13 czerwca 2024

W załączeniu zdjęcia z moją osobą Tomaszem Romanem Bracka z moich demonstracji antykomunistycznych w PRL na ulicach Więcborka i Jarocina oraz mój status działacza opozycjonisty antykomunistycznego w PRL potwierdzony prawomocnie już 8 lat temu i ponownie w tym roku przez Ministra z Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Prezesa i Kolegium IPN w Warszawie !

W załączeniu zdjęcia z moją osobą Tomaszem Romanem Bracka z moich demonstracji antykomunistycznych w PRL na ulicach Więcborka i Jarocina oraz mój status działacza opozycjonisty antykomunistycznego w PRL potwierdzony prawomocnie już 8 lat temu i ponownie w tym roku przez Ministra z Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Prezesa i Kolegium IPN w Warszawie.

W dalszej części artykułu uchwały WRN Bydgoszcz z 1989r. powołujące mnie jako członka Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy jako jedynego na całe województwo bydgoskie spoza Bydgoszczy reprezentanta opozycji antykomunistycznej w PRL i nielegalnej jeszcze Solidarności, której byłem działaczem w PRL obok Federacji Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem na tym terenie w PRL i demonstrowałem również na ulicach Więcbork w czasach komunistycznych PRL.

Dodam, że byłem pierwszym od zakończenia II Wojny Światowej w 1945r. przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w WRN Bydgoszcz, co było najwyższą formą władzy dla opozycji antykomunistycznej od 1945r. W załączeniu dokument podpisany przez Stefana Pastuszewskiego z wskazaniem mojej osoby Tomasza Bracka delegowanego przez niego do WRN Bydgoszcz to tak na marginesie bajek i urojeń medialnych oszusta medialnego Pankanina, który sam wcześnie o tym zaświadczał w  swoim brukowcu nazywając knajacko Pastuszewskiego pastuchem, który wysłał mnie Tomasza Bracka do WRN Bydgoszcz ! 

Piszę o tym w odpowiedzi na kolejne kłamstwa oszusta medialnego Piotra Pankanina, który chciał wyłudzić od Prezesa IPN i Prezydenta RP, Krzyż Wolności i Solidarności, którego nie otrzymał co potwierdza poniżej załączony dokument. Dlaczego towarzysz  Pankanin go nie otrzymał skoro czyni siebie wybitnym działaczem opozycji, którym nie jest bo w innym przypadku by ten order otrzymał. Druga przyczyna ustawowa nie otrzymania tego orderu to być może jego współpraca z SB. Napisz towarzyszu Pankanin co cię łączyło z  Gumisiem i na jakiej podstawie opuściłeś zakład karny. Po tym już w III RP towarzysz Pankanin miał jeszcze rewizje w swoim domu ale wówczas nie ulotek tam szukano lecz narkotyków. 

W załączeniu kolejny dokument Prezesa IPN w Warszawie potwierdzający, że nie byłem współpracownikiem służb specjalnych PRL, o czym nie może powiedzieć niejeden komunistyczny wioślarz i pseudo opozycjonista, który uprawiał bezprawnie seks z nieletnimi za służbę sportową na rzecz nieboszczki PRL i PZPR choćby jak wówczas wybitny jej działacz towarzysz Piotr Pankanin w Gromie Więcbork w latach 80-tych zeszłego stulecia. 

Przy okazji dodam, że działalność Ikierta polegała na namalowaniu rogów i wąsów na banknocie 50 złotych z Sikorskim w PRL za co trafił do aresztu w Chojnicach i po 29 dniach je opuścił ze stwierdzoną przez biegłych psychiatrów sądowych i więziennych w Zakładzie Karnym w Chojnicach chorobą psychiczną, zatem był niepoczytalny. Wcześniej był telegrafistą w komunistycznym Urzędzie Miasta i Gminy Więcbork i Komitecie Miejsko Gminnym, oba komunistyczne urzędy działały w jednym lokalu. Natomiast Pankanin trafił z Bębnem za kilka ulotek rozwieszonych w Sośnie do Zakładu Karnego w Potulicach, który przed czasem opuścił. Ja tych ulotek antykomunistycznych rozprowadziłem w PRL na naszym terenie tysiące więc Pankaninowi zabraknie życia by mnie przebić !

Gdzie byłeś Pankaninie, gdy SB chciało mnie zabić w połowie lat 80 – tych minionego stulecia i przejechać białym fiatem na drodze przy zamku w Runowie Krajeńskim podczas dożynek i otwarcia stacji. Wciągali mnie do otwartego samochodu po zatrzymaniu i ruszyli autem trzymając za jedną rękę za kolejną rękę trzymał mnie Pan Pietraszewski i inni by mnie przejechać lub wciągnąć do samochodu. Po czasie uderzając z buta nogą SBeka w głowę się oswobodziłem i uciekłem.  Wielu ludzi to widziało i świadkowie potwierdzili ten fakt w połowie lat 80 – tych  w PRL. Oni wtedy chcieli mnie zabić i rozjechać tym autem pełnym SBeków na drodze głównej od wsi Runowo do Zamku i wyremontowanej stajni przy tym zamku, gdzie na otwarcie zrobili imprezę. Po upadku PRL jak już byłem w WRN Bydgoszcz jeden z nich mi powiedział, miałem cie zabić i przeprosił mnie za to !  Więc Pankaninie nie równaj się ze mną bo do pięt mi nie dorastasz i dlatego od 20 lat mnie atakujesz w swoje nienawiści i głupocie.

