Get Adobe Flash player

Urząd Marszałkowski w Toruniu sfałszował dokumenty w sprawie inwestycji kolejowych wspieranych środkami UE w kwocie 800 000 000 złotych pomijając LK 281 i inne linie w byłym województwie bydgoskim poświadczając nieprawdę do UE o inwestycjach na tych liniach kolejowych !!!

Pytam, gdzie jest żądana przez wszystkie samorządy gminne i powiatowe LK 281 relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not – Kcynia – Gniezno !!! Jak długo jeszcze władze sejmiku będą łamać podstawowe prawa i wolności mieszkańców tego województwa !!!

Apeluje do szefa Parlamentu Europejskiego i szefa CBA o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i kontrolę wobec fałszerstwa przeciw dokumentom w tej sprawie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w trybie art 271 & 1 i 2 Kodeksu Karnego gdyż doszło tam do fałszerstwa przeciw dokumentom RP i UE w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w kwocie 800 000 000 złotych na szkodę LK 281 będącej Magistralą Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia !!! Więcej w załączonym linku TVP w tej sprawie !!!

Pomimo żądania od lat od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Sejmiku wojewódzkiego w Toruniu reaktywacji stałych przewozów pasażerskich i rewitalizacji LK 281 relacji Chojnice – Więcbork – Kcynia, powyższe władze wojewódzkie kpią sobie z żądań pisemnych 200 000 mieszkańców województwa w tej sprawie ignorując żądanie wszystkich samorządów gminnych i powiatowych w tej sprawie co jest przestępstwem karnym i urzędniczym !!!

http://www.bydgoszcz.tvp.pl/27417727/dwaj-radni-sejmiku-maja-uwagi-do-planu-spojnosci-drog-i-kolei

Tomasz Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB wyemitowany od 18,30 w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB wyemitowany od 18,30 w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Wywiad Tomasza Bracka dla TVP na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. emisja dziś w Zbliżeniach TVB o godz 18, 30

Wywiad Tomasza Bracka dla TVP na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. emisja dziś w Zbliżeniach TVB o godz 18, 30

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r.

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka [/caption]
Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. - foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. – foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. - foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. – foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. - foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. – foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. - foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. – foto Tomasz Bracka

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. - foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork 24.05.2016r. – foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. - foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.06.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 29.05.2016r. foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 29.05.2016r. foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii Tomasz Bracka wywiad dla TVB w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork. 28.05.2016r.

Na fotografii dzisiejszy mój wywiad dla TVB wyemitowany od 18,30 w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Na fotografii dzisiejszy mój wywiad dla TVB wyemitowany od 18,30 w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 29.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 29.05.2016r.

Nowe szyldy na dworcu PKP Więcbork - foto Tomasz Bracka

Nowe szyldy na dworcu PKP Więcbork – foto Tomasz Bracka

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Kontrola stacji PKP Więcbork 19.05.2016r. foto

Rewitalizacja stacji PKP Więcbork - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja stacji PKP Więcbork – foto Tomasz Bracka

Dworzec PKP Więcbork z wieżą ciśnień i nastawnia do remontu generalnego. Obecnie odmalowywane są okna i drzwi budynku dworcowego, po tym nastąpi odmalowanie elewacji i wymiana dachu. - foto Tomasz Bracka

Dworzec PKP Więcbork z wieżą ciśnień i nastawnia do remontu generalnego. Obecnie odmalowywane są okna i drzwi budynku dworcowego, po tym nastąpi odmalowanie elewacji i wymiana dachu. – foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Tak jak wyglądają tory i obiekty kolejowe na stacji PKP Więcbork na czynnej linii kolejowej NR 281 obraz nędzy i rozpaczy 21.09.2016r. !!! foto Tomasz Bracka

Most kolejowy przy ul Starodworcowej i stacja PKP Więcbork foto Tomasz Bracka

Most kolejowy przy ul Starodworcowej i stacja PKP Więcbork foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP - 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Kontrola zabytkowej 130 letniej LK 281 i stacji PKP Więcbork z udziałem najwyższych władz UTU, PKP, i przedstawicieli Ministerstw Infrastruktury i Budownictwa RP – 12.10.2016r. foto Tomasz Bracka

Zdewastowane podkłady i tory oraz sterty śmieci i wyciętych krzaków z bujnym ogrodem botaniczny na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane podkłady i tory oraz sterty śmieci i wyciętych krzaków z bujnym ogrodem botaniczny na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. – foto Tomasz Bracka

Zdewastowane semafory, podkłady i rozjazdy na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. - foto Tomasz Bracka

Zdewastowane semafory, podkłady i rozjazdy na stacji PKP Więcbork 27.09.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. - foto Tomasz Bracka

Rewitalizacja linii kolejowej Nr 281 i stacji Więcbork. Więcbork 08.10.2016r. – foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice – foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku - foto Tomasz Bracka

#‎anakonda16‬ na wojskowej stacji PKP w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Na fotografii dzisiejszy mój wywiad dla TVB wyemitowany od 18,30 w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Na fotografii dzisiejszy mój wywiad dla TVB wyemitowany od 18,30 w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich i remontów na stacji PKP Więcbork.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r – foto Tomasz Bracka

 14725606_10205524191224004_1335692644862822842_n
Apel Rady Miejskiej w Więcborku do Marszałka Całbeckiego i PKP SA w sprawie uruchomienia stałych przewozów pasażerskich na Llinii kolejowej nr 281 Nakło n/ Not - Więcbork - Chojnice

Apel Rady Miejskiej w Więcborku do Marszałka Całbeckiego i PKP SA w sprawie uruchomienia stałych przewozów pasażerskich na Llinii kolejowej nr 281 Nakło n/ Not – Więcbork – Chojnice

Pociąg osobowy relacji Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. - Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. - fot Tomasz Bracka

Pociąg osobowy relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. – Kcynia na stacji PKP Więcbork 28.05.2016r. – fot Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Na zdjęciu Tomasz Bracka patronat medialny imprezy

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Na zdjęciu Tomasz Bracka patronat medialny imprezy

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 29.08.2015r. Foto Tomasz Bracka

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Stacja PKP Więcbork 25.10.2014r.

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO – PSL – foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO – PSL – foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO – PSL – foto Tomasz Bracka

Bezprawna likwidacja torowisk na stacji PKP Więcbork 03.12.2015r. foto Tomasz Bracka

Bezprawna likwidacja torowisk na stacji PKP Więcbork 03.12.2015r. foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski - Więcbork - Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO - PSL - foto Tomasz Bracka

Bezprawne rozebranie zabytkowej i wojskowej linii kolejowej PKP nr 240 Terespol Pomorski – Więcbork – Złotów jesienią 2015r. w ramach dobrej zmiany PO – PSL – foto Tomasz Bracka

Protokół pokontrolny z kontroli stacji PKP Więcbork 19.05.2016r.

Protokół pokontrolny z kontroli stacji PKP Więcbork 19.05.2016r.

Protokół pokontrolny z kontroli stacji PKP Więcbork 19.05.2016r.

Protokół pokontrolny z kontroli stacji PKP Więcbork 19.05.2016r.

Czas w końcu ujawnić jak to naprawdę było z reaktywacją Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku !!!

