Get Adobe Flash player

Dzisiejsza konferencja w Chojnicach pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”

Dzisiejsza konferencja w Chojnicach pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”

W konferencji precyzyjnie i profesjonalnie przedstawiłem problem kolejnictwa na LK 281 i w Więcborku co zostało ze zrozumieniem przyjęte przez wszystkich uczestników sympozjum, którzy dwukrotnie przerywali moje wystąpienie oklaskami.

W konferencji Uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP, Dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Posłowie, Senatorzy, przedstawiciele sejmików i urzędów marszałkowskich oraz delegacje z PKP SA, PKP PLK SA, UTK. Był też obecny Przewodniczący Komisji Infrastruktur Rady Miejskiej w Więcborku radny Kazimierz Wilczyński oraz stowarzyszenia kolejowe w tym Stowarzyszenie Pociągi dla Krajny.

Owoce dzisiejszej konferencji są takie, że pociągi na LK 281 w Więcborku i na Krajnie staną się faktem, a cała linia kolejowa zostanie wyremontowana, gdyż wspiera nas w tym Rzad RP, Minister Infrastruktury i Budownictwa, PKP PLK SA, PKP SA, Posłowie RP i wielu ludzi dobrej woli, którym już dziś dziękuję za wsparcie.

Przy okazji potwierdzam, że pasażerski pociąg specjalny relacji Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not wjedzie 17. 06. 2017 r. o godz. 11 na pieron pierwszy stacji PKP Więcbork. Pociąg z Nakła n/Not wróci ponownie popołudniu tego samego dnia do Więcborka i Chojnic.

Poniżej migawka z dzisiejszej Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice – Więcbork – Gniezno – Oleśnica co niebawem stanie się faktem z rewitalizacja tej linii kolejowej.

Tomasz Bracka

Migawka z dzisiejszej Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice - Więcbork - Gniezno - Oleśnica.  Gdańsk 24. 04. 2017 r.

Migawka z dzisiejszej Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice – Więcbork – Gniezno – Oleśnica. Gdańsk 24. 04. 2017 r.

Na zdjęciu najwyższe władze PKP, a obok mnie z lewej dyrektor Ministra Budownictwa i Infrastruktury RP.

Na zdjęciu najwyższe władze PKP, a obok mnie z lewej dyrektor Ministra Budownictwa i Infrastruktury RP.

Na zdjęciu mój dzisiejszy wykład na temat LK 281 i stacji PKP Więcbork.

Na zdjęciu mój dzisiejszy wykład na temat LK 281 i stacji PKP Więcbork.

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja przed wywiadem dla I Programu Polskiego Radia.

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja przed wywiadem dla I Programu Polskiego Radia.

Za chwile o 18 jestem na antenie TV Gdańsk oraz w I Programie Polskiego Radia z wywiadem z Dzisiejszej konferencji pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju” Sporo mówię o Więcborku i reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Oleśnica - Więcbork - Chojnice

Za chwile o 18 jestem na antenie TV Gdańsk oraz w I Programie Polskiego Radia z wywiadem z Dzisiejszej konferencji pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju” Sporo mówię o Więcborku i reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja w trakcie naszego wywiadu dla Polskiego Radia.

Na zdjęciu dyrektor Ministra Infrastruktury i Budownictwa i ja w trakcie naszego wywiadu dla Polskiego Radia.

Czas na ponownie włączenie Wituni i Dalkowa do granic miejskich Więcborka !!!

Zgodnie z wolą wielu mieszkańców Wituni, Dalkowa i Więcborka czas na konsultacje społeczne w sprawie ponownego przyłączenia Wituni i Dalkowa do granic miejskich Więcborka !!!

Na zamieszczonym zdjęciu ulica Złotowska Więcbork – Witunia DW Nr 189, czas najwyższy przywrócić do Więcbork terytorium miasta Więcbork zabrane na rzecz Wituni przez komunistów w PRL, by ograniczyć rozwój Więcborka to samo dotyczy Dalkowa.

