Get Adobe Flash player

Rada Miejska Więcborka z Burmistrzem bezprawnie celebruje komunistycznych zbrodniarzy w nazwach więcborskich ulic pomimo całkowitego zakazu oraz zwrotu wszystkich kosztów związanych z tymi zmianami przez Skarb Państwa RP !!!

Rada Miejska Więcborka z Burmistrzem bezprawnie celebruje komunistycznych zbrodniarzy w nazwach więcborskich ulic pomimo całkowitego zakazu oraz zwrotu wszystkich kosztów związanych z tymi zmianami przez Skarb Państwa RP !!! Pomimo upływu ponad pół roku od wejścia w życie ustawy dekomunizacyjnej w Polsce, na więcborskich ulicach nadal straszą komunistyczni patroni ulic i komunistyczne duchy Wandy Wasilewskiej oraz tablice na budynkach publicznych i przy szkołach!!!

W przypadku dalszej opieszałości Rady Miejskiej Więcborka i władz miejskich w tej sprawie, decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z ustawą nazwę ulicy, budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej podejmie wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie też miał prawo zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, po czym zlikwiduje komunistyczną ulicę i nada nową z urzędu, ro samo dotyczy innych obiektów w tym patronów szkół itp !!!

To oznacza koniec komunistycznych nazewnictw, patronów, obelisków i reliktów w Więcborku oraz w całej Polsce. To samo dotyczy komunistycznych ustaw, dzieł naukowych, poezji i prozy. Co na to komitet noblowski, który nadał Nobla dla Wisławy Szymborskiej, która w swoich wierszach nazywa Stalina Adamem naszych czasów. Podobna rzecz dotyczy konfidenta SB z Solidarności noblisty Bolka patrona więcborskiego gimnazjum.

W Więcborku znikną następujące ulice: Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, I Armii Wojska Polskiego, I AWP, Mieczysława Wągrowskiego, Franciszka Zubrzyckiego, BOWiD, Wyzwolenia i 28 Stycznia. W Sypniewie zniknie komunistyczna ulica 28 Stycznia nadana na cześć wkroczenia sowieckich bandytów do wsi w 1945 r. !!!

Oprócz komunistycznych nazw do wymiany w Więcborku jest wiele ulic bez nazw, co jest prawnie i ustawowo niedopuszczalne. Tam do dawna należy nadać nazwy ulicą. Podobna sytuacja jest w Wituni, Runowie i Sypniewie. Zatem do dzieła radni bezradni wobec tego naruszenia prawa od 27 lat III RP.

Wiele lat zabiegałem o to w naszym mieście jednak postkomunistyczne władze miejskie i radni przez 28 lat III RP chronili swoich komunistycznych idoli przy wsparciu usłużnych redakcji i mediów. Jednak teraz lokalni postkomuniści to, już tylko mogą sobie zaśpiewać ,, ale to już było i nie wróci więcej” gdyż wojewoda ich wyręczy już, we wrześniu 2017 r. bo do tego czasu mają czas dokonać samodzielnie te zmiany !!!

To co się u nas dzieje w tej sprawie woła o pomstę do nieba, uniki i kombinacje radnych i władz miejskich w tej sprawie obrażają nawet ich inteligencje. IPN Bydgoszcz, Gdańsk i Warszawa już za czasów burmistrza Toczki zajął stanowisko w tej sprawie i wykazał w/w komunistyczne ulice w Więcborku i Sypniewie do wymiany !!!

Od wrześnie 2016 roku są pieniądze Rządowe na te wszystkie zmiany również dla mieszkańców Więcborka !!! Zatem pytam na co czeka burmistrz Kuszewski i Rada Miejska Więcborka i jakim prawem łamią prawo w tej sprawie, a w Święto Żołnierzy Wyklętych robią sobie obłudną kampanie na grobach Żołnierzy Wyklętych i Sybiraków, których mordowali i osadzali w wiezieniach ich komunistyczni idole z więcborskich ulic i obelisków !!! Na co czekacie Rado Miejska Więcborka i Panie burmistrzu, aż skończą się pieniądze i ludzie sami z samorządem gminnym będą musieli za te zmiany zapłacić !!!

Reasumując historia III RP i Więcborka to jedna wielka biała plama. Żyjemy mitami, żyjemy rzeczami, które rzuca się nam jak kość zwierzętom !!! Natomiast prawdę nazywa się wariactwem, a mądrych ludzi głupcami !!! Taki to styl snobów z III RP, którzy kłamstwem i pomówieniem przykrywają swoje niedobory intelektualne i wykształceniowe oraz brak kompetencji moralnych i zawodowych !!!

Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

Jakie wyzwolenie postkomunistyczni radni i burmistrzowie PRL i III RP z Więcborka !!! foto Tomasz Bracka width= Jakie wyzwolenie postkomunistyczni radni i burmistrzowie PRL i III RP z Więcborka !!! foto Tomasz Bracka

Wniosek o odwołanie Prezesa UTK i dyrektora regionalnego UTK Gdańsk oraz dyrektorów PKP Nieruchomości i PKP PLK SA już na biurku Pani Beaty Szydło Premier RP !!!

W dniu dzisiejszym Minister Infrastruktury i Budownictwa poparł i przekazał mój wniosek do Pani Premier RP o odwołanie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz dyrektora regionalnego UTK Gdańsk w/z poświadczeniem nieprawdy w protokołach pokontrolnych UTK z 2016 i 2017 r. na LK 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice i stacji PKP Więcbork !!!

To samo dotyczy kierownika PKP SA w Nakle n/ Not, który bezprawnie i fikcyjnie wyłączył z eksploatacji 7 torów stacyjnych na dwukilometrowej stacji PKP Więcbork, do czego nie miał prawa !!!

