21 lipca 2024

Gaz ziemny powróci do Więcborka po objęciu przeze mnie Tomasza Romana Bracka urzędu burmistrza Więcborka !

Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie potwierdza w załączonym piśmie do mnie wykonanie pełnej dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę 20 kilometrów gazociągu ziemnego na wszystkich ulicach Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu skroplonego LNG i ziemnego przy ul. Wyzwolenia. Pozwolenia na budo są ważne do lipca 2024r. co potwierdzają załączone dokumenty z PSG !
 
Od 79 lat 6000 mieszkańców Więcborka czeka na tani gaz ziemny i żąda go w złożonych deklaracjach do PSG, i ja Tomasz Roman Bracka tą gazyfikacje ziemną  Więcborka przeprowadzą  i ponownie doprowadzę wraz z PSG gaz ziemny do Więcborka po objęciu urzędu Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych, które już za miesiąc 7 kwietnia 2024 r. To skandal, że PSG uwzględnił tylko 50 przyłączy firmowych na gaz ziemny, a pominął 6000 mieszkańców Więcborka, którzy tak jak ja złożyli deklarację do PSG na rzecz przyłączy gazowych do swoich mieszkań !
 
Przypominam, że równowartość dużej butli gazu propan butan kosztującej na CON 100 złotych w gazie ziemnym to zaledwie 10 złotych w z abonamentem bo tyle płacę w Katowicach. Natomiast z programu  rządowego ,,Ciepłe Mieszkanie” każdy właściciel i dzierżawca mieszkania może otrzymać niepełna 50 000 złotych dotacji na przyłącze gazowe instalacje grzewcze gazem w tym grzejniki, piec rury, maszyny gazowe, junkersy oraz wymianę okien i drzwi w swoim mieszkaniu. Dlatego jako burmistrz Więcborka niezwłocznie podejmę tą blokowaną od lat inwestycję gazową !
 

Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka w Wyborach Samorządowych w Więcborku, które już 7 kwietnia 2024r.

Przedstawiam kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka

  1. Okręg Wyborczy nr 1 – Grzegorz Schweda
  2. Okręg Wyborczy nr 4 – Marzanna Brygida Begiert
  3. Okręg Wyborczy nr 5 – Tomasz Roman Bracka
  4. Okręg Wyborczy nr 6 – Zbigniew Jan Majdziak
  5. Okręg Wyborczy nr 7 – Tadeusz Jakub Ciszek
  6. Okręg Wyborczy nr 9 – Andrzej Kaczmarowski
  7. Okręg Wyborczy nr 11 – Mirosław Begiert
  8. Okręg Wyborczy nr 12 – Tomasz Jan Obara
 
Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024
PSG Warszawa ujawnia, że lipcu 2024 roku dobiegnie końca ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieści Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku - Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że w lipcu 2024 roku przedawni się ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieście Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku – Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że lipcu 2024 roku dobiegnie końca ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieści Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku - Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że w lipcu 2024 roku przedawni się ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieście Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Powstaje nowa droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia
Droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia znowu zapomnieli włożyć rurę gazową pod nową drogą – Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiegły końca prace projektowe związane z wywalczoną przeze mnie gazyfikacją w Rządzie Premier Beaty Szydło, i PSG ziemną miasta Więcborka. Wszystkie i zgody pozwolenia są już prawomocne zatem na w kwietniu możemy się spodziewać przetargu na gazyfikacje ziemną całego miasta Więcbork i rozpoczęcia gazyfikacji ziemnej miasta na przełomie wiosny i lata 2020 r. . W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka pojawią się w 2020 r. nowe chodniki i nowy asfalt z nowym oświetleniem ulicznym na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Wartość wywalczonej przeze mnie w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości inwestycji to niespełna 100 000 000 złotych ! Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że w lipcu 2024 roku przedawni się ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieście Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Dobiegły końca prace projektowe związane z wywalczoną przeze mnie gazyfikacją w Rządzie Premier Beaty Szydło, i PSG ziemną miasta Więcborka. Wszystkie i zgody pozwolenia są już prawomocne zatem na w kwietniu możemy się spodziewać przetargu na gazyfikacje ziemną całego miasta Więcbork i rozpoczęcia gazyfikacji ziemnej miasta na przełomie wiosny i lata 2020 r. . W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka pojawią się w 2020 r. nowe chodniki i nowy asfalt z nowym oświetleniem ulicznym na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Wartość wywalczonej przeze mnie w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości inwestycji to niespełna 100 000 000 złotych ! Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że w lipcu 2024 roku przedawni się ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieście Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Dobiegły końca prace projektowe związane z wywalczoną przeze mnie gazyfikacją w Rządzie Premier Beaty Szydło, i PSG ziemną miasta Więcborka. Wszystkie i zgody pozwolenia są już prawomocne zatem na w kwietniu możemy się spodziewać przetargu na gazyfikacje ziemną całego miasta Więcbork i rozpoczęcia gazyfikacji ziemnej miasta na przełomie wiosny i lata 2020 r. . W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka pojawią się w 2020 r. nowe chodniki i nowy asfalt z nowym oświetleniem ulicznym na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku. Wartość wywalczonej przeze mnie w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości inwestycji to niespełna 100 000 000 złotych ! Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że w lipcu 2024 roku przedawni się ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieście Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Powstaje nowa droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Photo Tomasz Roman Bracka
PSG Warszawa ujawnia, że w lipcu 2024 roku przedawni się ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieście Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Gazownia Miejska w Więcborku przy ulicy Starodworcowej zdjęcie z czasów zaboru pruskiego i II RP. Gazownie w Więcborku zniszczyły 77 lat temu władze komunistyczne w PRL.
Gazownia Miejska w Więcborku przy ulicy Starodworcowej zdjęcie z czasów zaboru pruskiego i II RP. Gazownie w Więcborku zniszczyły 79 lat temu władze komunistyczne w PRL – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Szanowna Kapituło, Dziękuję Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Duda, Dziękuję Polsko za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Szanowna Kapituło, Dziękuję Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Duda, Dziękuję Polsko za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Tomasz Roman Bracka

Trwa strajk generalny rolników i i ogólnopolski protest Wolnych Polaków w całej Polsce. W tym proteście biorę udział i ja z moja rodziną na Śląsku w Katowicach ale i w Bydgoszczy i w Więcborku dlatego też między innymi mój start na urząd Burmistrza Więcborka by tą zabraną i ograniczaną wolność i demokracje zwrócić mieszkańcom  Polski oraz miasta i gminy Więcbork, co uczynię na tym terenie niezwłocznie po objęciu urzędu burmistrza Więcborka. Katowice luty 2024r.  - Tomasz Roman BrackaTrwa strajk generalny rolników i i ogólnopolski protest Wolnych Polaków w całej Polsce – Tomasz Roman Bracka