05 sierpnia 2020

Kolejne bezprawie po więcborsku i drogi widmo w Więcborku !!!

Kolejne bezprawie po więcborsku i drogi widmo tak można określić stanowisko pokontrolne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Więcborku. Po przeprowadzonej kontroli po mojej interwencji okazało się, że miasto Więcbork nie raczyło przez 20 lat wyznaczyć istniejących na mapach i ogłoszeniach urzędowych, mowa o ulicach widmo na Osiedlu Piastowskim w Więcborku. Żeby było dosadniej to większość bezwzględna ulic na tym osiedlu nie jest dopuszczona do ruchu pieszego i kołowego i nie posiada statusu drogi publicznej czy nawet wewnętrznej.

To oznacza jednoznacznie, że wszyscy uczestnicy ruchu pieszego i kołowego poruszają się tam nielegalnie i w każdej chwili są narażeni na utratę prawa jazdy czy mandat karny. Kolejne niebezpieczeństwo wynikające z tego bezprawia to nieskuteczność polis ubezpieczeniowych jak dojdzie na tych ulicach widmo do wypadków czy kalectwa na drodze za co pełna odpowiedzialność ponosi właściciel czyli Gmina Więcbork.

Jak to możliwe, ze taki wiele ulic widmo występuje w Więcborku i Wituni bo problem dotyczy zarówno osiedla Słonecznego, Na Skarpie czy też innych ulic w liczbie ponad 60 sztuk. Dodam więcej, że po kontroli ulic Strzeleckiej, Rybackiej i Parkowej w Więcborku już wszczął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postępowanie dyscyplinarne i administracyjne. Jak ustaliłem dziś w rozmowie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w/w ulice nie posiadają książki ulic oraz brak na nich okresowych rprzeglądó. Ulice te są za wąskie i nie mogą być dopuszczone do ruchu kołowego gdyż szerokość ulicy tego typu to 5,5 metra, a w okolicach starosty Marach ulica ta ma zaledwie 2 metry szerokości i jest dwukierunkowa.

W trakcie kontroli okazało się, że ulica Strzelecka w Więcborku kończy kawałek się za domem byłego burmistrza Maracha, a dziś Starosty Powiatu w Sępólnie. Dalsza część ulicy do plaży miejskiej w Więcborku w ogóle nie figuruje w rejestrze i nie ma żadnych uregulowań prawnych wiec od dziś na plaże wjechać nie można !!! Co w tej sprawie przez 25 lat robili byli burmistrzowie Więcborka z Andrzejem Marachiem i Pawłem Toczko odpowiem kompletnie nic. Oskarżam za ten stan rzeczy kierownika referatu drogowego gminy Więcbork Tomasz Fifielskiego, który swoim celowym zaniechaniem i partactwem w tej sprawie przez kilkanaście lat swojego urzędowania w Gminie Więcbork doprowadził do tej sytuacji. Na potwierdzenie mych słów załączam częściowy protokół pokontrolny w tej sprawie PINB w Sępólnie Kr z przed kilku dni.

Obecnie trwa kontrola wszystkich dróg i ulic gminnych w mieście Więcbork i wsi Witunia i już dziś mogę powiedzieć, ze ulic widmo w Więcborku jest kilkadziesiąt to samo dotyczy Wituuni wobec powyższego trzeba będzie w końcu to uregulować prawnie i wyciągnąć konsekwencje wobec winnych tego bezprawia urzędników burmistrza. Kolejna rzecz to obowiązek dostosowania tych ulic to stanu normalności i parametrów szerokościowych oraz standardów prawa przypisanych drogą publicznym i wewnętrznym.

Tomasz Bracka

Protokół pokontrolny PINB w Sępólnie kr na drogach gminnych w Więcborku w 2015r
Protokół pokontrolny PINB w Sępólnie kr na drogach gminnych w Więcborku w 2015r.