Get Adobe Flash player

XXXV Rocznica Stanu Wojennego Komunistycznego Bandyty Sowieckiego Kata Jaruzelskiego i jego komunistycznych pachołków z SB, MO, ORMO, WSI, LWP morderców Narodu Polskiego !!!

XXXV Rocznica Stanu Wojennego Komunistycznego Bandyty Sowieckiego Kata Jaruzelskiego i jego komunistycznych pachołków z SB, MO, ORMO, WSI, LWP morderców Narodu Polskiego !!!

Tomasz Bracka

XXXV Rocznica Stanu Wojennego Komunistycznego Bandyty Sowieckiego Kata Jaruzelskiego i jego komunistycznych pachołków z SB, MO, ORMO, WSI, LWP morderców Narodu Polskiego !!!

XXXV Rocznica Stanu Wojennego Komunistycznego Bandyty Sowieckiego Kata Jaruzelskiego i jego komunistycznych pachołków z SB, MO, ORMO, WSI, LWP morderców Narodu Polskiego !!!

Pilne !!! Do Rady Miejskiej w Więcborku wpłynął dziś wniosek mojego autorstwa o uczczenie Uchwałą RM w Więcborku wszystkie ofiary Stanu Wojennego z MiG Więcbork w 35 rocznicę jego wprowadzenia 13. 12. 1981 r. – 13. 12. 2016 r. !!!

Pilne !!! Do Rady Miejskiej w Więcborku wpłynął dziś wniosek mojego autorstwa o uczczenie Uchwałą RM w Więcborku wszystkie ofiary Stanu Wojennego z MiG Więcbork w 35 rocznicę jego wprowadzenia 13. 12. 1981 r. – 13. 12. 2016 r. !!!

Teraz się okaże jaka jest prawicowość Rady Miejskiej i burmistrza Więcborka wobec tej dramatycznej rocznicy. Do dziś nikt nie potępił tej zbrodni w RM Więcborka.

Do dziś nikt nie podziękował licznym działaczom opozycji antykomunistycznej w PRL z MiG Więcbork za wolność z której tak ochoczo po naszym zwycięstwie wszyscy korzystają !!!

Do dziś nikt nie poszanował licznych działaczy antykomunistycznych, internowanych, aresztowanych i wyrzuconych z pracy z przyczyn politycznych w Stanie Wojennym i w dalszym okresie komunizmu w PRL do jego upadku w 1990 r. Mowa o mieszkańcach miasta i gminy Więcbork i wszystkich Polakach !!!

Czas w końcu by Dom Kultury i władze miejskie Więcborka przypomniały wszystkim o tej dramatycznej rocznicy i nareszcie uczciły po 35 latach ignorancji pamięć wszystkich pomordowanych, aresztowanych, internowanych i represjonowanych do upadku komunizmu za walkie o wolność Polski co dzięki naszej wspólnej walce stało się faktem !!!

To smutne, że to ja jako były opozycjonista antykomunistyczny w PRL muszę się upominać o tak oczywistą oczywistość panie burmistrzu Kuszewski i Rado Miejska Więcborka !!! To z waszego urzędu powinna dawno wyjść taka inicjatywa i uchwała !!!

Czas też nas wszystkich upamiętnić stosowną tablicą na Pomniku Orła Białego w Więcborku i pozbyć się w końcu komunistycznych patronów i symboli z więcborskich ulic do czego od kilku miesięcy zmusza władze miejskie Ustawa i Rząd RP !!!

Na marginesie dodam, że ponownie zostałem zaproszony jako opozycjonista antykomunistyczny w PRL przez Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego, Szefów Regionu NSZZ Solidarność Bydgoszcz, Toruń i Włocławek oraz Dyrektora IPN w Gdańsku na wojewódzkiego obchody 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Uroczystości odbędą się od 11 do 13 Grudnia 2016 r. w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Potulicach, gdzie więziono działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL. Będę tam na pewno !!!

