13 czerwca 2024
Obwodnica-Wiecborka -ostateczny-wariant-

Mamy to 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z 3 rondami i wagą dla tirów skierowana na przetarg w ZDW Bydgoszcz

27 marca, 2024
Mamy to 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z 3 rondami i wagą dla tirów o którą walczyłem 20 lat już z decyzją środowiskową i w trakcie przygotowań do przetargu przez UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, który w całości ja finansuje co potwierdza załączone pismo skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Bracka z 19 marca 2024r. podpisane przez dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ! To nie koniec dobrych informacji drogowych dla Miasta i Gminy […]
Powstaje nowa droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Photo Tomasz Roman Bracka

Gaz ziemny powróci do Więcborka po 79 latach po wygranych przeze mnie Tomasza Romana Bracka wyborów na Urząd Burmistrza Więcborka !

26 marca, 2024
Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie potwierdza w załączonym piśmie do mnie wykonanie pełnej dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę 20 kilometrów gazociągu ziemnego na wszystkich ulicach Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu skroplonego LNG i ziemnego przy ul. Wyzwolenia. Pozwolenia na budo są ważne do lipca 2024r. co potwierdzają załączone dokumenty z PSG !   Od 79 lat 6000 mieszkańców Więcborka czeka na tani gaz ziemny i żąda go w złożonych […]
Dziś Niedziela Palmowa 🌿🌴🌿Upamiętnia Ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Dziś Niedziela Palmowa Upamiętnia Ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy

24 marca, 2024
Dziś Niedziela Palmowa Upamiętnia Ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dziś też rozpoczyna się w kościele katolickim Wielki Tydzień poprzedzający zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest fundamentem naszej wiary !   Zachęcam wszystkich do posprzątania i ustrojenia w palmy i dyngus grobów naszych zmarłych spoczywających na Cmentarzach MiG Więcbork bo Oni też czekają na naszą pamięć i na zmartwychwstanie !   Podkreślam stanowczo bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa […]
spotkanie z Świętym Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach 18. 08. 2002 r. po przyjęciu z moich rąk 23 marca 2002 r. honorowego obywatelstwa Więcborka. Na zdjęciu, które ujawniam po raz pierwszy na 100 lecie urodzin Świętego Jana Pawła II i 40 lecie Solidarności z flagą mojej solidarności, którą współtworzyłem również po stanie wojennym w PRL jako jej działacz antykomunistyczny to właśnie ja Tomasz Roman Bracka.

22 lata temu 23 marca 2002 r. Święty Jan Paweł przyjął z moich rąk Tomasza Bracka honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Więcbork nadane Uchwałą Rady Miejskiej Więcborka 25 lat temu !

23 marca, 2024
22 lata temu 23 marca 2002 r. Święty Jan Paweł przyjął z moich rąk Tomasza Bracka honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Więcbork nadane Uchwałą Rady Miejskiej Więcborka 25 lat temu ! W tym roku minie 46 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża – 16 października 1978r.   W załączonym dokumencie z Watykanu z 23. 03. 2002r. skierowanym na moje ręce wnioskodawcy przyjęcie do wiadomości i uznanie […]
Przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork o co walczyłem tyle lat został dziś rozstrzygnięty ! Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone

Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone i zastąpione lampami ledowymi po zakończonym przetargu !

22 marca, 2024
Przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork o co walczyłem tyle lat został rozstrzygnięty ! Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone ! Niebawem kolejny przetarg na wymianę 1000 latarni miejskich Enei w MiG Więcbork z sodowych na ledowe i włączenie wszystkich wyłączonych latarni w MiG Więcbork i w końcu zrobi się jaśniej za 2 000 000 złotych przy wsparciu w 95% z Rządu byłego Premiera Mateusza […]
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

PRZEDSTAWIAM PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA !

20 marca, 2024
Mądrzej i skuteczniej dla Miasta i Gminy Więcbork ! To już 35 lat mojej działalności publicznej, samorządowej i społecznej III RP począwszy od WRN Bydgoszcz w 1989r. jako opozycjonista i przedstawiciel nielegalnej jeszcze Solidarności ! PRZEDSTAWIAM MÓJ PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA ! Moje priorytety i cele jako przyszłego Burmistrza Więcborka to: uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w MiG Więcbork na obu liniach kolejowych nr 281 […]
Na ponad 100 letnim zdjęciu klasztor ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku. O tą inwestycję zabiegałem wiele lat i się w końcu doczekałem

Kasztor ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku z obiektami klasztornymi stanie się zabytkiem najwyższej klasy i uzyska dokumentację zabytkową

