Get Adobe Flash player

Więcborski kościół pięknieje, a cmentarz parafialny z 300 letnią kaplicą w Więcborku popada w ruinę !!!

Nowy ołtarz boczny w więcborskim kościele po renowacji już zamontowany,a za rok remont ostatniego ołtarza bocznego. Również remont organów z więcborskiego kościoła dobiegł końca.

Jak mnie informuje proboszcz parafii więcborskiej, kontynuowane będą dalsze prace rozpoczęte przez proboszcza ks Kątnego wokół kościoła, gdzie pojawią się kolejne płyty granitowe.

Przy okazji apeluję o posprzątanie cmentarza parafialnego w Więcborku i naprawę płotu cmentarnego oraz renowacje 300 letniej zabytkowej kaplicy cmentarnej, gdzie nawet brak krzyża. To samo dotyczy zaniedbanych grobów więcborskich proboszczy na tym cmentarzu o co w końcu trzeba zadbać.

Czas najwyższy by cmentarz parafialny w Więcborku został ponownie uruchomiony dla pochówków parafian, tak jak to dawno uczyniono w sąsiednich parafiach. Natomiast dochody z cmentarza parafialnego od dawna powinny zasilać parafię Więcbork i liczne remonty obiektów sakralnych !

Więcborska komuna w PRL, która bezprawnie zamknęła ten prastary cmentarz dawno się skończyła, wiec czas najwyższy na ponowne uruchomienie cmentarza parafialnego w Więcborku przy ulicy Bractwa Kurkowego.

W przeddzień Wszystkich Świętych apeluję do mieszkańców Więcborka i organizacji społecznych oraz religijnych o posprzątanie cmentarza parafialnego, ewangelickiego i żydowskiego. Któż z nas chciałby spoczywać na śmietniku, jak spoczywający na tych cmentarzach nasi parafianie i mieszkańcy Więcborka !!! Psy i koty spoczywają godniej na swoich cmentarzach niż mieszkańcy Więcborka na tych cmentarzach !!!

Tomasz Roman Bracka

Nowy ołtarz boczny w więcborskim kościele po renowacji już zamontowany,a za rok remont ostatniego ołtarza bocznego. foto Tomasz Roman Bracka

Nowy ołtarz boczny w więcborskim kościele po renowacji już zamontowany,a za rok remont ostatniego ołtarza bocznego.
foto Tomasz Roman Bracka

Cmentarz parafialny w Więcborku

Cmentarz parafialny w Więcborku

Dziś mija 39 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II, który przyjął z moich rąk Honorowe Obywatelstwo Więcborka 15 lat temu w Watykanie.

Dziś mija 39 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II, który przyjął z moich rąk Honorowe Obywatelstwo Więcborka 15 lat temu w Watykanie.

Poniżej dokument przyjęcia Honorowego Obywatelstwa Więcborka 23 marca 2002 r. z moich rąk przez Świętego Jana Pawła II, z błogosławieństwem dla mnie i moich współpracowników.

Pomimo wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Więcborka w tej sprawie już w 1999 roku do 2002 roku postkomunistyczne władze Więcborka szydziły sobie z Papieża Jana Pawła II nie wykonując pomimo licznych wezwań z moje strony własnej uchwały.

To plugawe zachowanie więcborskich kacyków zmotywowało mnie do wzięcia sprawy we własne ręce i wykonanie tej uchwały co stało się faktem 23 marca 2002 r.

pozdrawiam – Tomasz Roman Bracka

Dokument przyjęcia Honorowego Obywatelstwa Więcborka 23 marca 2002 r. z moich rąk przez Świętego Jana Pawła II, z błogosławieństwem dla mnie i moich współpracowników.  pozdrawiam - Tomasz Roman Bracka

Dokument przyjęcia Honorowego Obywatelstwa Więcborka 23 marca 2002 r. z moich rąk przez Świętego Jana Pawła II, z błogosławieństwem dla mnie i moich współpracowników.
pozdrawiam – Tomasz Roman Bracka

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 - Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 – Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

Dotrzymałem słowa nowe rondo w Więcborku zostanie wybudowane w 2017 roku !!!

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania na połączeniu dróg wojewódzkich nr 241 i 242 w Więcborku w powiecie więcborsko – sępoleńskim powstanie rondo. Zakończenie podstawowych prac planowane jest jeszcze w tym roku.

– Najnowsza inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich rozwiąże problem ruchliwego, trudnego i potencjalnie kolizyjnego skrzyżowania w Więcborku. To kolejne zadanie drogowe realizowane na trasie łączącej m.in. Kcynię, Nakło, Sępólno Krajeńskie i Tucholę – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Głównym celem inwestycji jest przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo. Połączy ono dwie drogi wojewódzkie: nr 241 (łączącą m.in. Nakło nad Notecią z Sępólnem Krajeńskim) oraz nr 242 (biegnącą od Więcborka w kierunku Wyrzyska). Przeciwne pasy ruchu rozdzielać mają wysepki. Na wlocie od strony zachodniej zlokalizowane będzie przejście dla pieszych. Wokół wyspy centralnej oraz na łukach wykonane zostaną opaski z kostki kamiennej. Pozwolą one płynniej wykonywać manewry większym pojazdom. Wyspa centralna będzie też wyniesiona o około 80 centymetrów ponad poziom jezdni. Takie rozwiązanie skłania kierowców do ostrożniejszego wjazdu. Konstrukcję jezdni stanowić mają kolejno grunt stabilizowany cementem, kruszywo oraz trzy warstwy bitumiczne. Łącznie liczyć będą one około 65 centymetrów. Wokół ronda od strony północnej i zachodniej dobudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe.

Obecnie trwają przygotowania do przekazania placu budowy wykonawcy zadania. Została nim firma Mar-Bruk. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych województwa. Zadanie kosztować będzie 1,9 mln zł. Do 1 listopada wykonawca planuje przede wszystkim roboty związane z poszerzaniem pasa drogowego. Główne prace budowlane przy sprzyjających warunkach pogodowych zakończą się jeszcze w tym roku.

Budowa ronda wpisuje się w pakiet inwestycji realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 241. Odcinki od miejscowości Wiele w kierunku Nakła przebudowane zostały w poprzednich latach w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z funduszy europejskich zmodernizowano również most na rzece Orlej pod Więcborkiem oraz dofinansowano budowę obwodnic Nakła i Mroczy. Pod Kcynią zainstalowano natomiast punkt preselekcji ułatwiający namierzanie przeciążonych pojazdów, które przyspieszają degradację dróg. W czerwcu otwarte zostało natomiast nowe rondo w Kcyni na połączeniu z drogą wojewódzką nr 247. Trwa też przetarg na opracowanie koncepcji (programu funkcjonalno-użytkowego) niezbędnej do modernizacji kolejnego odcinka tej trasy pomiędzy Sępólnem Krajeńskim i Tucholą.

