28 listopada 2023

Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela

Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela po licznych interwencjach prawnych z mojej strony na rzecz jej przebudowy. Ba przebudowywanej drodze wojewódzkiej pojawiła się już pierwsza warstwa asfaltu !

Tomasz Roman Bracka

Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa DW nr 241 od Więcborka do Wiela – foto Tomasz Roman Bracka