Natomiast teraz mówię wam w prost postkomuniści i adoratorzy komunizmu z Rady Miejskiej i UM Więcbork chcecie poznać prawdę i nazwiska więcborskich ZOMOWców, Milicjantów, ORMOWCów i SBeków i pozostałych komunistycznych szpicli z PRL oraz ich ofiar to je poznacie i wtedy zamilkniecie się raz na zawsze, a wasi pupile władzy i konfidenci znikną raz na zawsze z życia publicznego !!! Dosyć tej postkomunistycznej pogardy i bełkotu resortowych dzieci uprawianej przez 27 lat III RP wobec ludzi, którym należy się szacunek i którym do pięt nie dorastacie i dzięki, którym jesteście dziś wolni !!!

Tomasz Bracka
Kawaler Krzyża Wolności
i Solidarności

35 rocznica wprowadzenia przez komunistów z PRL stanu wojennego w Polsce 13.12.1981r. - 13.12.2016 r. i 46 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970r.

35 rocznica wprowadzenia przez komunistów z PRL stanu wojennego w Polsce 13.12.1981r. – 13. 12. 2016 r. i 46 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970r.

Kolejna jubileuszowa 100 kontrola PINB w Sępólnie nielegalnych ulic w mieście Więcbork wykonana na mój wniosek !!!

Kolejna kontrola nielegalnych ulic w mieście Więcbork odbyła się dziś na mój wniosek i wykonał ją Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kr. przy moim udziale i pracownika gminy Więcbork Szymona Landowskiego. Była to setna kontrola, która odbyła się tym razem na ulicach Potulickich, Wodnej, Zamkowej, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Spacerowej i I AWP w Więcborku. W trakcie kontroli ujawniliśmy wiele nieprawidłowości w terenie i w dokumentach oraz brak map dla w/w ulic.

Inspektor zalecił w protokołach pokontrolnych usuniecie naruszenia prawa na wszystkich dziurawych ulicach z wyjątkiem ulicy Wodnej, gdzie wymagane są drobne naprawy w zapadlinach i przy kratkach deszczowych. W trakcie kontroli dokumentów dla w/w ulic w UM Więcbork nagle okazało się , że ich nie ma i mam nadzieję, że niezwłocznie się pojawią wraz z mapami obiektów by wpisać do nich uwagi pokontrolne i dzisiejsze nakazy pokontrolne w innym razie będą nałożone kary !!!

To samo dotyczy map dla wszystkich 100 obiektów budowlanych w tym ulic i dróg wewnętrznych i mostów skontrolowanych w Więcborku, Wituni i Sypniewie, gdzie brak przy każdej ulicy mapy dla każdego obiektu. Również o okazanie tych 100 map poprosiłem organa gminy Więcbork i PINB w Sępólnie w celu okazania. W miedzy czasie posiadłem wiedzę, że takowych map w Urzędzie Miejskim w Więcborku nie ma, a to już jest poważne złamanie prawa budowlanego, które natychmiast musi burmistrz usunąć i zamówić mapy dla każdej ulicy i drogi wewnętrznej w MiG Więcbork !!! Dalsze ignorowanie prawa przez UM Więcbork wywoła dotkliwe kary za celowe łamanie prawa budowlanego.

Podczas dzisiejszej kontroli ulic Zamkowej, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Spacerowej i I AWP w Więcborku ujawnił się brak oświetlenia ulicznego tych ulic, co jest kolejnym naruszeniem prawa przez gminę Więcbork, która ma obowiązek oświetlić te ulice od lat !!! Podobnie jest na ulicach Szkolnej, Widokowej, Książęcej i części Alei 600 lecia i Dworcowej, Powstańców Wielkopolskich, I Armii Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Gdańskiej, gdzie do dziś brak latarni miejskich, które niezwłocznie z mocy ustawy muszą się tam pojawić !!! Podobnie jest na ulicach Nowodworskiej, Witosa, Truskawkowej i Wiśniowej w Wituni, gdzie nadal brak latarni miejskich, co jest prawnie niedopuszczalne !!!

Kolejną kontrolę zaplanowaliśmy na 21 grudnia o godz. 12 i obejmie ona kolejne ulice widmo w Więcborku czyli ul. Targową, Turystyczną, Widokową, Stromą, Al 600 – Lecia, Plażową i Promenadę w tym ulice Hallera przy promenadzie. Dalsze kontrolę pozostałych kilkunastu ulic w Więcborku i kolejnych w Wituni, Runowie i Sypniewie będziemy kontynuować w 2017 r.