Na marginesie dodam, że po lewej stronie jezdni przy ul. Złotowskiej widocznej na zdjęciu miał powstać ogromny zakład Toruńskiego TOWIMORU na 5000 miejsc pracy, a to się komunistycznym kacykom z PRL w Sępólnie Kr. nie spodobało. To samo dotyczyło szeregu innych inwestycji przemysłowych i turystycznych planowanych w Więcborku przez inwestorów, które zostały zablokowane przez komunistyczny powiat sępoleński w PRL.

Wobec planowanej inwestycji komuniści okroili granice miasta Więcbork w PRL tworząc tam Witunie, a po drugiej stronie miasta Dalkowo !!! Czas ponownie włączyć obie wioski do Więcborka, które już w II RP stanowiły terytorium miasta Więcbork !!!

Tomasz Bracka

Ulica Złotowska Więcbork - Witunia DW 189 - foto Tomasz Bracka

Ulica Złotowska Więcbork – Witunia DW 189 – foto Tomasz Bracka

Zapraszamy na konferencje pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”

W imieniu Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego chciałbym zaprosić reprezentantów Państwa Instytucji na debatę kolejową

pt.: „Komunikacja kolejowa w południowej części województwa pomorskiego i sąsiednich województw – diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju”

Debata odbędzie się w dniu 24 kwietnia br. w Centrum Edukacji Wdrożeniowej w Chojnicach (ul. Józefa Piłsudskiego 30b) w godzinach 11:00-14:00.

Tematyka debaty będzie dotyczyła dwóch obszarów:

1. Infrastruktura kolejowa

2. Przewozy pasażerskie

Jej celem będzie przybliżenie problemów transportu kolejowego Polski „powiatowo-gminnej” z uwzględnieniem Planu Zrównoważonego Rozwoju Premiera Mateusza Morawieckiego i samorządów poszczególnych województw.

Intencją organizatora jest zaproszenie do udziału w debacie jak najszerszego grona przedstawicieli właściwych Wydziałów/Departamentów Urzędów Marszałkowskich i Zakładów Linii Kolejowych z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Udział w debacie potwierdził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Pan Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Pan Ignacy Góra, liczni parlamentarzyści i przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych oraz reprezentanci środowisk kolejarskich.

Organizator zapewnią salę konferencyjną, możliwość skorzystania ze środków audio-wizualnych i drobny poczęstunek. Szczegółowy program zostanie opracowany i przekazany po ustaleniu ostatecznej listy uczestników.

W celu potwierdzenia obecności (w załączeniu karta zgłoszeniowa), uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Bartoszem Bluma – tel. 505 126 573, e-mail: bartoszbluma@wp.pl.

z poważaniem,

Mateusz Wróblewski

_________________________

Sekretarz Biura Posła na Sejm RP

Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego

ul. Sukienników 5

89-600 Chojnice

www.aleksandermrowczynski.org

W trakcie poniedziałkowej konferencji wygłoszę referat obok Ministra Bittela na temat rewitalizacji i uruchomienia dla przewozów pasażerskich całej linii kolejowej Nr 281 na odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która ma szansę zostać zelektryfikowana na całym odcinku na dwóch torach.

130 letnia linia kolejowa Nr 281 na odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice ma nasypy na dwa tory z mostami i przepustami. Ponadto wszystkie mosty zostały podwyższone na całym odcinku w celu elektryfikacji tego odcinka na dwóch torach. Również wszystkie stacje na tym odcinku z stacja PKP Więcbork są przebudowane i przygotowane do elektryfikacji.

Pozytywne stanowisko Rządu RP i wsparcie finansowe na dokończenie prac na Lk 281 pozwoli na oddanie do użytku po 40 latach prac całej Magistrali Kolejowej Portowej BIS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia, o co skutecznie zabiegam od lat.

Tomasz Bracka

Pan Burmistrz Chojnic dr. Arseniusz Finster popiera w liście poparcia skierowanym do Tomasz Bracka uruchomienie stałych przewozów pasażersko - towarowych na linii kolejowej Nr 281 na odcinku Chojnice - Więcbork - Nakło n/Not. !!!

Pan Burmistrz Chojnic dr. Arseniusz Finster popiera w liście poparcia skierowanym do Tomasz Bracka uruchomienie stałych przewozów pasażersko – towarowych na linii kolejowej Nr 281 na odcinku Chojnice – Więcbork – Nakło n/Not. !!!

