegalizowany !!! To po moich skutecznych interwencjach i na mój wniosek linia kolejowa Nr 281 od Gniezna do Więcborka jest remontowana i oczyszczana z 40 letnich krzaków, traw i drzew, a torowiska, podkłady i infrastruktura kolejowa są naprawiane !!!

To właśnie ja przy niechęci i obojętności UM Więcbork doprowadziłem w PKP SA, że latem 2017 roku zostanie wyremontowany dach i elewacja dworca PKP Więcborka !!! Do tego dokładam wywalczoną przeze mnie gazyfikacje ziemną miasta Więcbork w Ministerstwie Energii i Polskiej Spółce Gazowniczej !!! Oczekiwana inwestycja gazowa będzie zrealizowana od 2020 roku. Na koniec dodam wywalczone przeze mnie 26 000 000 złotych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na budowę obwodnicy Więcborka, której nie chcę podjąć od roku pan burmistrz z Radą Miejską !!! Teraz porównajcie sobie państwo moja skuteczność, ze skutecznością radnych i pana burmistrza i wtedy odpowiedz nasunie się państwu sama. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że ja robię to nieodpłatnie dla mieszkańców miasta i gminy Więcbork !!! Tego samego nie można powiedzieć o radnych czy panu burmistrzu, którzy mają za pracę dla nas od nas wynagrodzenie, więc mamy prawo wymagać jako chlebodawcy bardziej efektywnej pracy !!!

Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork, bez chodników, kanalizacji ściekowej i bez oświetlenia ulicznego – foto Tomasz Bracka

Sesja Rady Miejskiej w Więcborku foto Tomasz Bracka

Sesja Rady Miejskiej w Więcborku foto Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, którego jestem wnioskodawcą i inicjatorem, rondo zostanie wybudowane przez ZDW Bydgoszcz w 2017 r. – Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej - Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Wyzwolenia i Hallera w Więcborku, którego jestem inicjatorem i wnioskodawcą, skrzyżowanie zostanie wybudowane w 2017 r przez ZDW Bydgoszcz  –  Tomasz Bracka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka, której budowa jest zabezpieczona od roku 26 000 000 złotych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork po mojej skutecznej interwencji w PKP PLK SA. Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork po mojej skutecznej interwencji w PKP PLK SA . Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn odnowiony i zalegalizowany - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn odnowiony i zalegalizowany po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz. Runowo Młyn gmina Więcbork maj 2016 r.  – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn odnowiony i zalegalizowany - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn odnowiony i zalegalizowany po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz. Runowo Młyn gmina Więcbork maj 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Most i rzeka orla w Więcborku po remoncie po mojej skutecznej interwencji - foto Tomasz Bracka

Most i rzeka orla w Więcborku po remoncie po mojej skutecznej interwencji – foto Tomasz Bracka

Most i rzeka orla w Więcborku po remoncie po mojej skutecznej interwencji - foto Tomasz Bracka

Most i rzeka orla w Więcborku po remoncie po mojej skutecznej interwencji – foto Tomasz Bracka

Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku wykonana przez WINB Bydgoszcz na mój wniosek 5. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Kontrola ulicy Spacerowej w Więcborku zwanej kartofliskiem burmistrza - foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016r.

Setna kontrola PINB w Sępólnie Kr wykonana na mój wniosek na ulicy Spacerowej w Więcborku  – foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016r.

Kontrola ulicy Zamkowej i Bp Zebrzydowskiego w Więcborku bez oświetlenia ulicznego - foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Kontrola PINB w Sępólnie Kr  wykonana na mój wniosek na ulicy Zamkowej i Bp Zebrzydowskiego w Więcborku bez oświetlenia ulicznego – foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Rowek burmistrza na jeziorze więcborskim młyńskim przy tamie do całkowitego oczyszczenia. foto Tomasz Bracka