Po wyjściu na wolność Pankanin awansował na kierownika sekcji wioślarskiej komunistycznego w PRL i PZPR klubu sportowego Grom Więcbork, co dla opozycjonistów w PRL było niemożliwe by tak awansować w PRL i mieć kontakt z młodzieżą jako wróg PRL i PZPR, którym tam wiernie służył do końca PRLu i jeszcze być bezkarnym wobec zapłodnienia nieletniej zawodniczki mając przy okazji żonę, którą zdradził. Pomimo to przychodził do Przedszkola do zdradzonej żony na zlewki czyli zupę mleczną z kluskami po dzieciach, które spijał z słoja na schodach, aż bąble wychodziły mu z nosa co widziała pracująca w tym Przedszkolu w Więcborku moja Mama Renata Bracka założycielka i członkini Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność od 1980r. której Pankanin i jego ferajna do pięt nie dorastają ! 

Ponownie przypominam ślusarzowi Pankaninowi i mu podobnym karierowiczom z łona nieboszczki PRL i PZPR, że antykomunistyczna działalność opozycyjna w PRL liczy się zgodnie z Ustawą do 1956r. do 1989r. i ja się w tym okresie mieszczę. Przypominam, że już w 1987 roku byłem osobą pełnoletnią co poświadczają załączone dokumenty z datą mojego urodzenia. Ustawa mówi w prost, że zaledwie rok działalności antykomunistycznej w PRL wystarcza by uznać tą działalność opozycyjną w PRL co spełniam w 300% by nie było wątpliwości.

Przypominam, że szkołę podstawową skończyłem w 1984r. a moją wychowawczynią była Pani Ludwika Mazur, która z kolegami z klasy wie jak skatował mnie na początku lat 80 dyrektor tej szkoły Klonowski za powieszenie dwukrotne krzyża w klasie historii i to już był początek mojej działalności antykomunistycznej towarzyszu Pankanina. Po tym była pierwsza praca w Towimorze już 1984r. GS SCH w Więcborku i moja działalność opozycyjna bez twojego guru.  To w GS SCH Więcbork w Kuźni od połowy lat 80-tych  rozprowadzałem od tego czasu ogromne ilości ulotek, było też tam jedno zatrzymanie przez Milicję całej załogi w tym mnie, gdy ktoś doniósł, że są w torbie w mojej szafce roboczej ulotki.  Po tym wezwał mnie na dywanik Prezes GS SCH i powiedział głową muru nie przebijesz. Tak to wyglądało w PRLu  towarzyszu Pankaninie !

Nie widziałem cie towarzyszu Pankanin, gdy uczestniczyłem w kontrpochodach mojej Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej na ulicach Więcborka 1 maja w 1988, 1987 oraz witając z zakazaną w PRL flagą Solidarności Matkę Boską Częstochowską w kwietniu 1989r.  itd. Nie przyszedłeś mi z pomocą towarzyszu Pankanin, gdy komunistyczne SB skatowało mnie przy muszli koncertowej w lasku miejskim w Więcborku w maju 1987r. po wygranych  przeze mnie zawodach w podnoszeniu ciężarów w koszuli uwolnić więźniów politycznych z napisem nielegalnym Solidarność. Jak malowałem napisy Solidarność czy FMW na murach i płotach też cię Pankaninie nie widziałem, za to był Piotr Losy ze mną na Ogrodowej jeszcze w stanie wojennym i inni na Promenadzie, gdzie do dziś widnieje mój napis FMW. 

Gdzie wtedy byłeś pseudo opozycjonisto odpowiem wiosłowałeś w komunistycznym klubie Grom Więcborka biorąc za to wynagrodzenie ! Gdzie byłeś towarzyszu Pankanin, gdy paliłem w PRL sowiecki pomnik wdzięczności na Rynku w Więcborku z działaczami Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej, której przewodniczyłem w PRL w Więcborku i którą tu stworzyłem. Gdzie byłeś Pankaninie gdy odrąbałem siekierą szyld Komitet Miejsko Gminny PZPR w Więcborku na ul. Mickiewicza 22  i czerwone gwiazdy z tablicami z sowieckiego pomnika wdzięczności na Palcu Zwycięstwa w Więcborku, który następnie podpaliliśmy w mrokach PRLu. Za to co wtedy robiłem trafiało się za kraty i traciło życie w PRL to tak na marginesie dla sklerotyków z PRLu i III RP !

Nie było cie tam wioślarzu Pankaninie, zaspałeś więc odwal się ode mnie komunistyczny wioślarzu ! Moja działalność opozycyjna nie ograniczyła się jedynie do Więcborka, był też Jarocin ale i Gdańsk i bastion Solidarności, gdzie regularnie uczestniczyłem u Prałata Jankowskiego w Mszach za Ojczyznę przywożąc z tego kościoła do Bydgoszczy i Więcborka zakazane materiały Solidarności, które rozprowadzałem wśród ludzi.  Była też Bydgoszcz co wynika w prost z załączonych dokumentów z WRN Bydgoszcz ! Jak to nie była działalność opozycyjna w PRL wedle Pankanina to czas zacząć go leczyć w zakładzie psychiatrycznym ! Ja w tym roku zostałem zbadany przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów w mojej sprawie o odszkodowanie za uszkodzoną nogę w sekcji podnoszenia ciężarów Grom Więcbork i lekarze neurolodzy z i psychiatrzy z tytułem doktora nauk stwierdzili w opinie lekarskiej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy że nigdy nie byłem leczony psychiatrycznie i neurologicznie i takich dolegliwości nigdy nie posiadałem i nie posiadam. Zatem pisz Pankanin o swojej psychozie, a nie mojej bo ja jestem zdrowy psychicznie i pokaż mi w końcu zaświadczenie lekarskie, że jesteś zdrowy psychicznie i neurologicznie ! 

