22 października 2021

Ulica 28 Stycznia w Więcborku uzyska w 2022 r. nową nawierzchnię uliczną z chodnikami i instalacją gazową !

Ulica 28 Stycznia w Więcborku uzyska w 2022 r. nową nawierzchnię uliczną z chodnikami i nową rurową instalacją gazową. Planowana w/w inwestycja posiada już dokumentacje techniczną i pozwolenie na budowę.  To samo stanie się w 2022 r. z ulicami Wyzwolenia i Gen. J. Hallera w Więcborku, gdzie pojawią się rury gazowe z nową nawierzchnią asfaltową.
 
Również skrzyżowanie przy DW 241 i 189 w Więcborku zostanie przebudowane w 2022 r. Jak mnie informuję ZDW Bydgoszcz  w 2022 roku przebudowana zostanie DW 241 od Wiela do Więcborka oraz kolejna DW 242 od Więcborka do Runowa Kr. i dalej do granicy naszego województwa.
 
Przy obu drogach wojewódzkich nr 241 i 242 powstaną nowe ścieżki rowerowe od Więcborka do Runowa Kr.  i od Więcborka do zakładu Gabi Meble w Runowie Młyn przy DW 241. Na zdjęciach ulice 28 Stycznia i Wyzwolenia w Więcborku.
 
Jak mnie informuję pisemnie Urząd Miejski w Więcborku w związku z moimi wnioskami złożonymi do budżetu gminy Więcbork na 2022 rok uwzględnia się mój wniosek zgłaszany od 15 lat w sprawie budowy chodnika z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Gdańskiej w Więcborku od hotelu Pod Koroną do przejazdu PKP przy tej ulicy ! 
 
Zaakceptowana została też na 2022 wnioskowana przeze mnie  budowa nowej kanalizacji sanitarnej z nawierzchnią uliczną i chodnikową  przy ulicach Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku.
 
Oczekuję też w 2022 roku na brakujący chodnik z oświetleniem ulicznym przy ul. Powstańców Wielkopolskich od zbiegu z  ulicą Lipową do masarni Pana Ciepłucha, co wpisze niebawem na mój wniosek do budżetu powiatu wiecborsko – sępoleńskiego na 2022 r. Zarząd i Rada Powiatu w  Sępólnie Kr.
 
I to wcale nie koniec inwestycji w Więcborku w 2022 r. przebudowana zostanie ulica Dworcowa oraz dalsza cześć ulicy Słonecznej w Więcborku. To samo dotyczy przebudowy ulicy Nowodworskiej w Wituni, gdzie na całym ciągu drogi powiatowej od Więcborka do nowego Dworu powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa z nowymi chodnikami i ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym do samego Nowego Dworu gm. Więcbork. 
 
Ponadto wywalczona przeze mnie gazyfikacja ziemna na 18 kilometrach ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu ziemnego w Więcborku przy ul. Wyzwolenia warta ponad 100 000 000 złotych jest już od 6 września do 5 października 2021 r. na przetargu w Polskiej Spółce Gazownictwa, co potwierdza mi w załączonym piśmie Prezes Zarządu PSG Pan Robert Więckowski w Warszawie i Członek Zarządu PSG Jakub Kowalski 
 
Również od września wydawana jest decyzja środowiskowa dla wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz prawie 6 kilometrowej  obwodnicy Więcborka z trzema rondami  na trasie jej przebiegu dla której przetarg na budowę zostanie ogłoszony w 2022 r. po wydaniu w/w decyzji środowiskowej. 
 