Oficjalna sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

Oficjalna sieć codziennych połączeń międzywojewódzkich oraz międzynarodowych w Polsce z uwzględnieniem LK 281 od Oleśnicy przez Więcbork do Chojnic w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2016 r. !!! Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28.05.2016r.

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia - Więcbork - Chojnice 28.05.2016r - foto Tomasz Bracka

Rzesze podróżnych i mieszkańców Więcborka na stacji PKP Więcbork witało ponownie po 17, 16 pociąg pasażerski relacji Kcynia – Więcbork – Chojnice 28. 05. 2016 r – foto Tomasz Bracka

Po mojej skutecznej interwencji przebudowa DW Nr 189 Więcbork – Sypniewo – Dorotowo – Kujan staje się faktem !!!

Po mojej skutecznej interwencji w Kujawsko Pomorskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i kontroli beznadziejnego stanu technicznego DW 189, oraz po skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przebudowa DW Nr 189 Więcbork – Sypniewo – Dorotowo – Kujan staje się faktem !!!

Inwestycja warta jest dziesiątki milionów złotych i obejmie przebudowę całej drogi wojewódzkiej Nr 189 z wyłożeniem nowego asfaltu na całym odcinku Więcbork – Witunia – Sypniewo – Dorotowo Kujan !!! Wczoraj 20 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie projektu wykonawczego dla zadania nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2017 pn: ” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151 ”.

Również w tym roku ma zostać wybudowane nowe rondo z oświetleniem ulicznym i chodnikami przy DW 241 i 242 przy ulicy Wyzwolenia w Więcborku, o które skutecznie zabiegałem od 7 lat w WINB, UM Toruń i ZDW Bydgoszcz. To samo dotyczy przebudowy śmiercionośnego skrzyżowania przy DW 241 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Hallera i Wyzwolenie, które wywalczyłem skutecznie w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz. Obie inwestycje posiadają dokumentacje techniczną i pozwolenie na budowę wydane przez wojewodę !!!

Przypominam, że od roku są do pobrania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wywalczone przeze mnie 26 milionów złotych na budowę obwodnicy dla miasta Więcbork. Czemu burmistrz i radni nie podejmują tych pieniędzy. Już za rok wybory samorządowe wiec proszę przyspieszyć z tą inwestycją, a jak was to przerasta to odejdźcie, a ja wybuduję obwodnicę Więcborka za rok po przekazaniu mi władzy po wyborach burmistrza w 2018 r. !!!

Kolejne wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich w gminie Więcbork o które skutecznie wywalczyłem z KP WINB w Bydgoszczy w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz obejmą przebudową DW 242 od Wiela przez Więcbork do Sępólna Kr. oraz przebudowę DW Nr 242 od Więcborka przez Runowo – Borzyszkowo do granicy województwa kujawsko – pomorskiego ka Klarynowem. źródło http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1801&y=2017&status=1

Na marginesie dodam, że po lewej stronie jezdni przy ul. Złotowskiej widocznej na zdjęciu miał powstać ogromny zakład toruńskiego TOWIMORU na 5000 miejsc pracy, a to się komunistycznym kacykom z PRL z Sępólna Kr. nie spodobało. Wobec planowanej inwestycji okroili granice miasta Więcbork w PRL tworząc tam Witunie, a po drugiej stronie miasta Dalkowo !!! Czas ponownie włączyć obie wioski do Więcborka, które już w II RP stanowiły terytorium miasta Więcbork !!!

Tomasz Bracka

Ulica Złotowska Więcbork - Witunia DW Nr 189, czas przywrócić do Więcbork terytorium miasta Więcbork zabrane na rzecz Wituni przez komunistów w PRL by ograniczyć rozwój Więcborka to samo dotyczy Dalkowa - foto Tomasz Bracka

Ulica Złotowska Więcbork – Witunia DW Nr 189, czas przywrócić do Więcbork terytorium miasta Więcbork zabrane na rzecz Wituni przez komunistów w PRL by ograniczyć rozwój Więcborka to samo dotyczy Dalkowa – foto Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka

 Projekty budowy obwodnicy Więcborka zabezpieczony 26 milionami złotych przez UM w Toruniu

Projekty budowy obwodnicy Więcborka zabezpieczony 26 milionami złotych przez UM w Toruniu


Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej - Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt BDR trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza - Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt BDR trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku. Tomasz Bracka


Ul. Złotowska w Wituni DW 189 foto Tomasz Bracka

Ul. Złotowska w Wituni DW 189 foto Tomasz Bracka

Komunistyczne demony stalinizmu znikną z ulic, szkół oraz z przestrzeni publicznej Więcborka !!!