To samo dotyczy pracowników PKP Nieruchomości w Gdańsku i Bydgoszczy, którzy doprowadzili do ruiny budynki kolejowe na stacji PKP Więcbork !!! Podobne zarzuty dotyczą PKP PLK SA w Bydgoszczy odpowiedzialnych za degradacje LK 281 i stacji PKP Więcbork !!!

Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r.

Kolejne nieprawidłowości na 130 letniej Lini Kolejowej Nr 281 i stacji PKP Więcbork stwierdzone przez kontrolerów Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy po mojej skutecznej interwencji !!!

Niechlubne atrakcje turystyczne i wątpliwa wizytówka Prezesa oraz Zarządu PKP SA, PKP PLK SA czyli kolejne nieprawidłowości na 130 letniej zabytkowej Lini Kolejowej Nr 281 i stacji PKP Więcbork stwierdzone przez kontrolerów Urzędu Transportu Kolejowego z Warszawy po mojej skutecznej interwencji !!! Poniżej zamieszczam odpowiedz pokontrolną UTK, na którą odpowiadam poniżej w związku z poświadczeniem nieprawdy w protokołach pokontrolnych UTK i PKP PLK SA Bydgoszcz i Gdańsk.

Pokłosiem tej kontroli będzie naprawa w 2017 roku wszystkich zdewastowanych 60 latarni stacyjnych na stacji PKP Więcbork. Wymiana i naprawa wszystkich torowisk na stacji PKP Więcbork, uzupełnienie podsypki kamiennej torowisk. Naprawa granicznej wartość szerokości toru, naprawa przytwierdzeń toru kolejowego na stacji PKP Więcbork oraz odchwaszczenie i oczyszczenie torowisk. Naprawa urządzeń stacyjnych z sygnalizatorami i semaforami i nastawniami włącznie !!! Również latem tego roku odbędzie się remont dachu i elewacji dworca PKP Więcbork, stanie się to po mojej skutecznej interwencji u Prezesa i w Zarządzie PKP SA w Warszawie.

W związku z całkowitą wymianą torowisk z infrastrukturą kolejową na Magistrali Kolejowej LK Nr 3 Warszawa – Poznań, jest bardzo duża szansa na ułożenie zdemontowanych torów z trakcja elektryczną na LK 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic. W rachubę wchodzi ułożenie zdemontowanych dwóch torów z trakcja elektryczną i sygnalizatorami świetlnymi co pozwoli podnieść prędkość na całym odcinku z 20 km na godzinę do 100 km na godzinę.Wniosek w tej sprawie jest już na biurku Pani Premier RP Beaty Szydło i Ministra Infrastruktury i Budownictwa !!!

Apeluję do Pani Premier i Pana Ministra o akceptacje tego wniosku, co pozwoli wznowić regularne połączenia pasażerskie na całej zrewitalizowanej za 710 mln złotych LK 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice.

Poniżej publikuje dwa protokoły pokontrolne Kujawsko Pomorskiego Inspektora Budowlanego w Bydgoszczy z dnia 18. 01. 2017 r. z przeprowadzonych na mój wniosek kontroli linii kolejowej Nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice oraz stacji PKP Więcbork. Te protokoły są zaprzeczeniem protokołów pokontrolnych UTK Warszawa przeprowadzonych przez inspektorów UTK Gdańsk z dnia 30 i 31 styczna 2017 r. i z 13 lutego 2017 r. Nieuczciwi kontrolerzy z UTK wraz z nieuczciwym personelem PKP PLK SA Bydgoszcz zafałszowali rażące naruszenie prawa i ogrom nieprawidłowości na LK 281 oraz stacji PKP Więcbork w swoich fikcyjnych protokołach pokontrolnych !!!

Za to oszustwo ala inspektorzy z UTK i pracownicy PKP PLK SA w Bydgoszczy oraz PKP Nieruchomości Bydgoszcz powinni być zwolnieni dyscyplinarnie i trafić za kraty w trybie art 271 par 1 i 2 kodeksu karnego !!!

Tomasz Bracka

Stacja węzłowa PKP Więcbork na Magistrali Kolejowej Portowej Bis Północ Południe LK 189 i 240 przed zdewastowaniem przez wandali z PKP SA !!!

Stacja węzłowa PKP Więcbork na Magistrali Kolejowej Portowej Bis Północ Południe LK 189 i 240 przed zdewastowaniem przez wandali z PKP SA !!!

Pan Burmistrz Chojnic dr. Arseniusz Finster popiera w liście poparcia skierowanym do Tomasz Bracka uruchomienie stałych przewozów pasażersko - towarowych na linii kolejowej Nr 281 na odcinku Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. !!!

Pan Burmistrz Chojnic dr. Arseniusz Finster popiera w liście poparcia skierowanym do Tomasz Bracka uruchomienie stałych przewozów pasażersko – towarowych na linii kolejowej Nr 281 na odcinku Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. !!!

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

img044

Tomasz Bracka

Szanowny Panie

w odpowiedzi na wniosek w sprawie przekazania odpisu „protokołu pokontrolnego z LK 281 i stacji PKP Więcbork UTK z dnia 30 i 31 styczna 2017 r.” z 13 lutego 2017 r. oraz zgłoszeń w zakresie stanu infrastruktury linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w rejonie stacji Więcbork, uprzejmie informuję o ustaleniach w sprawie.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku przeprowadzili w dniach 30-31 stycznia 2017 r. kontrolę w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice (ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego infrastruktury kolejowej zlokalizowanej w obrębie zamkniętego dla czynności technicznych posterunku ruchu Więcbork).

Pragnę zaznaczyć, że na skutek wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, odnotowanego podczas kontroli przeprowadzonej od 12 do 14 stycznia 2015 r., wydano 3 listopada 2015 r. decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 grudnia 2016 r. W związku z upływem terminu wykonania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanowień przedmiotowej decyzji, w ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych weryfikacji poddano m.in. stan realizacji postanowień ww. decyzji.

Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy przedstawił stosowną dokumentację potwierdzającą realizację działań utrzymaniowych mających na celu usunięcie nieprawidłowości wyszczególnionych w niniejszej decyzji.

W tym miejscu nadmieniam, że w decyzji Prezesa UTK z 3 listopada 2015 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– niewykonanie pojedynczej wymiany podkładów (różne lokalizacje),

– brak przeprowadzenia konserwacji śrub stopowych i komór łubkowych w km 212,319 – 297,900,

– brak przeprowadzenia chemicznego odchwaszczenia toru oraz wycięcia roślinności w km 212,319 – 297,900.

W odniesieniu do niewykonania pojedynczej wymiany podkładów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy przedstawił następującą dokumentację potwierdzającą realizację decyzji Prezesa UTK:

– Umowa nr 54/208/0054/16/Z/O z 6 października 2016 r.,

– Protokół odbioru częściowego (obiektu) zadania sporządzony 30 listopada 2016 r. w ISE Bydgoszcz,

– Protokół odbioru ostatecznego i przekazania do eksploatacji (obiektu) zadania sporządzony 23 grudnia 2016 r. w ISE Bydgoszcz,

– Karty pomiaru toru, rozstawu podkładów oraz położenia toru w płaszczyźnie pionowej.

W odniesieniu do kwestii braku przeprowadzenia konserwacji śrub stopowych i komór łubkowych kontrolowany podmiot przedstawił karty zapisu z czynności związanych z konserwacją złączek toru kolejowego wykonywanych przez pracowników Sekcji Eksploatacji Bydgoszcz na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice.

W zakresie nieprawidłowości polegającej na braku przeprowadzenia chemicznego odchwaszczenia toru uprzejmie informuję, że kontrolowany podmiot przedstawił karty zapisu z czynności związanych z odchwaszczaniem toru kolejowego wykonywanych przez pracowników Sekcji Eksploatacji Bydgoszcz na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice.

Nadmieniam ponadto, że kontrolowany podmiot odpowiednio osygnalizował i zabezpieczył obszar kolejowy przed wstępem osób nieupoważnionych – zgodnie z art. 58 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.) wstęp na obszar kolejowy jest dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę, a poza tymi miejscami wstęp na obszar kolejowy mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie właściwego zarządcy lub przewoźnika kolejowego oraz osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Niezależnie od przedstawionych wyżej ustaleń pragnę przekazać, że w ramach nadzoru nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej, szczegółowej kontroli poddano odcinek linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice zlokalizowany w obrębie zamkniętego dla czynności technicznych posterunku ruchu Więcbork (km 268,894 – 270,790). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zidentyfikowano następujące nieprawidłowości:

– przekroczona graniczna wartość szerokości toru,

– nieprawidłowe utrzymanie podsypki toru kolejowego,

– nieprawidłowe utrzymanie przytwierdzeń toru kolejowego,

– nieprawidłowe utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolowany podmiot zobowiązany będzie w wystąpieniu pokontrolnym do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zidentyfikowanych naruszeń. Ponadto w niniejszym dokumencie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostanie zobligowana do przedstawienia działań podjętych w celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości. Nadmieniam, że ustalenia poczynione w toku przedmiotowej kontroli będą stanowiły podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informuję ponadto, że w załączeniu udostępniam kopię protokołu kontroli o sygnaturze TO5.500.1.2017.3.RG przeprowadzonej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że Prezes UTK jako organ ustawowo zobligowany do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa przewozów kolejowych osób i rzeczy jest zobowiązany do ciągłego monitorowania jego poziomu. Z tego względu, działając w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług podmiotów rynku kolejowego każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i z należytą starannością.

W imieniu Prezesa UTK wyrażam serdeczne podziękowanie za przesłane zgłoszenie mając nadzieję, że przekazane informacje okażą się dla Pana wystarczające.

Z poważaniem

Michał Strojek

Referendarz
Wydział Planowania i Koordynacji
Departament Nadzoru

Stanowisko pokontrolne UTK mija się z prawdą i stanem technicznym stacji PKP Więcbork, na której nadal panuje bałagan i bezprawie oraz wysypisko śmieci, które czas posprzątać na wiosnę !!!

Ponadto wyjaśniam, że Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 roku linia kolejowa Nr 281 na całym odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice, jest linią kolejową pasażerską o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim !!! W protokołach pokontrolnych UTK zatajono nie wywiązanie się przez PKP PLK SA z rażących naruszeń prawa na linii kolejowej Nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic, oraz na stacji PKP Więcbork, gdzie na głównym torze na całej 2 kilometrowej stacji PKP Więcbork, brak wymiany kilkuset zgniłych podkładów drewnianych i kilkaset popękanych betonowych podkładów wraz z dwoma rozjazdami i najazdami !!! Wnoszę o niezwłoczne usuniecie tego naruszenia prawa i zagrożenia życia dla ludzi i maszynistów kolejowych !!!

1) Wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i odwołanie Dyrektora Regionalnego UTK Gdańsk, wobec celowego zatajania w protokole pokontrolnym UTK na LK 281 z 2017 r. rażącego naruszenie prawa przez PKP PLK SA i zatajenie w protokole pokontrolnym UTK z dnia 30 i 31 stycznia 2017 r. że Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 roku linia kolejowa Nr 281 na całym odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice, jest linią kolejową pasażerską o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim !!! źródło http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1996

2) W protokołach pokontrolnych UTK zatajono nie wywiązanie się przez PKP PLK SA, z rażących naruszeń prawa na linii kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork, gdzie na głównym torze na całej stacji PKP Więcbork brak wymiany kilkuset zgniłych podkładów drewnianych i kilkaset popękanych betonowych podkładów wraz z dwoma rozjazdami i najazdami, wnoszę o niezwłoczne usuniecie tego bezprawia i zagrożenia życia motorniczych i ludzi !!!