Legalizacja tamy i oczyszczenie wlotu na tamę oraz rzeki Orla po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz . Więcbork grudzień 2016 r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork na mój wniosek  z udziałem najwyższych władz UTK, PKP oraz przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP  Więcbork – 12. 10. 2016 r. foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r. Na zdjęciu Tomasz Bracka z organizatorami imprezy kolejowej.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii mój wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016 r. Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie 28. 05. 2016 r. po godz. 17, 16 pociąg pasażerski PKP relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie 28. 05. 2016 r. po godz. 17, 16 pociąg pasażerski PKP relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice. Więcbork – 28.05.2016r – foto Tomasz Bracka

Miasto i gmina Więcbork będą ponownie zgazyfikowane do 2020 roku, stało się to po akceptacji mojego wniosku w tej sprawie przez Ministra Energii i Polską Spółkę Gazownictwa !!!

Miasto i gmina Więcbork będą ponownie zgazyfikowane wynika to z akceptacji moich wniosków w tej sprawie przez Ministra Energii i Pomorską Spółkę Gazownictwa w Bydgoszczy !!!

Wieloletnie działania w tej sprawie z mojej strony w Polskiej Spółce Gazownictwa, Ministerstwie Energii, a ostatnio u pani Premier Beaty Szydło, przyniosły zamierzony efekt końcowy w postaci wpisania na Listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej Polski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork !!!

Decyzja zapadła zatem inwestycji ma szansę na dofinansowanie środkami unijnymi. Zabezpieczenie wymaganej puli finansowej dla gazyfikacji miasta i gminy Więcbork nastąpi po oszacowaniu na daniach wartości tej inwestycji przez Radę Techniczno – Ekonomiczną Polskiej Spółki Gazownictwa.  Inwestycja obejmuję budowę rurociągu gazowego relacji Nakło n/Not – Mrocza – Więcbork – Sępólno Kr. oraz gazyfikacje miasta i gmin Więcbork. Głowna rozdzielnia gazu ziemnego dla miasta Więcbork będzie się mieścić w Wituni, natomiast przekroje i średnice rur gazowych będą rozwojowe czyli większe by w przyszłości można było przyłączyć kolejnych odbiorców prywatnych i kolejne zakłady pracy.

Stanowisko powyższe załączam w oficjalnym piśmie skierowanym na moje ręce Tomasza Bracka przez Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z. o. o.  nr pisma PSG-W800/DR/ROKR/TB1/2017 z dnia 11. 01. 2017 r.  Kolejny dokument to pismo Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia 03. 09. 2015 r. skierowany do mnie w sprawie gazyfikacji ziemnej Więcbork i wpisanie na mój wniosek przez Polską Spółkę Gazownictwa, gazyfikacji miasta Więcbork do projektu aktualizacji planów rozwoju na lata 2014 – 2020 r. oraz do planu inwestycyjnego na lata 2016 – 2018 r.  Zatem jak wynika w prost z dokumentów już zapadły kluczowe decyzje w Polskiej Spółce Gazownictwa w sprawie gazyfikacji ziemnej Więcborka !!!

Zapewniam państwa na 100%, że miasto Więcbork, będzie w całości zgazyfikowane od 2020 r. !!! Ja swoich słów dotrzymuje i chcę wierzyć, że władzę miejskie Więcborka nie będą utrudniać Polskiej Spółce Gazownictwa w realizacji tego zadania i okażą szeroką życzliwość w trakcie przygotowań i realizacji tej największej w historii Więcborka inwestycji proekologicznej.

Reasumując moja wieloletnia skuteczność i determinacja w sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork przyniosła zamierzony efekt i teraz już chyba nikt niema złudzeń,  że lokalni politykierzy do piet mi nie dorastają, a jeszcze niedawno tak wiele mieli o mnie do powiedzenia !!! Również poparcie mnie przez tak wielu wyborców w wyborach do Sejmu RP w 2015 r i pokonanie przeze mnie 155 kontrkandydatów w wyborach parlamentarnych nie było przypadkiem. Natomiast moja skuteczność od lat pokazuje, że oddane na mnie głosy wyborców to była trafna decyzja, która uplasowała mnie w gronie obecnych 50 najpopularniejszych polityków z byłego województwa bydgoskiego.

