17 sierpnia 2022

Szczęśliwego Nowego 2021 Roku z nowym budżetem gminy Więcbork, który ujawniam z moją drogą ku prawdzie !

Życzę Wszystkim Szczęśliwego Nowego 2021 Roku
 
Kończy się najtrudniejszy dla mnie rok 2020 w którym straciłem moją Mamę śp Renatę Bracka, u której w tej chwili jestem na więcborskim cmentarzu dziękując Mamie za życie i dobre wychowanie. Był to też rok wielu sukcesów jakie odniosłem z moją ukochaną Mamą w Sądzie Najwyższym w Izbie Cywilnej i Karnej oraz w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku wygrywając 20 letnią walkę o prawdę i godność i zwrot zrabowanego mienia naszej zmarłej rodziny. Przesądzono prawomocnie w trzech Sądach Okręgowym, Apelacyjnym i Najwyższym, że okradli nas z naruszeniem prawa złodzieje z Skarbu Państwa PRL i III RP na 42 mln zł. źródło moja i Mamy wygrana z łamiącym prawo i konstytucje Sądem Apelacyjnym w Gdańsku przez Sądem Najwyższym RP Izba Cywilna z dnia 28. 02. 2020 r. http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=12-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=IV%20CZ%201%2F20&fbclid=IwAR2M2Gsl2N7pHChC-I5skmwf2uY5iOMwHChFVRol6NDV5X-WGKMureUGZOM oraz kolejna moja i Mamy wygrana w Sądzie Najwyższym Izba Karna z Sądem Rejonowym w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2020 r.   http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5293-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20%20KO%2066%2F20&fbclid=IwAR1Oda0Zvx7m7MC9CnqaKKG5L4O-nJnZDcx6nxI0x3jaYOlCSpggCNdTJCw Teraz czas na egzekucje i konwalidacje naruszeń prawa przez łamiący prawo i gwałcący Konstytucje RP i Europejską Konwencje o Ochronie Praw Człowieka Sąd Apelacyjny w Gdańsku, czym zajmie się ponownie Sąd Najwyższy RP w 2021 r. oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie ta spraw już trafiła w 2020 roku. Więcej w programie telewizyjnym KASTA w którym przedstawie patologie polskiego wymiaru niesprawiedliwości III RP.
 
Rok 2020 to kolejny mój sukces w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2020 r. znak sprawy SKO-4111/599/20 , gdzie pokonałem ponownie burmistrza Więcborka, doprowadzając do podwyżki wynagrodzeń opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych z 620 zł na miesiąc do 1830 zł. za kilka godzin ta kwota wzrośnie do 1980 zł w cyklu comiesięcznym. Do tego dochodzi dla opiekunów ubezpieczenie zdrowotne i wysługa lat pracy do emerytury i renty. Również w tym roku zostałem po raz pierwszy w życiu zatrudniony na stanowisku Dyrektora w Warszawie. źródło  https://www.bip.sko-bydgoszcz.pl/redir,sprawy_resak?fbclid=IwAR17K5n2c4PuiliGVaAu843uJRhRds0WCbBtEM1oYNHvTw3sfuCMIRuM9MQ 
 
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia – źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
 
Kończący się rok 2020 to też pasmo moich sukcesów i szereg inwestycji centralnych i regionalnych na rzecz rozwoju Więcborka w tym wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka, której wstępny projekt z trzema rondami i wagą dla samochodów jest już gotowy ! To samo dotyczy gazyfikacji Więcborka która rozpocznie się w 2021 r.  oraz ponowne uruchomienie przewozów pasażerskich PKP na stacji PKP Więcbork o co walczyłem 20 lat co poręcza na dwóch LK nr 240 i 281  rządowy program Kolej Plus. W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP Program Utrzymaniowy i kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice i doprowadzenie do prędkości V=80km/h. Wartość inwestycji 100 000 000 złotych. Po wykonaniu tych prac cała Magistrala Kolejowa Portowa BIS Północ – Południe relacji Katowice – Wrocław – Oleśnica – Poznań – Gniezno – Więcbork – Chojnice – Tczew – Gdańsk – Gdynia będzie przejezdna po 50 latach prac 🇵🇱
 