19 marca, 2024
Mamy to decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu mój wniosek z 2022 roku uzyskał dziś akceptację i wsparcie finansowe czyli klasztor ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku z obiektami klasztornymi oraz z obiektami misjonarzy w Wituni stanie się zabytkiem najwyższej klasy i uzyska obszerną dokumentację zabytkową jeszcze w tym roku !   Przypominam, że w okresie międzywojennym II RP Więcbork określany był w Polsce ewangelicką Częstochową z oddziałami w Wilnie, Lwowie, Warszawie, […]
Nowe skrzyżowanie Więcbork

Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku

18 marca, 2024
Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, które wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu z przebudową całej Drogi Wojewódzkiej nr 189 od Więcborka przez Witunię, Sypniewo do Dorotowa co jest już po przetargu w ZDW Bydgoszcz. Skrzyżowanie ma już pozwolenie na budowę w ZDW Bydgoszcz.   To skrzyżowanie zostanie wybudowane przeze mnie niezwłocznie po wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r. po objęciu […]
Ośmioletni projekt BRD nowego skrzyżowania przy DW 241 przy ulicach Pocztowej i Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku z 2014 r. wykonany przez ZDW Bydgoszcz na wniosek. Czas to rondo w końcu wybudować !!! Tomasz Roman Bracka

Przedstawiam projekt nowego ronda przy ulicach Pocztowej, Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku

17 marca, 2024
Przedstawiam projekt nowego ronda przy ulicach Pocztowej, Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku na DW nr 241 wykonany przez ZDW Bydgoszcz na mój wniosek. To rondo zostanie wybudowane przeze mnie niezwłocznie po wyborach samorządowych na Urząd Burmistrz Więcborka 7 kwietnia 2024r.Rondo w tym miejscu jest bardzo potrzebne by usprawnić wjazd i wyjazd karetek pogotowia i nie tylko do Szpitala Powiatowego w Więcborku. oraz udrożnić ruch na tym skrzyżowaniu. Proponuje też nazwać to rondo imieniem Marszałka Józefa […]
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam Państwu projekt nowej ścieżki rowerowo spacerowej przy jeziorze Więcborskim Młyńskim w Więcborku. Inwestycja zostanie zrealizowana przeze mnie w 2024r. po objęciu Urzędu Burmistrza Więcborka. Tomasz Roman Bracka Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024

Przedstawiam projekt ścieżki rowerowo spacerowej przy jeziorze Więcborskim Młyńskim w Więcborku oraz projekty budowy nowych ulic w Gminie Więcbork

16 marca, 2024
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam Państwu projekt nowej ścieżki rowerowo spacerowej przy jeziorze Więcborskim Młyńskim w Więcborku oraz projekty budowy nowy ulic na Osiedlu Piastowskim, Przemysława II, Mieszka I, Władysława Łokietka i Bolesława Krzywoustego.   W dalszej części projekt przebudowy ul. Rybackiej w Więcborku oraz ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego również w Więcborku z projektem przebudowy ulicy Ogrodowej w Wituni. Te wszystkie ulice zostały objęte nakazem […]
Przedstawiam karty zabytków dla Rezydencji Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego i Rządu II RP w dwóch pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Krajeńskim gmina Więcbork oraz czwarta w Stebionku ówczesna gmina Więcbork Karty zabytków zostały wykonane na mój wniosek i uzupełnione przeze mnie Tomasz Roman Bracka i przez Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy

Karty zabytków dla rezydencji Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego i Rządu II RP w pałacach i zamku w Runowie Młyn i Runowie Krajeńskim gmina Więcbork oraz w Stebionku ówczesna gmina Więcbork wykonane !

16 marca, 2024
Przedstawiam karty zabytków dla rezydencji Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego i Rządu II RP w dwóch pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Krajeńskim gmina Więcbork oraz czwarta w Stebionku ówczesna gmina Więcbork Karty zabytków zostały wykonane na mój wniosek i uzupełnione przeze mnie Tomasz Roman Bracka i przez Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.   Na zdjęciach w/w pałace prezydenckie i zamek […]
Sprawiedliwości stało się zadość Sądzie Rejonowym w Tucholi, wczoraj Testament notarialny mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka sporządzony dla mnie Tomasza Romana Bracka został uznany przez Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny za co z całego serca dziękuję jako spadkobierca

Sprawiedliwość po 79 latach złodziejstwa i matactw czas się w końcu rozliczyć !

