21 lipca 2024
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

Przed chwilą 4 marca 2024r. Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka w Wyborach Samorządowych AD 2024 !

4 marca, 2024
Przed chwilą 4 marca 2024r.  Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka w Wyborach Samorządowych w Więcborku, które już 7 kwietnia 2024r. Przedstawiam kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka Okręg Wyborczy nr 1 – Grzegorz Schweda Okręg Wyborczy nr 4 […]