Czas w końcu ujawnić jak to naprawdę było z reaktywacją przeze mnie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku 11.11.2002 r.

Po niespełna 14 latach od tego wydarzenia oświadczam, że po zarejestrowaniu przez zemnie KBS Więcbork w Krajowym Rejestrze Sądowym zostałem bezlitośnie zaatakowany przez ówczesne władze więcborskie, które na podstawie fałszywych oskarżeń chciały zniszczyć mnie i więcborskie bractwo, a nawet chcieli mnie wepchnąć do więzienia po donosie byłego burmistrza do prokuratora w Tucholi !!!

W tym celu wymuszali na świadkach fałszywe zeznania, a cel tego działania był jeden sprzedać za bezcen cały teren lasku miejskiego w Więcborku, czyli przedwojennej siedziby i własności stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku, które zostało założone 3.12.1933r. przez mojego pradziadka Jana Bracka, pierwszego i ostatniego prezesa KBS Więcbork w II RP !!!

Dziś po latach ujawniam państwu dwa oświadczenia notarialne panów Mariana Maracha i Mariana Kielicha, którzy wraz ze mną i pozostałymi 12 osobami reaktywowali prawidłowo przedwojenne stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku Prezesa Jana Bracka, wybierając mnie wówczas jednogłośnie na prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku !!!

Reasumując kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku reaktywowało 15 osób zgodnie z ówczesną ustawą ,,Prawo o Stowarzyszeniach RP” !!! Oczywiście w gronie założycieli znalazło się kilku konfidentów byłej władzy, którzy nienawidzili mnie od samego początku i bardzo im przeszkadzałem, gdyż zablokowałem jako Prezes KBS Więcbork sprzedaż za bezcen lasku miejskiego w Więcborku, który wówczas byłe władze miejskie wyprowadziły z granic Miasta i Gminy Więcbork do zasobów Skarbu Państwa RP i w ten sposób przygotowano tą nieruchomość do sprzedaży !!!

To właśnie ja jako legalny i demokratycznie wybrany jednogłośnie 11.11.2002r. Prezes Stowarzyszenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku doprowadziłem z powołanymi prze zemnie członkami KBS Więcbork, Ministrem RP Wojciechem Mojzesowiczem w Rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz Senatorem RP Kosmą Złotowskim do przywrócenia z zasobów Skarbu Państwa RP do zasobów własnościowych Miasta i Gminy Więcbork całego majątku KBS Więcbork, czyli 12 hektarów lasku miejskiego w Więcborku wraz z budynkami brackimi czyli obecna siłownia Grom i siedziba KBS Więcbork oraz muszla koncertowa i leśne WC !!!

Na koniec powiem Wam tak oszuści, mitomani oraz burmistrzowie Więcborka, macie u mnie dozgonny dług wdzięczności za to co zrobiłem dla tego miasta, czyli za wzbogacenie majątku Gminy Więcbork o ponad 20 000 000 zł. Nie jest to wygórowane żądanie za ten majątek, który przywróciłem do miasta Więcbork, oraz za wprowadzenie do siedziby KBS Więcbork w lasku miejskim Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, co nastąpiło za mojej prezesury 23.12.2006 r. czyli niespełna 10 lat temu !!!

Kończąc powiem nieskromnie wszystkim, naganiaczom, mitomanom i pieniaczom byłej władzy, którzy mnie bezpodstawnie i celowo pomawiali i z premedytacją ośmieszali w obawie o swoje przywileje i etaty, do pięt mi sprzedawczycy nie dorastacie !!! Natomiast to co ja bezinteresownie zrobiłem dla tego miasta i jego mieszkańców w swoim krótkim życiu Wy nie zrobicie tego nawet w 10% przez całe swoje nieciekawe życie !!!

Natomiast to co zrobił dla Polski i Więcborka mój pradziadek Jan Bracka, który dopiero po 77 od śmierci został w końcu doceniony przez władze miejskie i krajowe Miejscem Pamięci Narodowej RP w Więcborku, tego już nikt nigdy nie powtórzy w tym mieście i powiecie, bo tak uczciwych i kochających Polskie ludzi jak Jan Bracka na tym więcborskim padole już nie ma !!!

Teraz poznaliście Państwo prawdę i już wiecie dla czego mnie Tomasz Bracka i Jan Bracka, postkomunistyczne śmiecie władzy i oszuści historyczni tak niszczyli i nienawidzili, bo najgorzej bolą ich nasze sukcesy, nasza bezinteresowność i skuteczność oraz bezwzględne oddanie dobru społecznemu i Rzeczypospolitej, a nie zorganizowanym lokalnym oszustom, koterią i połykaczom grosza i majątku publicznego.

Na koniec jeszcze jedna refleksja końcowa ten zaplanowany atak na mnie miał na celu zniechęcić wyborców wobec mojej osoby bo tak oszuści polityczni i moralni mnie się bali, że atakowali i pomawiali mnie w dzień i w nocy by tylko utrzymać się przy żłobie władzy i zablokować przejecie jej przez zemnie. Natomiast obrzydliwy atak na pradziadka śp Jana Bracka miał służyć dalszej kradzieży zrabowanego mu majątku przez komunistów i nabywania go za psi grosz przez uprzywilejowanych tłustych kotów władzy !!!

Pomimo tak obrzydliwego ataku i zaangażowaniu setek konfidentów oraz licznych prawników i skomasowanej inwigilacji, ci fałszerze przegrali ze mną zarówno przed Polskimi Sądami, jaki i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strzbourgu i teraz fałszerze Sądowi i ich biegli z Tucholi, Chojnic, Bydgoszczy, Gdańska są w wielkich opałach prawnych i finansowych. Nawet ich ochroniarze po fachu z Krajowej Rady Sądownictwa i ich Prezesi już im nie pomogą bo postkomunizm i koteria w Polskich Sadach dobiegła końca, za sprawą Ministra RP Zbigniewa Ziobro i całego Rządu Premier RP Pani Beaty Szydło !!!

Za doznane krzywdy, upokorzenia, bezprawne oskarżenie i inwigilacje należą mi się publiczne przeprosiny i zadośćuczynienie zarówno, ze strony władz miejskich Więcborka oraz pomawiającej mnie lokalnej koterii postkomunistycznej byłej władzy. To samo dotyczy całego wymiaru niesprawiedliwości RP, o co występuję do jego zwierzchnika w Polsce Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości RP Pana Zbigniewa Ziobro !!! Każda wyrządzona mi krzywda i mojej zmarłej rodzinie będzie bardzo dokładnie rozliczna i osądzona pamiętajcie o tym łotry !!!

Tomasz Bracka
img045img042

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015r. – foto Tomasz Bracka

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

2834 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

284 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 80 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03.12.1933r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 80 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03.12.1933r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J. Hallera i Armie Pomorze w 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork ul. Strzelecka 13.05.1938r.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork ul. Strzelecka 13.05.1938r.