Przy okazji apeluję do władz miejskich Więcborka o naprawę nieczynnych latarni na Placu Jana Pawła II i na Promenadzie, to samo dotyczy nieczynnych reflektorów podświetlających kościół i drzewa na Rynku, które od kilku miesięcy nie ma kto naprawić. Pytam co się stało z świątecznymi podświetlanymi łańcuchami zakupionymi przez burmistrza Toczko i Maracha oraz czemu jeszcze nie wiszą na ulicach Więcborka, o to samo pytają czytelnicy i mieszkańcy Więcborka !!!

Czas w końcu na zamontowanie świetlnych łańcuchów na więcborskim Runku, tak jak ma to miejsce w pobliskim Sępólnie Kr. Nie bójcie się kolorów starczy szarości i koślawych ciemnych ulic widmo !!! Święta Bożego Narodzenia to czas radości, a nie żałoby panie burmistrzu wiec niech jest w końcu bezpiecznie, bajecznie i kolorowo !!!

Tomasz Bracka

Kontrola ulicy Zamkowej i Bp Zebrzydowskiego w Więcborku bez oświetlenia ulicznego - foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Kontrola ulicy Zamkowej i Bp Zebrzydowskiego w Więcborku bez oświetlenia ulicznego – foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Kontrola ulicy Spacerowej i I AWP w Więcborku zwanej kartofliskiem burmistrza - foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Kontrola ulicy Spacerowej i I AWP w Więcborku zwanej kartofliskiem burmistrza – foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Kontrola ulicy Spacerowej i I AWP w Więcborku zwanej kartofliskiem burmistrza - foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Kontrola ulicy Spacerowej i I AWP w Więcborku zwanej kartofliskiem burmistrza – foto Tomasz Bracka Więcbork 07. 12. 2016 r.

Prezent drogowy dla Więcborka na Świętego Mikołaja ode mnie i Marszałka Całbeckiego czyli nowe rondo i skrzyżowanie w 2017 r. oraz dwie drogi wojewódzkie 241 i 189 do przebudowy w latach 2017 – 2018 !!!

Prezent drogowy dla Więcborka na Świętego Mikołaja ode mnie i Marszałka Piotra Całbeckiego czyli nowe rondo i skrzyżowanie w Więcborku w 2017 r. oraz dwie drogi wojewódzkie Nr 241 i 189 do przebudowy !!! Takie stanowisko wpłynęło dziś na moje ręce od Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu. Poniżaj załączam skan tego pisma.

W dokumencie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr pisma IF.III.T.8010.5.54.2016 skierowanym na moje ręce Marszałek potwierdza realizacje moich wieloletnich wniosków w 2017 r. czyli budowę nowego ronda przy cmentarzu komunalnym w Więcborku DW 241 i 242 oraz nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 przy ul. Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku !!!

Całkowity koszt tych inwestycji zgodnie z moim wnioskiem ponosi Marszałek Województwa i ZDW Bydgoszcz. Czekam na publiczne podziękowanie za te wielomilionowe inwestycje na ręce Marszałka i moje ze strony władz miejskich Więcborka mam nadzieje, że na tyle Was stać !!! Oczekuje też nadania nazwy nowemu rondu przy cmentarzu komunalnym w Więcborku imieniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, który nieopodal miał swoją rezydencje w II RP.

To nie koniec dobrych informacji drogowych dla miasta i gminy Więcbork i powiatu, gdyż po mojej wieloletniej skutecznej interwencji Marszałek województwa Pan Piotr Całbecki zaakceptował przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 241 od miejscowości Wiele przez Zabartowo Więcbork do Sępólna Kr. wraz z całą infrastrukturą drogową w mieście Więcbork w skład, której wchodzi budowa trzeciego ronda przy zbiegu ulic Mickiewicza i Pocztowa oraz budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Gdańskiej do przejazdu kolejowego PKP. Wartość tej inwestycji to dziesiątki milionów złotych, które w całości pokrywa zgodnie z moim wnioskiem Marszałek, EU i ZDW Bydgoszcz bu groszem nie obciążyć udającej biedną gminy Więcbork..

