25 listopada 2020

Redakcja

Portal Gazeta Więcborska – www.gazetawiecborska.eu wydawany jest przez redaktora naczelnego Tomasza Bracka z  siedziba redakcji 89-410 Więcbork ul. Gen.J.Hallera 13/1. Portal Gazeta Więcborska – www.gazetawiecborska.eu został zarejestrowany pod numerem rejestrowym  R.Pr. 721 i  nr 591 dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Rejestrowy oraz Postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny z dnia 4 kwietnia 2019 r. pod sygn akt I Ns Rej Pr 9/19

Opracowanie i skład elektroniczny portal Gazeta Więcborska. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Teksty które nie zamawiano nie będą zwracane .

Teksty, zdjęcia i publikacji są objęte ochroną praw autorskich w oparciu przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

redaktor naczelny

Tomasz Bracka

 

Wyciąg z rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 18 czerwca 2019 r. potwierdzający od 24. 01. 2012 r. byt prawny Portalu Gazeta Więcborka nr rejestru 721 redaktor naczelny Tomasz Bracka siedziba wydawcy Więcbork ul. Gen. J. Hallera 13/1 częstotliwość tygodnik. – pozdrawiam Tomasz Bracka

Wyciąg z rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 18 czerwca 2019 r. potwierdzający od 24. 01. 2012 r. byt prawny Portalu Gazeta Więcborka nr rejestru 721 redaktor naczelny Tomasz Bracka siedziba wydawcy Więcbork ul. Gen. J. Hallera 13/1 częstotliwość tygodnik. – pozdrawiam Tomasz Bracka