11 maja 2021

Obwodnica Więcborka z trzema rondami ominie Więcbork i Witunie w 2023 r.

Obwodnica Więcborka z trzema rondami ominie Więcbork i Witunie w 2023 r. Obwodnica Więcborka o którą walczyłem w osamotnieniu 20 lat W UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz rozpocznie się od wywalczonego przeze mnie ronda przy cmentarzu komunalnym w Więcborku i po polach ominie Witunię i zakończy się za przejazdem kolejowym PKP przy ul. Gdańskiej włączając się w drogę wojewódzką nr 241.

W ramach budowy obwodnicy  Więcborka powstaną trzy ronda, pierwsze na drodze wojewódzkiej nr 189  za zabudową przy ul. Złotowskiej w Wituni, kolejne rondo powstanie na ul. Nowodworskiej w okolicach ul. Dalkowskiej i ostatnie trzecie rondo powstanie przy zakończeniu obwodnicy przy drodze wojewódzkiej nr 241 za przejazdem kolejowym przy ul. Gdańskiej w Więcborku. Przy obwodnicy powstanie parking dla tirów oraz CPN.  Inwestycja warta ponad 100 000 000 złotych  jest w całości finansowana i realizowana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z moja wolą wnioskodawcy tej inwestycji do wczoraj wyśmiewanej przez więcborskie miernoty i ich medialnych klakierów.  Budowy obwodnicy Więcborka o którą zabiegałem 20 lat w osamotnieniu rozpocznie się na gruncie w 2023 roku i zakończy się w tej kadencji samorządu RP.

Natomiast w 2021 roku rozpocznie się wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Bydgoszczy dla ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu przebudowa całej drogi wojewódzkiej nr 189 od Więcborka do granicy województwa w Dorotowie. W ramach tej inwestycji powstanie wywalczonej przeze mnie już 8 laty temu nowe skrzyżowanie u zbiegu dróg wojewódzkich nr 241 i 189 w Więcborku. 

Również  w 2021 roku  przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 242 od Więcborka do granicy województwa w kierunku Łobżenicy. Ta inwestycja to również pokłosie wywalczonego przeze mnie nakazami pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Bydgoszczy dla ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu przebudowa całej drogi wojewódzkiej nr 242 od Więcborka do granicy województwa w Klementynowie. Również w 2021 roku ramach wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PSG  gazyfikacji ziemnej  Więcborka pojawi się nowy asfalt z chodnikami na ulicach Hallera i Wyzwolenia w Więcborku.

W 2021 roku pojawi się nowy płot na całym starym cmentarzu komunalnym w Więcborku w miejsce sypiącego się 50 letniego ceglanego płotu oraz nowe alejki polbrukowe na cmentarzu w miejsce koślawych ścieżek cmentarnych ! Jest to efekt nakazu pokontrolnego i kontroli tego cmentarza wywołanego na mój wniosek w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kr, który dokonał kontroli tego cmentarza na przestrzeni października i listopada 2020 r. 

Kontrolą PINB objęto równolegle na mój wniosek sypiącą się kaplicę rodu Konkiel na cmentarzu ewangelicko – katolickim w Więcborku. Tam również dojdzie na mój wniosek do remontu zabytkowej kaplicy rodu Koniel z której lokalna patologia zrobiła sobie klub alkoholowy i burdel.  Dalsza cześć zleconej przeze mnie kontroli w PINB Sępólno Kr. objęła 20 zdewastowany ulic w mieście Więcbork, które zostaną doprowadzone do parametrów i norm budowlanych zgodnie z naruszonymi przez burmistrza i radę miejską przepisami prawa, czyli uzyskają legalizację, oświetlenie uliczne i nawierzchnie uliczną polbrukową lub bitumiczną i chodniki. 

Jest jeszcze dobra wiadomość dla kierowców już za tydzień pojawi się nowy asfalt na drodze powiatowej od ul. Wojska Polskiego w Więcborku w stronę Suchorączka oraz nowe chodniki w Zakrzewku. Tu inwestorem jest powiat w Sępólnie Kr. a inwestycje obejmuję kolejny mój nakaz pokontrolny z PINB Sępólno Kr. z 2015 roku dla tej zdewastowanej drogi powiatowej i pozostałych w gminie Więcbork z ulicą Nowodworska włącznie gdzie w 2021 r pojawi się nowy asfalt z oświetleniem ulicznymi i ścieżką rowerowo spacerową.  Również na mój wniosek po wieloletniej walce w  Enei Operator dojdzie do końca 2020 roku do wymiany wszystkich słupów oświetleniowych i latarni z okablowaniem na ulicach Gdańskiej i Pocztowej w Więcborku, a na wiosnę na ulicy Mickiewicza.  Natomiast po nakazach pokontrolnych wydanych na mój wniosek przez NIK Bydgoszcz i Warszawa kolejne nowe oświetlenie uliczne pojawi się do końca 2020 r. na ulicach Dworcowej,  Alei 600  – lecia i Korczaka. Tu inwestorem jest gmina Więcbork.  

