23 stycznia 2021
Ulica Dworcowa w Więcborku częściowo przebudowana - foto Tomasz Roman Bracka

Ulica Dworcowa w Więcborku częściowo przebudowana

3 lipca, 2020
Ulica Dworcowa w Więcborku przebudowana w 3/4 po licznych i wieloletnich nakazach pokontrolnych WLNB Bydgoszcz wydanych na mój wniosek na rzecz przebudowy tej zdewastowanej ulicy. Jeszcze w tym roku na ulicy Dworcowej pojawi się nowe oświetlenie uliczne. Teraz czas na przebudowę widocznej zdewastowanej 130 letniej stacji PKP Więcbork i wznowienie stałych połączeń pasażerskich PKP na LK nr 281 w Więcborku w ramach programu rządowego Kolej + Tomasz Roman Bracka