 80- lat KBS Więcbork  na zdjeciu  założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto  Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

Założyciel, Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka po intronizacji w towarzystwie wiwatujących gości i Królowej KBS Sępólno Bożeny Pacholczyk i Króla Okręgu Bydgoskiego Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Madeja

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka po intronizacji w towarzystwie wiwatujących gości i Królowej KBS Sępólno Bożeny Pacholczyk i Króla Okręgu Bydgoskiego Zjednoczenia KBS RP Zbigniewa Madeja

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Zabawa w lasku miejskim w Więcborku w ramach intronizacji Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Zabawa w lasku miejskim w Więcborku w ramach intronizacji Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Miejsce Spoczynku Założyciela i Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka przy grobie król KBS Więcbork Tomasz Bracka 04.04.2015r.

Miejsce Spoczynku Założyciela i Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka przy grobie król KBS Więcbork Tomasz Bracka 04.04.2015r.

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Społeczeństwo powiatu więcborsko - sępoleńskiego uczciło pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha w Dziechowie przy dębie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach uczestniczyła opozycja demokratyczna z KPN, Solidarności Prawa i Sprawiedliwości i KBS Więcbork. Na zdjęciu przy obelisku Prezydenta Kaczyńskiego Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka, Prezes Kazimierz Wilczyński, Wice Prezes Romuald Adamski.

Społeczeństwo powiatu więcborsko – sępoleńskiego uczciło pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha w Dziechowie przy dębie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach uczestniczyła opozycja demokratyczna z KPN, Solidarności Prawa i Sprawiedliwości i KBS Więcbork. Na zdjęciu przy obelisku Prezydenta Kaczyńskiego Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka, Prezes Kazimierz Wilczyński, Wice Prezes Romuald Adamski.

Król jubileuszowy 278 lat KBS Więcbork Tomasz Bracka 17.10.2010r.

Król jubileuszowy 278 lat KBS Więcbork Tomasz Bracka 17.10.2010r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Obecny statut KBS Więcbork podpisany przez Prezesa Jana Bracka

Obecny statut KBS Więcbork podpisany przez Prezesa Jana Bracka

Koronacja Króla KBS Więcbork Jana Tomasza I (Tomasza Bracka) Więcbork 25.06.2011r.

Koronacja Króla KBS Więcbork Jana Tomasza I (Tomasza Bracka) Więcbork 25.06.2011r.

Tomasz Bracka Królem KBS Więcbork AD 2011/12

Tomasz Bracka Królem KBS Więcbork AD 2011/12

wigilia KBS Więcbork 12.12.2010r.

284 lata Królewskiego Bractwa Strzeleckiego Króla Polski Augusta II Mocnego w Więcborku !!!

Za niecały miesiąc minie 14 rocznica reaktywacji Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które powołał do życia 16.10.1732r. Król Polski August II Mocny.

W tym akcie uczestniczył Józef Remigian Hrabia Potulicki z Więcborka dla, którego Król powołał więcborskie bractwo strzelecki w mieście Więcbork siedzibie zamkowej Potulickich herbu Grzymała. Ród Potulickich wywodzi się w prost z rodu Grzymalitów herbu Grzymała z Więcborka, gdzie również mieściła się ich siedziba zamkowa począwszy od Piterasza Grzymała, który w 1087 r. otrzymał herb Grzymalitów i Więcborka do Księcia Władysława Hermana za obronę Płocka przed Jaćwingami. Niebawem minie 14 rocznica reaktywacji tego Bractwa, której dokonałem z 15 osobami 11.11.2002r. stając się zarazem jego pierwszym prezesem w czasach III RP.

HISTORIA 284-LETNIEGO KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W WIĘCBORKU

Przedstawiam statut Królewski dla Bractwa Strzeleckiego w Więcborku z 1733r.

August II z Bożej Łaski Król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Samognicki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Lwowski i Czarniachowski, także i dziedziczny Książę Saksoni i Elektor. Znać dajemy niniejszym skryptem naszym wszystkim i wobec i z osobna, komu o tem wiedzieć należy, od szczęśliwego panowania naszego, aby ta prześwietna Rzeczypospolita nam od Boga pozwolona zupełnie kiknęła i potomnym wiekom chwalebnie słynęła , od naszej albowiem protekcji należą, aby wszystkie godnych rycerzy naszych miast w godnym porządku i postanowionych prawach zostawały a ponieważ miasto Więcbork w województwie Kaliskiem, powiecie Nakielskim położone do dobrego porządku i obrony miasta ze sztuką strzelecką zabiera się ćwiczenie, to za rzecz godną i pożyteczną uznaliśmy.

Za czem my nie przecząc tak godnej intencji obywateli miasta Więcbork na intencję wiernych naszych consiljjarzów na ten czas przy boku naszym będących z osobliwej łaski królewskiej dyplom sztuki strzeleckiego cechu wydać umyśliliśmy, tako i teraz wydajemy i pozwalamy niniejszem pisaniem naszym ażeby pominione bractwo stuki strzeleckiej miejsce najwygodniejsze obrawszy i naznaczywszy, tam się dni zwyczajnych w sztuce strzeleckiej ćwiczyło. Punkta artykułów i kondycyje, dobry wyrażając porządek do wolnego upodobania bractwa służące niżej opisane, postanowione i uchwalone, mocą naszą Królewską aprobujemy i konfirmujemy, który to walor, żeby na zawsze był zachowany mieć chcemy, których to artykułów i punktów tenor jest taki. W Imię Pańskie! Amen. Do wiecznej a potomnych pamięci!

Ktokolwiek w katalog braci będzie chciał być wpisany , najprzód złotych polskich do skrzynki bractwa bez żadnej odwłoki wyliczy i 4 funty wosku odda na świece, które bracia w procesji przy Najśw. Sakramencie nosić będzie każdy.

Także z braci cechu strzeleckiego pistolet albo rusznice dobrze sporządzoną dla obrony miasta do pominionego bractwa darować powinien. Niegodzi się także, nikogo do tego bractwa przyjmować tylko, któryby pierwej zostawał mieszczaninem i pokazał list rodowy, wyjąwszy synów tamecznych mieszczan, którzy jeżeli będą w bractwo strzeleckie wkupieni, wolno im strzelać do tarczy.Przytem niech się nikt nie waży z drugiego i cudzego bractwa albo kogo inszego pożyczonym pistoletem albo strzelbą strzelać tylko ze swojej własnej pod utrata strzelby i honoru królewskiego. Kto by się ważył z braci drugiego brata wziąść rośnicę i zapał zdradliwie zatkać, da winy złoty jeden.

Ktoby zaś z braci najlepiej w tarczę uderzył kulą król albo strzelec od wszelkiej kontrybucji Rzeczypospolitej, od cła i od miejski ciężarów i podatków wolny będzie przez cały rok. Bracia wszyscy, w którymkolwiek domu znak albo chorągiew strzelecka wywieszona z okna będzie, tam się schodzić będą, gdzie przez starszych braci tarcza lokalowa będzie a stamtąd na miejsce naznaczone z tarczą pójdą.

Tam najpierwej pan prezydent miasta jeżeli na ten czas obecny będzie 5 razy strzeli, potem następować będą starsi cechu strzeleckiego, consequenter inni bracia według porządku regestrowego. Jeden zaś przysiężny przy kopie albo w dole przy tarczy zasiąść powinien, aby przestrzegał kto lepiej w tarczę uderzy.

