23 maja 2024

Ścieżki rowerowe widmo na DW 241 i 242 w Gminie Więcbork z obwodnicą Więcborka i chodnikiem przy ul. Gdańskiej przedmiotem moich skarg na bezczynność burmistrza na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Więcborka !

 

           Rada Miejska Więcborka

W uzupełnieniu mojej skargi na burmistrza Więcborka w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy DW 241 i 242 relacji Więcbork – Gabi Meble oraz Więcbork Runowo Krajeńskie, która będzie procedowana na Sesji Rady Miejskiej Więcborka 29. 11. 2023r. przedkładam dla Radnych Miejskich Więcbork stanowisko pisemne Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2023r. z którego wynika w prost że Gmina Więcbork nie przekazała do UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę dla obu ścieżek rowerowych co czyni moją skargę za zasadną i obala kłamstwa wygłaszane medialnie i na sesjach, że Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego blokuję tą oczekiwaną przez mieszkańców Więcborka inwestycję !

Wnioskodawca

Tomasz Roman Bracka

Załącznik
Stanowisko pisemne Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2023r. z którego wynika w prost że Gmina Więcbork nie przekazała do UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę dla obu ścieżek rowerowych. To samo stanowisko z załącznikiem wysłałem dziś e – puapem na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Więcborku.

To samo dotyczy kolejnej mojej skargi dotyczącej budowy Obwodnicy Więcborka dla której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała prawomocną decyzję środowiskową już 1 września 2023r. co do jej prawie 6 kilometrowego przebiegu stąd kolejna skarga na burmistrza Więcborka, który nie wydaje ostatecznej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji od 3 miesięcy ! To opóźnienie spowodowało, że ta inwestycja nie znalazła się w budżecie województwa kujawsko – pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na 2024r. ! 

Trzecia skarga dotyczy budowy oczekiwanego chodnika od hotelu Pod Koroną do ul. Pomorskiej w Więcborku przez mieszkańców Więcborka ale i już 10 lat temu przez Samorząd Mieszkańców Więcborka, którego byłem wówczas członkiem zarządu. Do dziś brak dokumentacji technicznej dla tej inwestycji z pozwoleniami na budowę co zablokowało wpisanie tej inwestycji do budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na 2024r. !

Obawiam się, że jutro znowu usłyszymy na Sesji, że wszystko jest w porządku i znowu nie mam racji. To taki standard odchodzącej Rady Miejskiej i jej burmistrza wygładzany przez jej płatne kadzielnice medialne od 9 lat. Niestety na tym tracą mieszkańcy, a Więcbork za ich  beznadziejnych rządów zwyczajnie umiera i się wyludnia, bo perspektyw na lepsze jutro tu bark. Nie tak to miało wyglądać wedle zapowiedzi przedwyborczych burmistrza i jego 13 radnych z jego komitetu wyborczego, którzy zdominowali 15 osobową Radę Miejską Więcborka do wiosennych wyborów samorządowych w 2024r. Naprawdę czas na głębokie zmiany w Więcborku i powstrzymanie tej agonii miasta i gminy Więcbork !

Przypominam, wszystkim, że już za 33 dni od 01. 01. 2024r. minimalna pensja za pracę w Polsce wzrośnie z obecnych 3600 złotych do 4300 zł. za miesiąc pracy przy minimalnej stawce godzinowej za pracę 29,1 złotych. To oznacza wzrost cen za materiały budowlane i pracę przy budowie w/w ścieżek rowerowych, chodników i obwodnicy o bynajmniej 20% oraz brak pieniędzy w kasach samorządowych na ich realizację ! Czy nad tym zastanowił się burmistrz Więcborka z jego personelem i radnymi ? Z tym pytaniem zostawiam Państwa do jutrzejszej Sesji RM Więcborka.