Wartość inwestycji gazowej dla miasta i gminy Więcbork oscyluję w granicach miliarda złotych i w całości zostanie pokryta środkami Rządowymi UE i Polskiej Spółki Gazownictwa !!! Inwestycja zostanie zrealizowana w najbliższych trzech latach do 2020 roku !!! Obok inwestycji kolejowych i drogowych w mieście i gminie Więcbork jest to kolejny wielki mój sukces, który dedykuje wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Więcbork oraz z ościennych powiatów dla których właśnie to zrobiłem by cywilizacja ponownie dotarła do naszych miast i wsi !!! Oczywiście zawsze wszelkie moje sukcesy dedykuje mojemu pradziadkowi Janowi Bracka i staram się jak mogę kontynuować jego dzieło w różnych segmentach politycznych, stowarzyszeniowych i prospołecznych !!!

Przy okazji pragnę podziękować publicznie Pani Premier Beacie Szydło i Ministrowi Energi oraz Polskiej Spółce Gazownictwa, za akceptacje moich wniosków sprawie gazyfikacji ziemnej miasta i gminy Więcbork i oczekuję na jak najszybsze rozpoczęcie tej oczekiwanej przez mieszkańców Więcborka inwestycji  !!!

Tomasz Bracka

Gazyfikacja ziemna miasta i gminy Więcbork nastąpi na mój wniosek do 2020 r. Dziękuje Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Energi oraz Polskiej Spółce Gazownictwa za akceptacje - Tomasz Bracka

Gazyfikacja ziemna miasta i gminy Więcbork nastąpi na mój wniosek do 2020 r. Dziękuje Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Energii oraz Polskiej Spółce Gazownictwa za akceptacje – Tomasz Bracka

 Brakująca wówczas akceptacja Ministerstwa Energii i wsparcie inwestycji środkami UE blokowało rozpoczęcie potrzebnej inwestycji. Dziś już ta przeszkoda ustała po mojej skutecznej interwencji w Ministerstwie Energii RP, wiec gazyfikacja Więcborka coraz bardziej staje się faktem !!! – Tomasz Bracka

Współtwórca II RP Jan Bracka zmarł 9 maja 1938 r. zatem nie posiadał sklepów w 1941 r. jak głosi w sępoleńskim brukowcu medialny kłamca Pankanin !!!

W związku obrzydliwymi pomówieniami Piotra Pankanina w jego brukowcu pod moim adresem i mojego pradziadka wyjaśniam, że mój pradziadek Jan Bracka zmarł 9 maja 1938 roku, zatem nie mógł posiadać sklepów w Więcborku w 1941 roku !!! Jan Bracka był obywatelem Polskim narodowości Polskiej jak cała moja rodzina, świadczą o tym dokumenty urzędowe i wojskowe z tamtych lat zamieszczone poniżej w gazecie więcborskiej.  Urojeniami medialnymi Pana Pankanina musi zająć się lekarz psychiatra !!!

Miejsce Pamięci Narodowej ustanowione na grobie Jana Bracka, zostało ustanowione w uznaniu zasług na rzecz budowy Polski w II Rzeczypospolitej Polskie na terenie miasta i gminy Więcbork co jest oczywiste i bezdyskusyjne. To Jan Bracka udostępnił odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej w 1920 roku własne domy na Urząd Miejski  Miejski i Pocztę Polską w Więcborku, dokumenty zamieszczam poniżej !!! To Jan Bracka tworzył Polski Zarząd Miasta Więcbork od 1920 do 1938 r. do samej śmierci czyli 9 maja 1938 r.  Był też radnym miejskim Więcborka pierwszej kadencji odrodzonej II RP.  To właśnie Jan Bracka udostępnił własne mieszkanie na ul. Rynek 12 w Więcborku burmistrzowi Więcborka Piotrowi Lindeckiemu z którym przez 18 lat budował polskość na tym terenie jako członek zarządu i władz Więcborka z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Marszałka Józefa Piłsudskiego !!!

