21 lipca 2024

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku zostało prawidłowo reaktywowane przez prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka, który nadal jest prezesem tego bractwa już 21 lat !

Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem.

Były starosta sępoleński i były burmistrz Więcborka podważali prawidłowość reaktywacji KBS Więcbork twierdząc kłamliwie do Sądu i Prokuratury, że do ważności odbytej reaktywacji i zebrania walnego z wyborem władz 90 letniego Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku zabrakło dwóch osób czyli Pana Kielicha i Marach i w ten sposób na podstawie fałszywych oskarżeń mojej osoby zlikwidowano w sądzie rejestrowym KBS Więcbork.

Wobec powyższej decyzji Sądu rejestrowego KRS Bydgoszcz po tym fakcie wszelkie czynności prawne działającego nadal KBS Więcbork, wybory, powołania członków i inne czynności KBS Więcbork podjęte po tym terminie są nieważne. Wobec ujawnionych faktów i dowodów w sprawie ja Tomasz Roman Bracka dalej jestem prezesem Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku zgodnie z prawidłowym i zgodnym z prawem wyborem mnie na tą funkcję po prawidłowej reaktywacji bractwa.

Reasumując mój wybór na prezesa Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku był legalny wraz z legalną reaktywacją powołanego 90 lat temu 03. 12. 1933 r. przez mojego pradziadka prezesa KBS Więcbork Jana Bracka, reaktywowanego przeze mnie i pozostałych 14 obywateli KBS Więcbork, co czyni zadość ówczesnej ustawie i prawie o stowarzyszeniach w Polsce, a pełny skład 15 osobowy je reaktywujące i mój wybór jednogłośny na prezesa 90 letniego Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku potwierdzili notarialnie uczestnicy tego aktu prawnego Pan Marian Kielich i Pan Marian Marach, co załączam w dokumentach notarialnych.

Wobec powyższego wystąpiłem o usuniecie naruszenia prawa do Prokuratury Krajowej, KRS i do Sądu Najwyższego RP w celu konwalidacji i uchylenia bezprawnych wyroków i zakazów dla legalnie reaktywowanego przeze mnie i pozostałych 14 obywateli w łącznej liczbie 15 osób 11. 11. 2002 r. Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku. Prawda zwyciężyła po wielu latach pomówień mojej osoby przez medialnych łajdaków i oszustów samorządowych , których teraz wyleczę w sądach RP.

Ten nieskuteczny obrzydliwy atak na moją osobę lokalnych łajdaków i oszustów miał spowodować sprzedanie za bezcen brackiego lasku w Więcborku za 100 000 złotych choć wart jest 15 000 000 złotych, co im jako prezes KBS Więcbork uniemożliwiłem z ministrem Mojzesowiczem członkiem KBS Więcbork przywracając w 2006 roku 12 hektarów lasku brackiego w Więcborku z obiektami brackimi ze Skarbu Państwa powiatu sępoleńskiego do Gminy Więcbork !

Proszę też nielegalny Zarząd KBS Więcbork do zaprzestania podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku.