Czas strzelania tego od środy świątecznej aż do czwartku trwać będzie. Żaden z braci, aby się nie ważył więcej do tarczy strzelać tylko 4 razy. Bracia wszyscy cechu strzeleckiego po wystrzelaniu w czwartek o 20 godzinie na zegarze wielkim a na małym o 8 godzinie,który ubił tarcze i królem cechu strzeleckiego został, od starszych i braci koronowany będzie, potem go do domu jego pięknie z triumfem zaprowadzą.

A kto z braci strzeleckiego cechu w tarcze najlepiej kulą uderzy, choćby nie był w cechu piwowarskim, wolno mu będzie przystęp in instanti do bractwa cechu piwowarskiego. Ten zaś strzelec albo król koronowany od starszych, jeżeliby sam takiem piwowarstwem się bawić nie chciał wolno mu urząd i
wolność honoru swego komu inszemu, darować albo sprzedać. Bractwo zaś cechu strzeleckiego królowi da klejnot albo raczej łańcuch złoty i srebrny z klejnotem, który sobie na roczny swój pożytek obrócić może z tą kondycją, że to wszystko zupełnie do bractwa strzeleckiego odda w niedzielę ”Rogationes” nieoddanie pod winą i wagą dwojga tychże klejnotów, do którego oddania stawiać powinien rękojmiów mieszczan i słusznych i dobrze posesjonatów.

Tegoż króla tudzież Pana Prezydenta starsi i z bracią traktować będą. Król jeżeli będzie chciał według swojej możności p.p. starszych tego cechu w wyprawieniu bankietu suplementować może. Którykolwiek brat obrany na królestwo przy ekspiracji urzędu swego i królestwa ze szczodrobliwości swojej powinien będzie klejnot srebrny z herbem swoim do bractwa strzeleckiego i czas sposobny upatrzywszy godną cechu tego braci wyprawić kolację t.j. wieczerzę.

Którykolwiek z braci tarczy żaden z nich od króla i inszych braci odstępować nie powinien po onem wystrzeleniu, póki ów przysiężny brat tarczy z mety nie przyniesie. Potem skromnie wszyscy porządkiem żołnierskim trybem do miasta wnijdą a to pod winą 1 funta wosku.

Po wystrzelaniu, aby się nikt nie ważył tarczy z mety ruszać, tylko komu nakażą pod winą złotych polskich 6. Ktokolwiek by z braci mniej przystojne słowa mówił albo żarty na miejscu strzelania albo przy kongregacji brackiej czynił, odda winy złotych 3 polskich. Nikomu z braci nie wolno z szablą przychodzić do bractwa i na miejsce strzelania pod winą funta wosku jednego. Starać się będzie bractwo cechu piwnego o obronę miasta i sławetnego magistratu to też ratione chowania ruśnic, pistoletów, prochów kulowych, od którego zawarcia klucze zostawiać będą u starszych bractwa tego. Starsi zaś bractwa cechu strzeleckiego każdego roku w poniedziałek świąteczny i rachunek z perceptów i expensów oddawać będą braciom cechowym.

Potem bractwo całe inszych starszych do tego godnych na przyszły rok obierać będą i konfirmować. Gdy starszy tego bractwa inszego na miejsce swoje wysadzi, jeżeli raz nie będzie posłuszny, da winy pół złotego kto 2 razy da złoty jeden, kto 3 razy będzie wyrzucony z bractwa. W dni świąteczne, ktokolwiek raz u jednego stołu zasiądzie, u tegoż przez całą oktawę zasiadać powinien pod winą pół złotego.Kto z braci do stołu siądzie a miejsca tam nie ma naznaczonego popada winie złotego jednego. Cokolwiek starsi dla dobrego porządku postanowią i uchwalą, to wszystko z artykułu prawo mieć należy. Co wszystkim którym należy, osobliwie magistratowi i wszelkiemu pospólstwu miasta Więcborka do wiadomości podając rozkazujemy aby bractwo strzeleckie z mocy naszej królewskiej na wolnie postanowione we wszystkich punktach, klauzulach, artykułach, kondycjach zachowane było. Praw wolności ochrony zażywać pozwalamy.

Nic a nic woli naszej i rozkazu nie nadwyrężając ani nadwyręzić nie dopuszczając.
Roku Królowania Naszego 1733 dn. 30 Junii.

Przedstawiam akt królewski powołujący Bractwo Strzeleckie w Więcborku:

Augst Wtóry z Bożej Łaski Król Polski Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Samogickiego, Kijowskiego, Wołyńskiego, Podlaskiego, Liwońskiego, Smolińskiego, Siewierskiego, Czernichowskiego. Książę i Dziedzic Saxsoni, Pierwszy Elektor. Wobec Wszystkiem dajemy znać komu o tym wiedzieć należy, że Wielmożny Józef z Potulic Potulicki Starosta Borzechowski i Miławski Cech Strzelecki miasteczku swoim dziedzicznem Więcborku nazwanym, w województwie Kaliskim w powiecie Nakielskim leżącym, na formę pobliższych miast i miasteczek, powagą Naszą Królewską abyśmy instytuowali i erygowali, instancjował i nas uniżenie suplikował, aby Mu się tenże Cech Strzelecki w pominonem miasteczku za konsensem i wolą naszą proszono bez wszelkiej trudności pozwoliliśmy i gdyby Rzeczpospolita posiłków potrzebowała, mężów do wojennego ćwiczenia przyłożonych i do traktowania broni sposobnych, w każdym przypadku mieć ich powinna.

Jakośmy słusznemi z konwikowani racjami fundowani i wprowadzenie Cechu czyli Bractwa pozwalamy. Asekurujemy tosz Bractwo Strzeleckie przez przyrzeczonego Wielmożnego Potulickiego Starostę Borzechowskiego Vigore Preseny z konsensu naszego będzie instytuowane i ważne wiecznemi czasy.

Chcemy aby Bracia tegoż Strzeleckiego Cechu w miasteczku Więcborku erygując wszystkie artykuły, punkta, przywileje, prawa i wolności poddanemu Cechowi miasteczku Złotowo konsensu Naszego Roku Pańskiego 1702 dnia 9 miesiąca marca pozwolone, niemi niech się rządzili i we wszystkiem obserwowali.

Co dla lepszej wiary ręką naszą podpisujemy i pieczęcią naszą królewską zatwierdzamy.

Działo się w Warszawie dnia 16 Oktobera Roku Pańskiego 1732,
Panowania Naszego 36.Roku.
AUGUST REX /L.S./

Instytucja Bractwa Strzeleckiego w miasteczku Więcborku Wielmożnego Potulickiego Starostę Borzechowskiego i Mławskiego dziedzicznym.

Adam Stanisław Grabowski Dziekan Katedralny Chełmiński
Podkanclerzy Koronny.

Dnia 03.12.1933r. Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku zostaję przekształcone w Stowarzyszenie pierwszym i ostatnim Prezesem Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w II RP zostaje mój pradziadek Jan Bracka, który pełnił tą funkcje do samej śmierci.