Reasumując urojenia i psychozy Pankanina względem mojej osoby i innych wymagają pilnej pomocy medycznej psychiatrów co już dostrzegł Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Tucholi na procesie karnym z mojego oskarżenia przeciw temu oszustowi medialnemu, kierując go w mojej obecności decyzją Sądu na badania psychiatryczne i stwierdzając na procesie w prost, że forma jego urojonych i knajackich wypocin medialnych jest prawnie niedopuszczalna !  Wielu ala działaczy opozycyjnych wyrosło ostatnio w Więcborku i w Polsce jak grzyby po deszczu by załapać się na dodatkową kasę, której nikomu nie zazdroszczę życząc wszystkim konsumentom i oszustowi medialnemu Pankaninowi smacznego !

I proszę już się nie powołuj towarzyszu Pankanin na wuja Latosa, bo już odpłyną politycznie w samotny rejs, a kolejny Zwiefka też niewiele wskóra w twojej sprawie, bo dziś skończyłeś fatalnie jak Nikodem Dyzma w ostatnim odcinku, kiedy okazało się, że jest oszustem. We wcześniejszych swoich gazecinach towarzysz Pankanin nazywa mnie działaczem opozycyjnym w PRL. Więc czyżby dostał kolejne zamówienie przedwyborcze by mnie zgnoić łamiąc przy tym przepisy prawna karnego, cywilnego i RODO. Tak właśnie skończył się monopol na ,,prawdę,, towarzysza Pankanina i jego brukowca, którego już prawie nikt nie kupuje.

Moją działalność opozycyjną potwierdzają dokumenty państwowe z UDSKIR, IPN, WRN Bydgoszcz, fotografie z tamtych lat i zeznania ponad 20 letnie przed prokuratorami IPN  świadków mojej działalności antykomunistycznej opozycjonistów z tamtych lat w tym osób internowanych w PRL również z Więcborka !  Zatem znowu przegrałeś oszuście medialny ślusarzu Pankaninie i nie zmieniaj mi nazwiska w swoim brukowcu i pokaż mi publicznie swoje wykształcenie ślusarzu bo ja moje Technika Administracji po studiach poniżej załączyłem !

W załączeniu poniżej Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy i Stefana Pastuszewskiego co potwierdza załączona uchwała z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka i Stefana Pastuszewskiego w punkcie 8 jako członków Komisji Kultury i jej skład który jako Tomasz Bracka rozpoczynam jako członek Komisji Kultury WRN Bydgoszcz, gdzie ujawniony jest też Stefan Pastuszewski co przeczy kłamstwom oszusta medialnego Piotra Pankanina z jego pomocnika Ikierta jakoby Pastuszewski mnie nie zna i mnie nie powoływał do WRN Bydgoszcz w 1989r. Właśnie, że Stefan Pastuszewski powoływał mnie Tomasza Bracka do WRN Bydgoszcz i współtworzył ze mną Komisje Kultury WRN Bydgoszcz co poświadczają dokumenty z WRN Bydgoszcz 1989r. dostępne również w uwiarygodnionych kopiach w IPN, UDSKIOR i u Prezesa Rady Ministrów RP. ! 

Przypominam za załączonym dokumentem z WRN Bydgoszcz, że powołano mnie Tomasza Bracka i Stefana Pastuszewskiego na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie jako przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego N.S.Z.Z. Solidarność co w dokumentach załączam powyżej i obalam kłamstwa oszusta medialnego z WK Piotra Pankanina i jego pomocnika Andrzeja Ikierta, którzy w mojej ocenie nie byli żadnymi opozycjonistami w PRL  i mówię to jako opozycjonista antykomunistyczny w PRL ! 

Młodzi ludzie z opozycji antykomunistycznej w PRL tacy jak ja i mnie podobni zasługują na największy szacunek bo całą swoją młodość oddali Polsce walcząc o jej wolność w mrokach komunizmu w PRLu by w końcu stała się wolna w 1989r. To tak dla przypomnienia maruderom z PRL. Ja całe swoje życie oddałem Polsce walcząc o jej wolność w mrokach PRL i postkomuny w III RP i rozwój Polski w III RP do dnia dzisiejszego !!!

Dziękuję wszystkim za liczne wyrazy poparcia i wsparcia ze strony mieszkańców Więcborka i Polski po kolejnym obrzydliwym ataku na mnie w brukowcu przez oszusta medialnego Pankanina, który w swoich kłamstwach przebił już szamanów z Wiertniczej !  Dodam więcej, że ten cały hejt i wszystkie pomyje niedorastające mi do pięt czopka przeciwbólowego komuny ślusarza Pankanina spływają po mnie jak woda po teflonie.

Na koniec stwierdzam, że urojenia i fantazje towarzysza Piotra Pankanina i dyskusja z nimi każe mi sparafrazować Marka Twaina: ,,Nigdy nie dyskutuj z osobą o inteligencji liścia z twojego ogrodu, bo najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.” 