To właśnie Jan Bracka odtworzył i przekształcił w Stowarzyszenie najstarszą więcborską Polską 285 letnią organizacje militarną czyli Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku, stając się jej pierwszym i długoletnim prezesem od 1933 r. do samej śmierci 9 maja 1938 r. To właśnie Jan Bracka tworzył Polskie Kupiectwo w Więcborku będąc założycielem i członkiem zarządu Towarzystwa Samodzielnych Polskich Kupców w Więcborku. To właśnie Jan Bracka był założycielem i sekretarzem kolejnej Polskiej organizacji patriotycznej w Więcborku czyli Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Więcbork. To nikt inny jak Jan Bracka współtworzył liczne organizacje katolickie w Więcborku i łożąc duże pieniądze na rozbudowę więcborskiego kościoła katolickiego w okresie międzywojennym !!!

To w trakcie 18 letnich rządów Jana Bracka w II RP w zarządzie miasta Więcbork podlegającego wówczas pod Rząd RP przyczynił się do rozkwitu Więcborka i okolic oraz do powstania na przedmieściach Więcborka Rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, czy też doprowadził do wybudowania z władzami miasta  nowej szkoły powszechnej obecnie Gimnazjum przy Al 600 – lecia !!!  To za rządów Jana Bracka w mieście Więcbork był jeden bezrobotny socjalista, który miał „reumatyzm w rękach”.

To za prezesury piłsudczyka i legionisty Jana Bracka lasek bracki w Więcborku tętnił życiem kulturalnym, patriotycznym i brackim i krzewił polskość na tym terenie po latach zaborów !!! To są owoce pracy pradziadka Jana Bracka, za które miał pogrzeb państwowy w II RP jakiego miasto Więcbork dotąd nie widziało poniżej opis tego pogrzebu w gazecie sępoleńskiej z 1938 r.  Jak podaje gazeta sępoleńska z 18 maja 1938 r. za trumną Jana Bracka 13 maja 1938 roku podążały wszystkie więcborskie organizacje duchowne i świeckie w skład których wchodziła więcborska rezydencja Prezydenta RP, którą reprezentował na pogrzebie sam Prezydent RP Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły, były też władze miejskie i powiatowe !!!

To właśnie za te zasługi Jan Bracka został uhonorowany tak uroczystym i wielkim pogrzebem państwowym z asystą pięciu Księży Katolickich pod przewodnictwem ks proboszcza i dziekana Jana Wilmowskiego z rzeszą tysięcy mieszkańców Więcborka i okolic, bo żegnano wielkiego Polskiego patriotę Jana Bracka, a nie kundla medialnego na którego pogrzeb pies z kulawą nogą nie przyjdzie !!!

To właśnie za te zasługi trzy lata temu ustanowiono na mogile Jana Bracka ponownie Miejsce Pamięci Narodowej jak w czasach II RP.  W ocenie kapituł wojewódzkich i krajowych, które o tym orzekły śp. Jan Bracka spełnił wszystkie niezbędne wymogi prawne i ustawowe by Jego mogiła i miejsce spoczynku stało się Miejscem Pamięci Narodowej RP za to wszystko dobro, które uczynił dla Polski, Więcborka i Polaków i kościoła katolickiego w trakcie swojego uczciwego i pracowitego życia !!! Tylko psychopata i despota medialny może podważać tak wielkie zasługi  Współtwórcy II RP Jana Bracka, któremu do pięt i nigdy nie dorośnie  !!!

