16 maja 2022

Po mojej 20 letniej walce w PKP PLK SA i w Rządzie RP 150 kilometrowy odcinek linii Kolejowej nr 281 Gniezno -Więcbork – Chojnice do rewitalizacji i elektryfikacji z remontem wszystkich stacji i peronów na koszt Rządu RP i PKP PLK SA !

Po mojej 20 letniej walce w PKP PLK SA i w Rządzie RP wspartej na mój wniosek Uchwałami wszystkich Rad Miast i Gmin oraz Powiatów z Burmistrzami, Wójtami i Starostami  w sprawie reaktywacji LK nr 281 Minister Infrastruktury potwierdza w odpowiedzi na interpelację posła PiS p. Bartosza Kownackiego już wiemy, że 150 kilometrowy odcinek Gniezno -Więcbork – Chojnice na linii kolejowej nr 281 znajduje się w projektach modernizacyjnych całej LK 281 ze stacjami i peronami na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku w ramach projektów ponadregionalnych. Wartość tej inwestycji to miliard złotych !!!
 
Taki jest efekt mojej 20 letniej walki o ta linię kolejową i jej reaktywację z przewozami pasażerskimi włącznie. To jest mój prezent dla wszystkich mieszkańców Więcborka i Polski na Święta Wielkanocne – źródło w załączeniu:
 
Stacja PKP Bydgoszcz 23 sierpień 2021 r. - foto Tomasz Bracka
W drodze do Katowic niebawem juzżz Więcborka na Magistrali Portowej BiS Katowice – Więcbork – Gdynia – foto Tomasz Bracka
Stacja PKP Więcbork 2018 r. Tomasz Roman Bracka
Stacja PKP Więcbork 2018 r. na Magistrali Portowej BiS Katowice – Więcbork – Gdynia – Tomasz Roman Bracka