Tomasz Roman Bracka

Stanowisko pisemne Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2023r. z którego wynika w prost że Gmina Więcbork nie przekazała do UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę dla obu ścieżek rowerowych
Stanowisko pisemne Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 września 2023r. z którego wynika w prost że Gmina Więcbork nie przekazała do UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę dla obu ścieżek rowerowych – Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa wywalczona przeze mnie w WINB Bydgoszcz i ZDW Bydgoszcz DW nr 241 na odcinku 8 km Więcbork - Wiele - Tomasz Roman Bracka
Gdzie jest obiecywana przez burmistrza Więcborka od 9 lat ścieżka rowerowa Więcbork -Runowo Młyn do fabryki Gabi Meble przy wyremontowanej w tym roku DW 241 z mojej inicjatywy przez ZDW Bydgoszcz pytają mieszkańcy pytam i ja w skardze na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Więcborka – Photo Tomasz Roman Bracka
Dziękuję za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z ujawnieniem mojej wieloletniej pracy na rzecz wolności i rozwoju Polski, Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz miasta i gminy Więcborku
Dziękuję za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z ujawnieniem mojej wieloletniej pracy na rzecz wolności i rozwoju Polski, Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz miasta i gminy Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork - Tomasz Roman Bracka
Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork, dla której burmistrz Więcborka blokuje wydanie decyzji środowiskowej  pomimo prawomocnej od 1 września 2023r. decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod względem przyrodniczym dla w/w przebiegu obwodnicy Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka
Witam z Runowa Krajeńskiego wsi Prezydenta II RP prof Ignacego Mościckiego, gdzie dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB w Bydgoszczy przebudowa DW nr 242 od Więcborka do Runowa Kraj. przy której powstanie ścieżka rowerowa - Photo Tomasz Roman Bracka
Gdzie jest obiecywana przez burmistrza Więcborka od 9 lat ścieżka rowerowa Więcbork -Runowo Krajeńskie przy wyremontowanej w tym roku DW 242 z mojej inicjatywy przez ZDW Bydgoszcz pytają mieszkańcy pytam i ja w skardze na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Więcborka – Photo  Tomasz Roman Bracka
Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000zł na budowę obwodnicy Więcborka
Informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000zł na budowę obwodnicy Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Z radością informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000 zł. na budowę obwodnicy Więcborka - Tomasz Roman Bracka
Informuję że dnia 01. 09. 2023r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała prawomocne Postanowienia nr WOO.4221.17.2022.HRK.18 uzgadniające warunki realizacji dla przedsięwzięcia budowa 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka o co zabiegałem w ZDW Bydgoszcz i Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w osamotnieniu od wielu lat i już w 2017r. wywalczyłem tam 26 000 000 zł. na budowę obwodnicy Więcborka – Tomasz Roman Bracka

Na zdjęciu konsultacje społeczne w/s wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka przemawiam i dziękuję wszystkim mieszkańcom Więcborka, którzy wsparli moje dzieło w tej sprawie. Tomasz Roman Bracka foto Ewa Szydeł publikacja za zgodą E-Krajna Więcbork 12. 02. 2020 r.
Na zdjęciu konsultacje społeczne w/s wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka przemawiam i dziękuję wszystkim mieszkańcom Więcborka, którzy wsparli moje dzieło w tej sprawie.
Tomasz Roman Bracka
foto Ewa Szydeł publikacja za zgodą E-Krajna
Więcbork 12. 02. 2020 r.

By nie być gołosłownym przedstawiam dokument z dnia 27. 01. 2017 r., który potwierdza sekretarz województwa w piśmie do mnie, że pierwsze 26 000 000 złotych udało mi się wywalczyć na obwodnicę Więcborka w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczynając w ten sposób jej budowę
By nie być gołosłownym przedstawiam dokument z dnia 27. 01. 2017 r., który potwierdza sekretarz województwa w piśmie do mnie, że pierwsze 26 000 000 złotych udało mi się wywalczyć na obwodnicę Więcborka w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu rozpoczynając w ten sposób jej budowę – Tomasz Roman Bracka
Ulica Gdańska w Więcborku nadal bez chodników i oświetlenia ulicznego. foto Tomasz Bracka
Ulica Gdańska w Więcborku na DW 241 bez chodników i oświetlenia ulicznego zagraża życiu pieszych i kierowców. archiwum Photo Tomasz Roman Bracka
Ulica Gdańska w Więcborku bez chodników i oświetlenia ulicznego zagrażają życiu pieszych i kierowców. foto Tomasz Bracka
Ulica Gdańska w Więcborku na DW 241 bez chodników i oświetlenia ulicznego zagraża życiu pieszych i kierowców. archiwum Photo Tomasz Roman Bracka