Nareszcie komunistyczne demony stalinizmu znikną z więcborskich ulic, szkół oraz z przestrzeni publicznej !!!

To oznacza koniec komunistycznych nazewnictw, patronów, obelisków i reliktów w Więcborku oraz w całej Polsce. To samo dotyczy komunistycznych ustaw, dzieł naukowych, poezji i prozy. Co na to komitet noblowski, który nadał Nobla dla Wisławy Szymborskiej, która w swoich wierszach odprawia nowennę do Stalina. Podobna rzecz dotyczy konfidenta SB z Solidarności czyli noblisty Bolka patrona więcborskiego gimnazjum i piewczyni stalinizmu Wisławy Szymborskiej, która w jednym z swoich wierszy nazywa zbrodniarza komunistycznego Józefa Stalina ,, Adamem biblijnym naszych czasów i słońcem ludzkości „. Bruno Miecugow – razem z Wisławą Szymborską podpisał w 1953 roku haniebny „apel krakowski” – poparcie „literatów” dla procesu biskupa Kaczmarka.

W Więcborku znikną następujące ulice: Salomona Jaszuńskiego, Wandy Wasilewskiej, Hanki Sawickiej, Janka Krasickiego, I Armii Wojska Polskiego, I AWP, Mieczysława Wągrowskiego, Franciszka Zubrzyckiego. To samo dotyczy komunistycznej organizacji ul. Bojowników o Wolność i Demokracje, ul. Wyzwolenia i ul. 28 Stycznia. W Sypniewie zniknie komunistyczna ulica 28 Stycznia nadana na cześć wkroczenia sowieckich bandytów do wsi w 1945 r. !!!

Do 19 maja 2017 r. mieszkańcy miasta i gminy Więcbork, będą mogli zaproponować nowe nazwy więcborskich ulic i jednej w Sypniewie na specjalnych formularzach dostępnych na stronach miasta Więcbork i w Urzędzie Miejskim w Więcborku ! Po tym terminie stosowne uchwały podejmie Rada Miejska w Więcborku i stanie się to w czerwcu 2017 r.

Ja już dziś proponuję nadanie następujących ulic w Więcborku w miejsce podlegających zmianie : ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Więcborku zdelegalizowana bezprawnie przez komunistów w czasach PRL musi powrócić w Więcborku. Również czas na ulice Prezydenta Ignacego Mościckiego, który miał na przedmieściach Więcborka rezydencje i był honorowym obywatelem Więcborka. Czas też na ulicę Grzymalitów i Pałuków pierwszych właścicieli Więcborka. Proponuję nazwę ul. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Batalionów Chłopskich.

Na ulicę od dawna zasługuje Jan Bracka, dziekan ks Jan Wilmowski oraz pierwszy burmistrz Więcborka w II RP Jan Kabat. Jedna z ulic powinna nosić nazwę wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika i Królowej Bony, która rozbudowała więcborski Zamek Zebrzydowskich. Warto to też upamiętnić nazwą ulicy Mikołaja Reja oraz Wielkie Księstwo Warszawskie i Napoleona Bonaparte. Przypominam, że za sprawą decyzji Napoleona Bonaparte Więcbork wrócił do Polski w 1807 r.

Do dziś brakuję ulicy Grodu więcborskiego czy ulicy Armii Krajowej. Czas przywrócić ulicę Nakielską, Cmentarną, Prezydencką czy ul. Trakt Królewski do Rezydencji Prezydenta Mościckiego i dalej do Pałacu w Runowie. Warto też upamiętnić ulicą Monte Cassino więcborskich aliantów niszczonych w czasach PRL przez więcborskich bandytów z UBP i SB. To samo dotyczy więcborskich sybiraków, których miejscowi bandyci komunistyczni wywieźli w 1956 r. na Sybir, proponuję dla nich ulicę Sybiraków !!!