Wspomnę również o drobnych inwestycjach drogowych w tym o wywalczonej przeze mnie wymianie kompleksowej przez Enea Operator oświetlenia ulicznego z słupami na ul. Gdańskiej, Hallera i Pocztowej w Więcborku. To samo dotyczy przebudowie DW 189  na odcinku Więcbork – Złotów ze skrzyżowaniem DW 189 i241 przy ul. Złotowskiej i, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, co nastąpi w 2021 r. To samo dotyczy przebudowy DW 242 na odcinku Więcbork – Runowo Kr. To samo dotyczy wymiany na ledowe i budowy brakującego oświetlenia w mieście i gminie Więcbork na koszt Enea Operator, przy tej samej cenie jaką gmina Więcbork płaci obecnie Eneii Operator za zużycie prądu na oświetlenie ulic przez 5 lat, a później o połowę mniej. Jak tej wywalczonej przeze mnie w Enei Operator nie podejmie Gmina Więcbork, to będzie to celowe działanie na szkodę mieszkańców Więcborka i naszych gminnych finansów publicznych !  Zatem pomimo smutku były też radości z naszych sukcesów prawnych i na rzecz rozwoju Polski i Więcborka, który w tym roku kończy rok 100 lecia odzyskania niepodległości. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000471/O/M20170471.pdf?fbclid=IwAR2RfhXBUgaSEtBflXm6xyewCI8ddkhCFOqNpH9LM1DGqjw_8MtU-MYYdUg
 
Znamy już budżet miasta i gminy Więcbork na 2021 rok w którym na inwestycje przeznaczono 10 081 106,30 złotych . Do najważniejszych inwestycji należą budowa nowych ulic z chodnikami i oświetleniem ulicznym na ulicach Pomorskiej, Szlaku Bursztynowego i Leszka Białego w Więcborku koszt 1 652 000 zł. Przebudowa drogi gminnej relacji Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo koszt 386 100 zł. Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku koszt 3 601 300 zł. Przebudowa kościoła ewangelickiego w Więcborsku na Centrum Aktywności Lokalnej koszt 1 146 480 zł. Budowa kanalizacji ściekowej na ulicy Kościuszki i Złotowskiej w Więcborku koszt 729 551 zł.  Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Witosa w Wituni koszt 246 000 zł. Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Więcbork koszt 433 803 zł. Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Kr. koszt 180 000 zł. Budowa kanalizacji deszczowej w Sypniewie koszt 255 000 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Więcbork koszt 70 000 zł. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Wituni koszt 50 000 zł. Zagospodarowanie części nabrzeża jeziora więcborskiego koszt 50 000 zł. Budowa drogi z odwodnieniem w Runowie Kr. koszt 29 243 zł. Budowa chodnika w Sypniewie koszt 80 000 zł.  Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie koszt 255 000 zł.  Budowa rurociągu wodnego Runowo Kr. – Zgniłka koszt 200 000. Przebudowa wiejskiego domu kultury w Sypniewie koszt 550 500 zł. Budowa świetlicy wiejskiej w Wituni koszt 33 500 zł. Budowa klatki schodowej w filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie koszt 70 000 zł. Budowa siłowni napowietrznych w Suchorączku i Jastrzębcu koszt 43 000 zł. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w Pęperzynie i Jeleniu koszt 44 000 zł. Budowa Infostrady Pomorza i Kujaw koszt 57 800 zł.  Budowa chodnika w Borzyszkowie koszt 25 000 zł. Do tego dochodzą drobniejsze inwestycje w całej gminie.  
 
W budżecie Gminy Więcbork na 2021 rok zabrakło wielu ważnych inwestycji, a mianowicie przebudowy zagrażającej życiu pieszych i kierowców ulicy Dworcowej w Więcborku, wymiany sypiącego się płotu na cmentarzu komunalnym w Więcborku, budowy kanalizacji ściekowej na ulicach Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzejka Zebrzydowskiego w Więcborku. Zabrakło też oczekiwanej od 30 lat budowy oświetlenia ulicznego w mieście Więcbork na nieoświetlonych ulicach Szkolnej, Widokowej, Gdańskiej, Piastów, Weterynaryjnej, Brzozowej, Spacerowej, Cmentarnej, Henryka Pobożnego, Henryka Brodatego i Powstańców Wielkopolskich.
 
