20 lipca 2024

Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku

Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku obok byłego zamku Grzymalitów i Pałuków na Cmentarzu Parafialnym w Więcborku, gdzie przed 1000 lat wznosiło się miasto Więcbork.
 
Czas też na rekonstrukcje wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII w. przy plaży miejskiej, siedziby Państwa Polan od X w. jako obronny obronny gród koszarowy, mieszczący się przy plaży miejskiej w Więcborku na moich terenach rodzinnych zrabowanych przez komunistów, co udowodniłem precyzyjnie przed polskimi Sądami i w ETPCz w Strasbourgu wygrywając 25 letnie procesy z tymi złodziejami.
 
Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku
Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku – Photo Tomasz Roman Bracka
Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku - Photo Tomasz Roman Bracka
Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku – Photo Tomasz Roman Bracka
Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku - Photo Tomasz Roman Bracka
Upamiętniono tablicą prastarą świątynie pogańskich bogów z ołtarzem z czasów przedchrześcijańskich i miejsce pierwszego kościoła katolickiego w Więcborku – Photo Tomasz Roman Bracka
Więcbork - plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku - Photo Tomasz Roman Bracka
Więcbork – plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku – Photo Tomasz Roman Bracka
Więcbork - plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku - Photo Tomasz Roman Bracka
Więcbork – plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku –  Tomasz Roman Bracka źródło UM Więcbork
Więcbork - plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku -  Tomasz Roman Bracka
Więcbork – plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku –  Tomasz Roman Bracka
Więcbork - plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku -  Tomasz Roman Bracka
Więcbork – plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku –  Tomasz Roman Bracka źródło UM Więcbork 
Więcbork - plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych
Więcbork – plaża miejska i kompleks sportowy w miejscu wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego z VII wieku, na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w  Więcborku. Na zdjęciu zdewastowana tablica informacyjna o grodzie więcborskim – Photo Tomasz Roman Bracka