źródło http://www.zdw-bydgoszcz.pl/2017/815-wkrotce-nowe-rondo-w-wicborku.html

tekst ZDW Bydgoszcz
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy – Tomasz Bracka

Dyplom Technika Administrzacji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka

Dyplom Technika Administrzacji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka

Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy – Tomasz Bracka


Koniec kłamstw i pomówień wobec Jan Bracka i Tomasz Roman Bracka, którzy byli pierwszymi prezesami i współtwórcami 285 letniego KBS Więcbork w II RP i III RP poniżej dowody !!!

To właśnie mój pradziadek JAN BRACKA pierwszy Prezes Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcbork w II RP oraz ja Tomasz Roman Bracka jesteśmy głównymi zapomnianymi bohaterem jubileuszu 285 lat Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które powołał do życia prezes Jan Bracka, a ja Tomasz Roman Bracka reaktywowałem 15 lat temu na cześć pradziadka prezesa KBS Więcbork Jana Bracka stając się jego pierwszym prezesem w dwóch kadencjach !!!

Oto akt zgonu pradziadka Jan Bracka Wielkiego, którego więcborska i sępoleńska hołota sponiewiera do dnia dzisiejszego za całe dobro jakie uczynił przez swoje pracowite życie dla Polski i Więcborka oraz KBS Więcbork, które stworzył wraz zemną oraz potwierdzenie w dokumentach, że to my jesteśmy założycielami i pierwszymi prezesami 285 – letniego KBS Więcbork w II RP i III RP !!!

Natomiast miejsce spoczynku śp Jana Bracka zostało uznane miejscem Pamięci Narodowej RP decyzją Prezydium Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa województwa kujawsko – pomorskiego w Bydgoszczy z dniem 26 marca 2014 (nr. decyzji WPS.II.5212.9.2014.MK), a w sierpniu 2015 r. podpisane na stosownej kracie MPN przez burmistrza Więcborka. A teraz czapki z głów Lida z WK i reszta kłamczuchów i na kolana i błagać o wybaczenie za pomówienia !!!

Tomasz Roman Bracka
Prezes KBS Więcbork w III RP
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

Akt zgonu pradziadka śp Jana Bracka z USC Więcbork wystawiony 13. 10 . 2017 r. - Tomasz Roman Bracka

Akt zgonu pradziadka śp Jana Bracka z USC Więcbork wystawiony 13. 10 . 2017 r. – Tomasz Roman Bracka

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Naz zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka i Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego PiS Kosma Złotowski powołany przeze mnie na brata KBS Więcbork w 2005 roku. Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Naz zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka i Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego PiS Kosma Złotowski powołany przeze mnie na brata KBS Więcbork w 2005 roku.
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Wizyta na grobie pradziadka Jana Bracka Prezesa KBS Więcbork w II RP której był współtwórcą. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Wizyta na grobie pradziadka Jana Bracka Prezesa KBS Więcbork w II RP której był współtwórcą.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Zarejestrowane przez Prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku pod nr 0000217002 w ciągłości prawnej ze stowarzyszeniem KBS Więcbork Jana Bracka z 1933 r. i nr rejestracji 177.

Zarejestrowane przez Prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku pod nr 0000217002 w ciągłości prawnej ze stowarzyszeniem KBS Więcbork Jana Bracka z 1933 r. i nr rejestracji 177.

Zarejestrowane przez Prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku pod nr 0000217002 w ciągłości prawnej ze stowarzyszeniem KBS Więcbork Jana Bracka z 1933 r. i nr rejestracji 177.

Zarejestrowane przez Prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku pod nr 0000217002 w ciągłości prawnej ze stowarzyszeniem KBS Więcbork Jana Bracka z 1933 r. i nr rejestracji 177.

Zarejestrowane przez Prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku pod nr 0000217002 w ciągłości prawnej ze stowarzyszeniem KBS Więcbork Jana Bracka z 1933 r. i nr rejestracji 177.

Zarejestrowane przez Prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku pod nr 0000217002 w ciągłości prawnej ze stowarzyszeniem KBS Więcbork Jana Bracka z 1933 r. i nr rejestracji 177.

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku źródło IPN !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku – źródło IPN !!! Tomasz Bracka


Powyżej publikuje po raz pierwszy te historyczne dokumenty !!! Na dokumentach widać adresy braci z ujawnieniem ich domów zrabowanych przez bandytów komunistycznych z PRL i III RP i do dziś nie oddanych, jest tam też dom Jana Bracka będący w okresie międzywojennym więcborskim magistratem lub jak kto woli Urzędem Miejskim Więcborka również zrabowany przez więcborskich bandytów z PRL i III RP !!! - Tomasz Roman Bracka

Powyżej publikuje po raz pierwszy te historyczne dokumenty !!!
Na dokumentach widać adresy braci z ujawnieniem ich domów zrabowanych przez bandytów komunistycznych z PRL i III RP i do dziś nie oddanych, jest tam też dom Jana Bracka będący w okresie międzywojennym więcborskim magistratem lub jak kto woli Urzędem Miejskim Więcborka również zrabowany przez więcborskich bandytów z PRL i III RP !!! – Tomasz Roman Bracka

Ciemno i niebezpiecznie jak w Więcborku czyli obiecanych rok temu latarni na ulicach Gdańskiej i Starodworcowej nadal brak wstyd burmistrzu !!!

Ciemno i niebezpiecznie jak w Więcborku czyli, gdzie są panie burmistrzu obiecane od roku i zapłacone latarnie uliczne na ulicach Gdańskiej i Starodworcowej w Więcborku oraz na pozostałych nieoświetlonych ulicach w mieście i gminie Więcbork !!! Wyjaśniam Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Więcborka, że zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana od oświetlania placów i ulic oraz dróg wszelkiej kategorii z wyłączeniem płatnych autostrad.

Brak oświetlenia ulic i placów w mieście i gminie Więcbork jest rażącym naruszeniem prawa. Podstawa prawna zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia z 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z póżn. zm.) do zadań własnych gminy Więcbork w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną należy planowanie oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Obowiązek ten obejmuje wszystkie drogi publiczne ( a nie tylko gminne) znajdujące się na terenie gminy, za wyjątkiem autostrad płatnych. Artykuł 18 omawianej ustawy w obowiązującym brzmieniu powstał w wyniku wprowadzenia zmian przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn., zm.). Art. 61 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozszerzył obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy z dróg będących własnością gminy do wszystkich dróg znajdujących się na terenie gminy, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.

Zatem do rzeczy od dziesiątek lat mieszkańcy ulic Nowodworskiej, Witosa, Truskawkowej, Wiśniowej, Dlakowskiej w Wituni nie mogą się doczekać należnych zgodnie z ustawą latarni miejskich przy w/w ulicach, o chodnikach już nie wspomnę.

