28 listopada 2023

Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla województwa kujawsko – pomorskiego do którego została wpisana linia kolejowa nr 281 od Kcyni przez Nakło n/Notecią – Mroczę – Więcbork – Sępólno Kraj. – Kamień Kraj. do Chojnic na rzecz wznowienia codziennych przewozów pasażerskich PKP !

Z dniem 4 września 2023r. rozpoczęły się zapowiadane przeze mnie konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla województwa kujawsko – pomorskiego do którego została wpisana linia kolejowa nr 281 od Kcyni przez Nakło n/Notecią – Mroczę – Więcbork – Sępólno Kraj. – Kamień Kraj. do Chojnic na rzecz wznowienia codziennych przewozów pasażerskich PKP. Każdy może wypełnić załączony formularz i poprzeć te inicjatywę wysyłając go listownie lub elektronicznie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Również Linia Kolejowa nr 240 zostanie odbudowana na odcinku: Sośno – Więcbork – Dorotowo – Złotów na rzecz wznowienia codziennych przewozów pasażerskich PKP w ramach aktualizacji Planu Zrównoważonego Publicznego Transportu dla województwa kujawsko – pomorskiego o co już wystąpiłem z Samorządami Gminnymi , Miejskimi i Powiatowymi do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach trwających do 26. 09. 2023r. konsultacji społecznych w tej sprawie. Na zdjęciu Stacja PKP Katowice wrzesień 2023r.

Na zdjęciu Stacja PKP Więcbork i Katowice oraz w załączeniu link do BIP UM w Toruniu z rozpoczętymi dziś konsultacjami społecznymi w/s aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla województwa kujawsko – pomorskiego: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-w-sprawie-aktualizacji-planu-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

Photo – Tomasz Roman Bracka

Pociągi pasażerskie PKP wracają po 23 latach przerwy na LK nr 281 i Stację PKP Więcbork na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia. Na zdjęciu Stacja PKP Katowice wrzesień 2023r. Tomasz Roman Bracka
Pociągi pasażerskie PKP wracają po 23 latach przerwy na LK nr 281 i Stację PKP Więcbork na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia. Na zdjęciu Stacja PKP Katowice wrzesień 2023r. – Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno - Więcbork - Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe, relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce 5 lipca 2023r.
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe, relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce – Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno - Więcbork - Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe, relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce - Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe, relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce – Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno - Więcbork - Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe, relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce - Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe, relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce – Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno - Więcbork - Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe, relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce - Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno – Więcbork – Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe, relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce – Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 relacji Gniezno - Więcbork - Chojnice: na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe, relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia, znalazła się po mojej wieloletniej walce w planie Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP co potwierdza załączony dokument z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu skierowany na moje ręce - Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu Stacka PKP Katowice 03. 09. 2023r. na  Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji: Katowice – Więcbork – Gdynia – Tomasz Roman Bracka
Formularz konsultacyjny do Planu Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP. - Tomasz Roman Bracka
Formularz konsultacyjny do Planu Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP.
– Tomasz Roman Bracka
Formularz konsultacyjny do Planu Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP. - Tomasz Roman Bracka
Formularz konsultacyjny do Planu Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP.
– Tomasz Roman Bracka
Formularz konsultacyjny do Planu Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP. - Tomasz Roman Bracka
Formularz konsultacyjny do Planu Transportu Kolejowego województwa kujawsko pomorskiego na rzecz przywrócenia przewozów pasażerskich PKP.
– Tomasz Roman Bracka
Stacja PKP Więcbork 2018 r. Tomasz Roman Bracka
Stacja PKP Więcbork 2018 r. – Tomasz Roman Bracka