21 lipca 2024

Inwestycje widmo po więcborsku czyli brak zapowiadanej od lat przebudowy ulic Rybackiej, Potulickich, Zebrzydowskiego i Zamkowej w Więcborku oraz brak budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Potulickich, Zebrzydowskiego i Zamkowej w Więcborku !

15 czerwca, 2023
Dziś przedstawiam państwu inwestycje widmo po więcborsku, czyli brak zapowiadanej od lat przebudowy ulic Rybackiej, Potulickich, Zebrzydowskiego i Zamkowej w Więcborku oraz brak budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Potulickich, Zebrzydowskiego i Zamkowej w Więcborku ! Przypominam, że trzy miesiące temu zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego, której nie chcę burmistrz Więcborka, gdyż unieważnił korzystny dla miasta przetarg na wykonanie w/w inwestycji, więc fekalia z tych ulic nadal […]