Podobny problem jest w Więcborku i tak od wielu lat brak miejskiego oświetlenia ulicznego przy ulicach: Szkolnej, Widokowej, Spacerowej, oraz części Dworcowej, Starodowrcowej, Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Strzeleckiej do plaży. Podobnie jest przy ul I Armii Wojska Polskiego w stronę Suchorączka i I AWP. To samo jest przy ul. Wyzwolenia do ostatniego zabudowania za cmentarzem komunalnym.

Brak miejskiego oświetlenia ulicznego doskwiera od wielu lat mieszkańcom Osiedla Piastowskiego oraz innych więcborskich ulic w tym ulic: Zamkowej, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Dworcowej. Mroki więcborskie napotykamy też na części Alei 600-lecia i ul. Górnej w okolicach mostu PKP. Czas w końcu naprawić popsute od lat latarnie uliczne przy ośrodkach wczasowych na ulicy Sportowej w Więcborku.

Podobny problem mają mieszkańcy Zabartowa, gdzie od dziesięcioleci brak latarni miejskich przy drodze wojewódzkiej 241 w okolicach przystanków autobusowych. To samo jest w Zakrzewku przy drodze wojewódzkiej 181 oraz, we wsi Runowo gdzie brak kilkaset metrów oświetlenia ulicznego i chodnika od zakładu SBN do najbliższej latarni we wsi Runowo przy DW 242. Po jednej latarni brakuje w okolicach plaż gminnych w Śmiłowe i Czarmuniu gdzie, nocą można się tam pozabijać wchodząc na ławki i inne elementy architektury plażowej. Czas też na oświetlenie uliczne w zapomnianej wsi Runowo Młyn, gdzie diabeł od lat mówi dobranoc i nie świeci nawet jedna latarnia !!!

Tomasz Bracka

Ulica Gdańska w Więcborku bez chodników i oświetlenia ulicznego zagrażają życiu pieszych i kierowców. foto Tomasz Bracka

Ulica Gdańska w Więcborku bez chodników i oświetlenia ulicznego zagrażają życiu pieszych i kierowców. foto Tomasz Bracka

Ulica Nowodworska w Wituni - foto Tomasz Bracka

Ulica Nowodworska w Wituni – foto Tomasz Bracka

Skrzyżowanie ulic Nowodworskiej i Wincentego Witosa w Wituni - foto Tomasz Bracka

Skrzyżowanie ulic Nowodworskiej i Wincentego Witosa w Wituni – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn - foto Tomasz Bracka

Runowo Młyn – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Jubileusz 285 lat Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i 15 lecia jego reaktywacji przez prezesa Tomasz Romana Bracka i 15 braci dobiegł końca, a już za 15 lat jubileusz 300 lat KBS Więcbork

Dobiegł końca jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.

W trakcie jubileuszu doszło do licznych wystąpień i gratulacji ze strony przybyłych gości i bractw. Dziękuję za miłe słowa i gratulacje skierowane pod moim adresem jako raktywatora i pierwszego prezesa KBS Więcbork w III RP ze strony licznie przybyłych braci i gości.

Dziękuję za publiczne gratulacje strony Eurodeputowanego Kosmy Złotowskiego, prezesa KBS Sępólno Kr Rózgi oraz obecnego prezesa KBS Więcbork Kazimierza Wilczyńskiego, który jak powiedziałem w moim wystąpieniu jest moim godnym następcą.

W trakcie mojego wstąpienia odniosłem się do odznaczenia mnie przez Prezydenta PR dr Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za co jeszcze raz podziękowałem Panu Prezydentowi RP oraz życzyłem bracią z KBS Więcbork kolejnych jubileuszy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i brackim, kończąc słowami niech Bóg błogosławi Polsce i KBS Więcbork na następne stulecia i tysiąclecia.

W trakcie turnieju jubileuszowego udałem się z braćmi na grób pierwszego Prezesa KBS Więcbork i Króla KBS Więcbork w II RP Jana Bracka, który był zarazem założycielem Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku. Grób ten jest nadal Miejscem Pamięci Narodowej RP co potwierdził mi osobiście w piętek IPN. Kłamstwa Lidy i jego mocodawców obala karta Miejsca Pamięci Narodowej RP podpisana w imieniu burmistrza Więcborka przez zastępce burmistrza pana Jacka Masztakowskiego w 2015 r. co w orginale posiada IPN i co publikuje poniżej.

Kłamstwa Lidy z sępoleńskiego brukowca obala ponownie akt zgonu Jana Bracka nr 37/1938 z dnia 9 maja 1938 r. z USC Więcbork, który załączam poniżej. Zatem na kolana oszuście medialny Lido i błagaj zmarłego śp Jana Bracka o wybaczenie, bo ja tobie oszuście medialny nigdy nie wybaczę i mówię w prost znaczysz facet dla mnie z swoim szefem ślusarzem mniej niż zero, za swoje medialne oszustwa i pomówienia na zmówienie również pod moim adresem !!! Jakim trzeba być zwyrodnialcem by tak kłamliwie sponiewierać zmarłym śp. Janem Bracka, tak zasłużonym dla Polski, Powiatu, Więcborka i 285 letniego KBS Więcbork, któremu do pięt nie dorasta niejeden burmistrz, a tym bardziej żaden lichy prowincjonalny dziennikarzyna.

To dziwne, że jakoś Pankaninowi i Lidzie nie przeszkadza stalinowska komunistyczna działaczka Maria Wasiewicz oraz komunistyczni zbrodniarze UBP, którzy o zgrozo w PRL i III RP zostali uroczyście zapisani w księdze powiatu sępoleńskiego jako osoby zasłużone dla powiatu sępoleńskiego ! Czas najwyższy by IPN zajął się tą księgą w ramach ustawy dekomunizacyjnej w Polsce, o co osobiście wystąpiłem do Prezesa IPN w Warszawie !!!

Natomiast zmyślone legendy zbrodniarzy komunistycznych UBP PRL oraz dziennikarzy w tym byłych konfidentów UBP i SB odnośnie Konrada Bracka, dawno obalił Sąd Okręgowy w Bydgoszczy i Sąd Apelacyjny w Gdańsku w prawomocnych Wyrokach z dnia 1 grudnia 2008 roku oraz dnia 16 czerwca 2015 r. To właśnie Konrad Bracka ratował ludzi kierowanych do Karolewa co potwierdzają liczne dokumenty i liczni świadkowie przed sądami polskimi w tym mecenas Jan Holka, którego uratował wraz z jego ojcem.

W związku z licznymi pomówieniami Lidy oraz jego mocodawców z WK nadmieniam, że żaden członek mojej rodziny o nazwisku Bracka nigdy nie został oskarżony i skazany za zbrodnie wojenne !!! Zatem chłopcy i oszuści medialni po zawodówce spokojnie bo traficie w końcu za te pomówienia do więzień na stare lata. Pamiętajcie panowie Lida i Pankanin zanim kogoś oskarżycie to najpierw taka osoba musi być przez Sąd prawomocnie skazana za ten czyn w innym razie pomawiacie niewinnych ludzi co jest waszą specjalnością kłamcy medialni z czego wyleczył was w mojej sprawie sam Prezydent RP !!! Reasumując wszelkie pomówienia pod adresem mojej zmarłej rodziny są kłamstwem i kierowane będą na drogę sądową !