Oprócz komunistycznych nazw do wymiany w Więcborku jest wiele ulic bez nazw, co jest prawnie i ustawowo niedopuszczalne. Tam do dawna należy nadać nazwy ulicą. Podobna sytuacja jest w Wituni, Runowie i Sypniewie. Zatem do dzieła radni bezradni wobec tego naruszenia prawa od 27 lat III RP.

Wiele lat zabiegałem o to w naszym mieście jednak postkomunistyczne władze miejskie i radni przez 28 lat III RP chronili swoich komunistycznych idoli przy wsparciu usłużnych redakcji i mediów. Jednak teraz lokalni postkomuniści to, już tylko mogą sobie zaśpiewać ,, ale to już było i nie wróci więcej” gdyż wojewoda wszystkich leniwych samorządowców wyręczy już, we wrześniu 2017 r. bo do tego czasu samorządy mają czas dokonać samodzielnie te zmiany !!!

To samo dotyczy obelisków i tablic gloryfikujących komunizm w mieście i gminie Więcbork. Takie obeliski i tablice są przy LO i gimnazjum oraz przy szkołach i instytucjach gminnych. Starosta powiatowy Andrzej Marach już może podjechać z młotem pneumatycznym i rozpocząć demontaż swoich komunistycznych relikwii na LO i przy Szkole Rolniczej w Sypniewie !!!

Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

27 lat pseudo wolności w III RP czyli LO w Więcborku piewcą zabronionego komunizmu i PRL – foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka 285 – letniego KBS Więcbork wznawia działalność w lasku miejskim w Więcborku

Kawiarenka bracka 285 letniego KBS Więcbork wznawia działalność w lasku miejskim w Więcborku od czerwca 2017 roku po 78 przerwy na 15 lecie reaktywacji KBS Więcbork !!!

Również kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka, będzie odbudowana w 2018 roku, o czym oficjalnie poinformował mnie obecny prezes KBS Więcbork Kazimierz Wilczyński !!!

To bardzo dobre informację na 285 lat KBS Więcbork i 15 lat od reaktywacji KBS Więcbork, którą dokonałem z 15 osobami 11. 11. 2002 r. stając się pierwszym i długoletnim prezesem KBS Więcbork w III RP w latach 2002 – 2007 r. a w 2011 roku królem tego bractwa.

Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Siedziba KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kawiarenka bracka KBS Więcbork. foto Tomasz Bracka

Kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka do odbudowy w 2018 roku !!!

Kręgielnia w lasku miejskim Więcborku zniszczona przez władze miejskie Więcborka do odbudowy w 2018 roku !!!

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015 r. Na zdjęciu król, prezes i założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowa strzelnica KBS Więcbork w lasku miejskim 05.04. 2015 r. Na zdjęciu król, prezes i założyciel KBS Więcbork Tomasz Bracka

Nowe molo w Więcborku jeszcze w tym roku !!!

Więcbork była siedziba Prezydenta RP Ignacego Mościckiego kurort turystyczny znany w kraju i za granicą. Na zdjęciu – Plac Jana Pawła II i promenada w Więcborku.

Już niebawem w okolicach Rynku pojawi się nowe molo, z siłownią napowietrzną i podświetlanymi fontannami na jeziorze więcborskim. W piątek specjalistyczna firma przeprowadziła badanie gruntu w miejscu powstania mola przy promenadzie.

Piątkowe badanie gruntu w miejscu nowego molo przebiegły pomyślnie co pozwala na rozpoczęcie zabezpieczonej w budżecie gminy inwestycji jeszcze w tym roku. Projekt mola załączam poniżej.

Tomasz Bracka

Na zdjęciu - Plac Jana Pawła II i promenada w Więcborku.

Na zdjęciu – Plac Jana Pawła II i promenada w Więcborku.

Projekt molo przy promenadzie w Więcborku - Tomasz Bracka

Projekt molo przy promenadzie w Więcborku – Tomasz Bracka

Siłownia napowietrzna

Siłownia napowietrzna

Podobne podświetlane fontanny wodne pojawią się na jeziorze więcborskim przy promenadzie.

