25 października 2020

75 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Henryk Bracka !

75 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Henryk Bracka ! Próżno do dziś szukać lichej tabliczki ,, Monte Cassino” na pomniku Orła Białego w Więcborku upamiętniającej heroizm i waleczność mieszkańców Więcborka w walkach o Monte Cassino, bo nie byli to sowieccy zabugole co podważyło by ich stęchłą narracje postkomunistyczną !

Komuna i bolszewwia w PRL i III RP niszczyła i zamazywała 75 lat pamięć o Twoim dziadku Henryku Bracka i waszym bohaterstwie i zwycięstwie żołnierze polscy Gen Władysława Andersa bohaterowie walk o Monte Cassino.

Dopiero dziś po 75 latach pogardy, poniewierki i poniżania zostałeś z twoimi towarzyszami broni należycie doceniony i uszanowany na wzgórzu klasztornym Monte Cassino z udziałem Twoich towarzyszy broni oraz Prezydentów Polski i Włoch ! Prawda i honor zwyciężyły po 75 latach kłamstw i pogardy !!!

Na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka 75 lat temu starszy szeregowy walczący w Armii gen. Władysława Andersa w walkach o Monte Cassino w 1944 r. gdzie zwyciężył z towarzyszami broni przeżywając to piekło Monte Cassino porównane do obrony Stalingradu !!!

Chwała Bohaterom i Poległym
Tomasz Roman Bracka

Monte Cassino
Monte Cassino
Monte Cassino
Monte Cassino
Monte Cassino
Monte Cassino
Trwa wyprawa pamięci Monte Cassino 2019. Dziś najważniejszy dzień tego wyjazdu, czyli uroczystości na cmentarzu Wojska Polskiego w Monte Cassino! Jeżeli chcecie być z nami, szukajcie transmisji na żywo w TVP! 😉 *17:00 - TVP INFO*
Trwa wyprawa pamięci Monte Cassino 2019. Dziś najważniejszy dzień tego wyjazdu, czyli uroczystości na cmentarzu Wojska Polskiego w Monte Cassino! Jeżeli chcecie być z nami, szukajcie transmisji na żywo w TVP !
*17:00 – TVP INFO*

 

 Na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka 75 lat temu starszy szeregowy walczący w Armii gen. Władysława Andersa w walkach o Monte Cassino w 1944 r. gdzie zwyciężył z towarzyszami broni przeżywając to piekło Monte Cassino porównane do obrony Stalingradu !!!
Na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka 75 lat temu starszy szeregowy walczący w Armii gen. Władysława Andersa w walkach o Monte Cassino w 1944 r. gdzie zwyciężył z towarzyszami broni przeżywając to piekło Monte Cassino porównane do obrony Stalingradu !!!
Grób Alianta st, szer. Wojska Polskiego Henryka Bracka żołnieża Gen. W. Andersa z którym zdobył 75 lat temu klasztor na Monte Cassino - foto Tomasz Roman Bracka
Grób Alianta st. szer. Henryka Bracka żołnierza Gen. W. Andersa z którym zdobył 75 lat temu klasztor na Monte Cassino – foto Tomasz Roman Bracka