3) Wnoszę o przeprowadzenie odchwaszczenia całej stacji PKP Więcbork na ośmiu torach stacyjnych oraz całego odcinka LK 281 na torze głównym od stacji PKP Więcbork do stacji Runowo Krajeńskie, czego do dziś PKP PLK SA nie wykonało.

4) Wnoszę o wezwanie PKP PLK SA w Nakle Nad Notecią o ujawnienie nieistniejącego bezprawnego dokumentu likwidującego posterunek pasażerski na stacji PKP Więcbork, oraz ruch na torach bocznych stacji PKP Więcbork, na który to nielegalny i nieistniejący dokument się powołują !!! Ten fikcyjny dokument likwidacyjny oile istnieje stracił swoją moc prawną po Rozporządzeniu Premier RP Pani Beaty Szydło, która uchyliła wszystkie decyzje likwidacyjne stacji i posterunków kolejowych na wszystkich liniach kolejowych w Polsce w 2016 r. dotyczy to też 7 torów stacyjnych i całej stacji PKP Więcbork.

6) Ponadto bezprawny fikcyjny dokument likwidacyjny niepowołanej do tego PKP PLK SA Nakło Nad Notecią, nie ma mocy prawnej i został uchylony po rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 roku, w którym Linia Kolejowa Nr 281 na całym odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice z całą stacją PKP Więcbork i 8 torami stacyjnymi jest linią kolejową i stacja kolejową pasażerską o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim !!! http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1996 Wobec powyższego Rozporządzenia wnoszę o ponowną kontrolę UTK na całej stacji PKP Więcbork oraz wnoszę o :

a) Wnoszę o ponowną kontrolę UTK i naprawę wszystkich ośmiu torów stacyjnych z wszystkimi rozjazdami i najazdami na stacji PKP Więcbork, tak jak to zrobiono na stacji PKP Kcynia na 5 torach stacyjnych pomimo takiego samego statusu prawnego stacji jak w Więcborku !!!

b) Wnoszę o wymianę na sygnalizatory świetlne wszystkich kilkunastu zepsutych semaforów i sygnalizatorów mechanicznych na stacji PKP Więcbork.

c) Wnoszę o naprawę nastawni stacyjnych na stacji PKP Więcbork, wraz z naprawą 2 peronów na stacji PKP Więcbork i ustawienie na nich ławek z koszami na śmieci oraz zamontowania oznaczenia peron 1 i peron 2.

d) Wnoszę o wycinkę wszystkich drzew ze skarp stacji PKP Więcbork.

e) Wnoszę o wymianę wszystkich zepsutych 60 latarni stacyjnych na stacji PKP Więcbork i uruchomienie bocznicy kolejowej na stacji PKP Więcbork.

f) Wnoszę o uchylenie bezprawnej decyzji posterunku PKP PLK SA w Nakle/n Not. odnośnie wyłączenia z ruchu pasażerskiego stacji PKP Więcbork i posterunku stacyjnego oraz 7 torów na stacji PKP Więcbork w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 roku wobec, którego linia kolejowa Nr 281 na całym odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice, jest ponownie linią kolejową pasażerską o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim !!! źródło http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1996

Z poważaniem wnioskodawca

Tomasz Bracka

Zarośnięta 27 letnimi mchami i trawami główna i nieodchwaszczona do dziś droga kolejowa Nr 281przy i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zarośnięta 27 letnimi mchami i trawami główna i nieodchwaszczona do dziś droga kolejowa Nr 281przy i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zarośnięta 27 letnimi mchami i trawami główna i nieodchwaszczona do dziś droga kolejowa Nr 281przy i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zarośnięta 27 letnimi mchami i trawami główna i nieodchwaszczona do dziś droga kolejowa Nr 281przy i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zarośnięta 27 letnimi mchami i trawami główna i nieodchwaszczona do dziś droga kolejowa Nr 281 od stacji PKP Więcbork w stronę Runowa Kr. listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zarośnięta 27 letnimi mchami i trawami główna i nieodchwaszczona do dziś droga kolejowa Nr 281 od stacji PKP Więcbork w stronę Runowa Kr. listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

W tej sieci połączeń jest ujęta LK 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie !!!

W tej sieci połączeń jest ujęta LK 281 na całym odcinku ze stacją PKP Więcbork co potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na załączonej mapie !!!

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. - foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głównej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zepsute semafory i latarnie stacyjne zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na  linii kolejowej Nr 281 i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zepsute semafory i latarnie stacyjne zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na linii kolejowej Nr 281 i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zepsute semafory i latarnie stacyjne zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na  linii kolejowej Nr 281 i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zepsute semafory i latarnie stacyjne zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na linii kolejowej Nr 281 i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Zepsute semafory i latarnie stacyjne zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na  linii kolejowej Nr 281 i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zepsute semafory i latarnie stacyjne zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na linii kolejowej Nr 281 i na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Karta zabytku 130 letniej LK 281 i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na wniosek Tomasz Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014r.

Karta zabytku 130 letniej LK 281 i całej stacji PKP Więcbork wraz z dworcem, nastawniami, wieżą ciśnień wytworzona na wniosek Tomasz Bracka przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014r.