Wyjaśniam przy okazji, że w czasie wojny Polacy mogli prowadzić sklepy i gospodarstwa rolne na terenie Więcborka, pisze o tym precyzyjnie w dziale o II Wojnie Światowej profesor Włodzimierz Jastrzębski w Monografii Więcborka z 1993 r. wydanej przez UM Więcbork. Wyjaśniam, za Monografią Więcborka z 1993 r. że w czasie II Wojny światowej Więcbork należał do powiatu sępoleńskiego, a nie złotowskiego. Natomiast wszystkie polskie urzędy zostały zajęte przez III Rzeszę dekretem Adolfa Hitlera 1 września 1939 r. !!! Nadmieniam, że moja rodzina ratowała życie i pomagała wielu Polakom w trakcie II Wojny Światowej  świadczą o tym zeznania adwokata Jana Holka i innych, którym uratowali życie.  To właśnie w czasie okupacji hitlerowskiej Ringel kat z Karolewa chciał zabić mojego dziadka Henryka Bracka za pomoc Polakom krzycząc zabije cie Polska świnio strzelając do niego w naszym domu, dowód akta rehabilitacji całej mojej rodziny po II Wojnie światowej przez Sądy PRL, gdzie w prost Sąd wyrokuje na podstawie zeznań dziesiątków świadków, że cała moja rodzina w czasie okupacji hitlerowskiej zachowała polskość i działała na rzecz państwa Polskiego i polaków w tym trudnym okresie !!!

Jak zeznają świadkowie u nas w domu ukrywano ludzi i słuchano audycji alianckich za co groziła śmierć, samo posiadanie radia było zabronione. To moja rodzina świadczyła setkom Polaków zabronioną przez okupanta hitlerowskiego pomoc żywnościową za co groziła śmierć bo żywność byłą wówczas reglamentowana !!!  Na marginesie dodam, że moja rodzina jak wielu Polaków walczyła w kampanii wrześniowej 1939 r. a mój dziadek Henryk Bracka walczył z bratem Konradem w armii Polskiej Gen Wł. Andersa między innymi w walkach o Monte Casino w 1944 r.  za co komuniści z PRL nazwali ich przestępcami.  Ta sprawa została już prawomocnie przesądzona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy i Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Wyrokach, gdzie Sądy bez wahania stwierdziły, że cała moja rodzina o nazwisku Bracka była obywatelstwa i narodowości Polskiej !!! Wobec powyższego wszelkie pomówienia względem mojej zmarłej rodziny spotkają się z procesami sądowymi o zniesławienie !!! Trzeba być wyjątkowym skurwielem i degeneratem by pastwić się za pomocą kłamstwa i urojenia nad zmarłymi, tylko chory psychicznie półgłówek może coś takiego zrobić !!!

Proponuje by autor pomówień spojrzał na swój postkomunistyczny życiorys w PRL i na całokształt swojego życia i wtedy niech położył na szali sprawiedliwości swoje ciężkie grzechy zanim zacznie niczym hiena cmentarna kąsać nieżyjących, którym do pięt nie dorasta !!! Nadmieniam, że zawsze byłem przeciwnikiem faszyzmu i komunizmu, co wielokrotnie podkreślałem w moich wywiadach, felietonach i w życiu publicznym, gdyż oba systemy totalitarne wraz z hitlerowskimi i komunistycznymi i ich obozami zagłady uważam za barbarzyństwo i zło, które nigdy więcej nie może się powtórzyć !!! Również moja rodzina była przeciw tym totalitaryzmom w których wbrew ich woli przyszło im żyć, jak milionom zniewolonych Polaków !!! Natomiast moje i mojej rodziny nazwisko Bracka odmienia się w brzmieniu: Bracki, Brackiego, Brackich.

Nigdy też nie nazwałem faszystowskich czy sowieckich komunistycznych obozów zagłady Polskimi obozami pamiętaj o tym Pankaninie i więcej takich słów nie używaj bo trafisz ponownie do wiezienia !!! Zawsze brzydziłem się faszystami, komunistami oraz kapusiami takimi jak ty czemu dawałem wyraz w licznych publikacjach prasowych i swoim życiu !!! Donosiłeś i kłamałeś Pankanin na mój temat i Jana Bracka wszędzie od IPN i twojej gazetki począwszy, a na FMW skończywszy czyli jesteś facet kłamczuchem i konfidentem !!! Ja nigdy nie wyjeżdżałem  na zachód podcierać ropiejące zwieracze niemieckim emerytom za kilka euro, pozostałem w Polsce z Polakami bo tu jest mój dom !!! Natomiast moje zasługi na rzecz wolności Polski i obrony praw człowieka w PRL i III RP, oraz wyższe wykształcenie i iloraz inteligencji nie pozwalają mi schodzić do rynsztokowego poziomu tego pana, wiec na tym zakończę.

