13 czerwca 2024

Dziś Dzień Sybiraka, poświęcony więcborskim Sybirakom z 1945 roku deportowanym do obozów zagłady w Rosji w czasach komunizmu w PRL !

Dziś Dzień Sybiraka, poświęcony więcborskim Sybirakom z 1945 roku deportowanym do obozów zagłady w Rosji w czasach komunizmu w PRL.
 
Żaden burmistrz Więcborka i starosta powiatu nie pamięta od 78 lat do dziś o tej komunistycznej zbrodni ludobójstwa w PRL popełnionej na Narodzie Polskim i licznych mieszkańcach Więcborka i powiatu więcborsko – sępoleńskiego !

Oto nazwiska niektórych mieszkańców Więcborka deportowanych z Więcborka w 1945 r. do sowieckich obozów zagłady : Joachim Bracka, Jan Fojut, Miron Czarnecki, Franciszek Kozłowski, Franciszek Dubielski, Aleksy Dywel, Józef Adamczewski, Kazimierz Siuda, Stanisław Wachs, Henryk Piotrowski, Tadeusz Węgierski, Czesław Kamiński, Józef Madajski, Karol Altman, Józef Urbański, Zenon Fridrichowicz, Antoni Berndt, Maciej Sadowski, Edmund Grochowski, Władysław Fiedler, Fryderyk Tecław, Piotr Meller, Leon Rook, Feliks Małek, Maciej Sadowski, August Semrau, Teofil Gilka, Eugienia Grzesik, Zofia Poczwardowska, Jerzy Jaskólski, Zdzisław Jaskólski, Maria Olesińska, Janina Olesińska, Jaskólska Aniela, Władysława Andrysiak, Wiktoria Kosieniak, Janina Słoma, Wacława Plutka, Błociński, Kowalski, Flis, Grzesiak, Bocianowska i wielu innych mieszkańców Więcborka z których znaczna część poległa w sowieckich obozach zagłady lub zmarła w trakcie wielotygodniowej podróży w bydlęcych wagonach z Więcborka na Syberię 78 lat temu w 1945 r.

Chwała bohaterom i poległym sybirakom z Więcborka o których zapomina od 78 – lat lokalna sezonowa władza Więcborka i Rada Miejska Więcborka. Już czas najwyższy zacząć czcić pamięć deportowanych i pomordowanych przez władze PRL i ZSRR mieszkańców Więcborka w latach 1945-1946 r. Ten sam apel kieruję do posłów i senatorów na Sejm RP oraz radnych wojewódzkich ! Już czas najwyższy zadbać o prawdę i pamięć historyczną o tej zbrodni ludobójstwa w corocznych uroczystościach wojewódzkich czcząc deportowanych i pomordowanych mieszkańców Więcborka, którzy polegli w 1945 r. z rąk zbrodniarzy stalinowskich i komunistycznych w czasach nieboszczki PRL.

Tu też potrzeba solidnej publikacji naukowej na temat tej strasznej zbrodni z 1945 roku i to też jest zadanie dla lokalnych i wojewódzkich polityków, którzy w swojej bezczynności zatajają tą komunistyczną zbrodnie. Czas władzo przerwać to milczenie! Rodziną pomordowanych i deportowanych składamy wyrazy głębokiego współczucia i wierzymy, że kulisy tej zbrodni zostaną w pełni wyjaśnione. Wierzymy, że pamięć o deportowanych do ZSRR i pomordowanych tam mieszkańcach Więcborka w 1945 r. z rozkazu komunistycznych władz PRL i sowieckich Józefa Stalina !

Apeluję do wszystkich polaków aby już dłużej zbrodnia ta nie była wymazywana z pamięci mieszkańców naszego miasta, gminy Więcbork, województwa oraz kraju za sprawą nieodpowiedzialnych władz, wojewódzkich, powiatowych i miejskich Więcborka. Cześć i chwała oraz wieczna pamięć wszystkim więcborskim Sybirakom z 1945 roku więzionym i pomordowanym w sowieckich obozach koncentracyjnych w ZSRR !

