01 czerwca 2023

Budowa pięciu nowych dróg gminnych z ulicą 28 Stycznia w Więcborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej, Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie już na przetargu

Budowa pięciu nowych dróg gminnych w Runowie, Sypniewie z ulicą 28 Stycznia w Więcborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie już na przetargu ! 

Jest to największa tegoroczna inwestycja w mieście i gminie Więcbork, finansowana w 90% przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu. Pod koniec marca poznamy wykonawców i końcową cenę tych inwestycji po otwarciu ofert przetargowych. W załączeniu link do w/w przetargów:

  1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcborkhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f16aefb6-c168-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
  2. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e5c9dde-bcd1-11ed-9236-36fed59ea7dd

Kolejny przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Więcbork – Nowy Dwór wsparty w 90% procentach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu, trafi na przetarg jeszcze w tym miesiącu. Wartość tej inwestycji  to 12 000 000 złotych ! Również o tą inwestycję zabiegałem od 10 lat uzyskując nakazy pokontrolne Powiatowego Zarządu Drogowego i PINB w Sępólnie Kraj. na rzecz jej przebudowy.

Tomasz Roman Bracka

Ulica 28 Stycznia i skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia w Więcborku do przebudowy w 2022 r. - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica 28 Stycznia i skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia w Więcborku zostaną przebudowane w 2023 r. O tą inwestycję zabiegałem 10 lat uzyskując nakazy pokontrolne PINB w Sępólnie Kraj na rzecz jej przebudowy i legalizacji – foto Tomasz Roman Bracka