Tomasz Bracka

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork i Współtwórcy II RP Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015 r. – foto Tomasz Bracka

Nekrolog po śmierci Jana Bracka 9 maja 1938 r.

Nekrolog po śmierci Jana Bracka 9 maja 1938 r.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Pogrzeb  śp Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i tysięcy osób. Więcbork ul. Strzelecka  13. 05. 1938 r. kondukt pogrzebowy zmierza na cmentarz parafialny w Więcborku,  gdzie spoczął przy salwach wojskowych i brackich śp Jan Bracka !!!

Akt zgonu Jana Bracka z dnia 9 maja 1938 r. wydany przez USC Więcbork

Akt zgonu Jana Bracka z dnia 9 maja 1938 r. wydany przez USC Więcbork. Nasze nazwisko się odmienia i można napisać Bracki, Brackiego, Brackich – Tomasz Bracki

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz – Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku

Prezes Jan Bracka z 285 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezes Jan Bracka z 285 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły na polowaniu prezydenckim w więcborskich

Prezydent Polski Ignacy Mościcki i Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach

Prezydent Polski Ignacy Mościcki na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach

Prezydent Polski Ignacy Mościcki na polowaniu prezydenckim w więcborskich lasach.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi przez własnością i siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku zrabowaną KBS Więcbork przez więcborskich i sępoleńskich komunistów w latach 50-tych minionego stulecia. Tomasz Bracka

Prezes 285 letniego KBS Więcbork Jan Bracka w II RP z braćmi przed   siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku zrabowaną KBS Więcbork przez więcborskich i sępoleńskich komunistów w latach 50-tych minionego stulecia. Tomasz Bracka

Pamiątkowy dyplom 10 lecia Sokoła Więcbork z podpisem zarządu w tym sekretarza TG Sokół Więcbork Jana Bracka 1932r.

Pamiątkowy dyplom 10 lecia Sokoła Więcbork z podpisem zarządu w tym sekretarza TG Sokół Więcbork Jana Bracka 1932 r.

Opis Pogrzebu śp Jana Bracka z 13 maja 1938 r. jakiego miasto Więcbork jeszcze nie widziało w pogrzebie uczestniczyło 5 księży katolickich z dziekanem Janem Wilmowskim na czele, wszystkie więcborskie organizacje świeckie czyli i rezydencja prezydenta PR oraz rzeszę mieszkańców Więcborka !!!

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojewody Pomorskiego w Toruniu, który zarejestrował Polskie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Prezesa i założyciela KBS Więcbork Jana Bracka 03. 12. 1933 r, i reaktywowane przeze mnie Prezesa KBS Tomasz Bracka 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojewody Pomorskiego w Toruniu, który zarejestrował Polskie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Prezesa i założyciela KBS Więcbork Jana Bracka 03. 12. 1933 r, i reaktywowane przeze mnie Prezesa KBS Tomasz Bracka 11. 11. 2002 r.

Poniżej publikuje po raz pierwszy te historyczne dokumenty i bezprawie utrwalane przez śmieci postkomunistyczne przy i po okrągłym stole co ma swoje skutki prawne do dnia dzisiejszego !!! Na dokumentach widać adresy braci z ujawnieniem ich domów zrabowanych przez bandytów komunistycznych z PRL i III RP i do dziś nie oddanych, jest tam też dom Jana Bracka będący w okresie międzywojennym więcborskim magistratem lub jak kto woli Urzędem Miejskim Więcborka również zrabowany przez więcborskich bandytów z PRL i III RP !!!

