13 czerwca 2024

Dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka

Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000 zł. na budowę obwodnicy Więcborka, co potwierdzam załączonym dokumentem.

Przypominam, za załączonym dokumentem, że pod koniec sierpnia 2023r. właśnie w tej sprawie na mój wniosek procedował Sejmik województwa kujawsko – pomorskiego, gdzie złożyłem skargę na przewlekłość i bezczynność w tej sprawie ze strony projektanta z Poznania, który po reprymendzie Sejmiku uzupełnił dokumentacje projektową o brakujące elementy przyrodnicze co spowodowało wydanie w/w Postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy.

Po tym Postanowieniu  RDOŚ w Bydgoszczy gmina Więcbork działająca na zlecenie inwestora ZDW Bydgoszcz i Urzędu Marszałkowskiego w  Toruniu wyda obwieszczenie o ogłoszeniu konsultacji społecznych w tej sprawie po czym wyda decyzję środowiskową dla budowy obwodnicy Więcborka. Następnie inwestor czyli Marszałek województwa ogłosi zgodnie z zapowiedzią przetarg na projekt i budowę obwodnicy Więcborka co nastąpi jeszcze w tym roku.

Tomasz Roman Bracka

Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork - Tomasz Roman Bracka
Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork przyjęty prawomocnie Postanowieniem RDOŚ w Bydgoszczy  1 września 2023r. nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 – Tomasz Roman Bracka
Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000zł na budowę obwodnicy Więcborka
Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000 zł. na budowę obwodnicy Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000 zł. na budowę obwodnicy Więcborka - Tomasz Roman Bracka
Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000 zł. na budowę obwodnicy Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Przypominam, za załączonym dokumentem, że pod koniec sierpnia 2023r. właśnie w tej sprawie na mój wniosek procedował Sejmik województwa kujawsko - pomorskiego, gdzie złożyłem skargę na przewlekłość i bezczynność w tej sprawie ze strony projektanta z Poznania, który po reprymendzie Sejmiku uzupełnił dokumentacje projektową o brakujące elementy przyrodnicze co spowodowało wydanie w/w Postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy
Przypominam, za załączonym dokumentem, że pod koniec sierpnia 2023r. właśnie w tej sprawie na mój wniosek procedował Sejmik województwa kujawsko – pomorskiego, gdzie złożyłem skargę na przewlekłość i bezczynność w tej sprawie ze strony projektanta z Poznania, który po reprymendzie Sejmiku uzupełnił dokumentacje projektową o brakujące elementy przyrodnicze co spowodowało wydanie w/w Postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy – Tomasz Roman Bracka
By nie być gołosłownym przedstawiam dokument z dnia 27. 01. 2017 r., który potwierdza sekretarz województwa w piśmie do mnie, że pierwsze 26 000 000 złotych udało mi się wywalczyć na obwodnicę Więcborka w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczynając w ten sposób jej budowę
By nie być gołosłownym przedstawiam dokument z dnia 27. 01. 2017 r., który potwierdza sekretarz województwa w piśmie do mnie, że pierwsze 26 000 000 złotych udało mi się wywalczyć na obwodnicę Więcborka w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczynając w ten sposób jej budowę – Tomasz Roman Bracka