Pogrzeb Prezesa Jana Bracka 12.05.1938r. zgromadził tysiące ludzi żegnali Go osobiście Prezydent RP Ignacy Mościcki, Premier Rządu RP gen. Marszałek RP Edward Rydz Śmigły, Ks kapelan Dziekan Jan Wilmowski i liczni kapłani, Wojsko Polskie, Kurkowe Bractwa Strzeleckie RP oraz liczne delegacje władz Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Więcborka i rzeszę mieszkańców Więcborka. Jka podaje gazeta sępoleńska z 1938r. takiego uroczystego i wielkiego pogrzebu Więcbork jeszcze nie widzieł..

Po zakończeniu II Wojny Światowej KBS Więcbork powołuję na Prezesa Franciszka Kucharskiego. W 1960 r. komunistyczne władzę PRL bezprawnie zabraniają działalności KBS Więcbork i rozkradają cały majątek bractwa czyli budynek bracki, strzelnicę, kręgielnie, restaurację i klejnoty Brackie z 10 hektarowym laskiem brackim w Więcborku włącznie.

Po wielu latach zabiegów i blokad ze strony postkomunistów więcborskich 11.11.2002r. ja Tomasz Bracka prawnuk pierwszego Prezesa Jana Bracka reaktywuję w ciągłości prawnej 284 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku i zostaję jego pierwszym i długoletnim Prezesem ( 2002- 2007r.) w odrodzonej III RP, a w 2011 roku Królem KBS Więcborka Janem Tomaszem I.

Przez cały czas mego prezesowania i królowania temu Bractwu byłem niszczony przez postkomunistyczny motłoch, który robił wszystko by zniszczyć tą najstarszą w mieście i Polsce organizacje militarną, czego wszyscy byliśmy świadkami. Pomimo tych obrzydliwych ataków i pomówień kierowanych pod adresem moim i bractwa, przez pogrobowców zbrodniczego komunizmu, KBS Więcbork za mojej prezesury wprowadziłem do przedwojennej siedziby w Laku Miejskim w Więcborku. Bractwo uzyskało broń palną, mundury, sztandar, magazyn broni, łańcuch królewski i należną renomę !!!KBS Więcbork nadal działa i to cieszy mnie najbardziej, pomimo tak wielu doznanych krzywd od judaszy którzy się do mnie wówczas podstępnie zbliżyli.

Postkomunistyczni sługusi byłych władz Więcborka użyli przeciw mnie usłużne im siły represji sądowo – prokuratorskie i fałszywych świadków by zniszczyć mnie i KBS Więcbork w którym jako Prezes maiłem czynnego Ministra Rolnictwa RP Wojciecha Mojzesowicza w Rządzie PiS Jarosława Kaczyńskiego i zarazem Posła RP oraz Senatora RP Kosmę Złotowskiego i wielu wyśmienitych ludzi z kapelanem ks Andrzejem Jaskułą włącznie !!!

Dziś po latach ujawniam dokumenty, które w prost pokazują wyrządzone mi krzywdy i potwierdzają moje racje oraz mój profesjonalizm !!! Polityczny proces w stylu stalinowskim jaki mi zgotowano i nagonkę na mnie oraz KBS Więcbork za sprawą postkomunistycznych bandytów, którzy chcieli rozkraść i sprzedać lasek miejski w Więcborku na co im nie pozwoliłem jako Prezes KBS !! To przestępstwo musi dziś osądzić Minister i Prokurator Zbigniew Ziobro z Sądem Najwyższym RP !!! Czas by te świnie powiedziały głośno przepraszam albo trafią niebawem do więzień bo tam jest ich miejsce !!! Przy okazji dziękuję Panom Marianowi Marach i Marianowi Kielich za świadectwo prawdy pomimo nacisków przestępców z więcborskich urzędów !!!

KBS Więcbork reaktywowali 11. 11. 2002r. Tomasz Roman Bracka, Jerzy Dubielski, Mieczysław Ciepłuch, Edmund Bąkowski, Ryszard Dziekański, Marian Dąbecki, Janusz Holka, Kazimierz Wilczyński, Grzegorz Antczak, Marek Lisiecki, Tadeusz Poseld, Andrzej Rook, Marian Kielich, Marian Marach, Norbert Drozdowski. Jest to obecnie najstarsze Bractwo strzeleckie w Polsce.

Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015r. – foto Tomasz Bracka

2834 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

284 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 80 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03.12.1933r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 80 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03.12.1933r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Prezes Jan Bracka i Jerzy Waldorff z braćmi w Więcborku

Prezes Jan Bracka i Jerzy Waldorff z braćmi w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Prezes Jan Bracka z 80 letnim Stowarzyszeniem Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku w swojej siedzibie w lasku miejskim.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Założyciel, Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Król Tomasz Bracka (Jan Tomasz I) po koronacji w towarzystwie przybyłych gości oraz Królowej KBS Sępólno Kr. oraz Króla Zjednoczenia Okręgu Bydgoskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Więcbork 25.06.2011r

Król Tomasz Bracka (Jan Tomasz I) po koronacji w towarzystwie przybyłych gości oraz Królowej KBS Sępólno Kr. oraz Króla Zjednoczenia Okręgu Bydgoskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Więcbork 25.06.2011r

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork knajpka bracka lasek 25.04.2015r.- foto

80- lat KBS Więcbork knajpka bracka lasek 25.04.2015r.- foto

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork knajpka bracka lasek 25.04.2015r.- foto

80- lat KBS Więcbork knajpka bracka lasek 25.04.2015r.- foto

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie założyciela i prezesa i króla KBS Więcbork Jana Bracka 04.04.2015r.

Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie założyciela i prezesa i króla KBS Więcbork Jana Bracka 04.04.2015r.

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

Turniej strzelecki 280 letniego KBS Więcbork na strzelnicy w lasku brackim w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki 280 letniego KBS Więcbork na strzelnicy w lasku brackim w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Wyniki Turnieju Intronizacyjnego Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka odbytego na strzelnicy w Więcborku 25.06.2011r.

Wyniki Turnieju Intronizacyjnego Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka odbytego na strzelnicy w Więcborku 25.06.2011r.

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

KBS Więcbork rozpoczęło dziś na strzelnicy w Piechcinie sezon strzelecki. KBS Więcbork reprezentowali Prezes Tomasz Bracka i Prezes Kazimierz Wilczyński.

KBS Więcbork rozpoczęło dziś na strzelnicy w Piechcinie sezon strzelecki. KBS Więcbork reprezentowali Prezes Tomasz Bracka i Prezes Kazimierz Wilczyński.

KBS Więcbork rozpoczęło dziś na strzelnicy w Piechcinie sezon strzelecki

KBS Więcbork rozpoczęło dziś na strzelnicy w Piechcinie sezon strzelecki

Król jubileuszowy 278 lat KBS Więcbork Tomasz Bracka 17.10.2010r.

Król jubileuszowy 278 lat KBS Więcbork Tomasz Bracka 17.10.2010r.

Remont obiektów KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku za czasów prezesa Tomasza Bracka 2006r.

Remont obiektów KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku za czasów prezesa Tomasza Bracka 2006r.