W trakcie turnieju strzelaliśmy do:

1) Tarczy Królewskiej 285 letniego KBS Więcbork

1 miejsce Tomasz Wojciechowski – KSB Kcynia
2 miejsce Piotr Czapiewski – KBS Tczew
3 miejsce Zbigniew Madej – KBS Sępólno Kraj.

2) Puchar 285 lecia KBS Więcbork

1 miejsce Krzysztof Smoleński – KBS Książ Wielkopolski
2 miejsce Mirosław Chudzik – KBS Kcynia
3 miejsce Piotr Czapiewski – KBS Tczew

3) Tarczy jubileuszowej 15 lecia reaktywacji KBS Więcbork

1 miejsce Piotr Czapiewski – KBS Tczew
2 miejsce Krzysztof Smoleński – KBS Książ Wielkopolski
3 miejsce Stanisław Łukaszewski – KSB Sępólno Kraj.

4) Puchar Prezesa KBS Więcbork – pistolet

1 miejsce Józef Rumocki – BS Ziemia Grudziądzka
2 miejsce Krzysztof Smoleński – KBS Książ Wielkopolski
3 miejsce Andrzej Gwizdała – SBK Czarne

5) Turniej zakończył strzelanie do Kura Brackiego 285 letniego KBS Więcbork.

1 miejsce Marian Piszek –KBS Więcbork
2 miejsce Marek Lisiecki – KBS Więcbork
3 miejsce Kazimierz Wilczyński – KBS Więcbork

Na turnieju pojawi się eurodeputowany PiS Kosma Złotowski wraz z licznymi braćmi i gośćmi z różnych stron Polski z Proboszczem Parafii Więcborskiej włącznie. W trakcie i po turnieju odbył się raut jubileuszowy połączony z biesiadą bracką i królewską w której uczestniczyli bracia z Grudziądza, Tczewa, Sępólna Kraj., Czarnego, Nakła n/Not., Książa Wielkopolskiego, Kcyni, Solca Kujawskiego, Śmigla, Łobżenicy, Gołańczy i jubilat KBS Więcbork.

Dziękuje przy okazji za tak wielki odzew na mój apel na potrzebę wymiany burmistrza z radnymi Więcborka i obstawienie już na rok przed wyborami samorządowymi w Polsce ponad komplet naszych list wyborczych do rady gminy Więcborka i rady powiatu więcborsko – sępoleńskiego we wszystkich okręgach wyborczych.

Powiem w prost pan Kuszewski i pan Masztakowski z starą Radą Miejską Więcborka muszą odejść z tych urzędów i zrobimy tak, że tak się stanie już w 2018 r., starczy tej komedii i pogardy wobec społeczeństwa i powszechnie szanowanego mieszkańca Więcborka śp Jana Bracka, któremu obaj burmistrzowie do piet nie dorastają !!! Do zobaczenia bracia i siostry za rok i na kolejnych jubileuszach KBS Więcbork z nowym burmistrzem Więcborka i nową Radą Miejską Więcborka !!!

pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
pierwszy Prezes i Król KBS Więcbork

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Naz zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka i Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego PiS Kosma Złotowski powołany przeze mnie na brata KBS Więcbork w 2004 roku. Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Naz zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka i Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego PiS Kosma Złotowski powołany przeze mnie na brata KBS Więcbork w 2004 roku.
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Brackaz przybyłymi braćmi z różnych stron Polski Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Brackaz przybyłymi braćmi z różnych stron Polski
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu na strzelnicy KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego 15 lat temu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w III RP Tomasz Roman Bracka na turniej jubileuszowy w Więcborku 08. 10. 2017 r. Mój wynik strzelania z pistoletu na pięć strzałów to: 10, 9, 8, 4. 4. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu na strzelnicy KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego 15 lat temu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w III RP Tomasz Roman Bracka na turniej jubileuszowy w Więcborku 08. 10. 2017 r. Mój wynik strzelania z pistoletu na pięć strzałów to: 10, 9, 8, 4. 4.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu na strzelnicy KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski na turniej jubileuszowy. Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu na strzelnicy KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski na turniej jubileuszowy.
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Na zdjęciu na strzelnicy KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego 15 lat temu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w III RP Tomasz Roman Bracka na turniej jubileuszowy w Więcborku 08. 10. 2017 r. Mój wynik strzelania do tarczy jubileuszowej 285 lat KBS Więcbork z karabinu przy trzech strzałach na 50 metrów w pozycji stojącej to: 9. 6 oraz ostatni strzał w zaświaty ku pamięci Króla Polski Augusta II Mocnego, Regimiana Potulickiego i prezesa Jana Bracka oraz wszystkich braci KBS Więcbork na przestrzeni minionych 285 lat pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Na zdjęciu na strzelnicy KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego 15 lat temu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w III RP Tomasz Roman Bracka na turniej jubileuszowy w Więcborku 08. 10. 2017 r.
Mój wynik strzelania do tarczy jubileuszowej 285 lat KBS Więcbork z karabinu przy trzech strzałach na 50 metrów w pozycji stojącej to: 9. 6 oraz ostatni strzał w zaświaty ku pamięci Króla Polski Augusta II Mocnego, Regimiana Potulickiego i prezesa Jana Bracka oraz wszystkich braci KBS Więcbork na przestrzeni minionych 285 lat
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego 15 lat temu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w III RP Tomasz Roman Bracka przy oryginalnej 285 letniej kronice KBS Więcbork z wpisami przodków w tym mojego pradziadka Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka, na cześć którego reaktywowałem to bractwo 15 lat temu. Powróciły wspomnienia i duch przeszłości założycieli i twórców KBS Więcbork Króla Augusta II Mocnego, Remigiana Hrabiego Potulickiego i pradziadka prezesa Jana Bracka co widać wyraźnie po mojej twarzy. Za 285 letnią kroniką KBS Więcbork precjoza brackie KBS Więcbork z tamtych lat !!! Łza mi się w oku zakręciła tyle pokoleń i tylu braci to nasze bractwo tworzyło począwszy od Królestwa Polskiego przez Księstwo Warszawskie, II Rzeczpospolitą, aż do dziś III Rzeczypospolitej, w której ponownie wskrzesiłem 15 lat temu to nasze prastare Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku !!! pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego 15 lat temu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku w III RP Tomasz Roman Bracka przy oryginalnej 285 letniej kronice KBS Więcbork z wpisami przodków w tym mojego pradziadka Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka, na cześć którego reaktywowałem to bractwo 15 lat temu.
Powróciły wspomnienia i duch przeszłości założycieli i twórców KBS Więcbork Króla Augusta II Mocnego, Remigiana Hrabiego Potulickiego i pradziadka prezesa Jana Bracka co widać wyraźnie po mojej twarzy.
Za 285 letnią kroniką KBS Więcbork precjoza brackie KBS Więcbork z tamtych lat !!! Łza mi się w oku zakręciła tyle pokoleń i tylu braci to nasze bractwo tworzyło począwszy od Królestwa Polskiego przez Księstwo Warszawskie, II Rzeczpospolitą, aż do dziś III Rzeczypospolitej, w której ponownie wskrzesiłem 15 lat temu to nasze prastare Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku !!!
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Naz zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork raktywator i pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP gen. i król KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka oraz Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego PiS Kosma Złotowski powołany przeze mnie na brata KBS Więcbork w 2004 roku. Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto gazeta więcborska

Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Naz zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork raktywator i pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP gen. i król KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka oraz Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego PiS Kosma Złotowski powołany przeze mnie na brata KBS Więcbork w 2004 roku.
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

 Wizyta na grobie pradziadka Jana Bracka Prezesa KBS Więcbork w II RP której był współtwórcą pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Wizyta na grobie pradziadka Jana Bracka Prezesa KBS Więcbork w II RP której był współtwórcą.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto gazeta więcborska

 Akt zgonu Jana Bracka z dnia 9 maja 1938 r. wydany przez USC Więcbork przecxzy kłamstwom Pankanina i Lidy oszustów medialnych

Akt zgonu Jana Bracka z dnia 9 maja 1938 r. wydany przez USC Więcbork przecxzy kłamstwom Pankanina i Lidy oszustów medialnych

https://www.youtube.com/watch?v=Gktun26eWLU

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatu do Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatu do Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923 r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Wojewody Pomorskiego w Toruniu 1923 r.

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo burmistrza Więcborka Lindeckiego

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo burmistrza Więcborka Lindeckiego

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Rada Miejska Więcbork

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Starosty Powiatowego Ornassa

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego - dokument pismo Jana Bracka

Jan Bracka polski polityk współtwórca wolnej Polski po latach zaborów udostępnił własny na więcborskim Rynku na Urząd Miejski i na mieszkanie dla Burmistrza Lindeckiego – dokument pismo Jana Bracka

Gazeta sępoleńska z 1938 roku po pogrzebie państwowym śp Jana Bracka pisżę, ze takiego pogrzebu miasto Więcbork jeszcze nie widziało. Tomasz Bracka

Gazeta sępoleńska z 1938 roku po pogrzebie państwowym śp Jana Bracka pisżę, ze takiego pogrzebu miasto Więcbork jeszcze nie widziało. Tomasz Bracka

Gazeta sępoleńska z 1938 roku po pogrzebie państwowym śp Jana Bracka pisżę, ze takiego pogrzebu miasto Więcbork jeszcze nie widziało. Tomasz Bracka

Gazeta sępoleńska z 1938 roku po pogrzebie państwowym śp Jana Bracka pisżę, ze takiego pogrzebu miasto Więcbork jeszcze nie widziało. Tomasz Bracka

Nekrolog po śmierci Jana Bracka 9 maja 1938 r.

Nekrolog po śmierci Jana Bracka 9 maja 1938 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Rejestr Wojęwody Pomorskiego w Toruniu który powołał Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane przez mojego pradziadka Jana Bracka 03. 12. 1933r, i reaktywowane prze zemnie 11. 11. 2002 r.

Poniżej publikuje po raz pierwszy te historyczne dokumenty i bezprawie utrwalane przez śmieci postkomunistyczne przy i po okrągłym stole co ma swoje skutki prawne do dnia dzisiejszego !!! Na dokumentach widać adresy braci z ujawnieniem ich domów zrabowanych przez bandytów komunistycznych z PRL i III RP i do dziś nie oddanych, jest tam też dom Jana Bracka będący w okresie międzywojennym więcborskim magistratem lub jak kto woli Urzędem Miejskim Więcborka również zrabowany przez więcborskich bandytów z PRL i III RP !!!

Poniżej publikuje po raz pierwszy te historyczne dokumenty i bezprawie utrwalane przez śmieci postkomunistyczne przy i po okrągłym stole co ma swoje skutki prawne do dnia dzisiejszego !!!
Na dokumentach widać adresy braci z ujawnieniem ich domów zrabowanych przez bandytów komunistycznych z PRL i III RP i do dziś nie oddanych, jest tam też dom Jana Bracka będący w okresie międzywojennym więcborskim magistratem lub jak kto woli Urzędem Miejskim Więcborka również zrabowany przez więcborskich bandytów z PRL i III RP !!!

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933 r.

Pierwszym rzędzie w środku siedzi Prezes i założyciel 80 letniego stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie Więcbork Jan Bracka, pierwszy z lewej przy prezesie Janie Bracka siedzi burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, a pierwszy z prawej zastępca burmistrza Franciszek Kucharski obaj bracia KBS Więcbork, zdjęcie wykonano 80 lat temu przez siedzibą KBS Więcbork w lasku brackim w Więcborku rok 1933 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 83 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03. 12. 1933 r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 83 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03. 12. 1933 r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Pogrzeb Jana Bracka z udziałem najwyższych władz RP w tym Marszałka Rydza-Śmigłego, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Więcbork 13.05.1938r.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku.

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku.

Marszałek Polski Józef Piłsudski i Prezydent Polski Ignacy Mościcki, Generał Edward Rydz-Śmigły w domu Jana Bracka na więcborskim Rynku.

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku - źródło IPN !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku – źródło IPN !!! Tomasz Bracka

Umowa z ZDW Bydgoszcz została podpisana firma Mar – Bruk z Charzykowy wybuduje do 30 listopada 2017 r. nowe rondo przy cmentarzu komunalnym w Więcborku za 1.880.992,89 PLN

Dotrzymałem słowa umowa na budowę ronda w Więcborku z firmą Mar – Bruk z Charzykowy i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcz została podpisana, a plac budowy przekazany firmie Mar – Bruk, która wybuduje do 30 listopada 2017 r. nowe rondo przy cmentarzu komunalnym w Więcborku przy DW nr 241 i DW nr 242 za 1.880.992,89 PLN. Jak mnie poinformował wykonawca firma Mar – Buk prace budowlane zawiązane z budową ronda rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Jako inicjator budowy nowego ronda w Więcborku informuję, że w ramach inwestycji, obok nowego ronda powstaną nowe nawierzchnie asfaltowe, nowe latarnie, nowe chodniki z przejściem dla pieszych oraz parking przy cmentarzu komunalnym w Więcborku.

Zgodnie z moją wolą jako inicjatora i wnioskodawcy budowy kolejnego ronda w Więcborku, powyższa inwestycja nie obciąża groszem budżetu miasta Więcbork, zgodnie z moja wolą wnioskodawcy budowy tego ronda w Więcborku. Dziś już mogę powiedzieć, że dotrzymałem danego słowa wyborcom w tej sprawie i ma ogromną satysfakcje, że ta potrzebna inwestycja stała staje się faktem do końca listopada 2017 r. Dziękuję Marszałkowi Całbeckiemu i ZDW Bydgoszcz za poparcie i 100 % wsparcie finansowe budowy potrzebnego ronda w Więcborku !!!