Przejazd PKP przy ul. Gdańskiej w Więcborku do remontu, a zdewastowane betonowe płyty retro do wymiany - foto Tomasz Bracka

Przejazd PKP przy ul. Gdańskiej w Więcborku do remontu, a zdewastowane betonowe płyty retro do wymiany – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane semafory, podkłady i rozjazdy na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane semafory, podkłady i rozjazdy na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane podkłady i rozjazdy na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane podkłady i rozjazdy na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. – foto Tomasz Bracka

Tak wyglądają latarnie na stacji PKP Więcbork kable wysokiego napięcia wystają z zdewastowanych latarni w tle ogród botaniczny PKP 27.09.2016r. - foto Tomasz Bracka

Tak wyglądają latarnie na stacji PKP Więcbork kable wysokiego napięcia wystają z zdewastowanych latarni w tle ogród botaniczny PKP 27.09.2016r. – foto Tomasz Bracka

Zdewastowana nastawnia na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. - foto Tomasz Bracka

Zdewastowana nastawnia na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. – foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić tor główny środkiem chemicznym i wyciąć roślinność w tym krzaki i drzewa z obu stron teren po 15 metrów od toru głównego zgodnie z nakazem UTK dla PKP PLK SA zdjęcie z 26.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy czas odchwaścić te dwa tory środkiem chemicznym by tego wiecznie nie kosić 24.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Atrakcja Turystyczna Więcborka czyli sypiąca się rudera zwana dworcem PKP Więcbork - foto Tomasz Bracka

Atrakcja Turystyczna Więcborka czyli sypiąca się rudera zwana dworcem PKP Więcbork – foto Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r – foto Tomasz Bracka

Na fotografii mój wywiad dla TVB wyemitowany od 28. 05.2016 r. w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Na fotografii mój wywiad dla TVB wyemitowany od 28. 05.2016 r. w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice – foto Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28. 05. 2016 r.

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Podkłady do wymiany na całej stacji PKP Więcbork 29.05.2016r. - foto Tomasz Bracka

Podkłady do wymiany na całej stacji PKP Więcbork 29.05.2016r. – foto Tomasz Bracka

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Na zdjęciu Tomasz Bracka patronat medialny imprezy

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Na zdjęciu Tomasz Bracka patronat medialny imprezy

Stacja PKP Więcbork foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork foto Tomasz Bracka

Linia kolejowa PKP relacji Nakło n/Not - Mrocza - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Chojnice do otwarcia !!!

Linia kolejowa PKP relacji Nakło n/Not – Mrocza – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice do otwarcia !!!

Linia kolejowa PKP relacji Nakło n/Not - Mrocza - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Chojnice do otwarcia !!!

Linia kolejowa PKP relacji Nakło n/Not – Mrocza – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice do otwarcia !!!

Piknik kolejowy autorstwa mojej firm PHU LORD Tomasz Bracka na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r - Tomasz Bracka

Piknik kolejowy autorstwa mojej firm PHU LORD Tomasz Bracka na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r – Tomasz Bracka

Piknik kolejowy mojego autorstwa na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r - Tomasz Bracka

Piknik kolejowy mojego autorstwa na stacji PKP Więcbork na rzecz wznowienia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork sierpień 2015 r – Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 2011r. foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 2011r. foto Tomasz Bracka

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Wywiad Tomasza Bracka dla TVP na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. emisja dziś w Zbliżeniach TVB o godz 18, 30

Wywiad Tomasza Bracka dla TVP na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. emisja dziś w Zbliżeniach TVB o godz 18, 30

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r.

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice – foto Tomasz Bracka

Dworzec PKP Więcbork - foto Tomasz Bracka

Dworzec PKP Więcbork – foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Usunięte sypiące się budynki na stacji czyli ciąg dalszy rewitalizacji stacji PKP Więcbork - Więcbork - 24. 02. 2017 r. - foto Tomasz Bracka

Usunięte sypiące się budynki na stacji czyli ciąg dalszy rewitalizacji stacji PKP Więcbork – Więcbork – 24. 02. 2017 r. – foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Zgniłe i niewymienione podkłady drewniane i betonowe do dziś na głownej drodze kolejowej Nr 281 na stacji PKP Więcbork listopad 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Piesi i kierowcy apelują od 2010 roku o budowę chodnika i oświetlenia ulicznego do końca ul. Gdańskiej w Więcborku przy ul. Piastów DW 241 !!!

Piesi i kierowcy apelują od 2010 roku o budowę chodnika i oświetlenia ulicznego do końca ul. Gdańskiej w Więcborku na odcinku od hotelu pod koroną do ulicy Piastów przy DW 241. Zgodnie z ustawą władze miejskie i radni z Więcborka mają ustawowy obowiązek zamontować oświetlenie uliczne i chodniki przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych do granic miejskich.

To samo nakłada na nich statut gminy Więcbork, który jest ich konstytucją. Niestety w tym samouwielbieniu pozapominali sezonowi radni z sezonowymi władzami miejskim że, ich podstawowy obowiązek to służba dla ludzi i likwidacja utrudnień dla mieszkańców do których zaliczamy brak chodników i oświetlenia ulicznego na ul. Gdańskiej w Więcborku.

Podobny problem dotyczy pozostałych ulic w Więcborku, które po zimie przypominają kartofliska. Czas w końcu zabrać się za statutowe obowiązki rado i władzo miejska !!! Czas najwyższy zacząć budować chodniki, ulice, oświetlenie uliczne w Więcborku, bo to wasz obowiązek wynikający ze statutu miasta i gminy Więcbork, który zapewne do dziś nie przeczytaliście.

Oto katalog ulic i placów w Więcborku bez oświetlenia ulicznego: ulica Zamkowa, ulica Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, ulica, Książęca, ulica I Armii Wojska Polskiego, ulica Szkolna, ulica Widokowa, ulica Polna, cześć ulicy Powstańców Wielkopolskich, cześć ulicy Al. 600 lecia, cześć ulicy Dworcowej, cześć ulicy Gdańskiej, plac przy muszli koncertowej w lasku miejskim z przyległą ulicą Cmentarną. W tych miejscach zgodnie z ustawą dawno powinno być zamontowane oświetlenie uliczne !!!

