27 stycznia 2021

Wybrano nowe władze więcborskiego samorządu mieszkańców

Dobiegło końca zebranie sprawozdawczo wyborcze samorządu mieszkańców miasta Więcbork. W trakcie zebrania ustępująca przewodnicząca Pani Aleksandra Wegner przedstawiła sprawozdanie z działalności samorządu które zostało przyjęte przez zgromadzonych mieszkańców przy jednym głosie wstrzymującym. Następnie nastąpiło zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego więcborskiego samorządu mieszkańców. Zgłoszono dwie kandydatury Panów Jarosława Hasa i Tomasza Bracka. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, jednym głosem nad Tomaszem Bracka wygrał Jarosław Has i tym samym został wybrany przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Więcbork. Po tym nastąpiło zgłaszanie kandydatur do zarządu więcborskiego samorządu mieszkańców. Po tajnym głosowaniu wybrano pięciu członków zarządu więcborskiego samorządu mieszkańców. Wybrani zostali Pani Grażyna Sowińska, Pan Waldemar Kuszewski, Pan Roman Mroczkowski, Pan Michał Bąk, Pan Tomasz Bracka. Po tym zgromadzeni poruszyli istotne sprawy związane z funkcjonowaniem miasta oraz zgłaszano szereg propozycji na rzecz uzdrowienia naszego miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Z zgłaszanych propozycji i wniosków znalazły sie takie sprawy jak potrzeba gazyfikacji ziemnej Więcborka, budowa obwodnicy miasta Więcbork, uruchomienie nieczynnych linii kolejowych, rekonstrukcja więcborskiego grodu, monitoring kamerowy promenady, bezpieczeństwo publiczne w mieście. Zebrani zasygnalizowali potrzebę zmiany statutu samorządu mieszkańców Więecborka, tak by można było pozyskać więcej środków na działalność kulturalną w mieście i pobudzić w tej dziedzinie MGOK Więcbork. W zebraniu uczestniczyła Pani Burmistrz Więcborka Iwona Sikorska oraz Sekretarz miasta Pani Jesionowska i Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Kosiniak. Obecni też byli radni miejscy w składzie Pan Szymon Grabiński, Pan Kazimierz Wilczyński, Pani Grażyna Sowińska, Pan Roman Mroczkowski, Pan Waldemar Kuszewski oraz Pan Inspektor UM w Więcborku Michał Bąk i Pani Inspektor Ewa Kestrzyn. Przybył też Pan Leszek Skaza powiatowy konserwator zabytków, który ubolewał nad słabą polityka historyczną miasta i oznakowaniem tych miejsc przez władze miejskie. Ten problem poruszam od dłuższego czasu i czas najwyższy rozpocząć to dzieło od rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, więcborskich zamków, kościołów ewangelickich i więcborskiej synagogi która powstała dokładnie 200 lat temu w 1811r. Obszernie o inwestycjach miejskich mówił Pan Kujawiak i Pani Sikorska, pan przewodniczący oznajmił że w tym roku Więcbork będzie największym placem budowy w całym regionie. W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na budowę więcborskiego ronda, dworca PKS i dwóch kilometrów chodników przyległych do ronda. Ogłoszono też przetarg na budowę nowej stacji pomp na więcborskich wodociągach, dobiegają końca prace projektowe związane z rozbudową więcborskiego szpitala, która rozpocznie się na wiosnę tego roku. Pani Burmistrz i Pan Przewodniczący zadeklarowali wsparcie finansowe dla więecborskiego samorządu który obecnie ma zaledwie 5.500 zł rocznej dotacji. Jest to mizerna kwota która nie pozwala na efektywne działanie. Wspomnę tylko że sołectwa mają kilka razy większy budżet choć są dziesięć razy mniejsze od Więcborka. Trzeba to koniecznie zrównać do tego samego poziomu co ma miejsce w sołectwach by można było podjąć efektywnie statutową działalność. W trakcie spotkania podniesiono sprawę zmiany nazw ulic na osiedlu Lupinek oraz przywrócenie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejsce ulicy Pocztowej która jest nadana po wojnie bezprawnie brak uchwały rady miasta w tej sprawie. Pod koniec spotkania mieszkańcy miasta i goście podziękowali byłej przewodniczącej więcborskiego samorządu mieszkańców Pani Aleksandrze Wegner za 14 lat sumiennej pracy na rzecz więcborskiego samorządu mieszkańców. Pani Aleksandra otrzymała bukiet pięknych kwiatów i słowa podziękowania za długoletnią działalność na rzecz mieszkańców Więcborka. Po tym miłym akcencie zebranie dobiegło końca a nowe władze samorządu mieszkańców rozpoczęły swoją kadencje i urzędowanie. Życzymy powodzenia na trudniej drodze reperowania rozklekotanego kulturalnie, promocyjne i inwestycyjne miasta które ma ogromny potencjał i przepiękną historię czas to w końcu dobrze opakować i sprzedawać w kraju i za granicą. Wierzę ze nowa ekipa temu podoła i przy wsparciu władz miejskich poprawi diametralnie wizerunek naszego miasta.