Reasumując teraz już chyba nie macie państwo wątpliwości za co odznaczył mnie po raz kolejny Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Złotym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przestańcie się dziwić panie burmistrzu Kuszewski, Masztakowski i pozostali maruderzy, gdyż takich inicjatyw i działań skutecznych rzecz Polski i społeczeństwa Więcborka, regionu i kraju podąłem tysiące o czym doskonale wiecie i nie musicie zaklinać rzeczywistości bo to się wam nigdy nie uda !!!

Oczkuję od władz miejskich Więcborka i radnych miejskich jako inicjator i wnioskodawca w/w inwestycji, by za mój wieloletni trud i skuteczność na rzecz budowy ronda przy cmentarzu komunalnym nadać mu imię Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Nadmieniam, że nieopodal przyszłego ronda mieściła się w pałacu w lesie rezydencja Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego w II RP. Czas w końcu na upamiętnienie Prezydenta Mościckiego honorowego obywatela Więcborka, sponiewieranego przez komunistyczne i postkomunistyczne władze miejskie Więcborka w PRL i III RP !!!

pozdrawiam

Tomasz Roman Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy – Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy - Tomasz Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia, które powstanie w 2017 roku z mojej inicjatywy – Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Załączam oficjalny dokument Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z 2013 roku skierowany na moje ręce z którego wynika w prost kto jest inicjatorem i wnioskodawcą budowy ronda przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku i innych inwestycji drogowych w miecie i gminie Więcbork.Tomasz Bracka

Nielegalny 930 letni herb Więcborka z flagą miejską do wymiany i to natychmiast starczy prowizorki !!!

W tym roku obchodzimy jubileusz 930 lat obecnego herbu miasta Więcbork nadanego w 1087 r. przez Księcia Władysława Hermana, za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087 r. ówczesnemu właścicielowi Więcborka Przecławowi Grzymała, poprzez wyrażenie zgody na otwarcie bramy w herbie Grzymała i umieszczenie w niej rycerza w zbroi.

Herb Więcborka z 1087r.

Herb Więcborka z 1087r.

Piastowski ród Grzymała miał od zarania swoją siedzibę zamkową w Więcborku. Zamek Grzymalitów mieścił się na moich rodzinnych terenach za plażą miejską w Więcborku w okolicach byłej strzelnicy. Zamek stał na widocznym do dziś wzgórzu zamkowym oddalonym o 200 metrów za wczesnośredniowiecznym grodem więcborskim datowanym na VII w.

Przecław Grzymała miał syna Mikołaja, który był kasztelanem z Biechowa jako dziedzic Więcborka i Potulic siedziby zamkowej Grzymalitów. Synami Mikołaja z małżeństwa z Kochną Ostrorogą był Pietrasz i Przecław. Starszy syn Pietrasz, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w 1506 r. od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potuliccy. Syn Pietrasza Domosław Grzymalita kasztelan Rogoziński sprzedał w 1375 r. miasto rodzinne Grzymalitów Więcbork i jego siedzibę zamkową rodowi Pęperzyńskich (także Pamperzyńskich herbu łodzia).

Już czas najwyższy by władze miejskie przywrócił ten prastary herb więcborski Piastów, będący zarazem herbem pierwszych i ostatnich właścicieli Więcborka Grzymalitów oraz Potulickich herbu Grzymała wywodzących się z tej samej rodziny.

To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać, przecież tu niema czego się wstydzić !!!

Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis Herbu miasta Więcbork z 1087 r. :

”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork.

Minister Cyfryzacji i Administracji w piśmie nr. DWJS – WSUST.75.10.2014 skierowanym do burmistrza Więcborka podzielił moje zdanie, że herb Więcborka jest nieprawidłowy i wymaga przywrócenia do stanu pierwotnego, czyli do zaprezentowanego w tym artykule. To stanowisko ministerstwa wpłynęło na biurko burmistrza Więcborka już 14.01.2014 r. w którym wyśmiano zaprezentowane w piśmie do Ministra stanowisko w tej sprawie gminnego samozwańczego historyka amatora Leszka Skazy, na którego nie raz powoływał się burmistrz Więcborka i jego poprzednicy.

Rewelacje samozwańczego historyka pana Skazy powielone w piśmie byłego burmistrza i Rady Miejskiej Więcborka skierowane do byłego już Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji zostały zakwestionowane dawno w Monografii Więcborka z 1993 r. przez profesorów historyków !!! Przypominam, że herb Więcborka pochodzi z 1087 r. i był on herbem pierwszych właścicieli Więcborka Grzymalitów herbu Grzymała mających tu swoją siedzibę zamkową ( źródło Monografia Więcborka z 1993 r. strona 153 i 142, 165 dział ,,Patronat” str. 153, ,,Kaplica Zamkowa” str 165 , ,,Herb Więcborka z 1087r.” str. 142, Dzieje Parafii Więcborskiej – autor ks mgr Jarosław Kaźmierczak).

Pomimo upływu czterech lat od stwierdzenia przez Ministra Cyfryzacji i Administracji, że herb Więcborka i flaga miejska są nielegalne i niedopuszczalne prawnie oraz wymagają niezwłocznej zmiany stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz.U. Nr. 31, poz. 130 z późn. zm.), do dziś nie zostały zmienione i przywrócone do stanu właściwego co świadczy o arogancji i ignorancji władz miejskich i Rady Miejskiej Więcborka, względem prawa i Rządu RP, który dawno nakazał zmianę tych karykatur heraldycznych rodem z Więcborka !!!

 

Tomasz Roman Bracka

Najstarszy herb Więcborka z 1087 r.

Najstarszy herb Więcborka z 1087 r.

 

Dziękuję Panie Prezydencie RP dr. Andrzeju Duda za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski !!!

Dziękuję Polsko, dziękuję Panie Prezydencie RP dr Andrzeju Duda za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski !!!

Właśnie przed chwilą Prezydent RP dr Andrzeja Duda odznaczył mnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce za pośrednictwem wojewody kujawsko – pomorskiego, za co jeszcze raz dziękuję Panie Prezydencie RP !!!

W uroczystości zorganizowanej dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy uczestniczył wicewojewoda kujawsko – pomorski Józef Ramlau oraz moja mama Renata Bracka i przybili goście. Po odznaczeniu przybyłem do Więcborka na groby pradziadka śp Jana Bracka i sybiraka śp Joachima Bracka na cmentarz parafialny w Więcborku oddając pokłon wielkim patriotom.