Opozycjonista antykomunistyczny w PRL
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
 
Na archiwalnym zdjęciu z lat 80 - tych demonstracja Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicy Mickiewicza Więcborka w czasach komunizmu zorganizowana przeze mnie w mrokach PRL! Na zdjęciu z flagą Solidarności to właśnie ja Tomasz Roman Bracka działacz opozycji antykomunistycznej Solidarności w PRL i lider oraz założyciel Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w czasach PRL Natomiast już w 1989 r. reprezentowałem nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy jako jej przedstawiciel na województwo bydgoskie. Dziś ponownie przyszło mi bronić Świętego Jana Pawła II wobec pomówień szpicli z SB i pseudo dziennikarzy o moralności Judasza Iskarioty. Tomasz Roman Bracka
Na archiwalnym zdjęciu z lat 80 – tych demonstracja Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicy Mickiewicza Więcborka w czasach komunizmu zorganizowana przeze mnie w mrokach PRL! Na zdjęciu z flagą Solidarności to właśnie ja Tomasz Roman Bracka działacz opozycji antykomunistycznej Solidarności w PRL i lider oraz założyciel Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w czasach PRL
Natomiast już w 1989 r. reprezentowałem nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy jako jej przedstawiciel na województwo bydgoskie. 
Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności, ale także w organach władzy w PRL I III RP, gdyż byłem już 34 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku likwidując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, komunistyczne ulice w Bydgoszczy. Dokument w załączeniu.
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności, ale także w organach władzy w PRL I III RP, gdyż byłem już 34 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL.  W załączeniu moje podziękowanie sprzed 34 lat po wybranych wyborach, które otworzyły Polsce drzwi do wolności ja te drzwi też otworzyłem – Tomasz Roman Bracka
W załączeniu Decyzja Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z potwierdzeniem mojego statusu działacza opozycji antykomunistycznej w PRL potwierdzony ponownie 30 maja 2023r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie. Zatem wszystko jasne i udokumentowane by nie było niedomówień. Tomasz Roman Bracka Opozycjonista antykomunistyczny w PRL kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
W załączeniu Decyzja Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z potwierdzeniem mojego statusu działacza opozycji antykomunistycznej w PRL potwierdzony ponownie 30 maja 2023r. przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie. Zatem wszystko jasne i udokumentowane by nie było niedomówień.
Tomasz Roman Bracka
Opozycjonista antykomunistyczny w PRL
kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu to właśnie ja Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji antykomunistycznej w Więcborku w czasach PRL którą organizowałem cyklicznie w rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę 17. 09. 1939 r. Ten sowiecki pomnik spaliłem z działaczami antykomunistycznymi Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w 1988 r. odrąbując mu czerwone gwiazdy, a na płonącym pomniku zawisł odrąbany przeze mnie siekierą szyld Komitet Miejsko Gminny PZPR z Komitetu Miejsko Gminnego PZPR w Więcborku ! Pomnik ten został usunięty z mojej inicjatywy członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz i burmistrza Maracha na początku lat 90 - tych minionego stulecia !!! - Tomasz Roman Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuY
Na zdjęciu to właśnie ja Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji antykomunistycznej w Więcborku w czasach PRL którą organizowałem cyklicznie w rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę 17. 09. 1939 r.
Ten sowiecki pomnik spaliłem z działaczami antykomunistycznymi Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w 1988 r. odrąbując mu czerwone gwiazdy, a na płonącym pomniku zawisł odrąbany przeze mnie siekierą szyld Komitet Miejsko Gminny PZPR z Komitetu Miejsko Gminnego PZPR w Więcborku !
Pomnik ten został usunięty z mojej inicjatywy członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz i burmistrza Maracha na początku lat 90 – tych minionego stulecia !!!
– Tomasz Roman Bracka
https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuY
Reprezentowałem też w 1989r. jako najmłodszy antykomunistyczny polityk opozycyjny przełomu PRL i III RP nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989r. - 1990r. W załączeniu moje materiały z WRN Bydgoszcz z lat 1989r. - 1990r. na sesję WRN w których uczestniczyłem jako członek WRN Bydgoszcz z prawem głosu. To tak dla przypomnienia sklerotyków i dzieciarni z III RP.
Pamiątka z mojego spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Mszy Świętej na Zaspie w Gdańsku w 1987r. w której wziąłem udział jako działacz opozycji antykomunistycznej oraz kolejna z pielgrzymki Solidarności Bractwa Świętej Brygidy Ks Prałata Henryka Jankowskiego kapelana Solidarności na Jasną Górę w 1987r.  Tomasz Roman Bracka
 Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Zaspie w Gdańsku w 1987r. na Mszy za Solidarność - Tomasz Roman Bracka
Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Zaspie w Gdańsku w 1987r. na Mszy za Solidarność źródło IPN – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
 Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Zaspie w Gdańsku w 1987r. na Mszy za Solidarność - Tomasz Roman Bracka
Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Zaspie w Gdańsku w 1987r. na Mszy za Solidarność źródło IPN – Tomasz Roman Bracka