15 marca, 2024
Sprawiedliwości stało się zadość w Sądzie Rejonowym w Tucholi, wczoraj Testament notarialny mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka sporządzony dla mnie Tomasza Romana Bracka został uznany przez Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny za co z całego serca dziękuję jako spadkobierca. Wcześniej Notariusz, który sporządził Testament mojej Mamy Renaty Bracka oświadczył pisemnie do Sądu Rejonowego w Tucholi trzy lata temu, że go nie sporządził co okazało się nieprawdą.  Testament […]
Pozdrawiam z przebudowy wywalczonej przeze mnie w WINB Bydgoszcz i ZDW Bydgoszcz DW 241 na odcinku 8 km Więcbork - Wiele, gdzie teraz jestem. Wartość inwestycji 12 000 000 zł. - Tomasz Roman Bracka

Drogowy zawrót głowy czyli 20 nowych ulic z drogami, ścieżkami rowerowymi i obwodnicą Więcborka w 2024r. !

13 marca, 2024
Nowe ulice i chodniki pojawią się w tym roku z polskiego ładu na następujących ulicach Więcborka: Przemysława II, Mieszka I, Władysława Łokietka, Zamkowej, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Rybackiej. Również w Wituni na ul. Ogrodowej powstanie nowa ulica z chodnikiem. Kolejne dwie ulice z chodnikami powstaną w 2024r. w Runowie Krajeńskim od Kościoła do bloków oraz w Nowym Dworze od wsi do byłego PGR. Do tego katalogu dochodzi przebudowa pięciu ulic powiatowych w Gminie Więcbork […]
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Wszystkie latarnie w mieście i gminie Więcbork zostaną włączone i zastąpione latarniami ledowymi dziś ogłoszono przetarg w tej sprawie !

12 marca, 2024
Zapowiadany przeze mnie przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork w końcu został dziś ogłoszony czyli modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Więcbork (oświetlenie gminne) – źródło https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/2370/666/zamowienie-publiczne-modernizacja-oswietlenia-drogowego-na-terenie-miasta-i-gminy-wiecbork-oswietlenie-gminne.html?fbclid=IwAR1urNyIexpfl_RypMEHV45NDHPNgTsvIA4qs1-I3PEiBEqA0lET4W1HTGU   To oznacza włącznie wszystkich wyłączonych latarni w MiG Więcbork. Za chwilę zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wymianę 1000 opraw i żarówek sodowych na ledowe na latarniach Enei w MiG Więcbork i włącznie wszystkich wyłączonych latarni w MiG Więcbork. […]
Pociągi pasażerskie PKP wracają po 24 latach przerwy na linie kolejową nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia - Tomasz Roman Bracka

Pociągi pasażerskie PKP wracają po 24 latach przerwy na linie kolejową nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia !

12 marca, 2024
Pociągi pasażerskie PKP wracają po 24 latach przerwy na linie kolejową nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia.   Obecnie Zarząd PKP PLK SA w Warszawie podjął działania w tej sprawie i czeka już na projekt listu intencyjnego co wynika w prost z załączonego pisma skierowanego przed chwilą na moje ręce wnioskodawcy tej inwestycji o którą walczę już ponad 20 […]
Powstaje nowa droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Photo Tomasz Roman Bracka

Gaz ziemny powróci do Więcborka po objęciu przeze mnie Tomasza Romana Bracka urzędu burmistrza Więcborka !

7 marca, 2024
Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie potwierdza w załączonym piśmie do mnie wykonanie pełnej dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę 20 kilometrów gazociągu ziemnego na wszystkich ulicach Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu skroplonego LNG i ziemnego przy ul. Wyzwolenia. Pozwolenia na budo są ważne do lipca 2024r. co potwierdzają załączone dokumenty z PSG !   Od 79 lat 6000 mieszkańców Więcborka czeka na tani gaz ziemny i żąda go w złożonych […]
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

Przed chwilą 4 marca 2024r. Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka w Wyborach Samorządowych AD 2024 !

4 marca, 2024
Przed chwilą 4 marca 2024r.  Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka w Wyborach Samorządowych w Więcborku, które już 7 kwietnia 2024r. Przedstawiam kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka Okręg Wyborczy nr 1 – Grzegorz Schweda Okręg Wyborczy nr 4 […]
Pierwszy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 10 lat temu na zdjęciu Prezesi 289 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Tomasz Roman Bracka i Kazimierz Wilczyński przy mogile oficera AK Emila Cuprysia zabitego przez UBP w Więcborku – foto gazeta więcborska

Dziś Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych !

1 marca, 2024
O Żołnierzach Wyklętych, których ze względu na postawę trzeba nazywać Niezłomnymi, można mówić od 1989 roku. Niewielu badaczy jednak zajmuje się drugą stroną, czyli ich oprawcami. Dlaczego tak się dzieje? Jak to możliwe, że sprawy te pozostają w Polsce nierozliczone, stanowiąc swoisty temat tabu? Ci zbrodniarze, komunistyczni czy to śledczy stosujący bezpośredni terror, czy sędziowie i prokuratorzy, wciąż są pod ochroną i nie ponieśli żadnej kary !!!   O abolicji dla nich […]