27 stycznia 2021

Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na rzecz jej przebudowy

Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka  na długości 360 metrów objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy. Pierwsza warstwa asfaltu została wylana w sobotę a, kolejna ścieralna zostanie wylana zostanie po niedzieli i na tym zakończy się pierwszy etap przebudowy drogi śmierci pana Eckierta i pana Starosty.
 
Dalsza przebudowa drogi powiatowej do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr w przyszłym roku. Również w przyszłym roku zostanie przebudowana przy wsparciu Rządu PiS  kolejna droga powiatowa od Więcborka do ogrodów działkowych w Nowym Dworze przy ul. Dalkowskiej gm Więcbork.  Również ta inwestycja o którą walczyłem w osamotnieniu ponad 11 lat jest objęta licznymi nakazami pokontrolnymi ZDP  i PINB Sępólno Kr na rzecz jej przebudowy wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale. Jedna z wielu takich kontroli załączona na archiwalnym zdjęciu.  W ramach przebudowy ulicy Nowodworskiej w Wituni pojawi się na całym odcinku nowy asfalt z chodnikami i latarniami ulicznymi i rondem. Natomiast przy moście kolejowym na ul. Starodworcowej w Więcborku pojawi się w końcu kładka dla pieszych. Powyższą inwestycje potwierdza załączona dokumentacja techniczna dla przebudowy ulic Nowodworskiej w Wituni i części ulicy Starodworcowej w Więcborku, które są zarazem drogami powiatowymi.
 
Zastanawiam się dlaczego radni z burmistrzem Więcborka blokują od ponad roku budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Wincentego Witosa w Wituni skoro za pieniądze nas podatników zamówili i wykonali dokumentacje techniczną na rzecz tej inwestycji, która od roku ma pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego przy tej ciemnej i wąskiej ulicy. Ulica Wincentego Witosa musi być poszerzona do szerokości 5 metrów i przebudowana zgodnie z prawem budowlanym w związku z wydanym na mój wniosek w 2015 r. nakazem przebudowy tej ala ulicy przez PINB w Sępólnie Kr.  To samo dotyczy pozostałych stu ala ulic w mieście i gminie Więcbork. Zatem radni i burmistrzowie do roboty, starczy ściemniania i gry pozorów. 
 
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca przebudowa części drogi powiatowej od ul Wojska Polskiego w Więcborku do Suchorączka objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr z 2015 r. wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy – foto Tomasz Roman Bracka
Powiatowa droga śmierci czyli garbata ulica Nowodworska w Wituni bez chodników i oświetlenia ulicznego do przebudowy Do końca listopada 2018 r. Na zdjęciu jedna z wielu moich kontroli tej drogi śmierci z udziałem starosty i ZD Sępólno Kr 8 lat temu- foto Tomasz Roman Bracka
Powiatowa droga śmierci czyli  ulica Nowodworska w Wituni bez chodników i oświetlenia ulicznego do przebudowy w 2021 r. Na zdjęciu jedna z wielu moich kontroli z moim udziałem tej drogi śmierci z udziałem starosty i Powiatowego Zarządu Drogowego i PINB w Sępólnie Kr 11 lat temu- foto Tomasz Roman Bracka
Po ponad 10 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym - Tomasz Roman Bracka
Po ponad 11 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane w 2021 r.. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym i i rondem oraz kładką dla pieszych przya moście PKP, co potwierdza załączona dokumentacja techniczna przebudowy obu ulic  – Tomasz Roman Bracka
Po ponad 10 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym - Tomasz Roman Bracka
Po ponad 11 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane w 2021 r.. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym i rondem oraz kładką dla pieszych przy moście PKP, co potwierdza załączona dokumentacja techniczna przebudowy obu ulic  – Tomasz Roman Bracka
Do ponad 10 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym.
Po ponad 10 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane W 2021 R.. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym – Tomasz Roman Bracka