21 lipca 2024

Dziękuję mojej Mamie śp. Renacie Bracka za wsparcie z Nieba oraz Sądom RP i ETPCz w Strasbourgu za sprawiedliwość, którą dziś ostatecznie przypieczętowałem w prawomocnych wyrokach !

Dziękuję mojej Mamie śp. Renacie Bracka za wsparcie z Nieba oraz Sądom RP czyli: Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy, Sądowi Rejonowemu w Chojnicach, Sądowi Rejonowemu w Tucholi, Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie, Sądowi Rejonowemu w Radomiu, Sądowi Okręgowemu w Słupsku, Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie i Sądowi Najwyższemu RP w Warszawie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu za sprawiedliwość o którą walczyłem 25 lat w tych Sądach RP i w ETPCz, której w końcu się dziś 23 czerwca 2023r. ostatecznie doczekałem wgrywając prawomocnie od dziś moje wszystkie sprawy restrukturyzacyjne i reprywatyzacyjne oraz wszystkie pozostałe !
 
Specjalnie podziękowanie składam na serce mojej ukochanej Beatki, za to, że nawet przez chwilę we mnie nie zwątpiła. Dziękuję wszystkim, którzy choć dobrym słowem wsparli mnie w ten trudny czas mojej walki o godność i zdeptane prawa człowieka, moje prawa człowieka i mojej zmarłej rodziny, które obroniłem przed Sądami RP i UE w ETPCz w Strasbourgu. A tym co mi w tym dziele przeszkadzali, powiem z radością przegraliście i w końcu sami się wyeliminowaliście z mojego życia.
 

Tomasz Roman Bracka

Mój maraton sądowy dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 26. 04. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka - Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 26. 04. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka - Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Prawda zawsze zwycięża nawet po 20 latach kneblowania jej ust i rąk ! Tak stało się i dziś w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w mojej 20 letniej sprawie, którą dziś zakończyłem ! Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 26. 04. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Prawda zawsze zwycięża nawet po 20 latach kneblowania jej ust i rąk ! Tak stało się i dziś w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w mojej 20 letniej sprawie, którą dziś zakończyłem ! Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka

Mopa wokanda zakończona Ugodą z Szpitalem Powiatowym w Więcborku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 20. 04. 2022 r. - Tomasz Roman Bracka

Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka

Dziękuje Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku za wprowadzenie mnie w miejsce mojej Mamy śp Renaty Bracka w naszej 23 letniej sprawie odnośnie zwrotu zrabowanego nam mienia przez komunistycznych złodziei i morderców, co uznał już prawomocnie Sąd za usprawiedliwione co do zasady. Czerwona komunistyczna hołota okradła nas, a dziś już mnie w PRL i III RP na ponad 50 000 000 zł. Tomasz Roman Bracka
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POLSKIEJ w IMIENIU J WSTĘPNY Dnia 19 czerwca 2015. OkrÄgowy Bydgoszczy Wydział Cywilny następującym: sSo Dorota Marszałkowska Protokolant: stażysta Agata Wodwud rozpoznaniu dniu 19 czerwca 2015 w Bydgoszczy sprawy powództwa Tomasza Bracka, Renaty Bracka przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Skarbowi Nadleśnictwu Runowo, Gminie Więcbork nieruchomości zapłatę roszczenie za usprawiedliwione co do zasady. SDr Marszałkows BOOTT JoamnarKubska KeOw OKRE AO Aqlejsze orzeczenie jest prawom Äniem 04 2011 OsZCZ, dnia 50” Tomasz Roman Bracka 5 kwietnia o 18:50 · Tym wyrokiem prawomocnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, co potwierdziliśmy w kolejnych naszych wygranych Wyrokach w 2020 roku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i w Sądzie Najwyższym w Warszawie, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 23 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa okradł współtwórcę II RP naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka oraz Jego dzieci i nas na niecałe 42 mln złotych bez odsetek. Dziś jest to grubo ponad 50 000 000 złotych ! Tym wyrokiem prawomocnym trzy sądy: Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy RP obalił kłamstwa i legendy komunistycznego i postkomunistycznego bydła z PRL i z III RP oraz przesądzono rażące naruszenie prawa PRL i III RP, podczas okradzenia naszej zmarłej rodziny i teraz również mnie i mojej zmarłej Mamy Renaty Bracka. Prawda wygrała, a postkomunistyczne bydlęta i ich klakierzy przegrali po 75 latach płodzenia legend, kłamstw i rabowania naszej własności rodzinnej. To dla Ciebie moja ukochana Mamo RENATO BRACKA to wywalczyłem na Twoja chwałę i tymi Wyrokami po 23 latach walki oraz pogardy i poniżania nas splunąłem w twarz tym krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym zakłamanym sadystom, oszustom i łajdakom rodem z PRL i III RP. Niech żyje prawda i wolna Polska
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Powyżej prawomocna opinią biegłego sądowego zlecona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy potwierdzona w latach 2018 – 2020 prawomocnymi Wyrokami Sądu Najwyższego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 23 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa PRL i III RP okradł naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka i nas spadkobierców w tym moją zmarłą Mamę Renatę Bracka i teraz już mnie Tomasz Romana Bracka na niecałe 42 mln złotych, jest to kwota bez odsetek na 2015 r.. To dla Ciebie to wywalczyłem moja ukochana Mamo śp RENATO BRACKA i na Twoja chwałę i tymi prawomocnymi Wyrokami po 23 latach walki i poniżania nas w sądach i prze lokalną hołotę splunąłem w twarz krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym oszustom, fałszerzom i łajdakom. Wygraliśmy Mamo walkę o prawdę, godność naszego dziadka i pradziadka śp Jana Bracka i naszej zmarłej rodziny z którą już się spotkałaś przed czasem. To są wyliczenia z 2015 r. dziś jest to grubo ponad 50 000 000 zł z odsetkami ustawowymi za 7 lat. Niech żyje prawda – Tomasz Roman Bracka Pokaż mniej
Mój maraton sądowy od dziś 23. 06. 2023r, prawomocnie dobiegł końca z ostatnim zwycięskim Wyrokiem SR w Bydgoszczy z dnia 09. 06. 2023 r. gdzie wygrałem wszystko co miałem wygrać, walcząc o to 25 lat w Sądach RP z SN włącznie oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie też wygrałem prawie 600 spraw w tym 5 moich i mojej Mamy Renaty Bracka i wykazałem prawomocnie złodziejom z Więcborka i Skarbu Państwa przez biegłych Sądowych i Sąd, ze mnie i Mamę okradli na 42 mln zł. co potwierdzam dokumentem dlatego taki atak to lokalne bydło na mnie i moją zmarłą rodzinę  przeprowadziło, ale i ty też za mną – Tomasz Roman Bracka
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka !
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka  – Tomasz Roman Bracka
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia - źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 20 000 złotych za każdy rok opóźnienia – Tomasz Roman Bracka  źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia - źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia Tomasz Roman Bracka  – źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Zmieniłem tym Wyrokiem ETPCz prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce ! W załączeniu wywalczona przeze mnie w Wyroku w ETPCz Strasbourgu z 7 lipca 2015 r. Ustawa Sejmowa i nowe prawo w Polsce o przewlekłości sądowej w Polsce ! Od tego czasu mamy nowe prawo czyli do 20 000 zł. dla każdego Polaka za każdy rok przewlekłości sądowej i administracyjnej oraz do 25 000 zł. za przewlekłość komorniczą w Polsce. Takie są owoce mojej wygranej w ETPCz co poręcza załączona Ustawa nakazana Wyrokiem ETPCz !!!
Zmieniłem tym Wyrokiem ETPCz prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce ! W załączeniu wywalczona przeze mnie w Wyroku w ETPCz Strasbourgu z 7 lipca 2015 r. Ustawa Sejmowa i nowe prawo w Polsce o przewlekłości sądowej w Polsce !
Od tego czasu mamy nowe prawo czyli do 20 000 zł. dla każdego Polaka za każdy rok przewlekłości sądowej i administracyjnej oraz do 25 000 zł. za przewlekłość komorniczą w Polsce. Takie są owoce mojej wygranej w ETPCz co poręcza załączona Ustawa Sejmu RP  nakazana Wyrokiem ETPCz w Strasbourgu – Tomasz Roman Bracka
Zmieniłem tym Wyrokiem ETPCz prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce ! W załączeniu wywalczona przeze mnie w Wyroku w ETPCz Strasbourgu z 7 lipca 2015 r. Ustawa Sejmowa i nowe prawo w Polsce o przewlekłości sądowej w Polsce ! Od tego czasu mamy nowe prawo czyli do 20 000 zł. dla każdego Polaka za każdy rok przewlekłości sądowej i administracyjnej oraz do 25 000 zł. za przewlekłość komorniczą w Polsce. Takie są owoce mojej wygranej w ETPCz co poręcza załączona Ustawa nakazana Wyrokiem ETPCz !!!
Zmieniłem tym Wyrokiem ETPCz prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce ! W załączeniu wywalczona przeze mnie w Wyroku w ETPCz Strasbourgu z 7 lipca 2015 r. Ustawa Sejmowa i nowe prawo w Polsce o przewlekłości sądowej w Polsce !
Od tego czasu mamy nowe prawo czyli do 20 000 zł. dla każdego Polaka za każdy rok przewlekłości sądowej i administracyjnej oraz do 25 000 zł. za przewlekłość komorniczą w Polsce. Takie są owoce mojej wygranej w ETPCz co poręcza załączona Ustawa Sejmu RP  nakazana Wyrokiem ETPCz w Strasbourgu – Tomasz Roman Bracka