13 czerwca 2024
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł

Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki 5 % wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu !

16 grudnia, 2022
Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki 5 % wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu, który zasila inwestycje strategiczne jak ta w 95% !  PSG wyraża taką gotowość w piśmie skierowanym na moje ręce w tej sprawie 29. 11. 2022 r. które załączam poniżej. Ponadto inwestycja gazowa w Więcborku warta 19 mln złotych na prawie 12 mln zł. wsparcia środkami UE co […]
Przedstawiam projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Rybackiej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. z 2015 r. wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale.

Ulice Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, 28 Stycznia i Rybacka w Więcborku do przebudowy w 2023 roku !

16 grudnia, 2022
Ulice Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, 28 Stycznia i Rybacka w Więcborku do przebudowy w 2023 roku ! Na tych ulicach pojawi się nowa nawierzchnia uliczna z chodnikami,. Natomiast na ulicach Wodnej, Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku wybudowana zostanie w 2023 roku kanalizacja sanitarna. Inwestycje są w wsparte w 95% wartości przez Rząd RP w ramach Polskiego Ładu ! Również ulicę Ogrodowa, Nowodworska i Wincentego Witosa w Wituni […]