27 stycznia 2021

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej, 600-lecia i Korczaka rozpocznie się 14 grudnia br. ponadto miasto i gmina Więcbork blokuje w całej gminie budowę nowego ledowego oświetlenia ulicznego z nowymi brakującymi słupami oświetleniowymi na koszt Enei !

Budowa oświetlenia ulicznego o które walczyłem tyle lat w UM Więcbork i NIK Warszawa przy ul. Dworcowej, 600-lecia i Korczaka w Więcborku rozpocznie się 14 grudnia br. Ponadto miasto i gmina Więcbork blokuje w mieście i gminie Więcbork budowę nowego ledowego oświetlenia ulicznego z nowymi brakującymi słupami oświetleniowymi na koszt Enei, przy tej samej cenie za oświetlenie miasta i gminy Więcbork przez pięć lat, a później przy cenie o połowę niższej !!!

Apeluję do radnych miejskich i burmistrza Więcborka o niezwłoczne podpisanie umowy z Eneą Oświetlenie na wymianę drogiego oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Więcbork na ledowe i budowę brakujących 300 punktów świetlnych w mieście i gminie Więcbork na koszt Enei przy tej samej cenie za oświetlanie miasta i gminy Więcbork co obecnie przez pięć lat, a później o połowę mniej za oświetlanie miasta i gminy Więcbork.

Poniżej stanowisko w tej sprawie Pani Elżbiety Dorol – Matuszewskiej Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji Rzecznik Prasowy Biura Marketingu i Komunikacji Enea Oświetlenie   skierowane dziś na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Romana Bracka i redakcji gazety więcborskiej.

Szanowny Pan Redaktor 

Gazety Więcborskiej

Tomasz Roman Bracka

 

W nawiązaniu do tematu modernizacji oświetlenia informuję, że Inicjatorem takiej inwestycji jest gmina. Jeżeli Gmina Więcbork jest zainteresowana wymianą urządzeń to Enea Oświetlenie ma to rozwiązania zarówno pod kątem formalnym jak i technicznym.

Standardowo procedura wygląda następująco:

 • Gmina zwraca się do Enei Oświetlenie ze zwykłym pismem, mailem, telefonem(etc.) z propozycją omówienia takiego zagadnienia, przedstawienia możliwości i efektów takiego przedsięwzięcia.
 •  
 • Enea Oświetlenie, przygotowuje wstępne założenia, wyliczenia, prezentacje i przedstawia to na umówionym spotkaniu (ew. Komisjach, Sesjach).
 •  
 • W przypadku akceptacji takiego rozwiązania zawieramy umowę na przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjno-projektowej.
 •  
 • W ramach dokumentacji zaprojektowane mogą być nie tylko oprawy do wymiany ale również słupy oraz uwzględnione mogą zostać uzupełnienia oświetlenia (w ramach istniejących sieci, bądź nawet nowe odcinki sieci z zastrzeżeniem, że takie dokumentacje wymagają dodatkowych nakładów pieniężnych). Czas realizacji dokumentacji to w zależności od stopnia skomplikowania (i dodatkowych elementów do zaprojektowania) to 4- 9 miesięcy.
 •  
 • Efektem finalnym dokumentacji jest kosztorys i potwierdzenie zamierzeń modernizacyjnych – efektów ekonomicznych (również ekologicznych).
 •  
 • Program poprawy jakości i efektywności oświetlenia ma z zasady być finansowany z oszczędności, uzyskanych poprzez wymianę opraw, na energii i kosztach utrzymania.
 •  
 • Zatem po określeniu kosztów realizacji oraz zasymulowaniu oszczędności w następnych latach określa się długość trwania takiej umowy – cel jest taki aby w jej okresie Gmina nie ponosiła wyższych wydatków niż dotychczas. Po „spłacie” takiej umowy następują realne oszczędności.
 •  
 • Następnie Gmina zaprasza Właściciela sieci Eneę Oświetlenie do złożenia oferty (w trybie publicznym art. 67).
 •  
 • Jednocześnie Gmina musi zabezpieczyć środki w WPF oraz uzyskać opinię RIO.
 •  
 • Po ostatecznych ustaleniach cen, zakresów następuje zawarcie umowy. Enea wykłada pieniądze na zrealizowanie tego zadania a zwrot nastąpi poprzez właśnie zawartą wieloletnią umowę.
 •  
 • Realizacja odbywa się po zawarciu umowy w okresie 3 -6 miesięcy (w zależności od zakresu robót) a zapłata zostaje rozłożona na lata (długość umowy – w zależności od efektu ekonomicznego i decyzji władz gminy- zazwyczaj 5 -10 lat).

Założenia wejściowe są takie, żeby uzyskać efekt 50% oszczędności na energii. Ale nie jest to jedyny warunek, bo ważnym jest, aby oświetlenie spełniało swoją funkcję i było dobrane w prawidłowy sposób. Osiągnięcie tego efektu jest inne w każdym realizowanym przez nas zadaniu (Gminie). Bywa że jest to nawet 70%, a bywa że jest to mniej niż 50%. Wszystko zależy od stanu i rodzaju bieżącego oświetlenia, rodzaju dróg, lokalizacji ruchu, geometrii konstrukcji, itd.

Okres trwania umowy, czy będzie to 5 lat czy mniej, czy więcej jest pochodną powyższego i również zależy od decyzji Gminy, zakresu robót, zastosowanych urządzeń itp.

Zatem, żeby podjąć się takiej współpracy wystarczy, aby Gmina Więcbork się z nami skontaktowała.

 

Z poważaniem

 

Elżbieta Darol-Matuszewska

Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji

Rzecznik Prasowy Enea Oświetlenie

 

Ulica Dworcowa w Więcborku częściowo przebudowana - foto Tomasz Roman Bracka
Budowa nowego oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej i Al 600 – lecia w Więcborku  przez Enea Operator od 14 grudnia 2020 r.  – foto Tomasz Roman Bracka
Budowa nowego oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej i Al 600 - lecia w Więcborku  przez Enea Operator od 14 grudnia 2020 r.  - foto Tomasz Roman Bracka
Budowa nowego oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej i Al 600 – lecia w Więcborku  przez Enea Operator od 14 grudnia 2020 r.  – foto Tomasz Roman Bracka