13 czerwca 2024
Obwodnica-Wiecborka -ostateczny-wariant-

Mamy to 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z 3 rondami i wagą dla tirów skierowana na przetarg w ZDW Bydgoszcz

27 marca, 2024
Mamy to 6 kilometrowa obwodnica Więcborka z 3 rondami i wagą dla tirów o którą walczyłem 20 lat już z decyzją środowiskową i w trakcie przygotowań do przetargu przez UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, który w całości ja finansuje co potwierdza załączone pismo skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasza Bracka z 19 marca 2024r. podpisane przez dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ! To nie koniec dobrych informacji drogowych dla Miasta i Gminy […]
Powstaje nowa droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Photo Tomasz Roman Bracka

Gaz ziemny powróci do Więcborka po 79 latach po wygranych przeze mnie Tomasza Romana Bracka wyborów na Urząd Burmistrza Więcborka !

26 marca, 2024
Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie potwierdza w załączonym piśmie do mnie wykonanie pełnej dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę 20 kilometrów gazociągu ziemnego na wszystkich ulicach Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu skroplonego LNG i ziemnego przy ul. Wyzwolenia. Pozwolenia na budo są ważne do lipca 2024r. co potwierdzają załączone dokumenty z PSG !   Od 79 lat 6000 mieszkańców Więcborka czeka na tani gaz ziemny i żąda go w złożonych […]
Dziś Niedziela Palmowa 🌿🌴🌿Upamiętnia Ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Dziś Niedziela Palmowa Upamiętnia Ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy

24 marca, 2024
Dziś Niedziela Palmowa Upamiętnia Ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dziś też rozpoczyna się w kościele katolickim Wielki Tydzień poprzedzający zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest fundamentem naszej wiary !   Zachęcam wszystkich do posprzątania i ustrojenia w palmy i dyngus grobów naszych zmarłych spoczywających na Cmentarzach MiG Więcbork bo Oni też czekają na naszą pamięć i na zmartwychwstanie !   Podkreślam stanowczo bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa […]
spotkanie z Świętym Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach 18. 08. 2002 r. po przyjęciu z moich rąk 23 marca 2002 r. honorowego obywatelstwa Więcborka. Na zdjęciu, które ujawniam po raz pierwszy na 100 lecie urodzin Świętego Jana Pawła II i 40 lecie Solidarności z flagą mojej solidarności, którą współtworzyłem również po stanie wojennym w PRL jako jej działacz antykomunistyczny to właśnie ja Tomasz Roman Bracka.

22 lata temu 23 marca 2002 r. Święty Jan Paweł przyjął z moich rąk Tomasza Bracka honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Więcbork nadane Uchwałą Rady Miejskiej Więcborka 25 lat temu !

23 marca, 2024
22 lata temu 23 marca 2002 r. Święty Jan Paweł przyjął z moich rąk Tomasza Bracka honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Więcbork nadane Uchwałą Rady Miejskiej Więcborka 25 lat temu ! W tym roku minie 46 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża – 16 października 1978r.   W załączonym dokumencie z Watykanu z 23. 03. 2002r. skierowanym na moje ręce wnioskodawcy przyjęcie do wiadomości i uznanie […]
Przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork o co walczyłem tyle lat został dziś rozstrzygnięty ! Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone

Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone i zastąpione lampami ledowymi po zakończonym przetargu !

22 marca, 2024
Przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork o co walczyłem tyle lat został rozstrzygnięty ! Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone ! Niebawem kolejny przetarg na wymianę 1000 latarni miejskich Enei w MiG Więcbork z sodowych na ledowe i włączenie wszystkich wyłączonych latarni w MiG Więcbork i w końcu zrobi się jaśniej za 2 000 000 złotych przy wsparciu w 95% z Rządu byłego Premiera Mateusza […]
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

PRZEDSTAWIAM PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA !

20 marca, 2024
Mądrzej i skuteczniej dla Miasta i Gminy Więcbork ! To już 35 lat mojej działalności publicznej, samorządowej i społecznej III RP począwszy od WRN Bydgoszcz w 1989r. jako opozycjonista i przedstawiciel nielegalnej jeszcze Solidarności ! PRZEDSTAWIAM MÓJ PROGRAM WYBORCZY TOMASZA ROMANA BRACKA KANDYDATA NA BURMISTRZA WIĘCBORKA ! Moje priorytety i cele jako przyszłego Burmistrza Więcborka to: uruchomienie przewozów pasażerskich PKP w MiG Więcbork na obu liniach kolejowych nr 281 […]
Na ponad 100 letnim zdjęciu klasztor ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku. O tą inwestycję zabiegałem wiele lat i się w końcu doczekałem

Kasztor ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku z obiektami klasztornymi stanie się zabytkiem najwyższej klasy i uzyska dokumentację zabytkową

19 marca, 2024
Mamy to decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu mój wniosek z 2022 roku uzyskał dziś akceptację i wsparcie finansowe czyli klasztor ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku z obiektami klasztornymi oraz z obiektami misjonarzy w Wituni stanie się zabytkiem najwyższej klasy i uzyska obszerną dokumentację zabytkową jeszcze w tym roku !   Przypominam, że w okresie międzywojennym II RP Więcbork określany był w Polsce ewangelicką Częstochową z oddziałami w Wilnie, Lwowie, Warszawie, […]
Nowe skrzyżowanie Więcbork

Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku

18 marca, 2024
Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, które wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu z przebudową całej Drogi Wojewódzkiej nr 189 od Więcborka przez Witunię, Sypniewo do Dorotowa co jest już po przetargu w ZDW Bydgoszcz. Skrzyżowanie ma już pozwolenie na budowę w ZDW Bydgoszcz.   To skrzyżowanie zostanie wybudowane przeze mnie niezwłocznie po wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r. po objęciu […]
Ośmioletni projekt BRD nowego skrzyżowania przy DW 241 przy ulicach Pocztowej i Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku z 2014 r. wykonany przez ZDW Bydgoszcz na wniosek. Czas to rondo w końcu wybudować !!! Tomasz Roman Bracka

Przedstawiam projekt nowego ronda przy ulicach Pocztowej, Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku

17 marca, 2024
Przedstawiam projekt nowego ronda przy ulicach Pocztowej, Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku na DW nr 241 wykonany przez ZDW Bydgoszcz na mój wniosek. To rondo zostanie wybudowane przeze mnie niezwłocznie po wyborach samorządowych na Urząd Burmistrz Więcborka 7 kwietnia 2024r.Rondo w tym miejscu jest bardzo potrzebne by usprawnić wjazd i wyjazd karetek pogotowia i nie tylko do Szpitala Powiatowego w Więcborku. oraz udrożnić ruch na tym skrzyżowaniu. Proponuje też nazwać to rondo imieniem Marszałka Józefa […]
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam Państwu projekt nowej ścieżki rowerowo spacerowej przy jeziorze Więcborskim Młyńskim w Więcborku. Inwestycja zostanie zrealizowana przeze mnie w 2024r. po objęciu Urzędu Burmistrza Więcborka. Tomasz Roman Bracka Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024

Przedstawiam projekt ścieżki rowerowo spacerowej przy jeziorze Więcborskim Młyńskim w Więcborku oraz projekty budowy nowych ulic w Gminie Więcbork

16 marca, 2024
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam Państwu projekt nowej ścieżki rowerowo spacerowej przy jeziorze Więcborskim Młyńskim w Więcborku oraz projekty budowy nowy ulic na Osiedlu Piastowskim, Przemysława II, Mieszka I, Władysława Łokietka i Bolesława Krzywoustego.   W dalszej części projekt przebudowy ul. Rybackiej w Więcborku oraz ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego również w Więcborku z projektem przebudowy ulicy Ogrodowej w Wituni. Te wszystkie ulice zostały objęte nakazem […]
Przedstawiam karty zabytków dla Rezydencji Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego i Rządu II RP w dwóch pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Krajeńskim gmina Więcbork oraz czwarta w Stebionku ówczesna gmina Więcbork Karty zabytków zostały wykonane na mój wniosek i uzupełnione przeze mnie Tomasz Roman Bracka i przez Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy

Karty zabytków dla rezydencji Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego i Rządu II RP w pałacach i zamku w Runowie Młyn i Runowie Krajeńskim gmina Więcbork oraz w Stebionku ówczesna gmina Więcbork wykonane !