W budżecie Więcborka na 2021 rok zabrakło solidarnego wsparcia finansowego wykonania dokumentacji przedprojektowej dla nowej linii kolejowej dla przewozów pasażerskich PKP relacji Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Chojnice ! Koszt tej dokumentacji to zaledwie kilkaset tysięcy złotych, a to dzieląc na wszystkie samorządy gminne i powiaty przyległe do nowej linii kolejowej daje niewielką kwotę dla gminy Więcbork oraz pozostałych gmin i powiatów. Wiec pytam po co ta złośliwość i abdykacja Rado Miejska Więcborka i nieudolny powiecie sępoleński stworzonym dla etatów pupili władzy, a nie rozwoju powiatu i pomyślności jego mieszkańców ! Przypominam, że na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla w/w nowej linii kolejowej samorządy mają czas do 24 listopada 2021 r. Zatem do dzieła i bez ściemy jak piszecie do mnie, że we wrześniu 2021 roku się tym zajmiecie, bo to już będzie za późno by opracować ten dokument nad którym prace projektowe trzeba rozpocząć już w styczniu 2021 roku, by zdążyć z jego opracowaniem do 24 listopada 2021 roku i przekazać go na ręce Prezesa i Zarządu PKP PLK SA w Warszawie !  Bez tego dokumentu inwestycja kolejowa nie będzie zrealizowana i 500 000 000 złotych z Rządu RP  na w/w linię kolejową przepadnie. Zatem czas na korektę budżetową i ujęcie tej potrzebnej inwestycji kolejowej, bo kolejnej takiej okazji już nigdy więcej dla Więcborka i Krajny nie będzie ! Do Siego 2021 roku i czas na korekty budżetu gminy Więcbork na 2021 rok o pominięte ważne inwestycje.
 
Na koniec załączam mój częściowy biogram Tomasza Romana Bracka  z IPN działacza opozycji antykomunistycznej w PRL odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek Prezesa IPN w Warszawie zmykając usta wszystkim złoczyńcą i klakierom kłamstw z UM Więcbork, którzy mnie bezprawnie i bezskutecznie sponiewierali oraz pomawiali i deprecjonowali w obawie o swoje sezonowe etaty. Teraz już w końcu zrozumieliście, że przegraliście ze mną z kretesem – źródło https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/nadanie-orderu-i-odznaczen-18155301?fbclid=IwAR0-3D_7BuMrynG96262TeO1Y0VyQgMEKFCMDgywkr-lEzTFKR0dL1bZ5yQ Proszę zatem swobodnie usiąść w fotelu i zażyć waleriany na uspokojenie by przełknąć tą pigułkę prawdy o mojej osobie najwyżej odznaczonej w Polsce przez dwóch Prezydentów Polski, co powinno was cieszyć, a nie wywoływać seanse zazdrość i  niepotrzebne emocje zawiści – źródło IPN Warszawa polecam https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0DvqSnLKjaFsZw_PCBlrPhJHrbS5-BLiNCMtJRZOKRl-3KOfaN4fqDfts
Wygraliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji w tym zapowiadaną przeze mnie nowa linia kolejowa relacji Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr - Kamień K. - Chojnice, które spełnia kryteria i cele Programu i jest zakwalifikowana do II etapu naboru,co potwierdza załączona mapa. Tomasz Roman Bracka
Wygraliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji w tym zapowiadaną przeze mnie nowa linia kolejowa relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień K. – Chojnice, które spełnia kryteria i cele Programu i jest zakwalifikowana do II etapu naboru,co potwierdza załączona mapa oficjalna mapa PKP PLK SA w Warszawie. Pozdrawiam Tomasz Roman Bracka i do dzieła panowie starostowie i burmistrzowie !
W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno - Nakło n/Not - Więcbork - Chojnice - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka 🇵🇱
W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice i doprowadzenie do prędkości V=80km/h. Wartość inwestycji 100 000 000 złotych. Po wykonaniu tych prac cała Magistrala Kolejowa Portowa BIS Północ – Południe relacji Katowice – Wrocław – Oleśnica – Poznań – Gniezno – Więcbork – Chojnice – Tczew – Gdańsk – Gdynia będzie przejezdna po 50 latach prac – Tomasz Roman Bracka  🇵🇱