 

Dziś 83 rocznica napaści Rosji na Polskę 17. 09. 1939 r. w ramach paktu Hitler - Stalin. Na zdjęciu grób Sybiraka śp. Joachim Bracka ur. 09. 01. 1916 r. w Więcborku zmarł † 17. 06. 1947 r. w Więcborku obywatel polski narodowości polskiej syn Jana Bracka i Franciszki Bracka, deportowany w głąb ZSRR przez komunistycznych bandytów z PRL i ZSRR w styczniu 1945 r. Ciało śp † Joachima Bracka spoczywa od 1947 r. na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku. Po brawurowej ucieczce wujka Joachima Bracka na pieszo z sowieckich obozów koncentracyjnych w Czelabińsku, Doniecku i Midas w ZSRR, przybył na pieszo do Więcborka i po złożonych zeznaniach przez Sądem Grodzkim w Więcborku został zamordowany przez komunistycznych katów UBP w Więcborku !
Dziś 84 rocznica napaści Rosji na Polskę 17. 09. 1939 r. w ramach paktu Hitler – Stalin.
Na zdjęciu grób Sybiraka śp. Joachim Bracka ur. 09. 01. 1916 r. w Więcborku zmarł † 17. 06. 1947 r. w Więcborku obywatel polski narodowości polskiej syn Jana Bracka i Franciszki Bracka, deportowany w głąb ZSRR przez komunistycznych bandytów z PRL i ZSRR w styczniu 1945 r. Ciało śp † Joachima Bracka spoczywa od 1947 r. na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku.
Po brawurowej ucieczce wujka Joachima Bracka na pieszo z sowieckich obozów koncentracyjnych w Czelabińsku, Doniecku i Midas w ZSRR, przybył na pieszo do Więcborka i po złożonych zeznaniach przez Sądem Grodzkim w Więcborku został zamordowany przez komunistycznych katów UBP w Więcborku !
Pomnik Poległych i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie w dniu dzisiejszym w 84 rocznicę napaści Rosję na Polskę 17. 09. 1939r. i w Światowy Dzień Sybiraka Na jednym z podkładów przy tym pomniku jest też napis Czelabińsk miejsce obozu koncentracyjnego w ZSRR, gdzie zesłali w 1945r. komuniści mieszkańców Więcborka w tym mojego wujka Joachima Bracka.  Tomasz Roman Bracka
Pomnik Poległych i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie w dniu dzisiejszym w 84 rocznicę napaści Rosję na Polskę 17. 09. 1939r. i w Światowy Dzień Sybiraka Na jednym z podkładów przy tym pomniku jest też napis Czelabińsk miejsce obozu koncentracyjnego w ZSRR, gdzie zesłali w 1945r. komuniści mieszkańców Więcborka w tym mojego wujka Joachima Bracka. Tomasz Roman Bracka
Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka Joachima Bracka wydany przez IPN
Status pokrzywdzonego przez komunistów sybiraka z 1945r. Joachima Bracka obywatela polskiego narodowości polskiej wydany przez IPN – Tomasz Roman Bracka
Kolejne zbrodnie komunistyczne ujawnione po moich wieloletnich interwencjach w tych sprawach w IPN. W tym katalogu jest deportacja mieszkańców Więcborka i z województwa kujawsko - pomorskiego 77 lat temu do sowieckich obozów zagłady w ZSRR - Tomasz Roman Bracka
Kolejne zbrodnie komunistyczne ujawnione po moich wieloletnich interwencjach w tych sprawach w IPN. W tym katalogu jest deportacja mieszkańców Więcborka i z województwa kujawsko – pomorskiego 78 lat temu do sowieckich obozów zagłady w ZSRR – Tomasz Roman Bracka
Kolejne zbrodnie komunistyczne ujawnione po moich wieloletnich interwencjach w tych sprawach w IPN. W tym katalogu jest deportacja mieszkańców Więcborka i z województwa kujawsko - pomorskiego 77 lat temu do sowieckich obozów zagłady w ZSRR - Tomasz Roman Bracka
Kolejne zbrodnie komunistyczne ujawnione po moich wieloletnich interwencjach w tych sprawach w IPN. W tym katalogu jest deportacja mieszkańców Więcborka i z województwa kujawsko – pomorskiego 78 lat temu do sowieckich obozów zagłady w ZSRR – Tomasz Roman Bracka