01 grudnia 2020

W dniu dzisiejszym w Więcborku i całym kraju obchodzono nowe święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych którego inicjatorem był śp. prof. Lech Kaczyński Prezydent RP.

2 marca, 2011
W dniu dzisiejszym w całym kraju obchodzono nowe święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych którego inicjatorem był śp. prof. Lech Kaczyński Prezydent RP. Święto służy oddaniu hołdu żołnierzom wyklętym czyli tym którzy po drugiej wojnie światowej, jako żołnierze antykomunistycznego podziemia walczyli o wolną polskie i prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa stawiając opór sowietyzacji i okupacji Polski przez Józefa Stalina i Związek Sowiecki. To było Powstanie Narodowe przeciw rosyjskiemu […]

Burzliwa sesja Rady Miejskie w Więcborku

26 lutego, 2011
Burzliwie przebiegała piąta sesja Rady Miejskie w Więcborku. Na początku radni wzięli na warsztat służbę zdrowia. Problem dotyczy niewystarczającej ilości specjalistów oraz  niewielkiego dostępu do niepłatnej stomatologi w mieście i gminie Więcbork. Nie zgadzam  się z fałszywą tezą że usługi medyczne są niepłatne wszyscy płacimy po 900 złotych miesięcznie do ZUS i NFZ i z tego firma Prowita i Ars Medica oraz pozostałe podmioty otrzymują wynagrodzenie za świadczone usługi medyczne. W tej branży nic […]

W przeddzień nowego święta państwowgo Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Złożyliśmy wczoraj wizyte na grobie Kapelana Solidarności Ks. Prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku

23 lutego, 2011
Sejm RP ustanowił nowe święto państwowe – 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl jej postanowień 1 marca ma stać się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i świętem państwowym. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” złożył w ubiegłym roku prezydent Lech Kaczyński: […]

Wybrano nowe władze więcborskiego samorządu mieszkańców

21 lutego, 2011
Dobiegło końca zebranie sprawozdawczo wyborcze samorządu mieszkańców miasta Więcbork. W trakcie zebrania ustępująca przewodnicząca Pani Aleksandra Wegner przedstawiła sprawozdanie z działalności samorządu które zostało przyjęte przez zgromadzonych mieszkańców przy jednym głosie wstrzymującym. Następnie nastąpiło zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego więcborskiego samorządu mieszkańców. Zgłoszono dwie kandydatury Panów Jarosława Hasa i Tomasza Bracka. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, jednym głosem nad Tomaszem Bracka wygrał Jarosław Has […]

66 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka i okolic do sowieckich obozów zagłady w ZSRR w styczniu 1945r.

20 stycznia, 2011
W styczniu mija 66 rocznica deportacji tysięcy mieszkańców ziemi więcborskiej i krajeńskiej przez komunistyczne władze polskie UPB i sowiecie NKWD do obozów koncentracyjnych w ZSRR. Ta zatajana zbrodnia ludobójstwa została dokonana na mieszkańcach Więcborka zaraz po sowieckim wyzwoleniu naszych miast w styczniu 1945r. Władza ludowa rozprawiła się z tubylcami dokonując publicznych egzekucji miejscowej ludności i duchowieństwa. Tysiące bezbronnych mieszkańców naszych miast w tym Więcborka wywożono w bydlęcych wagonach […]

91 rocznica odzyskania przez Więcbork niepodległości 23.01.1920 – 23.01.2011r.

18 stycznia, 2011
Już w niedzielę 91 rocznica odzyskania przez Więcbork niepodległości 23.01.1920 – 23.01.2011r. Przypomnijmy jak do tego doszło. Już w grudniu 1918r. mieszkańcy Więcborka przystąpili do walk o wolność tej ziemi w powstaniu wielkopolskim. Powstanie zakończyło się sukcesem dla Polski i od zakończenia powstania Więcbork był wolny. Do pełni szczęścia potrzebne było uznanie tej wolności przez wielkich tego świata. I tak też się stało w Wersalu podczas podpisania traktatu wersalskiego w 1919r. ustalono […]

Powiat więcborsko – sępoleński musi powrócić na mapy powiatów Polski.

6 stycznia, 2011
Powiat więcborsko – sępoleński musi powrócić na mapy powiatów Polski. To co uczyniono w tej sprawie na Radzie Ministrów w sierpniu 1998r. to zwykłe oszustwo władz państwowych i fałszerstwo uchwał Sejmu RP który w latach 1993, 1998 i 2001r. powołał powiat więcborsko – sępoleński. Ten powiat więcborsko – sępoleński był wyjściem dla trzech pozostałych powiatów dwuczłonowych w Polsce które powołano. Przypomnijmy sobie jak to naprawdę wyglądało.Rozpatrzenie dokumentacji promującej […]

Święto Trzech Króli ponownie świętem państwowym po 51 latach komunistycznego zakazu Gomułki

4 stycznia, 2011
Kiedy komuniści wprowadzili gomułkowską ustawę likwidującą 6 stycznia jako dzień wolny od pracy (jesienią 1960 r.), na pół wieku odebrano Polakom możliwość godnego przeżywania święta Trzech Króli. Po 50 latach mroków PRLowskiej komuny i postkomuny III RP święto to wraca do nas w swojej pełni jako dzień wolny od pracy. Trzyletnia batalia zainicjowana przez byłego prezydenta Łodzi — Jerzego Kropiwnickiego — obywatelską inicjatywą ustawodawczą, wspierana ogromną […]

200 – Lat Więcborskiej Synagogi

4 stycznia, 2011
Początek osadnictwa żydowskiego w mieście Więcbork sięga XV w.pierwszą znaną synagogę w Więcborku wybudowano w 1811r. Materiały budowlane na jej budowę dał właściciel ziemski Nagel z Sypniewa. W 1892r. Dawid Bischofswerder z Anglii urodzony w Więcborku, zapisał na cele gminy żydowskiej w Więcborku 8.000 marek. Ojciec jego przez wiele lat zajmował stanowisko kantora w więcborskiej synagodze. W 1907r. przeprowadzono remont więcborskiej synagogi obiekt został generalnie odrestaurowany. Z zachowanych statystyk […]

Przedawnienie Przepisy Kodeksu Cywilnego

8 sierpnia, 2010
Przedawnienie Przepisy Kodeksu Cywilnego Terminy przedawnienia Kodeks cywilny wprowadził co do zasady 10-letni okres przedawnienia. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (np. z umowy najmu czy dzierżawy) termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem dzia-łalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi również 3 lata. Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują […]