20 lipca 2024

Polityka prywatności

Wszelkie prawa na bezpłatnym Portalu Gazeta Więcborka – www.gazetawiecborska.eu zarejestrowany dnia 24. 01. 2012 r. pod numerem rejestrowym 721 w Rejestrze Dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Bydgoszczy są zastrzeżone i chronione prawami autorskimi i innymi wynikającymi z przepisów prawa Polskiego z Konstytucją RP  i prawem Unii Europejskiej.

Reklam i ogłoszeń nie przyjmujemy. Podstawa prawna Odmowa zamieszczenia reklamy prasowej (art. 36 ust. 4 pr.prasowego) wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z naszą linią programową redakcji lub charakterem publikacji.

Działalność prowadzona niezarobkowo, nawet jeśli będzie jednym z rodzajów działalności wyspecyfikowanej w art. 2 ustawy, nie może być uznana za działalność gospodarczą orzekł prawomocnie WSA w Warszawie w Wyroku z dnia 8 października 2004 r., II SA 3673/03, LEX nr 159913).

Art. 54. Konstytucji RP

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

redaktor naczelny

Tomasz Bracka

 

Wyciąg z rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 18 czerwca 2019 r. potwierdzający od 24. 01. 2012 r. byt prawny Portalu Gazeta Więcborka nr rejestru 721 redaktor naczelny Tomasz Bracka siedziba wydawcy Więcbork ul. Gen. J. Hallera 13/1 częstotliwość tygodnik. – pozdrawiam Tomasz Bracka

W załączeniu wyciąg z rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 18 czerwca 2019 r. potwierdzający od 24. 01. 2012 r. datę wpisu do rejestru  Portalu Gazeta Więcborka – www.gazetawiecborska.eu nr rejestru 721 redaktor naczelny Tomasz Bracka siedziba wydawcy 89-410 Więcbork ul. Gen. J. Hallera 13/1 częstotliwość tygodnik. – Tomasz Bracka