21 lipca 2024

Po wielu latach starań ulica Pocztowa w Więcborku doczeka się nowych chodników i nowej nawierzchni asfaltowej.

Po wielu latach starań burmistrza Toczko ulica Pocztowa w Więcborku doczeka się  nowych chodników i nowej nawierzchni asfaltowej. Inwestycja będzie realizowana w 2011r.,przez wojewódzki zarząd drogowy i gminę Więcbork. W ramach udziału gminy Więcbork, brukarze położą polbruk i krawężniki przy obu stronach ulicy. Zarząd drogowy pokryje z własnych środków zakup materiałów budowlanych w postaci  kostki polbrukowej i krawężników oraz położy nowy asfalt. Nowa nawierzchnia asfaltowa pojawi sie też na ulicach A.Mickiewicza, Plac Jana Pawła II, Gen.J.Hallera, Wyzwolenia. Jest to związane z generalnym remontem drogi wojewódzkiej 241 na całym odcinku. W ramach tej inwestycji zaplanowano podwyższenie o trzy metry mostu na rzece Orla w Więcborku oraz nową nawierzchnie asfaltową na odcinku Mrocza – Więcbork – Sępólno – Tuchola. Tomasz Bracka

Po wielu latach starań ulica pocztowa w Więcborku doczeka sie nowych chodników i nowej nawierzchni asfaltowej.
Po wielu latach starań ulica Pocztowa w Więcborku doczeka się nowych chodników i nowej nawierzchni asfaltowej.