Z poważaniem Prezes 291 letniego KBS Więcbork

Tomasz Roman Bracka

Minęło 20 lat od dokonanej przeze mnie prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka reaktywacji 11. 11. 2002 r. najstarszego w Polsce 290 letniego Królewskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku powołanego 16. 10. 1732 r. przez Króla Polski Augusta II Mocnego, które działa do dnia dzisiejszego. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Prezes i Król 291 letniego KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka
Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem –  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem -  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem –  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Posiadam licencję strzelecką na centralny i boczny zapłon broni palnej wszelkich kalibrów, a to oznacza na najwyższym poziomie zdrowie psychiczne poświadczone medycznie to tak na marginesie dla lokalnych półgłówków od fikołków, pseudo opozycjonistów rodem z ZSMP i PZPR i lokalnych dziennikarzy po zawodówkach !  Ta licencja bezterminowa pozwala mi szkolić ludzi w jej używaniu od wielu lat, co poświadczam moją licencją bezterminową. To właśnie ja reaktywowałem 21 lat temu najstarsze w Polsce 291 letnie Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane 16. 10. 1732 r. przez Króla Polski Augusta II Mocnego dla jego sekretarza Hrabiego Józefa Regimiana Potulickiego z Więcborka kawalera Orderu Orła Białego zostając wybrany jednogłośnie Prezesem odrodzonego Bractwa już 11. 11. 2002 r. w dwóch pełnych kadencjach oraz zostałem Królem tego bractwa w 2011 r. - Tomasz Roman Bracka
Posiadam licencję strzelecką na centralny i boczny zapłon broni palnej wszelkich kalibrów. – Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem -  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem –  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem -  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją zapowiedzią medialną ujawniam dwa oświadczenia Panów Mariana Marach i Mariana Kielicha złożone przed notariuszem w Bydgoszczy, którzy wraz ze mną Tomaszem Romanem Bracka prawidłowo reaktywowali 11. 11. 2002 r. 90 letnie Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku wybierając mnie Tomasza Romana Bracka z 15 braćmi KBS Więcbork jednogłośnie jego prezesem –  Prezes  KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Mój pradziadek śp. Jan Bracka współtwórca II RP 1869 - 1938r. Tomasz Roman Bracka
Miejsce spoczynku od 85 lat mojego pradziadka J śp. Jan Bracka Prezesa 291 letniego KBS Więcbork w II RP i współtwórcy II RP 1869 – 1938r. – Photo Tomasz Roman Bracka
Posiadam licencję i patent strzelecki na centralny i boczny zapłon broni palnej wszelkich kalibrów. To pozwala mi szkolić ludzi w jej używaniu od wielu lat, co poświadczam moją licencją bezterminową. To właśnie ja reaktywowałem 21 lat temu najstarsze w Polsce 291 letnie Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane 16. 10. 1732 r. przez Króla Polski Augusta II Mocnego dla jego sekretarza Hrabiego Józefa Regimiana Potulickiego z Więcborka kawalera Orderu Orła Białego zostając wybrany jednogłośnie Prezesem odrodzonego Bractwa już 11. 11. 2002 r. w dwóch pełnych kadencjach oraz zostałem Królem tego bractwa w 2011 r. a wcześnie generałem zgodnie z wolą wszystkich braci wyrażoną w uchwale.
Posiadam licencję i patent strzelecki na centralny i boczny zapłon broni palnej wszelkich kalibrów. To pozwala mi szkolić ludzi w jej używaniu od wielu lat, co poświadczam moją licencją bezterminową.
To właśnie ja reaktywowałem 21 lat temu najstarsze w Polsce 291 letnie Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku powołane 16. 10. 1732 r. przez Króla Polski Augusta II Mocnego dla jego sekretarza Hrabiego Józefa Regimiana Potulickiego z Więcborka kawalera Orderu Orła Białego zostając wybrany jednogłośnie Prezesem odrodzonego Bractwa już 11. 11. 2002 r.  i nadal nim jestem – Prezes KBS Więcbork Tomasz Roman Bracka
Po raz pierwszy ujawniam orginalny akt zgonu mojego pradziadka śp Jana Bracka z dnia 8 maja 1938 r. podpisany przez Kierownika USC Więcbork Burmistrza Piotra Lindeckiego, co obala wszelkie pomówienia bandytów medialnych z WK i innych degeneratów, którzy sponiewierali przez lata mojego pradziadka Jana Bracka - Tomasz Roman Bracka
Ujawniam 85 letni oryginalny akt zgonu mojego pradziadka śp Jana Bracka z dnia 8 maja 1938 r. podpisany przez Kierownika USC Więcbork Burmistrza Piotra Lindeckiego, co obala wszelkie pomówienia mojego pradziadka Jana Bracka przez oszustów medialnych z Wiadomości Krajeńskich, którzy sponiewierali przez lata mojego pradziadka Jana Bracka i chcieli z niego zrobić Johana i niemca choć był polakiem narodowości polskiej od urodzenia do samej  śmierci 9 maja 1938r. i współtwórcą wolnej Polski po latach zaborów II RP  na naszym terenie  – Tomasz Roman Bracka
Akt zgonu współtwórcy II RP śp Jana Bracka z 9 maja 1938 r. wystawiony przez USC Więcbork - Tomasz Roman Bracka
Akt zgonu współtwórcy II RP śp Jana Bracka polaka narodowości polskiej z 9 maja 1938 r. wystawiony przez USC Więcbork – Tomasz Roman Bracka
Mija 12 lat od poświęcenia nowego sztandaru 286 -l etniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Roman Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasza Roamna
Dziś 4 czerwca mija 17 lat od poświęcenia nowego sztandaru 291 -letniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego 04. 06. 2006 r. na moją prośbę prezesa KBS Więcbork Tomasza Romana Bracka, co widać na zdjęciu sprzed 17 lat – foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasza Roman Bracka