21 lipca 2024
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł

Rada Miejska w Więcborku odmawia w Uchwale gazyfikacji ziemnej Więcborka pomimo zgody PSG by to właśnie gmina Więcbork była liderem tej inwestycji !

5 lutego, 2023
Rada Miejska w Więcborku odmawia w Uchwale gazyfikacji ziemnej Więcborka pomimo zgody PSG by to właśnie gmina Więcbork była liderem tej inwestycji  Sprawą gazyfikacji ziemnej Więcborka trafiła też do CBA !  Przypominam, że do realizacji gazyfikacji ziemnej na 19 km ulic Więcborka wystarczy zaledwie 350 000 zł. i o taką kwotę wystąpiłem do Semiku i UM w Toruniu oraz na Radę Miejską w Więcborku by podjąć tą inwestycję z Polskiego Ładu, który w 95% pokryje brakujące […]