KBS Więcbork uczciło poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Ryszarda Komorowskiego oraz wszystkich poległych i pomordowanych w Smoleńsku i w Katyniu w 1940 i 2010r. Chwała Bohaterom Chwała Pomordowanym

KBS Więcbork uczciło poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich poległych i pomordowanych w Smoleńsku i w Katyniu w 1940 i 2010r. Chwała Bohaterom Chwała Pomordowanym

Społeczeństwo powiatu więcborsko - sępoleńskiego uczciło pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha w Dziechowie przy dębie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach uczestniczyła opozycja demokratyczna z KPN, Solidarności Prawa i Sprawiedliwości i KBS Więcbork. Na zdjęciu przy obelisku Prezydenta Kaczyńskiego Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka, Prezes Kazimierz Wilczyński, Wice Prezes Romuald Adamski.

Społeczeństwo powiatu więcborsko – sępoleńskiego uczciło pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha w Dziechowie przy dębie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystościach uczestniczyła opozycja demokratyczna z KPN, Solidarności Prawa i Sprawiedliwości i KBS Więcbork. Na zdjęciu przy obelisku Prezydenta Kaczyńskiego Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka, Prezes Kazimierz Wilczyński, Wice Prezes Romuald Adamski.

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku prezesa KBS Więcbork Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku prezesa KBS Więcbork Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

img045img042

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23.12.2006r.

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

Obecny statut KBS Więcbork podpisany przez Prezesa Jana Bracka

Obecny statut KBS Więcbork podpisany przez Prezesa Jana Bracka

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Obiad królewski wystawiony po intronizacji Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Obiad królewski wystawiony po intronizacji Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Tomasz Bracka Królem KBS Więcbork AD 2011/12

Tomasz Bracka Królem KBS Więcbork AD 2011/12

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

Nowy Król KBS Więcbork AD 2011/12 Tomasz Bracka przybrał przydomek królewski Jan Tomasz I

wigilia KBS Więcbork 12.12.2010r.
Koronacja Króla KBS Więcbork Jana Tomasza I (Tomasza Bracka) Więcbork 25.06.2011r.

Koronacja Króla KBS Więcbork Jana Tomasza I (Tomasza Bracka) Więcbork 25.06.2011r.

Założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka w trakcie strzelania jubileuszowego 280 lat KBS Więcbork na strzelnicy brackiej w lasku miejskim w Więcborku. foto Jan Szylka

Założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka w trakcie strzelania jubileuszowego 280 lat KBS Więcbork na strzelnicy brackiej w lasku miejskim w Więcborku. foto Jan Szylka

Turniej strzelecki 280 letniego KBS Więcbork na strzelnicy w lasku brackim w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki 280 letniego KBS Więcbork na strzelnicy w lasku brackim w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015r. Na zdjęciu król, prezes założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 10 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka

Mija 32 rocznica uprowadzenia i zamordowania ks Jerzego Popiełuszko przez katów komunistycznych z KGB, MSW i SB PRL !!!

Mija 32 rocznica uprowadzenia i zamordowania ks Jerzego Popiełuszko przez katów komunistycznych z KGB, MSW i SB PRL !!!

Tomasz Bracka

Górsk Tomasz Bracka w miejscu uprowadzenia bł. ks Jerzego Popiełuszki - foto gazeta więcborska

Górsk Tomasz Bracka w miejscu uprowadzenia bł. ks Jerzego Popiełuszki – foto gazeta więcborska

Młodzi bohaterowie narodowi i antykomunistyczni niedoceniani do dziś w III RP !!!

Ten artykuł i zdjęcie polecam byłym kadzielnicą niepamięci z IPN i UDSKiOR, którzy przez lata ignorowali zasługi młodych ludzi opozycji antykomunistycznej z FMW i innych organizacji antykomunistycznych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w czasach PRL !!!

Przypominam, że większość ofiar stanu wojennego i Grudnia 1970 r. to byli ludzie młodzi, gdyż w większości starym prykom nie było na rękę nadstawiać karku i życia za wolność !!! Wielu z nich wolało poczekać i po wszystkim włączyć się do konsumpcji sukcesu eliminując prawdziwych bohaterów !!!

Podobnych wielu młodych ludzi zasłużonych dla wolności Polski mamy w czasach I i II Wojny Światowej i Bitwy Warszawskiej w II RP oraz w Powstaniu Warszawskim !!! Kto o nich pamięta odpowiadam niestety niewielu czas to w końcu zmienić !!!

Tomasz Bracka

Obraz nędzy i rozpaczy czyli śmietnik na cmentarzu parafialnym w Więcborku !!!

Obraz nędzy i rozpaczy czyli śmietnik na cmentarzu parafialnym w Więcborku z pogardliwym i sypiącym się nagrobkiem więcborskiego proboszcza z czasów II RP ks dziekana Jana Wilmowskiego i zarazem kapelana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, którego grób jest Miejscem Pamięci Narodowej RP !!!

To samo dotyczy mogił wojennych na tym cmentarzu, żołnierzy Polskich z września 1939 r. czy Powstańców Wielkopolskich z Więcborka oraz mogił żołnierzy wyklętych i sybiraków z czasów PRL zabitych przez katów z UBP Więcbork i Sępólno Kr. Czas w końcu zadbać o te mogiły i miejsca pamięci Narodowej !!!

Panie burmistrzu i rado miejska Więcborka naprawcie tą niechlubną wizytówkę Więcborka i waszej obojętności wobec Miejsca Pamięci Narodowej RP i szanowanego proboszcza Więcborka z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej !!!

Ustawodawca nakłada obowiązek na władze miejskie Więcborka dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej i ich renowacje. Przy okazji należy zamontować krzyż na widocznej na zdjęciu kaplicy cmentarnej powstałej w miejscu byłego kościoła katolickiego pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Więcborku, co dawno powinno być tam upamiętnione na stosownej tablicy !!!

Przypominam wszystkim, że kilka wieków temu miasto Więcbork mieściło się właśnie na wzgórzu Świętej Katarzyny, o czym niewielu ludzi pewnie wiedziało !!! Mamy jako miasto Więcbork przepiękną historię od VII w. jednak mocno zafałszowaną przez historyków po podstawówkach będących na usługach lokalnych kacyków.

Należy też niezwłocznie zamontować tablice informacyjne przy wejściu na cmentarz parafialny w Więcborku z ujawnieniem, że cmentarz parafialny w Więcborku jest zabytkiem tak jak już uczyniono z przyległym cmentarzem ewangelickim w Więcborku.

Widząc bezczynność radnych i burmistrza Więcborka w tej sprawie wystąpiłem do IPN za pośrednictwem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy o remont mogiły ks Dziekana Jana Wilmowskiego oraz zbiorowej mogiły Powstańców Wielkopolskich z Więcborka i postawienie nowego pomnika dla oficera AK Zbigniewa Madej zabitego przez miejscowych katów z UBP !!! Apeluje o wsparcie tych prac przez Ministra MON Pana Antoniego Macierewicza.

Na uregulowanie status Miejsca Pamięci Narodowej RP czekają od lat po moim wniosku mogiły żołnierzy wyklętych AK, Batalionów Chłopskich, WiN, Aliantów i sybiraków na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Więcborku. Dawno zgłosiłem więcborskie groby oficerów AK Zakościelnego, Gębala, Kaczmarków, Rubacha do upamiętnienia. To samo dotyczy sybiraka Joachima Bracka i inteligencje oraz działaczy Polonijnych z czasów zaborów. To samo dotyczy więcborskich wojaków Armii Napoleońskiej i z czasów I Wojny Światowej i okresu międzywojennego w tym bitwy Warszawskiej 1920 r. o których pies z kulawą nogą nie pamięta !!! Robi się wszystko od 71 lat by zatrzeć o nich pamięć i by nie upamiętnić znienawidzonych przez postkomunę bohaterów !!! Czas z tą pogardą skończyć !!!