Powyżej publikuje po raz pierwszy ten historyczny dokument z przed 84 lat czyli statutu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcbork na którym widać  podpis i adres  prezesa KBS Więcbork Jana Bracka  oraz braci. Na uwagę zasługuję ul. Marszałka Piłsudskiego w Więcborku ( obecnie ul. Pocztowa), którą nielegalnie komuniści zlikwidowali po II Wojnie Światowej, a postkomuniści z UM Więcbork do dziś jej nie przywrócili !!!

Przyjęcie do wojska Polskiego w II RP mojego dziadka Henryka Bracka z wykazaniem narodowości i obywatelstwa Polskiego

Powołanie do Wojska Polskiego w II RP mojego dziadka Henryka Bracka z wykazaniem narodowości i obywatelstwa Polskiego !

Dziadek Henryk Bracka w Wojsku Polskim pierwszy z lewej drugi rząd podczas wojny obronnej 1939 r., ostatni z prawej stojący Konrad Bracka. Natomiast 70 lat temu dziadek Henryk Bracka starszy szeregowy walczył w Armii Andersa w tym pod Monte Cassino w 1944 r.

Dziadek Henryk Bracka w Wojsku Polskim w kampanii wrześniowej pierwszy z lewej drugi rząd podczas wojny obronnej 1939 r, pierwszy z lewej drugi rzad stojący Konrad Bracka Natomiast 73 lat temu dziadek Henryk Bracka starszy szeregowy walczył w Armii Gen.  Wł. Andersa w tym o Monte Cassino w 1944 r.

Akt urodzenia Henryka Bracka

Akt urodzenia Henryka Bracka.

Nasze nazwisko się odmienia i można napisać Bracki, Brackiego, Brackich. – Tomasz Bracki

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo burmistrza Więcborka Lindeckiego

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo burmistrza Więcborka Lindeckiego

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Jana Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Jana Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatu do Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatu do Wojewody Pomorskiego w Toruniu

2834 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

285 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

Wręczenie Medalu Marszałka Województwa Tomaszowi Bracka za walkie o wolność i niepodległość Polski i obronę praw człowieka w PRL i III RP Toruń 5 czerwca

Wręczenie Medalu Marszałka Województwa Tomaszowi Bracka za walkie o wolność i niepodległość Polski i obronę praw człowieka w PRL i III RP Toruń 5 czerwca 2014r.

Tomasz Bracka z opozycjonistami demokratycznymi i Panią Wojewodą Ewą Mes na obchodach Państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy gdzie odznaczono mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN za walkę o niepodległość Polski w PRL i obronę praw człowieka w Polsce.

Tomasz Bracka z opozycjonistami demokratycznymi i Panią Wojewodą Ewą Mes na obchodach Państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy gdzie odznaczono mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN za walkę o niepodległość Polski w PRL i obronę praw człowieka w Polsce.

Tomasz Bracka z Mamą i Wojewodą na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy

Tomasz Bracka z Mamą i Wojewodą na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Konrada Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Konrada Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Konrada Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Konrada Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Joachima Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Joachima Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Joachima Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Joachima Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Joachima Bracka

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego

Zgoda władz wojewódzkich II RP na nabycie nieruchomości w Więcborku z potwierdzeniem narodowości i obywatelstwa polskiego Joachima Bracka

Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka Joachima Bracka wydany przez IPN

Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka Joachima Bracka obywatela Polskiego narodowości Polskiej wydany przez IPN Gdańsk

Pierwszy z lewej mój dziadek aliant Henryk Bracka trzeci z lewej sybirak Joachim Bracka uśmiercony przez komunistycznych katów i złodziei z PRL i ZSRR !!!

Pierwszy z lewej mój dziadek aliant Henryk Bracka trzeci od lewej sybirak Joachim Bracka uśmiercony przez komunistycznych katów i złodziei z PRL i ZSRR !!!

Miejsce spoczynku sybiraka z Więcborka Joachima Bracka deportowanego do ZSRR w 1945r. foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku sybiraka z Więcborka Joachima Bracka deportowanego do ZSRR w styczniu 1945 r. Cmentarz Parafialny w Więcborku foto Tomasz Bracka