Pozdrawiam – Tomasz Roman Bracka
Kawaler Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski

Z wojewodą kujawsko - pomorskim i mamą w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przed chwilą przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Bydgoszcz 26. 09. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Z wojewodą kujawsko – pomorskim i mamą w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przed chwilą przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Bydgoszcz 26. 09. 2017 r.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Dziękuję Panie Prezydencie RP dr. Andrzeju Duda !!! Dziękuje Polsko !!! Tomasz Roman Bracka

Dziękuję Panie Prezydencie RP dr. Andrzeju Duda !!! Dziękuje Polsko !!!
Tomasz Roman Bracka

Z wojewodą kujawsko – pomorskim i mamą w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przed chwilą przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Bydgoszcz 26. 09. 2017 r.

Z wojewodą kujawsko – pomorskim i mamą w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przed chwilą przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Bydgoszcz 26. 09. 2017 r.

Wizyta na grobie pradziadka Jana Bracka współtwórcy II RP po odznaczeniu mnie przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski- Więcbork 26. 09. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Wizyta na grobie pradziadka Jana Bracka współtwórcy II RP po odznaczeniu mnie przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Więcbork 26. 09. 2017 r.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Wizyta na grobie wujka sybiraka Jochima Bracka w Więcborku po odznaczeniu mnie przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Więcbork 26. 09. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Wizyta na grobie wujka sybiraka Jochima Bracka w Więcborku po odznaczeniu mnie przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Więcbork 26. 09. 2017 r.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Z wojewodą kujawsko - pomorskim w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przed chwilą przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Bydgoszcz 26. 09. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka - foto Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Z wojewodą kujawsko – pomorskim w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przed chwilą przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Bydgoszcz 26. 09. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka – foto Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dziękuję Panie Prezydencie RP dr. Andrzeju Duda !!! Dziękuje Polsko !!! Tomasz Roman Bracka Dziękuję Panie Prezydencie RP dr. Andrzeju Duda !!! Dziękuje Polsko !!!
Tomasz Roman Bracka

Tylu czytelników przeczytało gazetę więcborską 1.125 513 Wizyt 3.141 682 Odsłon stron 2.79 Odsłon/Wizyta 73.390 (2.3%) Spamu. To jest stan na koniec września 2017 r. - pozdrawiam redaktor naczelny Tomasz Roman Bracka

Tylu czytelników przeczytało gazetę więcborską 1.125 513 Wizyt 3.141 682 Odsłon stron 2.79 Odsłon/Wizyta 73.390 (2.3%) Spamu. To jest stan na koniec września 2017 r. – pozdrawiam redaktor naczelny Tomasz Roman Bracka

Zapraszamy 08. 10. 2017 r. o godz. 11 na strzelnicę bracką w Więcborku na jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.

Zapraszamy 08. 10. 2017 r. o godz. 11 na strzelnicę bracką w Więcborku, na jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi KBS Więcbork 11. 11. 2002 r.

Turniej odbędzie się na strzelnicy brackiej w Więcborku na obiektach KBS Więcbork przy ul. Bractwa Kurkowego 1 w Więcborku. Podczas turnieju będziemy strzelać do:

1) Tarczy Brackiej 285 letniego KBS Więcbork
2) Tarczy Królewskiej 285 letniego KBS Więcbork
3) O puchar 285 lecia KBS Więcbork
4) Tarczy jubileuszowej 15 lecia reaktywacji KBS Więcbork
5) Turniej zakończy strzelanie do Kura Brackiego 285 letniego KBS Więcbork.

Na turnieju pojawi się wojewoda kujawsko – pomorski i eurodeputowany Kosma Złotowski wraz z licznymi braćmi i gośćmi z różnych stron Polski. W trakcie i po turnieju odbędzie się raut jubileuszowy połączony z zabawą bracką i poczęstunkiem.

pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

 Minęło 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego  na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Minęło 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 284-letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork w II RP Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej - 2015 r. - foto Tomasz Bracka

Grób Prezesa KBS Więcbork w II RP Jana Bracka Miejsce Pamięci Narodowej – 2015 r. – foto Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Reaktywacja KBS Więcbork przez prezesa Tomasz Bracka 11.11.2002r.

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Założyciel, Prezes i Król 285 letniego KBS Więcbork gen. Tomasz Bracka. foto Ryszard Pieczko

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Pierwszy prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka odsłania tablicę pamięci poległego w Smoleńsku 10.04.2010r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

7 Ogólnopolskie Rekolekcje Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Górka Klasztorna 02.04.2011r.

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25. 04. 2015r.- foto Tomasz Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu nagrobek i miejsce spoczynku kapelana KBS Więcbork czasów II ks dziekan Jana Wilmowskiego, który wczoraj odrestaurowałem. Grób ks Kapelana jest Miejscem Pamiięc Narodowej RP. Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu nagrobek i miejsce spoczynku kapelana KBS Więcbork czasów II ks dziekan Jana Wilmowskiego, który wczoraj odrestaurowałem. Grób ks Kapelana jest Miejscem Pamiięc Narodowej RP.
Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu obok mnie Kapelan KBS Więcbork Ks Prałat Andrzej Jaskóła, którego osobiście powołałem jako prezes na ten zaszczytny urząd. Kapelan jest też prezesem Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami i kapitanem żeglugi morskiej i posiada jacht Generała Ryszarda Kulińskiego, który osobiście go przekazał kapelanowi Andrzejowi Jaskóle. Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu obok mnie Kapelan KBS Więcbork Ks Prałat Andrzej Jaskóła, którego osobiście powołałem jako prezes na ten zaszczytny urząd.
Kapelan jest też prezesem Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami i kapitanem żeglugi morskiej i posiada jacht Generała Ryszarda Kulińskiego, który osobiście go przekazał kapelanowi Andrzejowi Jaskóle.
Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu kawiarnia bracka w siedzibie KBS Więcbork, którą przywróciłem jako prezes KBS Więcbork dla więcborskiego bractwa 23. 12. 2006 r. Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu kawiarnia bracka w siedzibie KBS Więcbork, którą przywróciłem jako prezes KBS Więcbork dla więcborskiego bractwa 23. 12. 2006 r.
Tomasz Roman Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 84 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03. 12. 1933 r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku 84 lat temu po przekształceniu w stowarzyszenie co miało miejsce 03. 12. 1933 r. Czwarty z lewej siedzący to założyciel i Prezes KBS Więcbork Jan Bracka

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

Prezes KBS Więcbork Jan Bracka z braćmi 1933r.

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

W środku przy tarczy prezes 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Jan Bracka z braćmi w 1933 r. przed siedziba bracką w lasku miejskim w Więcborku.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Wiècborku.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Wiècborku.

Prezes Tomasz Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Bracka z Biskupem Janem Tyrawą zamek w Grocholinie 2005 r.

Prezes Tomasz Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Bracka z Biskupem Janem Tyrawą zamek w Grocholinie 2005 r.