Kolejna inwestycja drogowa którą wywalczyłem z Marszałkiem województwa dla nas wszystkich to przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 do miasta Więcbork przez Witunie Zakrzewek, Sypniewo, Dorotowo do granicy województwa na rzece Łobzonka !!! W ramach tej inwestycji powstanie dokumentacja techniczna i następnie nowa nawierzchnia asfaltowa z infrastrukturą drogową na całym odcinku DW 189. Wartość tej inwestycji to dziesiątki milionów złotych, które w całości pokrywa Marszałek województwa i ZDW Bydgoszcz przy wsparciu środkami UE !!!

Teraz powiem nieskromnie proszę mi pokazać drugą taką osobę jak ja, która zrobiła więcej dla naszego miasta i gminy i która bezinteresownie wywalczyła dziesiątki milionów złotych dla miasta i gminy Więcbork oraz powiatu !!! Odpowiem niema takiej drugiej osoby i już nigdy nie będzie !!!

Na koniec przypominam burmistrzowi Kuszewskiemu i Radzie Miejskiej w Więcborku, że od roku są do odbioru w Toruniu wywalczone ciężko przeze mnie u Marszałka województwa w Toruniu 28 000 000 złotych na budowę obwodnicy dla miasta Więcbork !!! Czas w końcu pobrać te pieniądze i rozpocząć oczekiwaną przez wszystkich mieszkańców Więcborka inwestycje !!!

W przeddzień Świętego Mikołaja przyjmijcie Państwo ten skromny podarunek na Świętego Mikołaja od wzgardzonego i pomawianego za dobro Tomasz Bracka i Marszałka Piotra Całbeckiego, z nadzieją na poruszenie waszych sumień !!!

Tomasz Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasza Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasza Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasza Bracka

Pismo Marszałka Województwa do Tomasza Bracka

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt nowego ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia

Projekt ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Tomasz Bracka

Projekt ronda w Więcborku przy ul. Wyzwolenia – Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej - Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt przebudowy skrzyżowania w Więcborku przy ul. Złotowskiej – Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt BDR trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza - Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekt BDR trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku. Tomasz Bracka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka

Projekty budowy obwodnicy Więcborka

Mikołajki na więcborskim targowisku

Niedzielne mikołajki na więcborskim targowisku zgromadziły wielu dzieci spragnionych Świat Bożego Narodzenia.

W przedświąteczny nastrój wprowadziły zgromadzonych pieśni świąteczne lokalnych artystów i kiermasz bożonarodzeniowy na którym miejscowi twórcy ludowi i gastronomicy zaprezentowali swoje wyroby i potrawy.

Na konice imprezy pojawił się Święty Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami.

Tomasz Bracka

Mikołaj na więcborskim targowisku 04. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Mikołaj na więcborskim targowisku 04. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Mikołaj na więcborskim targowisku 04. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Mikołaj na więcborskim targowisku 04. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Mikołaj na więcborskim targowisku 04. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Mikołaj na więcborskim targowisku 04. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Dzisiejsza kontrola tamy w Więcborku !!!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu dzisiejszym odbyła się kontrola tamy w Więcborku wraz z odcinkiem zlewni jeziora więcborskiego i rzeką Orla.

W trakcie kontroli ujawniliśmy nieprawidłowości urządzeń spiętrzających w postaci nieprzeniesienia bolca maksymalnego piętrzenia z 108,50 na 108,30 m. npm. Również balustrady i elementy stalowe tamy wymagają odmalowania. Przed kontrolą KP ZMiUW we Włocławku dokonał wymiany zgniłych i nieczytelnych dwóch łat wodowskazowych na górnym i dolnym stanowisku.

Najgorzej wygląda teren wlotu wody na tamę od strony jeziora więcborskiego, gdzie występują liczne trzciny i krzaki z drzewostanem przy linii brzegowej. Również teren od tamy na rzece Orla wymaga oczyszczenia na zakrzaczonych skarpach co wniosłem do protokołu pokontrolnego, żądając oczyszczenia rzeki Orla na skarpach oraz jej odmulenia na całym odcinku.

Również w przypadku zlewni na tamę z jeziora więcborskiego wniosłem do protokołu o oczyszczenie linii brzegowej z krzaków i trzcin po sto metrów z obu stron. Wniosłem do protokołu o uregulowanie stanu prawnego drogi dojazdowej na tamę od mostu przy zrabowanej przez komunistów posiadłości Jana i Joachima Bracka przy moście na DW 241 do tamy przy rzece Orla.