Podobna sytuacja ma miejsce w Wituni przy ulicach Nowodworskiej, Wincentego Witosa, Truskawkowej, Polnej i Wiśniowej !!! Nikogo też nie obchodzi, że giną ludzie na nieoświetlonej i bez chodników, a zabudowanej drodze wojewódzkiej 242 w Runowie od kościoła do cmentarza parafialnego i od figury do SBN, gdzie mają miejsce liczne wypadki i potrącenia śmiertelne pieszych !!! Zatem do dzieła panie burmistrzu i Rado Miejska Więcborka !!!

Tomasz Bracka

Ulica Gdańska w Więcborku bez chodników i oświetlenia ulicznego. foto Tomasz Bracka

Ulica Gdańska w Więcborku bez chodników i oświetlenia ulicznego. foto Tomasz Bracka

DW 242 Więcbork - Runowo ciemna i śmiertelnie niebezpieczna. Tu giną ludzie za sprawą bezczynności radnych burmistrza. sołtysa i ZDW Bydgoszcz. - foto Tomasz Bracka

DW 242 Więcbork – Runowo ciemna i śmiertelnie niebezpieczna. Tu giną ludzie za sprawą bezczynności radnych burmistrza. sołtysa i ZDW Bydgoszcz. – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Ulica Nowodworska w Wituni - foto Tomasz Bracka

Ulica Nowodworska w Wituni – foto Tomasz Bracka

Ulica Nowodworska w Wituni - foto Tomasz Bracka

Ulica Nowodworska w Wituni – foto Tomasz Bracka

Powstanie nowy dzienny dom seniora przy Urzędzie Miejskim w Więcborku za 3 000 000 złotych !!!

Dom wschodzącego słońca dla seniora za 3 miliony złotych !!! Właśnie tyle ma kosztować przebudowanie budynku gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Więcborku na dzienny dom seniora w Więcborku.

Inwestycja posiada dokumentacje techniczną oraz pozwolenie na budowę i ma być podjęta jeszcze w tym roku. Wobec powyższego rodzi się pytanie dlaczego władze miejskie Więcborka sprzedały za niecałe dwa miliony złotych ośrodek zdrowia z gruntem przy urzędzie miejskim, gdzie można było przenieść Urząd Miejski Więcborka i jeszcze utworzyć w/w dom seniora !!!

Tomasz Bracka

Pierścień rodowy z herbem Więcborka z 1087r.

Pierścień rodowy z herbem Więcborka z 1087r.

Wielkie rżnięcie drzew na promenadzie w Więcborku

Mieszkańcy Więcborka są oburzeni po wielkim okaleczeniu kilkunastu drzew na Promenadzie w Więcborku to jest katastrofa ekologiczna !!! Trzeba być wyjątkowym sadystą by dopuścić się takiego barbarzyństwa !!! To rżnięcie drzew na promenadzie w Więcborku wykonano by zrobić dobrze kilku wędkarzom PZW Więcbork !!! Stanicę PZW postawiono na koszt podatników z RP i UE przy ulicy Potulickich w Więcborku w której zamarło życie od uroczystego otwarcia !!!

To nie pierwsza przypadek dewastacji w Więcborsku. Rok temu burmistrz zgodził się na wyrąb zdrowych drzew przy Rolniku i przy szpitalu. Jeszcze wcześniej wyrąbano zdrowe drzewa na więcborskim Rynku i przy linii brzegowej jeziora więcborskiego młyńskiego !!!

Od poczęcia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku zabrakło woli i determinacji by podjąć prace dendrologiczne i lecznicze obumierającego kilkuset letniego buka w lasku miejskim w Więcborku, okaleczonego piłami idiotów z Urzędu Miejskiego w Więcborku w latach 90 – tych minionego stulecia !!!

Idąc linią brzegową nielegalnej prawnie więcborskiej promenady, widać kolejne zaznaczone do wyrębu liczne drzewa !!! Wzywam was radni bezradni i władzo miejska Więcborka opamiętajcie się !!! Starczy wyrębów i okaleczeń zdrowych drzew w Więcborku w rozpoczynającym się okresie lęgowym ptaków !!! Dlaczego wobec tego barbarzyństwa milczy Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku !!! Czy ten pseudo Krajeński Park Krajobrazowy został stworzony dla etatów, czy ochrony przyrody oto jest pytanie !!!

Tomasz Bracka

Barbarzyństwo ekologiczne na Promenadzie w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Barbarzyństwo ekologiczne na Promenadzie w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Barbarzyństwo ekologiczne na Promenadzie w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Barbarzyństwo ekologiczne na Promenadzie w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku dobiegła końca !!!

Przed chwilą zakończyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Więcborka na której przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Więcbork !!! W dokumencie uwzględniono gazyfikacje ziemna miasta i gminy Więcbork, budowę obwodnicy Więcborka, uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w mieście i gminie Więcbork. Studium zawiera budowę kolejnych wiatraków, utworzenie stref przemysłowych oraz uruchomienie w Sypniewie Ministerialnej Szkoły Rolniczej, która zacznie działać od stycznia 2018 r.

Dokument przewiduję ustanowienie nowej siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w w Więcborku oraz strefy ekonomiczno – przemysłowe w mieście i gminie Więcbork, ze wskazaniem rozwoju turystycznego, drogowego, budowlanego i przemysłowego w mieście i gminie Więcbork.