Byłem jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz jak przedstawiciel opozycji antykomunistycznej Solidarności z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim, co potwierdza moje pismo z 2 marca 1990 r. do Miejsko – Gminnej Rady Narodowej w Więcborku w sprawie likwidacji pomnika sowieckiego na więcborskim Rynku. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Byłem jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL.
To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz jak przedstawiciel opozycji antykomunistycznej Solidarności z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim, co potwierdza moje pismo z 2 marca 1990 r. do Miejsko – Gminnej Rady Narodowej w Więcborku w sprawie likwidacji pomnika sowieckiego na więcborskim Rynku. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Tomasz Bracka w Jarocinie 1988 r. w koszuli Uwolnić wiezionych za przekonania w PRL !!!
Tomasz Roman Bracka czyli ja w Jarocinie 1988 r. w koszuli Uwolnić wiezionych za przekonania w PRL czyli żywą demonstracją antykomunistyczną w PRL i co teraz powiedzą Pankaniny i inni wazeliniarze nieboszczki PRL i PZPR – pozdrawiam  Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu ja Tomasz Roman Bracka z złotym medalem Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano - Pomeraniensis' w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. W trakcie odznaczenia ujawniono mi, że Kapituła przyznała mi ten medal jednogłośnie. Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu ja Tomasz Roman Bracka z złotym medalem Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL.
W trakcie odznaczenia ujawniono mi, że Kapituła przyznała mi ten medal jednogłośnie za czym też głosował Generał Zbigniew Nowek, IPN i inni – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Niektórzy wszystkiego mi zazdroszczą nawet tego, że oddycham, ale nie zwracam Kochanie uwagi na te miernoty i robię swoje dalej. Na zdjęciu mój karnet z Jarocina z 1987 r. wówczas i tam walczyłem 34 lata temu o wolność Polski z działaczami WiP, FMW i Solidarności, słuchając przy tym dobrej muzy z przesłaniem wolności w czasach reżimu PRL, który obaliliśmy w 1989 r.
Niektórzy wszystkiego mi zazdroszczą nawet tego, że oddycham, ale nie zwracam uwagi na te miernoty i robię swoje dalej. Na zdjęciu mój karnet z Jarocina z 1987 r. wówczas i tam 36 lata temu jako 18 letnia osoba pełnoletnia walczyłem o wolność Polski z działaczami WiP, FMW i Solidarności, słuchając przy tym dobrej muzy z przesłaniem wolności w czasach reżimu PRL, który obaliliśmy w 1989 r. – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Jak ten czas szybko mija. W załączeniu moje wspomnienie z Festiwalu w Jarocinie, gdzie pierwszy raz przybyłem już w 1986 r. Tomasz Roman Bracka
Jak ten czas szybko mija. W załączeniu moje wspomnienie z Festiwalu w Jarocinie, gdzie pierwszy raz przybyłem już w 1986 r. – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL Pocztę Polską Solidarności i jej znaczki pocztowe, które rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Decyzja Prezesa IPN potwierdzająca, że ja Tomasz Roman Bracka nigdy nie byem pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa w PRL. Inaczej mówiąc nie byłem komunistycznym kundlem i kapusiem jak wielu więcborszczan również z solidarności co tak bardzo mi zazdrościli mich odznaczeń - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Decyzja Prezesa IPN potwierdzająca, że ja Tomasz Roman Bracka nigdy nie byłem pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa w PRL. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL prasę Solidarności i opozycji antykomunistycznej którą rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam moją nielegalną za komuny w PRL prasę Solidarności i opozycji antykomunistycznej którą rozprowadzałem za komuny w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia na terenie województw bydgoskiego i gdańskiego. Tak też działem jako opozycjonista antykomunistyczny Solidarności i FMW w mrokach PRLu.
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
spotkanie z Świętym Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach 18. 08. 2002 r. po przyjęciu z moich rąk 23 marca 2002 r. honorowego obywatelstwa Więcborka. Na zdjęciu, które ujawniam po raz pierwszy na 100 lecie urodzin Świętego Jana Pawła II i 40 lecie Solidarności z flagą mojej solidarności, którą współtworzyłem również po stanie wojennym w PRL jako jej działacz antykomunistyczny to właśnie ja Tomasz Roman Bracka.
Moje spotkanie z Świętym Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach 18. 08. 2002 r. po przyjęciu z moich rąk 23 marca 2002 r. honorowego obywatelstwa Więcborka. Na zdjęciu, które ujawniam po raz pierwszy na 100 lecie urodzin Świętego Jana Pawła II i 43 lecie Solidarności z flagą mojej solidarności, którą współtworzyłem również po stanie wojennym w PRL jako jej działacz antykomunistyczny to właśnie ja Tomasz Roman Bracka.
Reprezentowałem też w 1989r. jako najmłodszy antykomunistyczny polityk opozycyjny przełomu PRL i III RP nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989r. - 1990r. W załączeniu moje materiały z WRN Bydgoszcz z lat 1989r. - 1990r. na sesję WRN w których uczestniczyłem jako członek WRN Bydgoszcz z prawem głosu. To tak dla przypomnienia sklerotyków i dzieciarni z III RP. Tomasz Roman Bracka
Reprezentowałem też w 1989r. jako najmłodszy antykomunistyczny polityk opozycyjny przełomu PRL i III RP nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989r. – 1990r. W załączeniu moje materiały z WRN Bydgoszcz z lat 1989r. – 1990r. na sesję WRN w których uczestniczyłem jako członek WRN Bydgoszcz z prawem głosu. To tak dla przypomnienia sklerotyków i dzieciarni z III RP.
Tomasz Roman Bracka
Biogram IPN w Warszawie Tomasz Roman Bracka Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL
Mój Biogram w IPN w Warszawie Tomasza Romana Bracka Kawalera Krzyża Wolności i Solidarności – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL  https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuY – Tomasz Roman Bracka
