13 czerwca 2024
Dworzec PKS w Więcborku prawie gotowy na przyjęcie pierwszych pasażerów

Pilne ! Od 24. 12. 2022 r. do 01. 01. 2023 r. żaden autobus nie pojedzie do Bydgoszczy z Więcborka i z Bydgoszczy do Więcborka !

22 grudnia, 2022
Pilne ! Od 24. 12. 2022 r. do 01. 01. 2023 r. żaden autobus nie pojedzie do Bydgoszczy z Więcborka i z Bydgoszczy do Więcborka. Czyli czas na powrót na wyremontowaną Stację PKP Więcbork i LK nr 281 pociągów pasażerskich PKP  ! Żeby zlikwidować  ogromne wykluczenie komunikacyjne w Więcborku i na Krajnie wystąpiłem do Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego oraz samorządów gminnych i powiatowych przyległych do linii kolejowej nr 281 o wpisanie w 2023 r. do nowo tworzonego […]

Mija 52 rocznica Grudnia 1970 czyli kolejnej nierozliczonej do dziś komunistycznej zbrodni ludobójstwa w PRL !

17 grudnia, 2022
Mija 52 rocznica Grudnia 1970 czyli kolejnej nierozliczonej komunistycznej zbrodni ludobójstwa w PRL i nierozliczonej do dziś masakry robotników i ludności cywilnej na Wybrzeżu w 1970 r. !   Komunistyczne władze PZPR Władysław Gomułka, Marian Spychalski, Józef Cyrankiewicz, Ignacy Loga-Sowiński, Mieczysław Moczar, Alojzy Karkoszka, Zenon Kliszko, Kazimierz Świtała, Tadeusz Pietrzak i Minister Obrony Narodowej PRL Wojciech Jaruzelski wydały rozkaz użycia broni palnej […]
W dniu dzisiejszym burmistrz Więcborka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka ! To pozwoli inwestorowi czyli ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu rozpocząć budowę obwodnicy Więcborka w montażu zaprojektuj i wybuduj. Koszt inwestycji o którą zabiegałem 35 lat to 150 000 000 złotych

Wieloletni kabaret z obwodnicą Więcborka i decyzją środowiskową

17 grudnia, 2022
Wieloletni kabaret z obwodnicą Więcborka i decyzją  środowiskową na jej budowę, której brak od lat w związku z celową niesolidnością wykonawcy raportu !  Kolejny raz wadliwie został uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Więcborka.   Wadliwość tego raportu nie pozwala ponownie wydać decyzję środowiskową i ogłosić przetarg w ZDW Bydgoszcz na wywalczoną przeze mnie 6 kilometrową obwodnicę […]
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł

Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki 5 % wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu !

16 grudnia, 2022
Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki 5 % wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu, który zasila inwestycje strategiczne jak ta w 95% !  PSG wyraża taką gotowość w piśmie skierowanym na moje ręce w tej sprawie 29. 11. 2022 r. które załączam poniżej. Ponadto inwestycja gazowa w Więcborku warta 19 mln złotych na prawie 12 mln zł. wsparcia środkami UE co […]
Przedstawiam projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Rybackiej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. z 2015 r. wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale.

Ulice Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, 28 Stycznia i Rybacka w Więcborku do przebudowy w 2023 roku !

16 grudnia, 2022
Ulice Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, 28 Stycznia i Rybacka w Więcborku do przebudowy w 2023 roku ! Na tych ulicach pojawi się nowa nawierzchnia uliczna z chodnikami,. Natomiast na ulicach Wodnej, Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku wybudowana zostanie w 2023 roku kanalizacja sanitarna. Inwestycje są w wsparte w 95% wartości przez Rząd RP w ramach Polskiego Ładu ! Również ulicę Ogrodowa, Nowodworska i Wincentego Witosa w Wituni […]

Dziś 41 rocznica wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego w komunistycznej Polsce podległej ZSRR za co nikt nie został ukarany do dnia dzisiejszego to samo dotyczy masakry robotników w Grudniu 1970 roku na wybrzeżu !

13 grudnia, 2022
Mija 41 rocznica wprowadzenia nielegalnego stanu wojennego w PRL, który bardzo dotkliwie odczuli w całej Polsce działacze niepodległościowi z Solidarności, Federacji Młodzieży Walczącej, Wolność i Pokój, Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej, którzy nie zaprzestali swojej działalności antykomunistycznej do 1989 roku. Już w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.  11 0000 działaczy solidarnościowych zostało internowanych i osadzonych w komunistycznych więzieniach.  W całym kraju przestały nadawać stacje radiowe i telewizyjne, […]
Nowy wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA peron na 135 letniej stacji PKP Więcbork LK nr 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji: Katowice - Więcbork - Gdynia został wybudowany w 3/4 cdn niebawem - foto Tomasz Roman Bracka

Jest pozytywne stanowisko Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich na całej linii kolejowej nr 281 i Stacji PKP Więcbork

10 grudnia, 2022
Po mojej interwencji w Sejmiku i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich PKP na Stacji PKP Więcbork i linii kolejowej nr 281 jest pozytywne stanowisko Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich na całej linii kolejowej nr 281 i Stacji PKP Więcbork.   Wznowienie regionalnych przewozów pasażerskich PKP nastąpi w 2023 r. po wpisaniu Linii kolejowej nr 281 do Wojewódzkiego Planu Transportu Województwa Kujawsko Pomorskiego i przeprowadzonych […]
Ulice Gen. J. Hallera i Wyzwolenia w Więcborku zostały przebudowane - foto Tomasz Roman Bracka

Ulice Gen. J. Hallera i Wyzwolenia w Więcborku zostały przebudowane !

4 grudnia, 2022
Dziękuję za liczne życzenia urodzinowe oraz prezent urodzinowy od ZDW Bydgoszcz i Marszałkowi województwa – kujawsko pomorskiego, czyli przebudowę za 14 000 000 zł. DW nr 241 od Wiela do Więcborka wraz z ulicami Gen. J. Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, których przebudowa właśnie dobiegła końca.   Walczyłem o te inwestycje 20 lat i się w końcu doczekałem. W przypadku poprawy warunków atmosferycznych odmalowane zostaną na obu ulicach i DW 241 Więcbork Wiele […]
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł

Pilne ! PSG w Warszawie złośliwie zrezygnowała z wartej 19 mln zł. gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miała na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE !

4 grudnia, 2022
Pilne ! PSG w Warszawie bezpodstawnie i złośliwie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miała na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. PSG posiada aktualne pozwolenia na budowę stacji gazowej i 19 km gazociągu w Więcborku ! Przyznana z UE kwota 12 mln zł. pozwala na wybudowanie stacji redystrybucji gazu LNG i 10 km gazociągu w Więcborku […]