Apeluje ponownie do Proboszcza parafii więcborskiej by zachęcił wiernych i duchownych w przeddzień Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego do posprzątania cmentarza parafialnego w Więcborku. Pytam kto z nas żywych chciałby spoczywać na takim śmietniku jak więcborscy parafianie na cmentarzu parafialnym w Więcborku !!! Nie wstyd wam ludzie i władzę miejskie Więcborka !!!

Tomasz Bracka Zdjęcie KBS Więcbork przy mogile Emila Cuprysia - foto gazeta więcborska Zdjęcie KBS Więcbork przy mogile Emila Cuprysia – foto gazeta więcborska [/caption]

Mogiła zamordowanego przez UB oficera AK Emila Cuprysia w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Mogiła zamordowanego przez UB oficera AK Emila Cuprysia w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku grób Zbigniewa Madeja 01.03.2016r.

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku grób Zbigniewa Madeja 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Grób Zbigniewa Madeja, Miejsce Pamięci Narodowej foto Tomasz Bracka

Grób Zbigniewa Madeja, Miejsce Pamięci Narodowej foto Tomasz Bracka

Cmentarz parafialny w Więcborku AD 2015 Groby Powstańców wyklętych foto Tomasz

Cmentarz parafialny w Więcborku AD 2015 Groby Powstańców wyklętych foto Tomasz

Zdewastowane groby Żołnierzy Polskich z I Wojny Światowej i Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Zdewastowane groby Żołnierzy Polskich z I Wojny Światowej i Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Miejsce Pamięci Narodowej Grób proboszcza więcborskiego Ks Dziekana Jana Wilmowskiego w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Miejsce Pamięci Narodowej Grób proboszcza więcborskiego Ks Dziekana Jana Wilmowskiego w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Miejsce Pamięci Narodowej Grób proboszcza więcborskiego Ks Dziekana Jana Wilmowskiego w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Miejsce Pamięci Narodowej Grób proboszcza więcborskiego Ks Dziekana Jana Wilmowskiego w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku sybiraka z Więcborka Joachima Bracka deportowanego do ZSRR w 1945r. foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku sybiraka z Więcborka Joachima Bracka deportowanego do ZSRR w 1945r. foto Tomasz Bracka

 Dom i las z rzeką sybiraka Joachima Bracka przy tamie w Więcborku zrabowany przez złodziei z powiatu sądów w Tucholi i Bydgoszczy i nadleśnictwa w Runowie w czasach PRL i III RP !!!

Dom i las z rzeką sybiraka Joachima Bracka przy tamie w Więcborku zrabowany przez złodziei z powiatu sądów w Tucholi i Bydgoszczy i nadleśnictwa w Runowie w czasach PRL i III RP !!!

Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka Joachima Bracka wydany przez IPN

Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka Joachima Bracka wydany przez IPN

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka - 2015r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015r.

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015r. – foto Tomasz Bracka

Żołnierze wyklęci Kaczmarek i Lubońscy zabici przez komunistyczne NKWD i UBP cmentarz komunalny w Więcborku foto Tomasz Bracka

Żołnierze wyklęci Kaczmarek i Lubońscy zabici przez komunistyczne NKWD i UBP cmentarz komunalny w Więcborku foto Tomasz Bracka

Cmentarz parafialny w Więcborku

Cmentarz parafialny w Więcborku

Nielegalne wysypiska śmieci przy cmentarzu parafialnym. foto Tomasz Bracka

Nielegalne wysypiska śmieci przy cmentarzu parafialnym. foto Tomasz Bracka

 Pogrzeb oficera AK Stanisława Gębala  cmentarz komunalny w Więcborku

Pogrzeb oficera AK Stanisława Gębala cmentarz komunalny w Więcborku

Miejsce spoczynku doktorów Krebs z Więcborku pierwszych dyrektorów więcborskiego szpitala cmentarz parafialny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Miejsce spoczynku doktorów Krebs z Więcborku pierwszych dyrektorów więcborskiego szpitala cmentarz parafialny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Grobowiec rodu Konkiel na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku grób oficera AK Wacława Zakościelnego 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku grób oficera AK Wacława Zakościelnego 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Święto Żołnierzy Wyklętych w Więcborku 01.03.2016r. foto Tomasz Bracka

Nagrobek oficera AK Stanisława Gębala 01.03.2015r. foto Tomasz Bracka

Nagrobek oficera AK Stanisława Gębala 01.03.2015r. foto Tomasz Bracka

Cmentarz Komunalny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Cmentarz Komunalny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Cmentarz Komunalny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Cmentarz Komunalny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Cmentarz parafialny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Cmentarz parafialny w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Cmentarzu parafialny w Więcborku

Cmentarzu parafialny w Więcborku

Dziś Dzień Papieski Świętego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Więcborka !!!

Dziś Dzień Papieski Świętego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Więcborka !!!

W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął z moich rąk Honorowe Obywatelstwo Miasta Więcbork, przy trzy letniej niechęci ówczesnych radnych i władz miejskich Więcborka, co wynika w prost z watykańskiego dokumentu, który załączam poniżej !!!

Tomasz Bracka

Dokument Przyjęcia Honorowego Obywatelstwa Miasta Więcbork przez Ojca Świętego Jana Pawła II z rąk Tomasza Bracka Watykan 23.03.2002r.

Dokument Przyjęcia Honorowego Obywatelstwa Miasta Więcbork przez Ojca Świętego Jana Pawła II z rąk Tomasza Bracka Watykan 23.03.2002r.

Zemsta czerwonych nietoperzy na prezydenckiej wsi Runowo Młyn !!!

Runowo Młyn to najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork, w czasach II RP, mieściła się tu rezydencja Rządu RP i Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w dwóch budynkach rządowych i prezydenckich, które prezentuję na zdjęciach.

W Runowie Młyn brak oświetlenia ulicznego, chodników, placu zabaw, kanalizacji ściekowej i wodnej. Czy to zemsta czerwonych nietoperzy, za Prezydenta Mościckiego o którym pamięć wymazywani z pamięci mieszkańców przez 71 lat!!!

Warto dodać, że do istniejącej od ponad 20 lat gminnej oczyszczalni ścieków w Runowie Młyn jest zaledwie sto metrów, zatem ciężko zrozumieć, że do dziś brak tam kanalizacji wodnej i ściekowej !!!

Odnosząc się do objętego kontrolą mostu i wodospadu na rzece Orla w Runowie Młyn nagle okazuje się, że właściciel obiektu hydrotechnicznego K-PZMiUW we Włocławku chcę przerzucić swoje wieloletnie zaniedbania na Nadleśnictwo w Runowie Kr. i uniknąć odpowiedzialności za potrzebny od zaraz remont tego obiektu. Ponadto oczyszczenia wymaga całe koryto rzeki Orla od tamy przy jeziorze więcborskim do jeziora runowskiego dużego.