Prace nad przyjęciem w/w dokumentu o który zabiegałem jeszcze u burmistrza Toczki trwały ponad siedem lat i dobrze, że się w końcu zakończyły !!! To pozwoli realizować w/w inwestycje o które również skutecznie zabiegałem od lat !!! Dzisiejsza uchwała Rady Miejskiej w Więcborku stałą natychmiast po przegłosowaniu obowiązującym aktem prawnym w mieście i gminie Więcbork !!!

Tomasz Bracka

Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Więcborku 14. 03. 2017 r. foto Tomasz Bracka

 Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Więcborku 14. 03. 2017 r. Przyjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork. foto Tomasz Bracka

Nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej w Więcborku 14. 03. 2017 r. Przyjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork. foto Tomasz Bracka

Na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach w 1936 r. nieopodal rezydencji prezydenckiej na przedmieściach Więcborka !!!

Na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z udziałem Marszałka Polski Rydza Śmigłego i przedstawicieli Rządu RP w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Takie spotkania i polowania odbywały się cyklicznie w II RP w więcborskich lasach.

Po latach z sentymentem powracam do tamtych lat, kiedy Więcbork był miastem prezydenckim, a Prezydent Ignacy Mościcki, honorowym obywatelem Więcborka. Czas najwyższy by więcborska Rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego wróciła do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy !!!

Jest wielka szansa by Prezydent RP ponownie wrócił do więcborskiej rezydencji Prezydenta Ignacego Mościckiego, która została wystawiona na sprzedaż przez obecnego właściciela, który pięknie odrestaurował prezydencki pałac w Runowie Młyn na przedmieściach Więcborka. Teraz wszystko w rękach Pana Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy i Wicepremiera Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odkupuje tego typu obiekty Prezydenckie i dzieła sztuki dla Skarbu Państwa RP i Kancelarii Prezydenta RP.

Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Widoczni na zdjęciu m.in.: siedzący na bryczce prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Polski Edward Rydz - Śmigły, za bryczką stoją adiutanci prezydenta RP: (od lewej) kpt. Stefan Kryński i kpt. Józef Hartman. Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r.
Widoczni na zdjęciu m.in.: siedzący na bryczce prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły, za bryczką stoją adiutanci prezydenta RP: (od lewej) kpt. Stefan Kryński i kpt. Józef Hartman.
Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Opis obrazu: Uczestnicy polowania w tym Jan Bracka w drodze na stanowiska. Na pierwszym planie widoczny marszałek Edward Rydz - Śmigły. Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r.
Opis obrazu: Uczestnicy polowania w tym Jan Bracka w drodze na stanowiska. Na pierwszym planie widoczny marszałek Edward Rydz – Śmigły.
Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Widoczni na zdjęciu prezydent RP Ignacy Mościcki w trakcie polowania nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP. Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r.
Widoczni na zdjęciu prezydent RP Ignacy Mościcki w trakcie polowania nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP.
Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Opis obrazu: Marszałek Polski Edward Rydz - Śmigły na stanowisku nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP. Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r.
Opis obrazu: Marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły na stanowisku nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP.
Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Opis obrazu: Uczestnicy polowania. Widoczni od prawej: syn prezydenta Ignacego Mościckiego Michał Mościcki, płk Leon Strzelecki, minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki. Tomasz Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r.
Opis obrazu: Uczestnicy polowania. Widoczni od prawej: syn prezydenta Ignacego Mościckiego Michał Mościcki, płk Leon Strzelecki, minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki.
Tomasz Bracka

Była rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn.

Była rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka w Runowie Młyn.

Niespotykany i ogromny atak mieszkańców Więcborka na burmistrza Kuszewskiego i podległe mu służby podczas rocznego sprawozdawczego zebrania Samorządu Mieszkańców Więcborka !!!

Ogromny i niespotykany dotąd atak mieszkańców Więcborka na burmistrza Kuszewskiego i podległe mu służby podczas dzisiejszego rocznego zebrania sprawozdawczego Samorządu Mieszkańców Więcborka zaskoczył wszystkich zgromadzonych !!! Posiedzenie momentami przerodziło się bezpośredni konflikt mieszkańców z burmistrzem, którzy w prost zarzucili burmistrzowi kłamstwo wyborcze i potwierdzili publicznie utratę zaufania do burmistrza !!!

Najbardziej zapalnym punktem stały się fatalne drogi na osiedlu Piastowskim i brak oczekiwanych inwestycji na wskazywanych przez mieszkańców ulicach Pomorskiej, Szlaku Bursztynowego i pozostałych na tym osiedlu, gdzie od 30 lat ludzie czekają na cywilizacje. Pani Przybyłowska czy Pan Poznań powiedzieli w prost burmistrz Kuszewski ich nabrał i oszukał !!! Mieszkańcy żądali budowy chodnika z oświetleniem ulicznym przy ulicy Gdańskiej od hotelu pod Koroną do ulicy Pomorskiej co zgodnie z zapowiedziami burmistrza Kuszewskiego już dawno powinno być zrealizowane przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach schetynówki na co są pieniądze.

Również Tomasz Fifielski z UM Więcbork otrzymał ostrą reprymendę za brak legalizacji ulic widmo w mieście i gminie Więcbork i nadania im numerów i kategorii dróg gminnych do czego zmusza go prawo !!! Do dziś nie wytyczono na gruncie istniejących na mapach i planach miast ulic na osiedlu Piastowskim, co po trzydziestoleciu istnienia tego osiedla woła o pomstę do nieba !!!

Również mieszkańcy ulicy Zamkowej w Więcborku domagali się oświetlenia ulicznego na tej ulicy i jej naprawy. Natomiast Pan Leszek Skaza pokazał zdjęcia okaleczonych drzew przez gminę Więcbork przy więcborskiej promenadzie. Takiego barbarzyństwa i głupoty długo nie widziałem by tak oszpecić centralny teren turystycznego Więcborka. Starczy panie burmistrzu tej idiotycznej rąbaniny drzew w Więcborku !!!

