21 lipca 2024

Pilne ! PSG w Warszawie złośliwie zrezygnowała z wartej 19 mln zł. gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miała na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE !

Pilne ! PSG w Warszawie bezpodstawnie i złośliwie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miała na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. PSG posiada aktualne pozwolenia na budowę stacji gazowej i 19 km gazociągu w Więcborku ! Przyznana z UE kwota 12 mln zł. pozwala na wybudowanie stacji redystrybucji gazu LNG i 10 km gazociągu w Więcborku z zatwierdzonych do realizacji ponad 19 kilometrów.
 
Dziwi mnie bezpodstawna i złośliwa rezygnacja PSG z w/w inwestycji bo przecież można było ją zrealizować choćby w połowie przez PSG bo na to są już zatwierdzone środki z UE w kwocie 12 mln zł. Dlatego to bezprawie PSG już bada CBA, bo przecież PSG już wdało ogromne miliony na prace geodezyjne, dokumentację techniczną dla stacji LNG w Więcborku i dokumentację techniczną dla 20 kilometrów rur gazowych na 80 ulicach Więcborka uzyskując pozwolenia na budowę !
 
Zatem drogie badania geodezyjne i projekty dla budowy stacji gazowej LNG i budowy prawie 20 kilometrów gazociągu w Więcborka trafiają na śmietnik taka polityka PSG przypomina mroki PRLu i stanowi marnotrawienie pieniędzy publicznych, unijnych i spółki. W załączeniu stanowisko PSG w Warszawie z 29. 11. 2022 r. skierowane na moje ręce.
 
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. – Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. – Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. – Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł. – Tomasz Roman Bracka