Na koniec z przykrością stwierdzam, że władze gminy Więcbork z radnymi  blokują budowę kolejnego oświetlenia ulicznego na ulicach: Szkolnej, Widokowej i Wincentego Witosa w Wituni pomimo istniejącej dokumentacji technicznej i pozwoleń na budowę oświetlenia ulicznego na tych ciemnych i niebezpiecznych ulicach. 

Do dnia dzisiejszego brak oświetlenia ulicznego w Więcborku na ulicach: Piastów, Henryka Pobożnego, Spacerowej, Szkolnej, Widokowej, Sosnowej, Weterynaryjnej, oraz dalszej części ulic Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Wyzwolenia i Strzeleckiej do plaży miejskiej. Brak też oświetlenia ulicznego w lasku miejskim w Więcborku przy obiektach Grom i KBS i przy przyległej do ul. Bractwa Kurkowego byłej ulicy Cmentarnej, która dawno powinna być przywrócona tym bardziej, że droga ta ma swój numer. Przypominam, że w mieście drogi muszą mieć nazwę ulicy, bo tak stanowi prawo. Zresztą do dziś mamy ponad 20 ulic – dróg bez nazw w Więcborku i Wituni, które dawno powinny uzyskać swoja nazwę zgodnie z prawem, jednak w Więcborku prawo w tej materii nie obowiązuje czas to zmienić i to niezwłocznie, albo podać się do dymisji skoro burmistrza i radnych to przerasta.

Marzyliśmy o tej wolności o nią walczyliśmy z milionami Polaków i się doczekaliśmy ! Choć jeszcze wszystko nie gra do końca jak być powinno, to jest to już 30 lat nasza wolna Polska ! Tomasz Roman Bracka
Marzyliśmy o tej wolności o nią walczyliśmy z milionami Polaków i się doczekaliśmy ! Choć jeszcze wszystko nie gra do końca jak być powinno, to jest to już 30 lat nasza wolna Polska ! Tomasz Roman Bracka
Trzy warianty przebiegu wywalczonej przeze mnie w 2017 r. obwodnicy Więcborka w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz niebawem nowy projekt z opisem z czwartym przebiegiem obwodnicy W – Tomasz Roman Bracka
Obwodnica Więcborka w niebieskim wariancie  z trzema rondami ominie Więcbork i Witunie w 2023 r.– Tomasz Roman Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony w 2017 roku wywalczyłem 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na budowę  obwodnicy Więcborka, której budowa rozpocznie się w 2023 roku. Tomasz Roman Bracka
Nowe skrzyżowanie Więcbork
Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, które wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu z przebudową całej Drogi Wojewódzkiej nr 189 od Więcborka przez Witunię, Sypniewo, Dorotowo do Złotowa !!!
Inwestycja będzie zrealizowana w 2021 r. – Tomasz Roman Bracka
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka 189 relacji Więcbork - Witunia - Sypniewo - Dorotowo - Kujan - Złotów uzyska nową nawierzchnie asfaltową - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka nr 189 relacji Więcbork – Witunia – Sypniewo – Dorotowo – Kujan – Złotów uzyska nową nawierzchnie asfaltową w 2021 r. Taki jest efekt mojej wieloletniej walki w UM Toruń, ZDW Bydgoszcz i WINB Bydgoszcz o przebudowę całej drogi wojewódzkiej nr 189  – foto Tomasz Roman Bracka
Projekt BRD trzeciego ronda w Więcborku im Marszałka Józefa Piłsudsiego autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku, wytworzony na mój wniosek. Tomasz Roman Bracka
Projekt BRD trzeciego ronda w Więcborku autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku, wywalczony przeze mnie w UM w Toruniu  i wytworzony na mój wniosek w ZDW Bydgoszcz. To rondo powstanie do 2023 r. przy przebudowie całej DW 241 od Wiela przez Więcbork do Sępólna Kr. – Tomasz Roman Bracka