W dalszej części spotkania zabrałem głos żądając nadania numerów i kategorii droga gminna publiczna wszystkim 28 ulicom widmo bez map i numeracji na osiedlu Piastowskim w Więcborku, do czego zmusza gminę Więcbork ustawa. Wniosłem też o zamontowanie brakującego oświetlenia ulicznego ulic i placów w Więcborku, a w szczególności przy ulicy Szkolnej, Widokowej, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego. Prawo i ustawa nakazuję oświetlić wszystkie ulice i place w gminie Więcbork, zatem władze miejskie świadomie łamią prawo w tej sprawie.

W trakcie mojego wystąpienia wniosłem o nadanie imienia Prezydenta Ignacego Mościckiego nowemu rondu w Więcborku przy cmentarzu komunalnym, które powstanie w tym roku z mojej inicjatywy i z mego wniosku, który plotowałem przez pięć lat. Poinformowałem zgromadzonych o wywalczonej przeze mnie gazyfikacji ziemnej Więcborka i Wituni, oraz 26 milionach złotych na budowę obwodnicy Więcborka, które burmistrz zadeklarował podjąć. Na koniec wniosłem o przegłosowanie moich wniosków w powyższych sprawach przez przewodniczącego Przybyłowskiego, które ostatecznie przyjęto przez aklamacje. W tym momencie nastąpiło rażące naruszenie prawa przez Samorząd Mieszkańców Więcborka, który zgodnie z prawem i statutem powinien poddać te wnioski pod głosowanie !!! Tym samym zebranie Samorządu Mieszkańców Więcborka, należy uznać za bezprawne i nieważne !!!

Ta sytuacja pokazała jak mało wiarygodni są krzykacze z osiedla piastowskiego, którzy zamiast przegłosować w uchwale zgłoszone przeze mnie żądanie naprawy ulic Pomorskiej i Szlaku Bursztynowego !! Zamiast zagłosować schowali głowę w piasek jak strusie z przewodniczącym na czele i uchylili się od podjęcia uchwały w swojej sprawie !!! Wiec teraz niech nie stękają, że jest im tak źle na ich własne życzenie i z ich wspaniałego wyboru !!!

Na koniec Pan Andrzej Ikiert wspomniał o nielegalnych parkingach na nielegalnej Promenadzie w Więcborku bez legalnych dróg, bez map i numeracji oraz kategorii gminnych ulicy i traktów spacerowych na Promenadzie !!! Nielegalna Promenada stała się legalną codzienną pijalnią win, wódki i piwa przez spragnionych konsumentów, którzy codziennym moczem promenadowym obsikują krzewy i budynki z których po tych kwaśnych deszczach odpadają tynki, a rośliny usychają !!!

Bałagan i chaos na zebraniu był tak ogromny, że nawet nie dano się wypowiedzieć Policji na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Więcbork w minionym roku. Szkoda, że Policja nie mogła się wypowiedzieć choć była przygotowana. Ja chciałem zapytać co z zboczeńcem, który grasował latem 2016 r. po ośrodkach wczasowych i mieście terroryzując nago turystów i mieszkańców na ciemnych bez oświetlenia ulicznego ulicach Szkolnej i Turystycznej w Więcborku przy ośrodkach wczasowych !!! Jak ustaliłem zboczeniec jednak został złapany po Policyjnym pościgu za nim na ulicach i dachach domów w Więcborku.

W trakcie zebrania Burmistrz Kuszewski oznajmił wszystkim zgromadzonym jakie inwestycje zostaną wykonane w Więcborku w 2017 roku i potwierdził ogromny bałagan na drogach jaki zastał po swoich poprzednikach w mieście i gminie Więcbork. Jednak trzy letni okres burmistrzowania to wystarczający okres by ten bałagan usunąć przy 54 000 000 złotych rocznego budżetu miasta i gminy Więcbork. Po nakazach pokontrolnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z zleconymi przeze mnie kontrolami na więcborskich i gminnych ulicach zalegalizowaliśmy już 100 ulic, wobec powyższego wyremontowane zostaną w 2017 roku następujące ulice Strzelecka, Górna, Stary Rynek i I Armii Wojska Polskiego. Do tego katalogu burmistrz dołożył wybudowanie nowej ulicy Bolesława Krzywoustego na osiedlu Piastowskim. Również w tym roku na ulicy Gdańskiej i Starodworcowej pojawią się nowe latarnie o które od lat zabiegam w gminie Więcbork.

Na koniec oznajmiam, że na mój wniosek bezprawiem na więcborskich ulicach zajmuję się od miesiąca Główny Urząd Statystyczny i Najwyższa Izba Kontroli, a jak to nie pomoże do akcji wkroczy CBA i kilka osób stanie za to bezprawie przed sądem !!!

Tomasz Bracka

Zebranie roczne Samorządu Mieszkańców Więcborska 10. 03. 2017 r. - foto Tomasz Bracka

Zebranie roczne Samorządu Mieszkańców Więcborska 10. 03. 2017 r. – foto Tomasz Bracka

Zebranie roczne Samorządu Mieszkańców Więcborska 10. 03. 2017 r. - foto Tomasz Bracka

Zebranie roczne Samorządu Mieszkańców Więcborska 10. 03. 2017 r. – foto Tomasz Bracka

Zebranie roczne Samorządu Mieszkańców Więcborska 10. 03. 2017 r. - foto Tomasz Bracka

Zebranie roczne Samorządu Mieszkańców Więcborska 10. 03. 2017 r. – foto Tomasz Bracka


Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Pań w Dniu Kobiet !!!

Życzę wszystkim kobietom wszelkiej pomyślności i radość w Dniu Kobiet oraz każdego dnia !!!

Tomasz Bracka