20 lipca 2024

Rozpoczął się remont elewacji 300 letniego zabytkowego kościoła katolickiego w Więcborku

Rozpoczął się remont elewacji 300 letniego zabytkowego kościoła katolickiego w Więcborku wybudowanego w Królestwie Polskim przez ród książąt i hrabiów Potulickich h. Grzymała z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową.
 
W tym kościele w Więcborku spoczywa budowniczy tego kościoła Generał Major Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości Kawaler Orderu Orła Białego Książę Aleksander Hilary Potulicki Grzymalita herbu Grzymała z Więcborka, którego epitafium z portretem wdać na zdjęciu.
 
Obecny kościół Katolicki w w Więcborku jest już czwartym pobudowanym w tym samym miejscu i otacza go cmentarz parafialny, gdzie do dziś spoczywają mieszkańcy Więcborka, choć ich nagrobki znikły wokół kościoła. Poprzedni kościół katolicki w tm samym miejscu wybudował hrabia Józef Remigian Potulicki z Więcborka, Sekretarz Króla Polski Augusta II Mocnego, Kawaler Orderu Orła Białego, Pułkownik Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości i założyciel z Królem Augustem II Mocnym i zarazem pierwszy prezes 291 letniego Królewskiego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku, które reaktywowałem 21 lat temu zostając wybrany jednogłośnie prezesem tego Bractwa i jestem nim cały czas.
 
 
Rozpoczął się remont elewacji 300 letniego zabytkowego kościoła katolickiego w Więcborku wybudowanego przez ród książąt i hrabiów Potulickich h. Grzymała z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową
Rozpoczął się remont elewacji 300 letniego zabytkowego kościoła katolickiego w Więcborku wybudowanego przez ród książąt i hrabiów Potulickich h. Grzymała z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową – Photo Tomasz Roman Bracka
Książe Aleksander Hilary Potulicki Grzymalita herbu Grzymała z Więcborka Generał Major Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, Kawaler Orderu Orła Białego spoczywający w więcborskim Kościele Katolickim, który wybudował z rodziną Potulickich z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową od czasów Grzynalitów herbu Grzymała już prawie 1000 lat temu foto Tomasz Roman Bracka Więcbork 3 maj 2022 r.
Książę Aleksander Hilary Potulicki Grzymalita herbu Grzymała z Więcborka budowniczy tego kościoła Generał Major Wojsk Koronnych Jego Królewskiej Mości, Kawaler Orderu Orła Białego spoczywający w więcborskim Kościele Katolickim, który wybudował z rodziną Potulickich z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową od czasów Grzynalitów herbu Grzymała już prawie 1000 lat temu – Photo  Tomasz Roman Bracka
Rozpoczął się remont elewacji 300 letniego zabytkowego kościoła katolickiego w Więcborku wybudowanego przez ród książąt i hrabiów Potulickich h. Grzymała z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową - Photo Tomasz Roman Bracka
Rozpoczął się remont elewacji 300 letniego zabytkowego kościoła katolickiego w Więcborku wybudowanego przez ród książąt i hrabiów Potulickich h. Grzymała z Więcborka mających tu swoją siedzibę zamkową – Photo Tomasz Roman Bracka