13 czerwca 2024
Trwa wywalczona przeze mnie przebudowa DW 242 na trasie Więcbork - Runowo Kr z budową poboczy z obu stron drogi - foto Tomasz Roman Bracka

Droga wojewódzka nr 242 od Więcborka do Zamku Prezydenta i Rządu II RP w Runowie Krajeńskim zostanie przebudowana w 2023r. !

20 września, 2023
Po moich wieloletnich interwencjach w ZDW Bydgoszcz i w Urzędzie Marszałkowskim oraz po licznych nakazach pokontrolnych WINB Bydgoszcz wydanych na mój wniosek ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy DW 242 informuję, że Droga Wojewódzka nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego jest już po przetargu i zostanie w końcu przebudowana za 1 045 775,77 zł. w 2023 roku od Więcborka do Runowa Krajeńskiego ! Dziś zakończył się przetarg ZDW Bydgoszcz z wyborem wykonawcy remontu nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę […]