13 czerwca 2024

160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata !

160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata !
NIE TYLKO BITWY!
Czas, aby przestać mówić o Powstaniu Styczniowym tylko jako o bitwach! Gdyby tak było, dalej żylibyśmy pod zaborami.
Powstanie Styczniowe należy rozumieć jako najbardziej widoczny element bardzo szerokiego ruchu, zmierzającego do zmiany mentalności. Powstanie zrodziło się z jego początków i go następnie napędziło.
==================
GENEZA
Zaczęło się w latach 50-tych. Wiele osób szukało sposobu aby obudzić patriotyzm U WSZYSTKICH (co wcześniej wcale nie było oczywiste). Po kasacie zakonów edukacyjnych – szkolnictwo praktycznie upadło. W niektórych wsiach w latach 30-tych nie wiedziano nawet, że istniała Polska (sądzono, że to nazwa grupy wysokich oficerów austriackich, którzy się zbuntowali).
Podejmowano wielorakie działania – które dzisiaj nazwalibyśmy „miękkimi” – np. propagowano czytelnictwo, sporty, pasjonowano się końmi, wymyślano nowe typy edukacji, wprowadzano nowoczesne rolnictwo, zakładano bractwa trzeźwości, zakony niosące pomoc, chodzono w strojach narodowych, wprowadzano zwyczaje, ozdabiano. Wszystko to nakierowane było na powszechną zmianę myślenia o Ojczyźnie.
WYBUCH
Na tej bazie miało dojść do wybuchu Powstania. Władze carskie jednak zaogniły sytuację celowo, aby wybuchło ono wcześniej, aby wyłapać największych aktywistów (mechanizm zastosowano nie po raz pierwszy). Nie doceniono jednak tej olbrzymiej akcji oddolnej, krzewionej świadomie we dworach, na wisach, w kościołach, towarzystwach. Również na emigracji a nawet na Syberii!
==================
Działania te były tak „rozmyte”, że do dzisiaj niektórzy historycy uważają, że Powstanie Styczniowe to tylko bitwy, a wielu te działania uważa za nieistotne – ale to właśnie one zrodziły możliwość odzyskania i utrzymania niepodległości w 1918 roku. Walka z zaborcą miała różne oblicza!
Powszechny zryw młodzieży świadczył o tym, jak mocno już był w 1863 roku rozniecony patriotyzm. Tragedie, poświęcenie tysięcy młodych ofiar, bestialstwo rosyjskich siepaczy jeszcze bardziej ożywiło miliony serc. Kolejne 50 lat było potrzebne aby siła stała się nie do powstrzymania.
Dokładnie pół wieku po powieszeniu przez rosyjskich zbrodniarzy Romualda Traugutta z Oleandrów wyruszyła I Kadrowa. Nowa Polska była już gotowa, a tysiące wykształconych ludzi stworzyło gospodarczy i narodowy cud, który 2 lata później pokonał ośmiornicę ze wschodu.
 
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata !
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata – Tomasz Roman Bracka
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata !
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata – Tomasz Roman Bracka
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata - Tomasz Roman Bracka
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata – Tomasz Roman Bracka
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata - Tomasz Roman Bracka
160 lat temu 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe, które trwało dwa lata – Tomasz Roman Bracka