07 lipca 2020

Zdewastowane słupy oświetleniowe w mieście i gminie Więcbork do natychmiastowej wymiany !!!

Zdewastowane, skorodowane i sypiące słupy oświetleniowe z liniami elektrycznymi Enea w mieście i gminie Więcbork do wymiany i to natychmiast. 

To jakiś ponury żart by w XXI wieku na głównych ulicach Więcborka, Mickiewicza, Pocztowa, Gdańska, Wyzwolenia i Hallera nie wymieniono 50 letnich sypiących się i skorodowanych oświetleniowych słupów stalowych, betonowych i drewnianych firmy Enea !!!

Wedle słów pani rzecznik Eenea skierowanych do mnie po mojej interwencji w tej sprawie do właściciela słupów oświetleniowych w Więcborku firmy Enea wszystko jest w porządku, co budzi politowanie i śmiech wobec tak nieodpowiedzialnych słów pani rzecznik Enea.

Przypominam, że skorodowane słupy oświetleniowe Enea przy ul. Gen. J. Hallera w Więcborku mają już 50 lat i należy je niezwłocznie wymienić na nowe od czego uchyla się ich właściciel firma Enea. To samo dotyczy ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku, gdzie występują nawet słupy drewniane pamiętające Józefa Stalina oraz  60 letnie popękane słupy betonowe. Podobnie jest na ulicach Gdańskiej i Wyzwolenia w Więcborku, gdzie napotykamy popękane 60 letnie słupy betonowe z starą instalacją elektryczną wymagającą niezwłocznej wymiany do czego nie poczuwa się właściciel zabytków techniki elektrycznej firma Enea !

Okazuję się, ze firma Enea potrafi tylko pobierać pieniądze od gminy Więcbork za swoje usługi na sypiącym się sprzęcie, gorzej jest już z remontem w/w infrastruktury, którą firma ta otrzymała za darmo od gminy Więcbork za czasów burmistrza Maracha, co w mojej ocenie było nadużyciem ! Kto pytał mieszańców czyli właścicieli gminy Więcbork o zgodę na nieodpłatne przekazanie naszego mienia elektrycznego jakieś spółce, która dziś zapomina o remoncie swoich zabytków elektrycznych w Więcborku !

Po mojej interwencji w firmie Enea, okazało się, że władze miejskie Więcborka z radnymi miejskimi mieli w nosie ten iskrzący problem i nie raczyli nawet upomnieć się o remont i wymianę zabytków elektryczności w Więcborku !

Po mojej kolejnej interwencji w Enei w w/w sprawie okazało się jednak, że miałem rację i zabytki elektryczne Enea w Więcborku z liniami elektrycznymi przy ulicach Gdańskiej, Pocztowej i Mickiewicza zostaną wymienione w latach 2020/2021 r, co potwierdza poniżej w odpowiedzi do mnie pani rzecznik prasowy Enea. 

Uważam jednak, że to za mało i jeszcze w tym roku należy wymienić skorodowane 50 letnie metalowe słupy oświetleniowe przy ulicy Gen. J. Hallera do czego zachęcam też sennych w tej sprawie radnych z burmistrzem Więcborka ! Wobec niechęci do firmy Enea do wymiany swoich zabytków do Wiecborka przybędzie wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, który wyda stosowne nakazy pokontrolne dla krnąbrnej firmy Enea nakazujące wymianę ich zabytków w Więcborku.

Pilnej wymiany domagają się kolejne zabytki elektryczności w Więcborku czyli sypiące się słupy elektryczne przy ulicach Rybackiej, Górnej, Stary Rynek, Wodna, Potulickich, Starodworcowa, Tadeusza Kościuszki, Orlej, Słonecznej, Stromej, Piaskowej, Lipowej, Brzozowej i na dalszej części ulicy Strzeleckiej. Jest tylko pytanie kto jest właścicielem tych zabytków bo Enea do niech się nie przyznaje ! Poniżej skierowana do mnie odpowiedz rzecznik prasowej Enea w  Warszawie w sprawie wymiany sypiącej się infrastruktury elektrycznej Enea w Więcborku.

 Tomasz Roman Bracka 

 

Szanowny Panie Redaktorze

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo energetyczne planowanie oraz finansowanie oświetlenia ulic należy do zadań własnych Gminy, nie do firm energetycznych i oświetleniowych. Usługi związane z eksploatacją i budową oświetlenia realizujemy na zlecenie Gminy. W związku z tym, wszelkie wnioski dotyczące budowy oraz funkcjonowania oświetlenia na terenie Gminy Więcbork należy kierować do Urzędu Gminy.

Jednocześnie, informujemy, że Enea Oświetlenie jest właścicielem słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy ulicach: Hallera oraz częściowo Wyzwolenia, Gdańskiej oraz Starodworcowej.  

Zależy nam na efektywnym i bezpiecznym eksploatowaniu tych urządzeń i dlatego regularnie wykonujemy oględziny naszej infrastruktury.

Obecnie wszystkie słupy są w stanie technicznym pozwalającym na ich bezpieczną eksploatację. Nie posiadamy także informacji od przedstawicieli Urzędu Gminy Więcbork o konieczności podjęcia działań w tym zakresie, nie otrzymaliśmy także zgłoszeń od Mieszkańców. W związku z powyższym, nie są przewidywane w najbliższym czasie remonty i wymiany słupów oświetleniowych stanowiących naszą własność. 

Z informacji uzyskanej od spółki Enea Operator, planowana jest modernizacja linii niskiego napięcia na ulicy Pocztowej oraz Gdańskiej, zasilanej ze stacji transformatorowej Więcbork Gdańska 1. Z uwagi na usytuowanie słupów w pasie drogi wojewódzkiej nr 241, spółka zakłada wykonanie projektu modernizacji dwóch obwodów wyprowadzonych z wyżej wymienionej stacji transformatorowej do końca 2019 r., natomiast przebudowę zamierza zrealizować do końca 2020 r.

W latach 2020-2021 planowana jest modernizacja odcinka obwodu linii niskiego napięcia przebiegającego wzdłuż ul. Mickiewicza. W pozostałych miejscach nie są przewidywane  w najbliższym czasie prace związane z modernizacją linii należących do Enei Operator. Sieć jest w dobrym stanie, eksploatowana jest  zgodnie z wymogami technicznymi, a modernizacje będą sukcesywnie dokonywane po jej technicznym zużyciu.

Pozostała część słupów na terenie Gminy Więcbork nie należy do Grupy Enea.

 

Z poważaniem

Elżbieta Darol-Matuszewska

Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji

Rzecznik Prasowy

Biuro Marketingu i Komunikacji

Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Mickiewicza w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Mickiewicza w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Mickiewicza w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Mickiewicza w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka
 Ulica. Wyzwolenia w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Wyzwolenia w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea – foto Tomasz Roman Bracka