Reprezentowałem też w 1989r. jako najmłodszy antykomunistyczny polityk opozycyjny przełomu PRL i III RP nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989r. - 1990r. W załączeniu moje materiały z WRN Bydgoszcz z lat 1989r. - 1990r. na sesję WRN w których uczestniczyłem jako członek WRN Bydgoszcz z prawem głosu. To tak dla przypomnienia sklerotyków i dzieciarni z III RP. W załączeniu zaproszenie dla mnie od Stefana Pastuszewskiego z którym bylem w WRN Bydgoszcz na nasze posiedzenie plenarne. Tomasz Roman Bracka
Reprezentowałem też w 1989r. jako najmłodszy antykomunistyczny polityk opozycyjny przełomu PRL i III RP nielegalną jeszcze Solidarność w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989r. – 1990r. W załączeniu moje materiały z WRN Bydgoszcz z lat 1989r. – 1990r. na sesję WRN w których uczestniczyłem jako członek WRN Bydgoszcz z prawem głosu. To tak dla przypomnienia sklerotyków i dzieciarni z III RP. W załączeniu zaproszenie dla mnie od Stefana Pastuszewskiego z którym bylem w WRN Bydgoszcz na nasze posiedzenie plenarne.
Tomasz Roman Bracka
Demonstracja Solidarności w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach komunizmu zorganizowana przez Tomasza Bracka w PRL r. N zdjęciu z flagą Solidarności Tomasz Bracka działacz opozycji antykomunistycznej Solidarności, Federacji Młodzieży Walczącej i WiP. Tomasz Roman Bracka
Demonstracja Solidarności w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach komunizmu zorganizowana przez Tomasza Bracka w PRL r. N zdjęciu z flagą Solidarności to ja Tomasz Roman Bracka działacz opozycji antykomunistycznej Solidarności, Federacji Młodzieży Walczącej i WiP. Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności WiP i SW, ale także w organach władzy w PRL, gdyż byłem już 30 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku likwidując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, komunistyczne ulice w Bydgoszczy, nazwy szpitali powołując szpitale Jurasza, Biziela czy ulice Gdańską, Foha, rondo Jagiellonów ! W tym czasie powołałem też Telewizję Bydgoszcz i jej pierwszego dyrektora Konstantego Dąbrowicza. Przyczyniłem się w uchwale KK WRN Bydgoszcz do dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i wielu innych rzeczy i inwestycji. Przypominam, że na całe województwo bydgoskie było czterech przedstawicieli opozycji antykomunistycznej w WRN w tym gronie byłem i ja Tomasz Roman Bracka, co poświadczają załączone dokumenty i zdjęcia. Niestety rządzący Bydgoszczą egzekutywa PO z jej prezydentem nie potrafi tego uszanować, co świadczy o miernocie intelektualnej i politycznej tego towarzystwa wątpliwej jakości w roku 30 lecia III RP ! Żeby było jasne niczego od nich nie oczekuję lecz podkreślam ich miernotę i amnezje polityczną ! – Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności  ale także w organach władzy w PRL, gdyż byłem już 34 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej i nielegalnej jeszcze Solidarności jako jej działacz w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r,   Przypominam, że na całe województwo bydgoskie było czterech przedstawicieli opozycji antykomunistycznej w WRN w tym gronie byłem i ja Tomasz Roman Bracka, co poświadczają załączony dokument podpisany 34 lata temu przez Stefana Pastuszewskiego delegującego mnie Tomasza Bracka opozycjonistę antykomunistycznego w  PRL do WRN Bydgoszcz  – Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności, ale także w organach władzy w PRL I III RP, gdyż byłem już 34 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku likwidując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, komunistyczne ulice w Bydgoszczy. Dokument w załączeniu.
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności, ale także w organach władzy w PRL I III RP, gdyż byłem już 34 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL.
To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku likwidując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, komunistyczne ulice w Bydgoszczy. Dokument w załączeniu – Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu kolejna demonstracja FMW i Solidarności zorganizowana przeze mnie Tomasz Roman Bracka w Więcborku w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia. Stoję przy fladze FMW i Solidarności pierwszy z prawej strony zdjęcia.
Na zdjęciu kolejna demonstracja FMW i Solidarności zorganizowana przeze mnie Tomasz Roman Bracka w Więcborku w czasach PRL w latach 80-tych minionego stulecia. Stoję przy fladze FMW i Solidarności z działaczami antykomunistycznymi FMW  pierwszy z prawej strony zdjęcia przy nielegalnym w PRL Orle Polskim w koronie – Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy i Stefana Pastuszewskiego co potwierdza załączona uchwała z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka i Stefana Pastuszewskiego w punkcie 8 jako członków Komisji Kultury co przeczy kłamstwom oszusta medialnego Piotra Pankanina z jego pomocnika Ikierta jakoby Pastuszewski mnie nie zna i mnie nie powoływał do WRN Bydgoszcz w 1989r. Właśnie, że Stefan Pastuszewski powoływał mnie Tomasza Bracka do WRN Bydgoszcz i współtworzył ze mną Komisje Kultury WRN Bydgoszcz co poświadczają dokumenty z WRN Bydgoszcz 1989r. dostępne również w uwiarygodnionych kopiach w IPN, UDSKIOR i u Prezesa Rady Ministrów RP. ! 
Przypominam, że powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie jako przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego N.S.Z.Z. Solidarność co w dokumentach załączam powyżej i obalam kłamstwa oszusta medialnego z WK Piotra Pankanina i jego pomocnika Andrzeja Ikierta !