 

W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii koljowej nr 281 relacji Gniezno - Nakło n/Not - Więcbork - Chojnice - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka 🇵🇱
W 2021 roku rusza wywalczony przeze mnie w PKP PLK SA i Rządzie RP kompleksowy remont linii kolejowej nr 281 relacji Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice i doprowadzenie do prędkości V=80km/h. Wartość inwestycji 100 000 000 złotych. Po wykonaniu tych prac cała Magistrala Kolejowa Portowa BIS Północ – Południe relacji Katowice – Wrocław – Oleśnica – Poznań – Gniezno – Więcbork – Chojnice – Tczew – Gdańsk – Gdynia będzie przejezdna po 50 latach prac – Tomasz Roman Bracka 🇵🇱

 

 Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka - Człuchów 8 styczeń 2019 r. Prezydent Andrzej Duda do mnie dziś ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu'' foto Prezydent RP Andrzej Duda
Na zdjęciu Prezydent Polski dr Andrzej Duda i ja Tomasz Roman Bracka – Człuchów 8 styczeń 2019 r.
Prezydent Andrzej Duda do mnie, gdy podziękowałem publicznie ponownie prezydentowi za order po naszym przyjeździe z Więcborka do Człuchowa  ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu powiedział publicznie Prezydent RP Pan dr Andrzej Duda za co bardzo dziękuję”  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000471/O/M20170471.pdf?fbclid=IwAR2RfhXBUgaSEtBflXm6xyewCI8ddkhCFOqNpH9LM1DGqjw_8MtU-MYYdUg
foto Prezydent RP Andrzej Duda
Na zdjęciu ja i moja Mama Renata Bracka w dzieciństwie - Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu moja Mama Renata Bracka i ja w dzieciństwie, kiedyś Mama trzymała mnie za rękę, a dziś ja trzymam Mamę w sercu i za rękę w pamięci i prawdzie – Tomasz Roman Bracka
Premier RP Mateusz Morawiecki w Więcborku foto Tomasz Roman Bracka
Premier RP Mateusz Morawiecki w Więcborku 7 lipiec 2020 r  na 100 leciu odzyskania przez Więcbork niepodległości –  foto Tomasz Roman Bracka
Tym wyrokiem prawomocnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, co potwierdziliśmy w kolejnych naszych wygranych Wyrokach w 2020 roku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i w Sądzie Najwyższym w Warszawie, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 20 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa okradł współtwórcę II RP naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka oraz  Jego dzieci i nas spadkobierców na niecałe 42 mln złotych bez odsetek. Tym wyrokiem prawomocnym trzy sądy  Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy RP obalił kłamstwa i legendy komunistycznego i postkomunistycznego bydła z PRL i z  Więcborka i  potwierdził narodowość i obywatelstwa polskie całej mojej rodziny oraz rażące naruszenie prawa PRL i III RP , podczas okradzenia naszej zmarłej rodziny i teraz również mnie i mojej zmarłej Mamy Renaty Bracka. Prawda wygrała, a postkomunistyczne bydlęta i ich klakierzy przegrali po 75 latach płodzenia legend,  kłamstw i rabowania naszej własności rodzinnej. To dla Ciebie moja ukochana Mamo RENATO BRACKA to wywalczyłem na Twoja chwałę i tymi  Wyrokami po 20 latach walki oraz pogardy i poniżania nas splunąłem w twarz tym krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym zakłamanym sadystom, oszustom i łajdakom rodem z PRL i III RP.  Niech żyje prawda i wolna Polska  – Tomasz Roman Bracka
Tą prawomocną opinią biegłego sądowego potwierdzoną Wyrokami SN, SA, SO prawomocnym w Bydgoszczy, co potwierdził SA w Gdańsku i SN w Warszawie pokonałem z Mamą Renatą Bracka po 20 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa okradł Jana Bracka i nas na niecałe 42 mln złotych. Tomasz Roman Bracka
Powyżej prawomocna opinią biegłego sądowego zlecona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy potwierdzona w latach 2018 – 2020 prawomocnymi Wyrokami Sądu Najwyższego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie  pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 20 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa  PRL i III RP okradł naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka i nas spadkobierców w tym moją zmarłą Mamę Renatę Bracka i teraz już mnie Tomasz Romana Bracka na niecałe 42 mln złotych, jest to kwota bez odsetek. To dla Ciebie wywalczyłem moja ukochana Mamo śp RENATO BRACKA na Twoja chwałę  i tymi  prawomocnymi Wyrokami po 20 latach walki i poniżania nas w sądach i prze lokalną hołotę splunąłem w twarz krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym oszustom, fałszerzom i łajdakom. Wygraliśmy Mamo walkę o prawdę, godność naszego dziadka i pradziadka śp Jana Bracka i naszej zmarłej rodziny z którą już się spotkałaś przed czasem za sprawą niezdrowej służby zdrowia, która z przyczyn politycznych odmawiała Tobie Mamo leczenie przez rok pomimo udanej operacji przez sadystów w kitlach, co już rozliczam prawnie i rozliczę do końca. Niech żyje prawda i wolna Polska – Tomasz Roman Bracka
Dawno ten mój wyrok z ETPCz jest wyegzekwowany, a nowa ustawa o przewlekłości, która tam wywalczyłem weszła w życie w Polsce w marcu tego roku oto ona !!!!
Oto pokłosie mojego i Mamy Renaty Bracka zwycięskiego Wyroku w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, który jest wyegzekwowany, a wywalczona przeze mnie i moją Mamę Renate Bracką  nowa Ustawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w  Polsce przyjęta przez Sejm i Senat RP i podpisana przez Prezydenta RP , która weszła w życie w Polsce oto ta ustawa  -Tomasz Roman Bracka
Dawno ten mój wyrok z ETPCz jest wyegzekwowany, a nowa ustawa o przewlekłości, która tam wywalczyłem weszła w życie w Polsce w marcu tego roku oto ona !!!!
Oto pokłosie mojego i Mamy Renaty Bracka zwycięskiego Wyroku w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu, który jest wyegzekwowany, a wywalczona przeze mnie i moją Mamę Renate Bracką  nowa Ustawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w  Polsce przyjęta przez Sejm i Senat RP i podpisana przez Prezydenta RP , która weszła w życie w Polsce oto ta ustawa  -Tomasz Roman Bracka

