20 lipca 2024

Dwa kilometry nowego asfaltu na drodze powiatowej Więcbork – Pęperzyn – Zabartowo po mojej skutecznej interwencji w Komendzie Głównej Policji, Zarządzie Powiatu i PINB w Sępólnie Kr. to stanowczo za mało !

Dwa kilometry nowego asfaltu na drodze powiatowej relacji Więcbork – Pęperzyn – Zabartowo po mojej skutecznej interwencji w Komendzie Głównej Policji, Zarządzie Powiatu i PINB w Sępólnie Kr. to stanowczo za mało ! Te prace wykonała na własny koszt firma Marbruk z Charzykowy w ramach naprawy zdewastowanej drogi będącej objazdem Więcborka w trakcie remontu ulicy Dworcowej w Więcborku. Ta droga powiatowa relacji Więcbork – Pęperzyn – Zabartowo na całym odcinku nie spełnia wymogów prawa budowlanego by nazywać ją drogą, gdyż szerokość jej w porywach nie przekracza 3 metrów, a powinna wynosić bynajmniej 5 metrów. 

Dlatego wystąpiłem do komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie o przeprowadzenie audytu tej powiatowej drogi śmierci i doprowadzenie jej do remontu i ustawowych parametrów szerokościowych 5 metrów na całym odcinku. To samo dotyczy pozostałych dróg gminnych w Więcborku z ulicą Górną na czele. O wynikach kontroli i nakazach pokontrolnych z audytem poinformuję czytelników gazety więcborskiej w stosownym komunikacie.

Natomiast już niebawem pojawi się nowa sygnalizacja świetlna na DW 241 przy SP nr 2 na ulicy Wyzwolenia w Więcborku. Inwestycja jest już po przetargu i wykona ją na swój koszt ZDW Bydgoszcz. Kolejna sygnalizacja świetlna powstanie w 2024r. przy Przedszkolu Gminnym na ul. Gdańskiej w Więcborku DW nr 241.

Tomasz Roman Bracka

Przebudowa DW 241 na odcinku Więcbork - Zabartowo - Wiele do piątku na przetargu w ZDW Bydgoszcz. Droga ta którą zlustrowałem jest objęta nakazem pokontrolnym WINB Bydgoszcz wydanym na mój wniosek na rzecz jej przebudowy - Tomasz Roman Bracka
Dwa kilometry nowego asfaltu na drodze powiatowej Więcbork – Pęperzyn – Zabartowo po mojej skutecznej interwencji w Komendzie Głównej Policji, Zarządzie Powiatu i PINB w Sępólnie Kr. to stanowczo za mało, czas na remont i poszerzenie całej drogi – Tomasz Roman Bracka 
Drogi wewnętrzne, gminne i powiatowe w MiG Więcbork do przeglądu i do audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez KG Policji w celu usunięcia naruszenia prawa budowlanego na tych drogach powiatowych i gminnych w mieście i gminie Więcbork oraz dostosowanie ich do właściwego stanu technicznego i parametrów szerokościowych wynoszących minimum pięć metrów
Drogi wewnętrzne, gminne i powiatowe w MiG Więcbork w tym DP Więcbork – Pęperzyn – Zabartowo do przeglądu i do audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez KG Policji w celu usunięcia naruszenia prawa budowlanego na tych drogach powiatowych i gminnych w mieście i gminie Więcbork oraz dostosowanie ich do właściwego stanu technicznego i parametrów szerokościowych wynoszących minimum pięć metrów – Tomasz Roman Bracka
Komisariat Policji w Więcborku 1920 r.
Komisariat Policji w Więcborku 1920 r. – Tomasz Roman Bracka
Po mojej interwencji na prośbę mieszkańców u Starosty Powiatu w Sępólnie i PINB w Sępólnie Krajeńskim zdewastowana droga powiatowa relacji Zabartowo - Pęperzyn - Śmiłowo - Więcbork, będąca objazdem na czas remontu ulicy Dworcowej w Więcborku do kontroli i naprawy. Kolejna kontrola dotyczy ponad 30 zdewastowanych dróg gminnych i ulic w Więcborku i Wituni, wobec niewykonania nakazów pokontrolnych PINB w Sępólnie Krajeńskim z 2016 r. wydanymi na mój wniosek burmistrzowi Więcborka. Tomasz Roman Bracka
Po mojej interwencji na prośbę mieszkańców Zabartowa i Pęperzyna u Starosty Powiatu w Sępólnie i PINB w Sępólnie Krajeńskim zdewastowana droga powiatowa relacji Zabartowo – Pęperzyn – Śmiłowo – Więcbork, będąca objazdem na czas remontu ulicy Dworcowej w Więcborku zgłoszona do kontroli i naprawy i naprawiona ! 
Kolejne kontrole dotyczą ponad 30 zdewastowanych dróg gminnych i ulic w Więcborku i Wituni, wobec niewykonania przez burmistrza Więcborka nakazów pokontrolnych PINB w Sępólnie Krajeńskim z 2016 r. wydanych na mój wniosek burmistrzowi Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Już niebawem pojawi się nowa sygnalizacja świetlna na DW 241 przy SP nr 2 na ulicy Wyzwolenia w Więcborku. Inwestycja jest już po przetargu i wykona ją na swój koszt ZDW Bydgoszcz - Tomasz Roman Bracka
Już niebawem pojawi się nowa sygnalizacja świetlna na DW 241 przy SP nr 2 na ulicy Wyzwolenia w Więcborku. Inwestycja jest już po przetargu i wykona ją na swój koszt ZDW Bydgoszcz – Tomasz Roman Bracka