21 lipca 2024
PSG Warszawa ujawnia, że lipcu 2024 roku dobiegnie końca ważność pozwoleń na budowę 20 kilometrów rurociągów gazowych w mieści Więcbork z budową stacji redystrybucji gazu LNG w Więcborku - Tomasz Roman Bracka

Gazyfikacja Ziemna 19 km ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu LNG o którą walczyłem 20 lat została dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 11. 281 551,29 zł. przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie !

30 października, 2022
Gazyfikacja Ziemna 19 km ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu LNG o którą walczyłem 20 lat została dofinansowana ze środków unijnych w kwocie 11. 281 551,29 zł. przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie na lata 2014 – 2020 ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Wartość całej inwestycji […]
Trwa przebudowa ulic Gen J. Hallera i Wyzwolenia DW 241 w Więcborku wraz z skrzyżowaniem obu dróg wojewódzkich nr 241 i 189 w Więcborku, o co walczyłem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 20 lat - Tomasz Roman Bracka

Trwa przebudowa ulic Gen J. Hallera i Wyzwolenia na DW 241 w Więcborku wraz ze skrzyżowaniem obu dróg wojewódzkich nr 241 i 189 w Więcborku

29 października, 2022
Trwa przebudowa ulic Gen J. Hallera i Wyzwolenia na DW 241 w Więcborku wraz ze skrzyżowaniem obu dróg wojewódzkich nr 241 i 189 w Więcborku, o co walczyłem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 20 lat !   Inwestycja zostanie zrealizowana przez ZDW Bydgoszcz na ulicach Gen. J. Hallera i Wyzwolenia w Więcborku  będącymi DW 241 wraz ze skrzyżowaniem DW 241 i 189 w Więcborku już w listopadzie 2022 r.   W załączeniu […]
Trwa wywalczona przeze mnie w Rządzie RP i Zarządzie PKP PLK SA rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK nr 281na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia - foto Tomasz Roman Bracka

Trwa wywalczona przeze mnie w Rządzie RP i Zarządzie PKP PLK SA rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK nr 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia

27 października, 2022
Trwa wywalczona przeze mnie w Rządzie RP i Zarządzie PKP PLK SA rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK nr 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia, na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na stacji PKP Więcbork i całej linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Poznań – Gniezno – Nakło n/Not –  Więcbork – Sępólno Kr. – […]
Dobiega końca przebudowa wywalczona przeze mnie w WINB Bydgoszcz i ZDW Bydgoszcz DW nr 241 na odcinku 8 km Więcbork - Wiele - Tomasz Roman Bracka

Dobiega końca przebudowa DW nr 241 na 8 kilometrowym odcinku Więcbork – Wiele !

23 października, 2022
Dobiega końca przebudowa wywalczona przeze mnie w WINB Bydgoszcz i ZDW Bydgoszcz DW nr 241 na 8 kilometrowym odcinku Więcbork – Wiele. Na całym wyremontowanym odcinku są już ułożone trzy warstwy nowego asfaltu. Wykonano też odwodnienie z obu stron drogi Więcbork – Wiele na całym odcinku. Do zakończenia prac pozostało odmalowanie znaków poziomych na jezdni, ustawienie znaków drogowych i ULA na wyremontowanym odcinku. Wartość w/w inwestycji […]
Kolejny pociąg towarowy wjechał dziś po rewitalizacji LK 281 na 135 letnią stacje PKP Więcbork foto - Tomasz Roman Bracka

Wszystkie samorządy gminne miejskie i powiatowe z wojewodą kujawsko – pomorskim przyległe do LK nr 281 żądają rewitalizacji LK nr 281 na odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice i wznowienia przewozów pasażerskich PKP na całej LK nr 281 dla 400 000 mieszkańców wykluczonych komunikacyjnie od 22 lat !!!

19 października, 2022
Od dwóch miesięcy trwa wywalczona przeze mnie w Rządzie RP i Zarządzie PKP PLK SA rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK nr 281na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na stacji PKP Więcbork i całej linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Poznań – Gniezno – Nakło n/Not –  Więcbork – Sępólno […]
Trwa rewitalizacja stacji PKP Więcbork na LK nr 281 z budową nowego peronu. Tomasz Roman Bracka

Uwaga 96 000 000 złotych na rewitalizację LK nr 281 na odcinku: Kcynia – Więcbork – Ogorzeliny !

18 października, 2022
Po mojej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyński potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzymaniowo – remontowych na LK nr 281 Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Ogorzeliny na kwotę uwaga 96 960 000 złotych […]
Za dwa tygodnie Wszystkich Świętych, więc już dziś zadbajmy o groby naszych bliskich i te zapomniane na więcborskim cmentarzu komunalnym, parafialnym, ewangelickim i żydowskim w Wituni - foto Tomasz Roman Bracka

Za dwa tygodnie Wszystkich Świętych, więc już dziś zadbajmy o groby naszych bliskich i te zapomniane na więcborskim cmentarzu komunalnym, parafialnym, ewangelickim i żydowskim w Wituni

17 października, 2022
Za dwa tygodnie Wszystkich Świętych, więc już dziś zadbajmy o groby naszych bliskich i te zapomniane na więcborskim cmentarzu komunalnym, parafialnym, ewangelickim i żydowskim w Wituni. Tomasz Roman Bracka
Dziś mija 44 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża - 16 października 1978r. który z moich rąk przyjął 20 lat temu 23 marca 2002 r. honorowe obywatelstwo miasta i gminy Więcbork

Dziś mija 44 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża – 16 października 1978r. który z moich rąk przyjął 20 lat temu 23 marca 2002 r. honorowe obywatelstwo miasta i gminy Więcbork !

