20 lipca 2024

Droga Wojewódzka nr 242 zostanie przebudowana w 2023r. za 1 045 775,77 zł. od Więcborka do Runowa Krajeńskiego

Po moich wieloletnich interwencjach w ZDW Bydgoszcz i w Urzędzie Marszałkowskim oraz po licznych nakazach pokontrolnych WINB Bydgoszcz wydanych na mój wniosek ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy DW 242 informuję, że Droga Wojewódzka nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego jest już po przetargu i zostanie w końcu przebudowana za 1 045 775,77 zł. w 2023 roku od Więcborka do Runowa Krajeńskiego !

Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy remontu nawierzchni bitumicznej poprzez wymianę warstwy ścieralnej DW nr 242 Więcbork – Runowo od km 1+120 do km 2+086 dł. 0,966 km. co potwierdził mi przez chwilą Rzecznik Prasowy ZDW Bydgoszcz Pan Michał Sitarek. Źródło informacji o zakończonym już przetargu w tej sprawie ZDW Bydgoszcz, który wygrała firma z Pana Pilarskiego z Nakła n/Not. w załączonym linku  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-349d229f-40b7-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ponadto jak mnie informuję Rzecznik Prasowy ZDW Bydgoszcz Pan Michał Sitarek w kwestii ścieżki rowerowej Więcbork-Gabi przy DW nr 241 ale i przy DW nr 242 Więcbork – Runowo Krajeńskie, zgodnie z zawartym porozumieniem dokumentacja i uzyskanie niezbędnych pozwoleń jest realizowane przez gminę Więcbork dla ZDW Bydgoszcz, który nie otrzymał jeszcze informacji by  proces uzyskiwania pozwolenia na budowę w/w ścieżek rowerowych został przez Gminę Więcbork sfinalizowany.
 
Więc nasuwa się pytanie kto tu nas czaruje burmistrz Kuszewski czy ZDW Bydgoszcz. Pozwolenie na budowę w/w ścieżek rowerowych warunkuje uzgodnienie pomiędzy samorządem województwa i samorządem lokalnym zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji prac budowlanych i zasady ich finansowania. Skoro burmistrz Więcborka opowiada w mediach, że proces pozwoleń na budowę obu ścieżek został wydany, a ZDW Bydgoszcz temu zaprzecza to czas to wyjaśnić i opublikować na stronach internetowych Miasta Więcbork dokumentacje techniczną obu ścieżek.

Tomasz Roman Bracka

Trwa wywalczona przeze mnie przebudowa DW 242 na trasie Więcbork - Runowo Kr z budową poboczy z obu stron drogi - foto Tomasz Roman Bracka
Droga Wojewódzka nr 242 będzie przebudowana w 2023r. od Więcborka do Runowa Krajeńskiego – Photo Tomasz Roman Bracka

Droga Wojewódzka nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego jest już po przetargu i zostanie w końcu przebudowana w 2023 roku od Więcborka do Runowa Krajeńskiego
Droga Wojewódzka nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego jest już po przetargu i zostanie w końcu przebudowana w 2023 roku od Więcborka do Runowa Krajeńskiego, co potwierdzam dokumentem z otwarcia ofert po zakończonym przetargu w ZDW Bydgoszcz w tej sprawie – Tomasz Roman Bracka
DW 242 Więcbork - Runowo ciemna i śmiertelnie niebezpieczna. Tu giną ludzie za sprawą bezczynności radnych burmistrza. sołtysa i ZDW Bydgoszcz. - foto Tomasz Bracka
Droga Wojewódzka nr 242 od Więcborka do Runowa Krajeńskiego jest już po przetargu i zostanie w końcu przebudowana w 2023 roku od Więcborka do Runowa Krajeńskiego Photo – Tomasz Roman Bracka