W trakcie kontroli dokumentacji technicznej i innych dokumentów związanych z kontrolowaną tamą stwierdziliśmy drobne nieprawidłowości w dokumentach, które nakazano usunąć. Na tym kontrolę zakończono.

Tomasz Bracka

 Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

 Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

 Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. - foto Tomasz Bracka

Kontrola tamy i wlotu zlewni z jeziora więcborskiego oraz rzeki Orla w Więcborku 5. 12. 2016 r. – foto Tomasz Bracka

Dom i las z rzeką sybiraka Joachima Bracka przy tamie w Więcborku zrabowany przez złodziei z powiatu i sądów w Tucholi i Bydgoszczy oraz nadleśnictwa w Runowie w czasach PRL i III RP !!!

Dom i las z rzeką sybiraka Joachima Bracka przy tamie w Więcborku zrabowany przez złodziei z powiatu i sądów w Tucholi i Bydgoszczy oraz nadleśnictwa w Runowie w czasach PRL i III RP !!!

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Więcborku i w Polsce !!!

Znamy plan tegorocznych społecznych obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości rozpoczną się już w sobotę 10 grudnia i potrwają trzy dni.

Obchody rozpocznie gra edukacyjna, przygotowana między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Wolnego Słowa oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. „To będzie podróż po Warszawie stanu wojennego” – mówi dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz.

Gra rozpocznie się przy murach aresztu na Białołęce, gdzie trafiali opozycjoniści. Po drodze gracze zatrzymają się na ulicy Jezuickiej na Starym Mieście, gdzie zakatowano Grzegorza Przemyka oraz w kościele świętego Stanisława Kostki. Ostatnim punktem gry będzie Mokotów i ulica Rakowiecka. W tej warszawskiej dzielnicy mieści się areszt śledczy, gdzie w czasach PRL osadzano – głównie w pawilonie numer 3 – więźniów politycznych, działających w solidarnościowym podziemiu.

Gra edukacyjna obejmie w sumie osiem punktów. Na każdym z nich będą organizowane pogadanki historyczne. Pojawią się również grupy rekonstrukcyjne, przebrane za oddziały milicji i ZOMO.

Drugim ważnym elementem tegorocznych obchodów wprowadzenia stanu wojennego będzie inicjatywa, przygotowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Jego działacze do niedawna w nocy z 12 na 13 grudnia pojawiali się pod domem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Po jego śmierci dawni działacze opozycyjni chcą inaczej opowiadać o stanie wojennym – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Wojciech Borowik. Spotkanie rozpocznie się w nocy w siedzibie stowarzyszenia, skąd jego uczestnicy zostaną przewiezieni do mokotowskiego aresztu i spędzą tu noc według rygorów, które obowiązywały w stanie wojennym.

Na uczestników wydarzenia na terenie mokotowskiego więzienia będzie czekała również kolejna lekcja historii. Organizatorzy społecznych obchodów 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zaprosili na Rakowiecką byłych więźniów politycznych. W trakcie nocnego spotkania będą oni opowiadać, jak stan wojenny wyglądał z ich perspektywy.

Honorowy patronat nad obchodami objął prezydent Andrzej Duda. Informacje o uroczystościach i imprezach towarzyszących, związanych z rocznicą wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku, można znaleźć między innymi na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

IAR

Obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Gdańsku
13 grudnia 2016 (wtorek) godzina: 17:00

W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego zapłonie symbolicznie pomnik Poległych Stoczniowców, a po pięciu latach starań zostanie odsłonięta w Gdańsku tablica dla uczczenia Antoniego Browarczyka, pierwszej i najmłodszej ofiary wydarzeń z grudnia 1981 roku.

17:00 msza św. w Bazylice św. Brygidy przemarsz na Targ Rakowy i ok. 18.30 odsłonięcie pomnika Antoniego Browarczyka

19.30 ogólnopolska akcja „Zapal światło pamięci” i symboliczne zapalenie pomnika Poległych Stoczniowców

20.30 sala BHP koncerty Bielizna Jarka Janiszewskiego, Armia (z częściowo dawnym składem), zespół Izrael.

Zostałem zaproszony przez Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego, Szefów Regionu NSZZ Solidarność Bydgoszcz, Toruń i Włocławek oraz Dyrektora IPN w Gdańsku na wojewódzkiego obchody 35 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Uroczystości odbędą się od 11 do 13 Grudnia 2016 r. w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Potulicach, gdzie więziono działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL. Będę tam na pewno !!!

A co w Więcborku, zapewne nic, bo postkomuniści z Rady Miejskiej z władzami miejskimi do dziś gloryfikują komunistycznych patronów więcborskich ulic, pomimo ustawy dekomunizacyjnej, która w całości pokrywa koszta wymiany nazw komunistycznych ulic w Więcborku !!! Kim zatem są władze miejskie Więcborka i Radni Miejscy na pewno nie prawicą skoro namiętnie uwielbiają i nobilitują komunistycznych bandytów !!!

Apeluję do społeczeństwa oraz byłych opozycjonistów i działaczy FMW w PRL o społeczne obchody tej tragicznej 35 rocznicy 13. 12. 2016 r. w antykomunistycznym w PRL Więcborku !!!

Tomasz Bracka

 35 rocznica wprowadzenia przez komunistów z PRL stanu wojennego w Polsce 13.12.1981r. - 13.12.2016 r. i 46 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970r.

35 rocznica wprowadzenia przez komunistów z PRL stanu wojennego w Polsce 13.12.1981r. – 13.12.2016 r. i 46 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970r.

35 rocznica wprowadzenia przez komunistów z PRL stanu wojennego w Polsce 13.12.1981r. - 13.12.2016 r. i 46 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970r.  Na zdjęciu Tomasz Bracka kawaler Krzyża Wolności i Solidarności z Wojewodą Ewa Mes i Edytą Cisewską, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy i innymi odznaczonymi w Bydgoszczy.


35 rocznica wprowadzenia przez komunistów z PRL stanu wojennego w Polsce 13.12.1981r. – 13.12.2016 r. i 46 rocznica masakry polskich robotników z rąk komunistycznych zbrodniarzy w Gdańsku i na wybrzeżu w grudniu 1970r.
Na zdjęciu Tomasz Bracka kawaler Krzyża Wolności i Solidarności z Wojewodą Ewa Mes i Edytą Cisewską, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy i innymi odznaczonymi w Bydgoszczy.

Dziękuję za pamięć i liczne życzenia urodzinowe !!!

Dziękuję za liczne życzenia urodzinowe skierowane na moje ręce od setek przyjaciół i znajomych w formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznej i osobistej !!!

Tomasz Bracka
Więcbork – 02. 12. 2016r.

Dlaczego mikołajki na targu skoro mamy piękny Rynek !!!

mikolaj-wiecbork-2016r

Wypadki na nieoświetlonych przejazdach kolejowych w Borzyszkowie i Więcborku to już plaga !!!

Niebezpieczny przejazd kolejowy w Borzyszkowie gmina Więcbork na DW 242 należy w końcu oświetlić !!! Może w końcu dzisiejsze zderzenie samochodu z pociągiem towarowym w Borzyszkowie wywoła refleksje w UTK i PKP PLK SA w tej sprawie !!!

Tyle wypadków tam było w tym śmiertelnych, lecz PKP PLK SA i UTK ma to w czterech literach !!! Podobnie jest na przejeździe kolejowym przy ulicy Gdańskiej w Więcborku, gdzie ostatni pociąg skasował samochód osobowy !!! Tam też od wielu lat przejazd kolejowy jest nieoświetlony !!!

Zamieszczone zdjęcie z dzisiejszego wypadku pokazuje w prost, że linia kolejowa Nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Gdynia, jest już czynna dla przewozów towarowych, zatem zwolnijmy i uważajmy na przejazdach kolejowych !!!

Niebawem cała to trasa kolejowa będzie ponownie czynna dla przewozów pasażerskich na całym odcinku Magistrali Kolejowej BiS Północ – Południe od Katowic przez Więcbork do Gdyni !!!

Tomasz Bracka

Wypadek na przejeździe kolejowym PKP w Borzyszkowie gmina Więcbork LK 281 Borzyszkowo 29.11.2016r. - foto KSRG OSP Więcbork

Wypadek na przejeździe kolejowym PKP w Borzyszkowie gmina Więcbork LK 281 Borzyszkowo 29.11.2016r. – foto KSRG OSP Więcbork