21 lutego 2024

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku. W załączeniu fotorelacja i film z wczorajszych uroczystości na cmentarzu Parafialnym w Więcborku https://www.facebook.com/1828505442/videos/142007239004444/

Dobiegła też końca dzisiejsza zbiorowa Msza żałobna w Dzień Zaduszny w więcborskim kościele Katolickim z moim udziałem za Duszę mojej Mamy śp. Renaty Bracka, Pradziadka Jana Bracka współtwórcę II RP, za moją Matkę Chrzestną Reginę Bracka, Józefa Regimiana Hrabiego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka Sekretarza Króla Polski Augusta II Mocnego, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Remigian_Potulicki, prapradziadka Wojciecha Bracka, Księcia Aleksandra Hilarego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka, Generała Majora Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Hilary_Potulicki, Bp Krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego herbu Radwan z Więcborka mającego tu swoją siedzibę zamkową https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Zebrzydowski, Marszałka Józefa Piłsudskiego https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski, Prezydenta Ignacego Mościckiego, który miał tu swoją rezydencję prezydencką w II RP https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Mo%C5%9Bcicki, Napoleona Bonaparte, który włączył Więcbork w 1807r. do Wielkiego Księstwa Warszawskiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte, Przesława Grzymalitę herbu Grzymała z Więcborka mającego tu swoją siedzibę zamkową od 1087r., Anastazję Mróz, Bp Gdańskiego Karola Marię Spletta internetowego przez władzę komunistyczne PRL w plebanii kościoła katolickiego w Więcborku od 17 grudnia 1956r. do 27 grudnia 1956r. po czym wypędzonego z Polski przez komunistów do RFN, Piotra Lindeckiego Burmistrza Więcborka, Franciszka Kucharskiego Burmistrza Więcborka, Norberta Bracka, Bolesława Mróz, sybiraka Joachima Bracka, Martę Bracka, ks Jana Wilmowskiego, Mirosławę Riedel, praprababcie Annę Bracka, Ryszarda Riedla, prababcię Franciszkę Bracka, Jerzego Riedla, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Albertynę Bracka, Henryka Bracka, Czesława Niemena, Konrada Bracka, Krzysztofa Krawczyka, Wilhelma Bracka, Tadeusza Nalepę, Urszulę Bracka, Ewę Bracka, Ulricha Franciszka Bracka, Georga Bracka, Katarzynę Bracka, Romana Bracka, Mikołaja Zebrzydowskiego, Barbarę i Andrzeja Strzelczyk i wszystkich moich znajomych, których nie ma już wśród żywych.

Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Dobiegła końca zbiorowa Msza żałobna w Dzień Zaduszny w więcborskim kościele Katolickim z moim udziałem za Duszę mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka, Pradziadka Jana Bracka współtwórcę II RP, za moją Matkę Chrzestną Reginę Bracka, Józefa Regimiana Hrabiego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka Sekretarza Króla Polski Augusta II Mocnego, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego , prapradziadka Wojciecha Bracka, Księcia Aleksandra Hilarego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka, Generała Majora Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego, Bp Krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego herbu Radwan z Więcborka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ignacego Mościckiego, który miał tu swoją rezydencję prezydencką w II RP, Napoleona Bonaparte, który włączył Więcbork w 1807r. do Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Przesława Grzymalitę herbu Grzymała z Więcborka, Anastazję Mróz, Bp Gdańskiego Karola Marię Spletta internetowego w Więcborku przez władzę komunistyczne w PRL, Piotra Lindeckiego Burmistrza Więcborka, Franciszka Kucharskiego Burmistrza Więcborka, Norberta Bracka, Bolesława Mróz, Joachima Bracka, Martę Bracka, ks Jana Wilmowskiego, Mirosławę Riedel, praprababcie Annę Bracka, Ryszarda Riedla, prababcię Franciszkę Bracka, Jerzego Riedel, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Albertynę Bracka, Henryka Bracka, Czesława Niemena, Konrada Bracka, Krzysztofa Krawczyka, Wilhelma Bracka, Tadeusza Nalepę, Urszulę Bracka, Ewę Bracka, Ulricha Franciszka Bracka, Georga Bracka, Katarzynę Bracka, Romana Bracka, Mikołaja Zebrzydowskiego, Barbarę i Andrzeja Strzelczyk i wszystkich moich znajomych, których nie ma już wśród żywych. Tomasz Roman Bracka
Dobiegła też końca dzisiejsza zbiorowa Msza żałobna w Dzień Zaduszny w więcborskim kościele Katolickim z moim udziałem za Duszę mojej Mamy śp. Renaty Bracka, Pradziadka Jana Bracka współtwórcę II RP, za moją Matkę Chrzestną Reginę Bracka, Józefa Regimiana Hrabiego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka Sekretarza Króla Polski Augusta II Mocnego, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego , prapradziadka Wojciecha Bracka, Księcia Aleksandra Hilarego Potulickiego herbu Grzymała z Więcborka, Generała Majora Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, kawalera Orderu Orła Białego mającego tu swoją siedzibę zamkową i fundatora więcborskiego kościoła katolickiego, Bp Krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego herbu Radwan z Więcborka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ignacego Mościckiego, który miał tu swoją rezydencję prezydencką w II RP, Napoleona Bonaparte, który włączył Więcbork w 1807r. do Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Przesława Grzymalitę herbu Grzymała z Więcborka, Anastazję Mróz, Bp Gdańskiego Karola Marię Spletta internetowego przez władzę komunistyczne PRL w plebanii kościoła katolickiego w Więcborku od 17 grudnia 1956r. do 27 grudnia 1956r. po czym wypędzonego z Polski przez komunistów do RFN, Piotra Lindeckiego Burmistrza Więcborka, Franciszka Kucharskiego Burmistrza Więcborka, Norberta Bracka, Bolesława Mróz, sybiraka Joachima Bracka, Martę Bracka, ks Jana Wilmowskiego, Mirosławę Riedel, praprababcie Annę Bracka, Ryszarda Riedla, prababcię Franciszkę Bracka, Jerzego Riedla, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Albertynę Bracka, Henryka Bracka, Czesława Niemena, Konrada Bracka, Krzysztofa Krawczyka, Wilhelma Bracka, Tadeusza Nalepę, Urszulę Bracka, Ewę Bracka, Ulricha Franciszka Bracka, Georga Bracka, Katarzynę Bracka, Romana Bracka, Mikołaja Zebrzydowskiego, Barbarę i Andrzeja Strzelczyk i wszystkich moich znajomych, których nie ma już wśród żywych. Photo Tomasz Roman Bracka 02. 11. 2023r.
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cnentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cnentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cnentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cnentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cnentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023 na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych AD 2023r na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku
Tomasz Roman Bracka