16 marca, 2024
Przedstawiam karty zabytków dla rezydencji Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego i Rządu II RP w dwóch pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Krajeńskim gmina Więcbork oraz czwarta w Stebionku ówczesna gmina Więcbork Karty zabytków zostały wykonane na mój wniosek i uzupełnione przeze mnie Tomasz Roman Bracka i przez Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.   Na zdjęciach w/w pałace prezydenckie i zamek […]
Sprawiedliwości stało się zadość Sądzie Rejonowym w Tucholi, wczoraj Testament notarialny mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka sporządzony dla mnie Tomasza Romana Bracka został uznany przez Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny za co z całego serca dziękuję jako spadkobierca

Sprawiedliwość po 79 latach złodziejstwa i matactw czas się w końcu rozliczyć !

15 marca, 2024
Sprawiedliwości stało się zadość w Sądzie Rejonowym w Tucholi, wczoraj Testament notarialny mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka sporządzony dla mnie Tomasza Romana Bracka został uznany przez Sąd Rejonowy w Tucholi I Wydział Cywilny za co z całego serca dziękuję jako spadkobierca. Wcześniej Notariusz, który sporządził Testament mojej Mamy Renaty Bracka oświadczył pisemnie do Sądu Rejonowego w Tucholi trzy lata temu, że go nie sporządził co okazało się nieprawdą.  Testament […]
Pozdrawiam z przebudowy wywalczonej przeze mnie w WINB Bydgoszcz i ZDW Bydgoszcz DW 241 na odcinku 8 km Więcbork - Wiele, gdzie teraz jestem. Wartość inwestycji 12 000 000 zł. - Tomasz Roman Bracka

Drogowy zawrót głowy czyli 20 nowych ulic z drogami, ścieżkami rowerowymi i obwodnicą Więcborka w 2024r. !

13 marca, 2024
Nowe ulice i chodniki pojawią się w tym roku z polskiego ładu na następujących ulicach Więcborka: Przemysława II, Mieszka I, Władysława Łokietka, Zamkowej, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Rybackiej. Również w Wituni na ul. Ogrodowej powstanie nowa ulica z chodnikiem. Kolejne dwie ulice z chodnikami powstaną w 2024r. w Runowie Krajeńskim od Kościoła do bloków oraz w Nowym Dworze od wsi do byłego PGR. Do tego katalogu dochodzi przebudowa pięciu ulic powiatowych w Gminie Więcbork […]
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Wszystkie latarnie w mieście i gminie Więcbork zostaną włączone i zastąpione latarniami ledowymi dziś ogłoszono przetarg w tej sprawie !

12 marca, 2024
Zapowiadany przeze mnie przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork w końcu został dziś ogłoszony czyli modernizacja oświetlenia drogowego na terenie MiG Więcbork (oświetlenie gminne) – źródło https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/2370/666/zamowienie-publiczne-modernizacja-oswietlenia-drogowego-na-terenie-miasta-i-gminy-wiecbork-oswietlenie-gminne.html?fbclid=IwAR1urNyIexpfl_RypMEHV45NDHPNgTsvIA4qs1-I3PEiBEqA0lET4W1HTGU   To oznacza włącznie wszystkich wyłączonych latarni w MiG Więcbork. Za chwilę zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wymianę 1000 opraw i żarówek sodowych na ledowe na latarniach Enei w MiG Więcbork i włącznie wszystkich wyłączonych latarni w MiG Więcbork. […]
Pociągi pasażerskie PKP wracają po 24 latach przerwy na linie kolejową nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia - Tomasz Roman Bracka

Pociągi pasażerskie PKP wracają po 24 latach przerwy na linie kolejową nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia !

12 marca, 2024
Pociągi pasażerskie PKP wracają po 24 latach przerwy na linie kolejową nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia.   Obecnie Zarząd PKP PLK SA w Warszawie podjął działania w tej sprawie i czeka już na projekt listu intencyjnego co wynika w prost z załączonego pisma skierowanego przed chwilą na moje ręce wnioskodawcy tej inwestycji o którą walczę już ponad 20 […]
Powstaje nowa droga do miejskiej gazowni ziemnej i LNG w Więcborku przy ul. Wyzwolenia - Photo Tomasz Roman Bracka

Gaz ziemny powróci do Więcborka po objęciu przeze mnie Tomasza Romana Bracka urzędu burmistrza Więcborka !

7 marca, 2024
Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie potwierdza w załączonym piśmie do mnie wykonanie pełnej dokumentacji technicznej z pozwoleniami na budowę 20 kilometrów gazociągu ziemnego na wszystkich ulicach Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu skroplonego LNG i ziemnego przy ul. Wyzwolenia. Pozwolenia na budo są ważne do lipca 2024r. co potwierdzają załączone dokumenty z PSG !   Od 79 lat 6000 mieszkańców Więcborka czeka na tani gaz ziemny i żąda go w złożonych […]
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Więcbork za oddane na mnie głosy na Burmistrza Więcborka

Przed chwilą 4 marca 2024r. Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka w Wyborach Samorządowych AD 2024 !

4 marca, 2024
Przed chwilą 4 marca 2024r.  Miejska Komisja Wyborcza w Więcborku i Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrowały mnie Tomasza Romana Bracka kandydata na Burmistrza Więcborka oraz moich kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka w Wyborach Samorządowych w Więcborku, które już 7 kwietnia 2024r. Przedstawiam kandydatów na Radnych Miejskich Więcborka z Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Bracka Okręg Wyborczy nr 1 – Grzegorz Schweda Okręg Wyborczy nr 4 […]
Pierwszy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych 10 lat temu na zdjęciu Prezesi 289 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku Tomasz Roman Bracka i Kazimierz Wilczyński przy mogile oficera AK Emila Cuprysia zabitego przez UBP w Więcborku – foto gazeta więcborska

Dziś Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych !

1 marca, 2024
O Żołnierzach Wyklętych, których ze względu na postawę trzeba nazywać Niezłomnymi, można mówić od 1989 roku. Niewielu badaczy jednak zajmuje się drugą stroną, czyli ich oprawcami. Dlaczego tak się dzieje? Jak to możliwe, że sprawy te pozostają w Polsce nierozliczone, stanowiąc swoisty temat tabu? Ci zbrodniarze, komunistyczni czy to śledczy stosujący bezpośredni terror, czy sędziowie i prokuratorzy, wciąż są pod ochroną i nie ponieśli żadnej kary !!!   O abolicji dla nich […]
Niebezpieczne skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich nr 189 i 241 przy ulicach Złotowskiej, Hallera, Wyzwolenia w Więcborku, gdzie na rzecz przebudowy tego skrzyżowania, wywalczyłem już 8 lat temu dokumentacje techniczną z pozwoleniem na budowę w ZDW Bydgoszcz, co bezprawnie blokuje w realizacji w/w potrzebnej inwestycji od 7 lat Urząd Marszałkowski w Toruniu z PO - PSL oraz podległe mu ZDW Bydgoszcz - foto Tomasz Roman Bracka

Zakończył się przetarg w ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy 4,2 km DW nr 189 od Dorotowa do Sypniewa gmina Więcbork inwestycja będzie zrealizowana za 9 933 972,58 zł. przez firmę DROGOMEX z Pruszkowa

28 lutego, 2024
Zakończył się przetarg w ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy 4,2 km DW nr 189 od Dorotowa do Sypniewa gmina Więcbork inwestycja będzie zrealizowana za 9 933 972,58 zł. przez firmę DROGOMEX z Pruszkowa. W załączeniu informacja z otwarcia przed chwilą ofert.   O w/w inwestycję walczyłem w ZDW Bydgoszcz i w UM w Toruniu ponad 10 lat uzyskując liczne nakazy pokontrolne WINB Bydgoszcz na rzecz przebudowy tej drogi śmierci od Dorotowa przez Sypniewo do Więcborka i się […]
Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz już w marcu 2024r.!

Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz na wiosnę 2024r.!