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy i Stefana Pastuszewskiego co potwierdza załączona uchwała z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka i Stefana Pastuszewskiego w punkcie 8 jako członków Komisji Kultury co przeczy kłamstwom oszusta medialnego Piotra Pankanina z jego pomocnika Ikierta jakoby Pastuszewski mnie nie zna i mnie nie powoływał do WRN Bydgoszcz w 1989r. Właśnie, że Stefan Pastuszewski powoływał mnie Tomasza Bracka do WRN Bydgoszcz i współtworzył ze mną Komisje Kultury WRN Bydgoszcz co poświadczają dokumenty z WRN Bydgoszcz 1989r. dostępne również w uwiarygodnionych kopiach w IPN, UDSKIOR i u Prezesa Rady Ministrów RP. ! 
Przypominam, że powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie jako przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego N.S.Z.Z. Solidarność co w dokumentach załączam powyżej i obalam kłamstwa oszusta medialnego z WK Piotra Pankanina i jego pomocnika Andrzeja Ikierta !
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy i Stefana Pastuszewskiego co potwierdza załączona uchwała z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka i Stefana Pastuszewskiego w punkcie 8 jako członków Komisji Kultury co przeczy kłamstwom oszusta medialnego Piotra Pankanina z jego pomocnika Ikierta jakoby Pastuszewski mnie nie zna i mnie nie powoływał do WRN Bydgoszcz w 1989r. Właśnie, że Stefan Pastuszewski powoływał mnie Tomasza Bracka do WRN Bydgoszcz i współtworzył ze mną Komisje Kultury WRN Bydgoszcz co poświadczają dokumenty z WRN Bydgoszcz 1989r. dostępne również w uwiarygodnionych kopiach w IPN, UDSKIOR i u Prezesa Rady Ministrów RP. ! 
Przypominam, że powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie jako przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego N.S.Z.Z. Solidarność co w dokumentach załączam powyżej i obalam kłamstwa oszusta medialnego z WK Piotra Pankanina i jego pomocnika Andrzeja Ikierta !
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy i Stefana Pastuszewskiego co potwierdza załączona uchwała z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka i Stefana Pastuszewskiego w punkcie 8 jako członków Komisji Kultury i jej skład który jako Tomasz Bracka rozpoczynam jako członek Komisji Kultury WRN Bydgoszcz, gdzie ujawniony jest też Stefan Pastuszewski co przeczy kłamstwom oszusta medialnego Piotra Pankanina z jego pomocnika Ikierta jakoby Pastuszewski mnie nie zna i mnie nie powoływał do WRN Bydgoszcz w 1989r. Właśnie, że Stefan Pastuszewski powoływał mnie Tomasza Bracka do WRN Bydgoszcz i współtworzył ze mną Komisje Kultury WRN Bydgoszcz co poświadczają dokumenty z WRN Bydgoszcz 1989r. dostępne również w uwiarygodnionych kopiach w IPN, UDSKIOR i u Prezesa Rady Ministrów RP. ! 
Przypominam, że powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie jako przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego N.S.Z.Z. Solidarność co w dokumentach załączam powyżej i obalam kłamstwa oszusta medialnego z WK Piotra Pankanina i jego pomocnika Andrzeja Ikierta !
Lista obecności członków Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 1990 r  na pozycji 23 mój podpis  Tomasza Bracka  członka Komisji Kultury Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z pełnymi prawami w tym z prawem głosu ! Tak właśnie budowałem 31 lat temu wolną Polskę w WRN Bydgoszcz na przełomie PRL i III RP jako opozycjonista antykomunistyczny w PRL i przedstawiciel Solidarności w WRN Bydgoszcz co może w końcu dotrze do półgłówków, którzy chcieli to zamazać swoimi kłamstwami i pomówieniami mojej osoby  – Tomasz Roman Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI
Lista obecności członków Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 1990 r  na pozycji 23 mój podpis  Tomasza Bracka  i Stefana Pastuszewskiego członka Komisji Kultury Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z pełnymi prawami w tym z prawem głosu ! Wdle kłamcy Ikierta i Pankanina nie znałem się z Pastuszewskim  co za patologia prowincjonalnych oszustów. Tak właśnie budowałem 34 lat temu wolną Polskę w WRN Bydgoszcz na przełomie PRL i III RP jako opozycjonista antykomunistyczny w PRL i przedstawiciel Solidarności w WRN    – Tomasz Roman Bracka
Byłem jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim. W Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku na całe województwo bydgoskie było czterech przedstawicieli opozycji antykomunistycznej w tym gronie byłem i ja Tomasz Roman Bracka, co poświadcza załączony dokument.
Byłem jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL.
To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim.
W Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku na całe województwo bydgoskie było czterech przedstawicieli opozycji antykomunistycznej w tym gronie byłem i ja Tomasz Roman Bracka, co poświadcza załączony dokument – Tomasz Roman Bracka
Bazylika Świętej Brygidy bastion Solidarności w PRL i III RP Gdańsk - Tomasz Roman Bracka
Bazylika Świętej Brygidy bastion Solidarności w PRL i III RP Gdańsk, tu upominałem siew czasach PRL na mszach za Ojczyznę o zdeptane prawa człowieka w PRL  – Tomasz Roman Bracka
Pomawiający mnie od lat na swoich stronach ślusarz z zwodu Piotr Pankanin z Więcborka redaktor naczelny Wiadomości Krajeńskich chciał wyłudzić order państwowy, a Prezes IPN odmówił odznaczenia tego pomawiającego mnie kłamcy medialnego Krzyżem Wolności i Solidarności, który chciał go wyłudzić od Prezesa IPN i Prezydenta RP.  W załączeniu dokument potwierdzający !
Pomawiający mnie od lat na swoich stronach ślusarz z zwodu Piotr Pankanin z Więcborka redaktor naczelny Wiadomości Krajeńskich chciał wyłudzić order państwowy, a Prezes IPN odmówił odznaczenia tego pomawiającego mnie kłamcy medialnego Krzyżem Wolności i Solidarności, który chciał go wyłudzić od Prezesa IPN i Prezydenta RP.  W załączeniu dokument potwierdzający – Tomasz Roman Bracka 
Stocznia Gdańska - Tomasz Roman Bracka
Stocznia Gdańska – Tomasz Roman Bracka
Jeszcze raz dziękuję Panie Prezesie IPN Szanowna Kapituło Kolegium IPN, Dziękuję Szanowny Panie Prezydencie RP, Dziękuję Polsko za Krzyż Wolności i Solidarności Tomasz Roman Bracka