Podobne podświetlane fontanny wodne pojawią się na jeziorze więcborskim przy promenadzie.

Surrexit Christus, Alleluja !!!

Surrexit Christus, Alleluja !!!

A jednak zmartwychwstał pomimo tak wielkiego poniżenia i osamotnienia w godzinie próby, gdy nie bezbożnicy i zwykli ludzie, a kapłani i najbliżsi wydali na Jezusa wyrok śmierci i się Go zaparli.

Ilu z nas czuje się dziś podobnie jak Jezus Chrystus w godzinie próby, kiedy nasi najbliżsi poniżają i uśmiercają nas każdego dnia o czym tak dobitnie mówił Ojciec Święty Franciszek .

Jednak po tych cierpieniach i upokorzeniach ze strony współczesnych katów i Piłatów zawsze nadchodzi niedzielny poranek zmartwychwstania i tryumf dobra nad złem i prawdy nad kłamstwem, budzący refleksje u naszych oprawców.

Dzisiejsza uroczysta Wigilia Paschalna w więcborskim Kościele Katolickim rozpocznie się o godz. 21.00, zakończy ją procesja rezurekcyjna.

Tomasz Bracka

Grób Jezusa Chrystusa w Jerusalem widoczny na zdjęciu pusty !!! Jezus Chrystus zmartwychwstał radujmy się Alleluja !!! foto Tomasz Bracka

Grób Jezusa Chrystusa w Jerusalem widoczny na zdjęciu pusty !!! Jezus Chrystus zmartwychwstał radujmy się Alleluja !!!
foto Tomasz Bracka

Poniżej zdjęcie z dzisiejszej adoracji Grobu Pańskiego w więcborskim Kościele Katolickim   foto Tomasz  Bracka

Poniżej zdjęcie z dzisiejszej adoracji Grobu Pańskiego w więcborskim Kościele Katolickim
foto Tomasz Bracka

Surrexit Christus, Alleluja !!!

Surrexit Christus, Alleluja !!!

Jerusalem w miejscu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa w Bazylice Grobu Pańskiego - foto Tomasz Bracka

Jerusalem w miejscu ukrzyżowania Jezusa Chrystusa w Bazylice Grobu Pańskiego – foto Tomasz Bracka

Tomasz Bracka w miejscu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Jerusalem – Izrael

Tomasz Bracka w miejscu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w Jerusalem – Izrael

Kto blokuję budowę kanalizacji ściekowej w Runowie oraz na ulicach Wyzwolenia i 28 Stycznia w Więcborku !!!

Jak ustaliłem od ponad trzech lat istnieje dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia i 28 styczna w Więcborku, Pytam kto blokuję od wielu lat realizacje tej inwestycji.

Wyjaśniam że inwestycja ta musi się rozpocząć jeszcze w tym roku inaczej wszystkie dokumenty starcom swoja ważność !!! To samo dotyczy budowy kanalizacji ściekowej w Runowie. Ponadto czas najwyższy na budowę chodników i drogi na ulicy 28 Stycznia w Więcborku, która ponad 30 lat jest droga publiczną kategorii gminnej i posiada trwałą zabudowę !!!

Podobny problem dotyczy ulic Potulickich, Zamkowej, Złotowskiej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku, gdzie nawet nie pofatygowano się wykonać dokumentacje techniczną dla tej oczekiwanych od ponad 25 lat przez mieszkańców inwestycji ekologicznej.

Fekalia w turystycznej stolicy województwa i pojezierza krajeńskiego jaką od dziesięcioleci jest Więcbork lecą do jeziora więcborskiego !!! Niestety władze miejskie i radni oraz samorząd mieszkańców wraz z KPK mają od 27 lat swój świat i swoje nietrafione wizje inwestycyjne i ekologiczne, które z rzeczywistymi problemami mieszkańców i ekologią nie mają nic wspólnego !!!

Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork - foto Tomasz Bracka

Runowo najbardziej zaniedbana wieś w gminie Więcbork – foto Tomasz Bracka

Ulica Wyzwolenia i 28 Stycznia w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Ulica Wyzwolenia i 28 Stycznia w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Ulica 28 Stycznia droga publiczna kategorii gminnej w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Ulica 28 Stycznia droga publiczna kategorii gminnej w Więcborku – foto Tomasz Bracka

Ulica 28 Stycznia droga publiczna kategorii gminnej w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Ulica 28 Stycznia droga publiczna kategorii gminnej w Więcborku – foto Tomasz Bracka

  Ulica Wyzwolenia w Więcborku - foto Tomasz Bracka

Ulica Wyzwolenia w Więcborku – foto Tomasz Bracka

DW 242 Więcbork - Runowo ciemna i śmiertelnie niebezpieczna. Tu giną ludzie za sprawą bezczynności radnych burmistrza. sołtysa i ZDW Bydgoszcz. - foto Tomasz Bracka

DW 242 Więcbork – Runowo ciemna i śmiertelnie niebezpieczna. Tu giną ludzie za sprawą bezczynności radnych burmistrza. sołtysa i ZDW Bydgoszcz. – foto Tomasz Bracka

Więcborskie paranoje czyli nowe latarnie na osiedlu piastowskim do oświetlania płodów rolnych !!!

Więcborskie paranoje czyli nowe latarnie na osiedlu piastowskim do oświetlania płodów rolnych, a na nieoświetlonych ulicach Więcborka ludzie błądzą w ciemnościach od dziesięcioleci !!! To samo dotyczy fikcyjnych dróg widmo zwanymi ulicami na osiedlu piastowskim w Więcborku, czas odpalić równiarkę gminną i w końcu po 27 latach wytyczyć te ulice, a nie kłamać, że wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem !!!

Takie głupoty i taka niegospodarność to tylko w Więcborku !!! Te latarnie oświetlające prywatne pola powinny zostać zamontowane na ulicach Krajeńskiej, Zamkowej, Zebrzydowskiego, Szkolnej, Widokowej, I AWP, Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Wyzwolenia, gdzie w ciemnościach błądzą ludzie od dziesięcioleci !!!

Niestety nikogo to z władz miejskich i radny nie obchodzi od 27 lat ich radosnej twórczości, widocznie ludzie ci maja swój świat i swoje wizje !!! Szkoda, że tych nieprawidłowości nie widzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kr, !!! Ponadto przyległa do osiedla piastowskiego droga gminna czyli ulica I Armii Wojska polskiego nie spełnia żadnych standardów szerokościowych i norm prawnych .

Droga gminna ulica I AWP w Więcborku, jest wąska i ma nieco ponad cztery metry szerokości w porywach. Ponadto droga ta jest dziurawa jak ser szwajcarski, pewnie dla tego utrudniono mi dziś udział w tej kontroli zgłoszonej przeze mnie bym nie mógł wnieść do protokołu pokontrolnego liczne naruszenie prawa na tej drodze gminnej !!! W tej sytuacji PINB naruszył moje prawo jako wnioskodawcy kontroli i prawo dziennikarskie utrudniając mi wykonywanie czynności zawodowych wobec tego występuję do WINB Bydgoszcz o jego odwołanie !!!

Ponadto czas najwyższy założyć oprawy oświetleniowe na nowe kikuty latarni na osiedlu piastowskim i w końcu je włączyć,. a nie udawać, że coś się robi !!! Przypominam, że każda inwestycja w Więcborku i gminie Więcbork odbywa się za nasze pieniądze zatem ostrożnie z tymi głupotami szanowni radni i panie burmistrzu bo bawicie się za nasze pieniądze !!!

Tomasz Bracka

Więcborskie paranoje czyli nowe latarnie na osiedlu piastowskim do oświetlania płodów rolnych. foto Tomasz Bracka

Więcborskie paranoje czyli nowe latarnie na osiedlu piastowskim do oświetlania płodów rolnych. foto Tomasz Bracka

Ulice widmo na osiedlu piastowskim na pierwszym palnie ulica Krajeńska !!! foto Tomasz Bracka

Ulice widmo na osiedlu piastowskim na pierwszym palnie ulica Krajeńska !!! foto Tomasz Bracka

Ulice widmo na osiedlu piastowskim na pierwszym palnie ulica Krajeńska !!! foto Tomasz Bracka

Ulice widmo na osiedlu piastowskim na pierwszym palnie ulica Krajeńska !!! foto Tomasz Bracka