Jak już wcześniej  pisałem w gazecie więcborskiej w 2022 roku rozpocznie się wywalczona przeze mnie za niecałe 100 000 000 złotych w Rządzie RP i PKP PLK SA ciągłą wymiana podkładów z podsypką i robotami towarzyszącymi na całym 120 kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Nakło n/Not. do Więcborka wraz z remontem stacji PKP Więcbork. Zatem nadchodzący rok 2022 jest rokiem największych inwestycji w historii naszego miasta o które walczyłem skutecznie 20 lata !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wywalczona przeze mnie gazyfikacja ziemna na 18 kilometrach ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu ziemnego w Więcborku przy ul. Wyzwolenia od 6 września do 5 października 2021 r. na przetargu w Polskiej Spółce Gazownictwa,co potwierdza mi w załączonym piśmie Zarząd PSG Warszawie
Wywalczona przeze mnie gazyfikacja ziemna na 18 kilometrach ulic Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu ziemnego w Więcborku przy ul. Wyzwolenia warta ponad 100 000 000 złotych już od 6 września do 5 października 2021 r. na przetargu w Polskiej Spółce Gazownictwa, co potwierdza mi w załączonym piśmie Prezes Zarządu PSG Pan Robert Więckowski w Warszawie i Członek Zarządu PSG Jakub Kowalski  – Tomasz Roman Bracka 
Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork - Tomasz Roman Bracka
Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz prawie 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka z trzema rondami, wagą dla tirów i parkingiem już na decyzji środowiskowej, a w 2022 r. przetarg na budowę w montażu zaprojektuj i wybuduj- Tomasz Roman Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony już ponad 4 lata temu  przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka i to jest początek tej inwestycji,którą wywalczyłem ja Tomasz Roman Bracka, a nie żaden starosta, burmistrz czy radny z Więcborka i ich zakłamane kadzielnice medialne, które na ich zlecenie kłamliwie mnie poniżały, ale w ostatecznym rozrachunku ze mną przegrali, a prawda wyszła na jaw, że to dzięki mnie a nie im ta obwodnica Więcborka z trzema rondami powstanie w 2022/23 roku i groszem nie obciąży miasta i gminy Więcbork zgodnie z moją wolą wnioskodawcy tej potrzebnej inwestycji  – Tomasz Roman Bracka
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka 
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka 
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka 
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica - Gniezno - Kcynia - Więcbork - Chojnice
Z ogromną satysfakcją oznajmiam za załączonym pismem, że dziś Minister Infrastruktury potwierdził mi po 20 latach mojej walki o uratowanie linii kolejowej 281 jej remont od 2022 roku na całym odcinku: Oleśnica – Gniezno – Kcynia – Więcbork – Chojnice – Tomasz Roman Bracka 
Po mojej kolejnej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo - remontowych na LK nr 281 Kcynia - Nakło n/Not - Więcbork - Ogorzeliny w 2022/23 r. - Tomasz Roman Bracka
Po mojej kolejnej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo – remontowych na LK nr 281 Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Ogorzeliny w 2022/23 r. – Tomasz Roman Bracka
Po mojej kolejnej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo - remontowych na LK nr 281 Kcynia - Nakło n/Not - Więcbork - Ogorzeliny w 2022 r.
Po mojej kolejnej skutecznej interwencji w Ministerstwie Infrastruktury RP, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP Tomasz Buczyńskim potwierdza mi w załączonym piśmie z dnia 28 lipca 2021 r. znak sprawy DTK-1.051.13.2020, że uwzględniony został przez Ministerstwo Infrastruktury RP i PKP PLK SA mój wniosek w zakresie prac utrzuymaniowo – remontowych na LK nr 281 Kcynia – Nakło n/Not – Więcbork – Ogorzeliny w 2022 r. – Tomasz Roman Bracka 
Dziękuję Panu Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu za wsparcie i poparcie w Zarządzie PKP PK SA w Warszawie mojego wniosku na rzecz remontów i przywrócenia do użytku publicznego wszystkich zamkniętych stacji PKP, przystanków kolejowych, peronów na linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Więcbork do Chojnic na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na tej linii kolejowej ! Rzeczony powyżej dokument w załączeniu. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu za wsparcie i poparcie w Zarządzie PKP PK SA w Warszawie mojego wniosku na rzecz remontów i przywrócenia do użytku publicznego wszystkich zamkniętych stacji PKP, przystanków kolejowych, peronów na linii kolejowej nr 281 od Kcyni przez Więcbork do Chojnic na rzecz wznowienia przewozów pasażerskich PKP na tej linii kolejowej ! Rzeczony powyżej dokument w załączeniu – Tomasz Roman Bracka
Ulica Słoneczna została w połowie wyremontowana i przebudowana po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy, która w przyszłym roku będzie remontowana dalej. Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 100 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie i Sypniewie objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych z uwzględnieniem ulicy Słonecznej - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Liczne ulice  i drogi w MiG Więcbork przebudowane lub przebudowywane po wieloletniej walce z mojej strony o ich przebudowę w PINB Sępólno Kr gdzie wydano na mój wniosek ponad 100 nakazów ich przebudowy ! Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 70 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie Kr. i Sypniewie objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych wydanych na mój wniosek i przy moim udziale co doprowadza lokalnych urzędników do konwulsji i biegunki bo jest co naprawiać, budować i remontować – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu opozycjonista antykomunistyczny FMW i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka, podczas demonstracji Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach PRL i komunizmu Demonstracja została organizowana w latach 80 - tych minionego stulecia przeze mnie Tomasza Romana Bracka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu z flagą Solidarności opozycjonista antykomunistyczny Federacji Młodzieży Walczącej i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka, podczas demonstracji Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach PRL i komunizmu Demonstracja została zorganizowana przeze mnie w latach 80 – tych minionego stulecia przeze mnie Tomasza Romana Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI

Marzyliśmy o tej wolności o nią walczyliśmy z milionami Polaków i się doczekaliśmy ! Choć jeszcze wszystko nie gra do końca jak być powinno, to jest to już 30 lat nasza wolna Polska ! Tomasz Roman Bracka
Marzyliśmy o tej wolności o nią walczyliśmy z milionami Polaków i się doczekaliśmy ! Choć jeszcze wszystko nie gra do końca jak być powinno, to jest to już 32 lat nasza wolna Polska i trzeba ją szanować i wzmacniać, a nie niszczyć  ! Tomasz Roman Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI