05 sierpnia 2020

Za miesiąc nowe oświetlenie uliczne z słupami oświetleniowymi na ulicach Gdańskiej i Pocztowej w Więcborku !

Po mojej wieloletniej skutecznej interwencji w Eneii Oświetlenie już za miesiąc na ulicach  Gdańskiej, Pocztowej w Więcborku, Enea Operator dokona modernizacji linii napowietrznej, słupów oświetleniowych i opraw na ulicach Gdańskiej i Pocztowej, a na początku 2021 r. na ulicy Mickiewicza.

Te informacje potwierdza mnie i gazecie więcborskiej Rzecznik Prasowy Enea Oświetlenie Pani Elżbieta Darol-Matuszewska Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji .

Tomasz Roman Bracka

Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea do wymiany  – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea do wymiany – foto Tomasz Roman Bracka