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 - Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

W przeddzień śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II podarował Królowej Polski Matce Boskiej Częstochowskiej ostatni dar jakim są prezentowane na zdjęciu korony papieskie Jana Pawła II dla Królowej Polski na przypadające wówczas 350-lecie obrony Jasnej Góry Przed Szwedami . Miałem ten wielki zaszczyt znaleźć się 3 – Maja 2005 r. na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski na honorowej warcie obok zaprezentowanych tego dnia koron Papieskich Ojca Świętego Jana Pawła II dla Królowej Polski, co prezentuje na zdjęciu pozdrawiam prezes 285 letniego KBS Więcbork Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia z zasobów Skarbu Państwa lasku i obiektów przez KBS Więcbork i Gminę Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Więcborku

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

80- lat KBS Więcbork na zdjeciu założyciel, prezes i król KBS Więcbork Tomasz Bracka 25.04.2015r.- foto Jan Domek dla GW

Turniej strzelecki 280 letniego KBS Więcbork na strzelnicy w lasku brackim w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki 280 letniego KBS Więcbork na strzelnicy w lasku brackim w Więcborku. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

Turniej strzelecki KBS Więcbork o pierścień Św. Katarzyny. foto Tomasz Bracka

Wyniki Turnieju Intronizacyjnego Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka odbytego na strzelnicy w Więcborku 25. 06. 2011 r.

Wyniki Turnieju Intronizacyjnego Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka odbytego na strzelnicy w Więcborku 25. 06. 2011 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu obok mnie członek Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i KBS Gdynia brat Andrzej Stankiewicz. Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu obok mnie członek Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i KBS Gdynia brat Andrzej Stankiewicz sierpień 2017 r.
Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu kawiarnia bracka w siedzibie KBS Więcbork, którą przywróciłem jako prezes KBS Więcbork dla więcborskiego bractwa 23. 12. 2006 r. Tomasz Roman Bracka - sierpień 2017 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu kawiarnia bracka w siedzibie KBS Więcbork, którą przywróciłem jako prezes KBS Więcbork dla więcborskiego bractwa 23. 12. 2006 r.
Tomasz Roman Bracka – sierpień 2017 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu obok mnie członek Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i KBS Gdynia brat Andrzej Stankiewicz. Tomasz Roman Bracka - sierpień 2017 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu obok mnie członek Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i KBS Gdynia brat Andrzej Stankiewicz.
Tomasz Roman Bracka – sierpień 2017 r.

Siedziba i własność 285 letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Siedziba i własność 285 letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka, Ks. Kapelan Andrzej Jaskóła i Senator RP Kosma Złotowski na strzelnicy w Więcborku, wpis do kroniki KBS Więcbork

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka, Ks. Kapelan Andrzej Jaskóła i Senator RP Kosma Złotowski na strzelnicy w Więcborku, wpis do kroniki KBS Więcbork

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork 25.04.2015r.- foto Tomasz Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

 Król Tomasz Bracka (Jan Tomasz I) po Iintronizacji w towarzystwie przybyłych gości oraz Królowej KBS Sępólno Kr. oraz Króla Zjednoczenia Okręgu Bydgoskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Więcbork 25. 06. 2011 r

Król Tomasz Bracka (Jan Tomasz I) po Iintronizacji w towarzystwie przybyłych gości oraz Królowej KBS Sępólno Kr. oraz Króla Zjednoczenia Okręgu Bydgoskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Więcbork 25. 06. 2011 r

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23. 12. 2006 r.

Prezes KBS Więcbork, Tomasz Bracka, Minister RP Wojciech Mojzesowicz i Burmistrz Paweł Toczko w trakcie przejęcia lasku przez KBS Więcbork 23. 12. 2006 r.

285 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

285 letnia Kronika KBS Więcbork z wpisami prezesa Jana Bracka . foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25. 04. 2015 r.- foto Tomasz Bracka

80- lat KBS Więcbork nowa strzelnica bracka w Więcborku 25. 04. 2015 r.- foto Tomasz Bracka

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka - 2015 r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015 r.

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

KBS Więcbork za czasów prezesa Jana Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka dekoruje nowego Króla KBS Więcbork.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka dekoruje nowego Króla KBS Więcbork.

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Intronizacja Króla KBS Więcbork Tomasza Bracka

Remont obiektów KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku za czasów prezesa Tomasza Bracka 2006r.

Remont obiektów KBS Więcbork w lasku miejskim w Więcborku za czasów prezesa Tomasza Bracka 2006r.

Królewski Turniej Strzelecki KBS Więcbork w 2005 r. Na zdjęciu Prezes 285 letnie KBS Więcbork Tomasz Bracka z Ministrem Mojzesowiczem z PiS z pucharem Wolności i Solidarności - pozdrawiam Tomasz Bracka

Królewski Turniej Strzelecki KBS Więcbork w 2005 r. Na zdjęciu Prezes 285 letnie KBS Więcbork Tomasz Bracka z Ministrem Mojzesowiczem z PiS z pucharem Wolności i Solidarności – pozdrawiam Tomasz Bracka

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 -letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 -letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka i Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz z przybyłymi braćmi na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka i Minister Rządu RP Wojciech Mojzesowicz z przybyłymi braćmi na strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka strzelnicy w Więcborku

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285-letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka - Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka – Jasna Góra

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Wiècborku.

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka na turnieju w Wiècborku.

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 -letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 -letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

 Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 -letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Mija 11 lat od poświęcenia nowego sztandaru 285 -letniego KBS Więcbork przez prezesa Tomasza Bracka. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasz Bracka

Prezes KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa KBS Więcbork Jana Bracka - 2015 r.

Prezes i Król KBS Więcbork Tomasz Bracka przy grobie Prezesa i Króla KBS Więcbork Jana Bracka – 2015 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. - foto sierpień 2017 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. – foto sierpień 2017 r.

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu kawiarnia bracka w siedzibie KBS Więcbork, którą przywróciłem jako prezes KBS Więcbork dla więcborskiego bractwa 23. 12. 2006 r. Tomasz Roman Bracka

Jubileuszowy turniej strzelecki 285 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 15 lat temu z 15 braćmi 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu kawiarnia bracka w siedzibie KBS Więcbork, którą przywróciłem jako prezes KBS Więcbork dla więcborskiego bractwa 23. 12. 2006 r.
Tomasz Roman Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Kata Miejsca Pamięci Narodowej czyli grobu śp. Jana Bracka podpisaną przez Zastępce Burmistrza Więcborka Pana Jaka Masztakowskiego z sierpnia 2015 roku !!! Tomasz Bracka

Tylu czytelników przeczytało gazetę więcborską 1.125 513 Wizyt 3.141 682 Odsłon stron 2.79 Odsłon/Wizyta 73.390 (2.3%) Spamu. To jest stan na koniec września 2017 r. - pozdrawiam redaktor naczelny Tomasz Roman Bracka

Tylu czytelników przeczytało gazetę więcborską 1.125 513 Wizyt 3.141 682 Odsłon stron 2.79 Odsłon/Wizyta 73.390 (2.3%) Spamu. To jest stan na koniec września 2017 r. – pozdrawiam redaktor naczelny Tomasz Roman Bracka