11 sierpnia 2020

Zbliża się 74 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Mapa ataku hitlerowsko - stalinowskiego na Polskie we wrześniu 1939r.
Mapa ataku hitlerowsko – stalinowskiego na Polskie we wrześniu 1939r.
Defilada Stalinowsko - Hitlerowska po obopólnej napaści i rozpoczęciu okupacji Polski. Brześć 22.09.1939r.
Defilada Stalinowsko – Hitlerowska po obopólnej napaści i rozpoczęciu okupacji Polski. Brześć 22.09.1939r.
Zbliża się 74 rocznica wybuchu II Wojny Światowej zaaranżowanej przez Stalina i Hitlera przy pełnej akceptacji wielkich mocarstw ówczesnego świata. Najgorzej na tym wszystkim wyszła Polska, która została zaatakowana od zachodu 01.09.1939r. przez wojska Adolfa Hitlera, a od wschodu 17.09.1939r. przez armie sowiecką Józefa Stalina.

Poniżej przedstawiam zdjęcie z wspólnej defilady hitlerowsko – stalinowskiej w Brześciu 22.09.1939r. po napaści zbrojnej Stalina i Hitlera na Polskie, po czym nastąpił podział łupów wojennych. W części sowieckiej od Wisły w Warszawie w głąb kresów II RP wszyscy Polacy stali się z automatu obywatelami sowieckimi narodowości sowieckiej bo tak sobie zażyczył Józef Stalin podpisując drugi pakt z Hitlerem dzielący polskie na dwie części. Największe mocarstwa czesnego świata nawet nie raczyły zaprotestować wobec tego bezprawia. Dziś mamy podobna sytuacje w Syrii gdzie gazuje się bezbronną ludność cywilną.

Cały ówczesny świat doskonale wiedział co się święci i miał pełną świadomość, że chodzi o kolejny rozbiór Polski. Świat to akceptował również po zakończeniu II Wojny Światowej sprzedając na niespełna 50 lat od 1944r. Polskie i Polaków w szpony Stalina i ZSRR. Zatem okupacja hitlerowska zakończyła się w latach 1944 – 1945r. i trwałą pięć lat. Natomiast okupacja sowiecka Polski trwałą od 1939r. do 1993r. kiedy to ostatni żołnierz radziecki opuścił terytorium okupowanej przez sowietów Polski.

Tomasz Bracka