23 stycznia 2021

W listopadzie nowe oświetlenie uliczne z słupami oświetleniowymi na ulicach Gdańskiej i Pocztowej w Więcborku !

Po mojej wieloletniej i skutecznej walce w Eneii Oświetlenie już  w listopadzie 2020 r. na ulicach  Gdańskiej, Pocztowej w Więcborku, Enea Operator dokona modernizacji linii napowietrznej, słupów oświetleniowych i opraw na ulicach Gdańskiej i Pocztowej, a na początku 2021 r. na ulicy Mickiewicza.

Wcześniej w lipcu 2020 r. wymienione i odrestaurowane zostały słupy oświetleniowe na ul. Gen J. Hallera w Więcborku co też jest pokłosiem mojej wieloletniej walki w Eneii o tą oczywistą oczywistość.

Te informacje potwierdza gazecie więcborskiej Rzecznik Prasowy Enea Oświetlenie Pani Elżbieta Darol-Matuszewska Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji.

Tomasz Roman Bracka

Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea do wymiany  – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea do wymiany – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegła końca wywalczona przeze mnie w Eneii wymiana skorodowanych 50 letnich latarni ulicznych na nowe na ul. Gen. J. Hallera w Więcborku na koszt Eneiii Oświetlenie. - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegła końca wywalczona przeze mnie w Eneii wymiana skorodowanych 50 letnich latarni ulicznych na nowe na ul. Gen. J. Hallera w Więcborku na koszt Eneiii Oświetlenie. – foto Tomasz Roman Bracka