Natomiast przy tamie w Więcborku linia przybrzeżna powinna dawno zostać oczyszczona z 20 letnich drzew, roślinności i trzcin. Zaniedbany wlot zlewni wody z jeziora do tamy od lat nie interesuje panów z Kujawsko -Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, więc czas najwyższy by urzędnicy z Włocławka oczyścili ten fragment zbiornika retencyjnego czyli jeziora więcborskiego, gdzie mieści się ich obiekt hydrotechniczny będący tamą do regulacji spustu wodnego z naszego jeziora na rzece Orla.

Poniżej zamieszczam zdjęcia z Runowa Młyn i objętego kontrolą wodospadu z mostem na rzece Orla. To unikatowe miejsce to prawdziwa atrakcja turystyczna Więcborka i KPK szkoda, że władze miejskie, LGR, LGD i KPK o tym zapominają !!!

Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

 Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla - foto Tomasz Bracka

Wodospad w Runowie Młyn na rzece Orla – foto Tomasz Bracka

Rezydencja Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w Runowie Młyn.

Rezydencja Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w Runowie Młyn.

Rezydencja Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w Runowie Młyn. foto Tomasz Bracka

Rezydencja Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w Runowie Młyn. foto Tomasz Bracka

Runowo to najbardziej i celowo zaniedbana wieś w gminie Więcbork !!!

Runowo to najbardziej i celowo zaniedbana wieś w gminie Więcbork. Przed wojną mieściła się tu rezydencja Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Brakuje tam chodników, kanalizacji ściekowej, oświetlenia ulicznego, nazw ulic oraz publicznej komunikacji autobusowo – kolejowej.

Jaki to problem odtworzyć istniejącą plażę wiejską przy jeziorze runowskim dla ponad tysiąca mieszkańców Runowa !!! Co to za problem wykosić linię brzegową jeziora i przy byłej plaży wiejskiej. Odpowiem wystarczy kosa, trochę dobrej woli i zestaw grabi by zrobić tam porządek!!!

Najbardziej żenujące jest to, że kilkaset metrów od Runowa w Runowie Młyn mieści się od ponad 20 lat gminna oczyszczalnia ścieków. Pomimo takiej bliskości obie miejscowości nie są do dziś skanalizowane !!! To świadczy wyłącznie o złej woli radnych i władz miejskich Więcborka.

Do drugiej co do wielkości wsi Runowo w gminie Więcbork nie docierają od lat pociągi i autobusy, więc ścieżka rowerowa na trasie Więcbork – Runowo – Borzyszkowo jest tam potrzebna od zaraz !!! Marszałek i sejmik województwa mają ustawowy obowiązek zapewnić mieszkającym tam ludziom transport klejowy lub autobusowy. Niestety w/w ”władze” kpią sobie z mieszkających tam ludzi oraz własnego prawa w tej sprawie już 18 lat !!!

Ustawodawca od lat nakłada na zarządce przebiegającej przez Runowo drogi wojewódzkiej nr 242 budowę chodników i oświetlenia ulicznego, czego również tam brak w wielu miejscach od dziesięcioleci !!! Gdzie jest chodnik i oświetlenie przy DW 242 od Więcborka do Runowa pomimo zapowiedzi, że będzie wybudowany władze miejskie, radni i sołtys was oszukali szanowni mieszkańcy Runowa i z chodnika w tym roku zrezygnowali !!! Przed wyborami znowu będą was naciągać na poparcie mamiąc nierealnymi inwestycjami by mogli znowu pasożytować na urzędach za wasze pieniądze !!!

Zeszłoroczna kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy na mój wniosek nakazała Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy usunąć te nieprawidłowości i poszerzyć wąską drogę wojewódzką nr 242 od Więcborka do granicy województwa czego do dziś nie wykonano choć termin wykonania tych prac upłynął 31.12.2015 r.

Mieszkańcy zastanawiają się jaka jest przyczyna niszczenia tej najstarszej wsi w gminie Więcbork. Odpowiedz jest prosta, to była wieś Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i Rządu RP, którego komuna i postkomuna niszczyła i zacierała pamięć o miejscach z Nim związanych. Pytam, gdzie jest licha tablica Panie sołtysie i radny w miejscu zdewastowanego przez komunistów kościoła ewangelickiego w Runowie, gdzie są ulice w Runowie zgodnie z ustawą, gdzie jest wspomnienie, że była to wieś Prezydenta Mościckiego w której miał swoją rezydencje w II RP !!!

Trzeba przypomnieć, że właśnie Runowo i Więcbork odwiedził po opuszczeniu komunistycznego więzienia Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, co jeszcze bardziej zdeterminowało komunistów do niszczenia obu miejscowości. Kolejny przyszły Prymas Polski Józef Glemp właśnie w Runowie odprawił swoją msze prymicyjną z kolegą ze studiów ks Powaliszem z Runowa. Po takim świadectwie wiary i patriotyzmu przez mieszkańców Runowa i Więcborka komuniści do bólu ograniczyli rozwój cywilizacyjny Więcborka i Runowa, co widać na zamieszczonych zdjęciach z Runowa.

Runowo poniosło ogromne straty po zakończeniu II Wojny Światowej, gdyż spalono tam przez sowietów piękny zabytkowy pałac i kościół ewangelicki oraz czyniono wszystko by pomniejszyć rangę i znaczenie tej tak ważnej dla dziejów II RP więcborskiej wsi.

Apeluję przy okazji w imieniu własnym i mieszkańców Runowa do cudotwórców z ZDW Bydgoszcz, by niezwłocznie zasypali widoczny na zdjęciu rów, który wykopali przy cmentarzu parafialnym w Runowie utrudniając ludziom dotarcie na cmentarz !!! Apeluje o niezwłoczne zasypanie tego rowu w terenie zabudowanym i włożenie do rowu deszczowej rury kanalizacyjnej oraz wybudowanie tam chodnika z oświetleniem ulicznym do czego zobowiązuje ZDW Bydgoszcz właściciela tej drogi polskie prawo i ustawa !!! To samo dotyczy całej wsi Runowo i terenów zabudowanych przy DW 242 w Runowie oraz w gminie Więcbork, gdzie brak od zawsze chodników i oświetlenia ulicznego.

Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

 Pałac w Runowie 72 lat temu

Pałac w Runowie 72 lat temu

Rezydencja Prezydenta Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka. foto Tomasz Bracka

Rezydencja Prezydenta Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka. foto Tomasz Bracka

Wojewoda z władzami i posłami PiS RP i UE obradowali od nocy w Pałacu w Sypniewie !!!

Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Eurodeputowany Kosma Złotowski, Szef Kujawsko – Pomorskiego PiS Tomasz Latos z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty i kilkudziesięcioma działaczami PiS przybyli wczoraj 14.10.2016 r. do Pałacu w Sypniewie gmina Więcbork.

Władze wojewódzkie i działacze PiS uczestniczyli do późnych godzin nocnych w spotkaniu roboczym w Pałacu w Sypniewie, gdzie w II RP mieściła się jedna z głównych Lóż Masońskich w Europie !!!

Tomasz Bracka

Pałac Sypniewo była siedziba loży masońskiej gmina Więcbork

Pałac Sypniewo była siedziba loży masońskiej gmina Więcbork