Jeszcze raz dziękuję Panie Prezesie IPN Szanowna Kapituło Kolegium IPN, Dziękuję Szanowny Panie Prezydencie RP, Dziękuję Polsko za Krzyż Wolności i Solidarności
Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panie Prezydencie ! Dziękuję Polsko ! Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panie Prezydencie ! Dziękuję Polsko !
Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Szanowna Kapituło, Dziękuję Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Duda, Dziękuję Polsko za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Szanowna Kapituło, Dziękuję Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Duda, Dziękuję Polsko za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Tomasz Roman Bracka
Jubileusz 35-Lecie powstania antykomunistycznej Federacji Młodzieży Walczącej - Kraków, której byłem liderem w okręgu Bydgoszcz - Więcbork w czasach PRL. Pozdrawiam wszystkich opozycjonistów FMW z Więcborka i z całej Polski, życząc zarazem wszystkim działaczom FMW pasma sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społeczno - politycznym. Na zdjęciu mój historyczny napis FMW na murze na Promenadzie w Więcborku z czasów PRL wytrzymał 35 lat, super farba. foto Tomasz Roman Bracka
 Na zdjęciu mój historyczny napis FMW na murze na Promenadzie w Więcborku z czasów PRL wytrzymał 37 lat, super farba – foto Tomasz Roman Bracka
Tomasz Roman Bracka mają ukochaną Mamą Renatą Bracka i wojewodą kujawsko - pomorskim Ewą Mes po odznaczeniu mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy w 2014 r. - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Tomasz Roman Bracka  mają ukochaną Mamą Renatą Bracka  i wojewodą kujawsko – pomorskim  Ewą Mes po odznaczeniu mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności WiP i SW, ale także w organach władzy w PRL, gdyż byłem już 30 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku likwidując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, komunistyczne ulice w Bydgoszczy, nazwy szpitali powołując szpitale Jurasza, Biziela czy ulice Gdańską, Foha, rondo Jagiellonów ! W tym czasie powołałem też Telewizję Bydgoszcz i jej pierwszego dyrektora Konstantego Dąbrowicza. Przyczyniłem się w uchwale KK WRN Bydgoszcz do dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i wielu innych rzeczy i inwestycji. Przypominam, że na całe województwo bydgoskie było czterech przedstawicieli opozycji antykomunistycznej w WRN w tym gronie byłem i ja Tomasz Roman Bracka, co poświadczają załączone dokumenty i zdjęcia. Niestety rządzący Bydgoszczą egzekutywa PO z jej prezydentem nie potrafi tego uszanować, co świadczy o miernocie intelektualnej i politycznej tego towarzystwa wątpliwej jakości w roku 30 lecia III RP ! Żeby było jasne niczego od nich nie oczekuję lecz podkreślam ich miernotę i amnezje polityczną ! – Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności ale także w organach władzy , gdyż byłem już 34 lata temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej i nielegalnej Solidarności oraz FMW w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL, którą tworzyłem jako pierwszy po II Wojnie Światowej polityk opozycji antykomunistycznej w PRL co poświadczają załączone dokument w tym ten powyżej przeze mnie zamieszczony – Tomasz Roman Bracka
Poniżej pisemne gratulacje na Monitorze Polskim od Pawła Kukiza i całego zespołu Dżem z którym rozpocząłem współpracę jako producent artystyczny ich koncertów w Polsce już 30 lat temu po odznaczeniu mnie w 2017 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Poniżej pisemne gratulacje na Monitorze Polskim od Pawła Kukiza i całego zespołu Dżem z którym rozpocząłem współpracę jako producent artystyczny ich koncertów w Polsce już 33 lata temu po odznaczeniu mnie w 2017 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej i publicznej w Polsce
– pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Niech Żyje Polska i Prezydent Andrzej Duda ! Precz z komuną i postkomuną ! Cała prawa Polska wraz zemną głosuje i popiera 12 lipca 2020 r. w II turze wyborów prezydenckich w Polsce Prezydenta Andrzeja Dudę !!! Tomasz Roman Bracka
Niech Żyje Polska
Tomasz Roman Bracka
Mój historyczny napis solidarność namalowany przeze mnie 38 lat temu w stanie budynku przy ul. Ogrodowej w Więcborku zamalowany przez ORMO zachował się do dnia dzisiejszego. foto Tomasz Roman Bracka
Mój historyczny napis Solidarność namalowany przeze mnie w stanie wojennym na budynku przy ul. Ogrodowej w Więcborku zamalowany przez ORMO w tej akcji towarzyszył mi Piotr Losy. Podobny napis Solidarność namalowałemw czasach PRL  Ikiertowi na budce z lodami na więcborskiej Promenadzie i w innych miejscach to tak dla przypomnienia sklerotykom – foto Tomasz Roman Bracka
Umowa o pracę na stałe w DW Poczty Polskiej w Bydgoszcz urzędnika państwowego -referenta Tomasz Bracka. Natomiast w 1989 r. był okres próbny i tam też tworzyłem Solidarność pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Umowa o pracę na stałe w DW Poczty Polskiej w Bydgoszcz urzędnika państwowego -referenta Tomasz Bracka. Natomiast w 1989 r. był okres próbny i tam też tworzyłem Solidarność za co mnie zwolniono z pracy pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! - foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! – foto Tomasz Roman Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! - foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! – foto Tomasz Roman Bracka
Tomasz Roman Bracka kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, kawaler Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polski polityk, samorządowiec i działacz społeczny w III RP.
Tomasz Roman Bracka kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, kawaler Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Polski polityk, samorządowiec i działacz społeczny w III RP.