 

Miejsce spoczynku mojej ukochanej Mamy śp Renaty Bracka na cmentarzu komunalnym w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka 31. 12. 2020 r.
Miejsce spoczynku mojej ukochanej Mamy śp Renaty Bracka na cmentarzu komunalnym w Więcborku, wysłanej przed czasem do Nieba przez Niezdrową służbę zdrowia, która od roku odmawiała leczenia Mamy po udanej operacji w bydgoskim centrum onkologii- foto Tomasz Roman Bracka Więcbork 31. 12. 2020 r.

 

Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka !
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce co stało się faktem po komplementarnych ustawach Sejmu i Senatu RP z podpisem Prezydenta RP po wygranej w ETPCz w Strasbourgu  591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej międzynarodowe dzieło prawne moje i mojej ukochanej Mamusi śp Renaty Bracka pozdrawiam- Tomasz Roman Bracka
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia - źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia – źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia - źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ
Pokazałem jak się zwycięża w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu wygrywając z byłym Rządem RP i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa oraz z MSZ zmianę prawa o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce i 591 spraw w tym 5 spraw moich Tomasza Romana Bracka i mojej Mamy Renaty Bracka ! Poniżej dowód w załączonym linku, gdzie Trybunał Konstytucyjny RP publikuję mój i Mamy zwycięski Wyrok z Rządem RP, Prokuratorią Generalną RP, MSZ i zgniłym sądownictwem polskim w ETPCz w Strasbourgu z dnia 7 lipca 2015 r. moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranymi sprawami. Tym wyrokiem doprowadziłem z Mamą Renatą Bracka  do zmiany prawa o przewlekłości postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce, podwyższając kwotę zadośćuczynienia za każdy rok opóźnienia procesu sądowego w Polsce oraz postępowań administracyjnych w RP od 500 zł do 2 0000 złotych za każdy rok opóźnienia – źródło https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR03ernaOTm48OL8gk6ohl82hQJbsempbOzAcVete4B1HF_hclYP-7aeowQ