16 października, 2022
Dziś mija 44 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża – 16 października 1978r. który z moich rąk przyjął 20 lat temu 23 marca 2002 r. honorowe obywatelstwo miasta i gminy Więcbork !   Tomasz Roman Bracka  
Mija 12 lat od poświęcenia nowego sztandaru 286 -l etniego KBS Więcbork przez ks proboszcza Adama Kątnego na prośbę prezesa Tomasza Roman Bracka, co widać na zdjęciu. foto Ryszard Pieczko na zlecenie Tomasza Roamna

Dziś 16. 10. 2022 r. mija 290 lat od powołania przez Króla Polski 16. 10. 1732 r. Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które ja Tomasz Roman Bracka reaktywowałem 20 lat temu zostając wybrany wówczas jednogłośnie pierwszym Prezesem KBS w III RP w dwóch kadencjach, a w 2011 r. Królem tego Bractwa

16 października, 2022
Dziś 16. 10. 2022 r. mija 290 lat od powołania przez Króla Polski 16. 10. 1732 r. Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które ja Tomasz Roman Bracka reaktywowałem 20 lat temu zostając wybrany wówczas jednogłośnie pierwszym Prezesem KBS w III RP w dwóch kadencjach, a w 2011 r. Królem tego Bractwa. W 2022 roku mija 20 lat od dokonanej prze mnie Tomasza Romana Bracka […]
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na której pojawi się w tym miejscu nowa kanalizacja deszczowa i nowy asfalt o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu, aż 20 lat - foto Tomasz Roman Bracka

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na której pojawi się w październiku nowa kanalizacja deszczowa i nowy asfalt !

12 października, 2022
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na której pojawi się w październiku nowa kanalizacja deszczowa i nowy asfalt o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu, aż 20 lat ! Inwestycja jest w całości finansowana przez ZDW Bydgoszcz.   W ramach tej inwestycji ZDW Bydgoszcz o którą walczyłem lat 20 powstanie w tym miesiącu nowe skrzyżowanie u zbiegu DW nr 241 i 189 Więcborku oraz wybudowane zostaną nowe chodniki […]
Kolejny pociąg towarowy wjechał dziś po rewitalizacji LK 281 na 135 letnią stacje PKP Więcbork foto - Tomasz Roman Bracka

Kolejny pociąg towarowy i ubijarka wjechały dziś na 135 letnią stacje PKP Więcbork, po wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA w Warszawie rewitalizacji linii kolejowej 281 i stacji PKP Więcbork na której ponownie powrócą pociągi pasażerskie PKP !

6 października, 2022
Kolejny pociąg towarowy i ubijarka wjechały dziś na 135 letnią stacje PKP Więcbork, po wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA w Warszawie rewitalizacji linii kolejowej 281 i stacji PKP Więcbork na której ponownie powrócą pociągi pasażerskie PKP !   Dobiegła więc końca budowa wywalczonej przeze mnie Tomasza Romana Bracka w Rządzie RP i w Zarządzie PKP PLK SA w Warszawie nowej linii kolejowej nr 281 Więcbork- […]
Pierwszy pociąg towarowy wjechał dziś po rewitalizacji LK 281 na 135 letnią stacje PKP Więcbork foto - Tomasz Roman Bracka

Pierwszy pociąg towarowy wjechał dziś po rewitalizacji LK 281 na 135 letnią stacje PKP Więcbork na którą ponownie powrócą pociągi pasażerskie PKP !

1 października, 2022
Pierwszy pociąg towarowy wjechał dziś na 135 letnią stacje PKP Więcbork, po wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA w Warszawie rewitalizacji linii kolejowej 281 i stacji PKP Więcbork na której ponownie powrócą pociągi pasażerskie PKP zgodnie z prawomocnym zapisem w strategii województwa kujawsko – pomorskiego przyjętej do realizacji przez Sejmik i Zarząd województwa w Toruniu na LK 281 od Więcborka do Chojnic w ramach nowego codziennego pasażerskiego połączenia kolejowego: […]
Skład węgla Więcbork ul. Dworcowa 01. 10. 2022 r. - foto Tomasz Roman Bracka

MOPS Więcbork rozpoczął wypłatę Rządowego dodatku węglowego 3 000 złotych dla obywateli !

1 października, 2022
MOPS Więcbork rozpoczął wypłatę Rządowego dodatku węglowego 3 000 złotych dla obywateli, pierwsze pieniądze już trafiły na konta mieszkańców miasta i gminy Więcbork ! To nie koniec wsparcia Rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków decyzją Rady Ministrów RP, Rząd PiS zamroził dla obywateli na obecnym poziomie ceny energii, które uwolnił na wolny rynek poprzedni Rząd PO – PSL co spowodowało wzrosty cen energii […]