27 lutego, 2024
Pilne ! Przetarg na budowę obwodnicy Więcborka w ZDW Bydgoszcz zostanie ogłoszony na wiosnę 2024r.! Pierwsza część prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla 6 kilometrów obwodnicy z trzema rondami i wagą dla tirów. Kolejna cześć zadania obejmie budowę 6 kilometrowej obwodnicy Więcborka z trzema rondami i wagą dla tirów !    Tą informację przekazał mi pisemnie wczoraj rzecznik prasowy ZDW Bydgoszcz. Szacowana wartość […]
Trwa strajk generalny rolników w całej Polsce i  ogólnopolski protest Wolnych Polaków ! W tym proteście biorę udział i ja z moja rodziną na Śląsku w Katowicach ale i w Bydgoszczy i w Więcborku dlatego też między innymi mój start na urząd Burmistrza Więcborka by tą zabraną i ograniczaną wolność i demokracje zwrócić mieszkańcom  Polski oraz miasta i gminy Więcbork, co uczynię na tym terenie niezwłocznie po objęciu urzędu burmistrza Więcborka. Katowice luty 2024r.  - Tomasz Roman Bracka

Trwa strajk generalny rolników w całej Polsce i ogólnopolski protest Wolnych Polaków !

25 lutego, 2024
Trwa strajk generalny rolników w całej Polsce i ogólnopolski protest Wolnych Polaków . W tym proteście biorę udział i ja z moja rodziną na Śląsku w Katowicach ale i w Bydgoszczy i w Więcborku dlatego też między innymi mój start na urząd Burmistrza Więcborka by tą zabraną i ograniczaną wolność i demokracje zwrócić mieszkańcom  Polski oraz miasta i gminy Więcbork, co uczynię na tym terenie niezwłocznie po objęciu urzędu burmistrza Więcborka.  Nie pozwolę jako burmistrz Więcborka na dalsze […]
Jestem do Państwa dyspozycji jako kandydat na Urząd Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych w Polsce, które odbędą się 7 kwietnia 2024r. Mój Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Bracka został już zarejestrowany w PKW i zgłosi kandydatów na radnych w gminie Więcbork oraz mnie Tomasza Romana Bracka na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r.

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Bracka został już zarejestrowany w PKW i zgłosi kandydatów na radnych w gminie Więcbork oraz mnie Tomasza Romana Bracka na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r.

23 lutego, 2024
Jestem do Państwa dyspozycji jako kandydat na Urząd Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych w Polsce, które odbędą się 7 kwietnia 2024r. Mój Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Bracka został już zarejestrowany w PKW i zgłosi kandydatów na radnych w gminie Więcbork oraz mnie Tomasza Romana Bracka na Burmistrza Więcborka w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024r.   Przedstawiam mój program wyborczy w którym oczyszczenie i uzdrowienie więcborskiego miejsko – gminnego domu samorządowego z patologii […]
Trwa budowa skateparku na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w Więcborku wartość inwestycji 1,5 mln zł. przy wsparciu 1 mln zł. przez Rząd PiS. Termin realizacji czerwiec 2024r. Photo Tomasz Roman Bracka

Trwa budowa skateparku przy plaży miejskiej w Więcborku

23 lutego, 2024
Trwa budowa skateparku na moich terenach rodzinnych przy plaży miejskiej w Więcborku wartość inwestycji 1,5 mln zł. przy wsparciu 1 mln zł. przez Rząd PiS. Termin realizacji czerwiec 2024r.   Na załączonym filmie w linku moja relacja z budowy skateparku w Więcborku https://fb.watch/qpvuSwNf1g/   Tomasz Roman Bracka    
Przetarg na wymianę oświetlenia sodowego na ledowe w MiG Więcbork o co walczyłem tyle lat został dziś rozstrzygnięty ! Wyłączone latarnie w MiG Więcbork zostaną ponownie włączone

Na wiosnę wszystkie latarnie w mieście i gminie Więcbork zostaną włączone i zastąpione latarniami ledowymi

22 lutego, 2024
Na wiosnę wszystkie latarnie w mieście i gminie Więcbork zostaną włączone i zastąpione latarniami ledowymi za sprawą wsparcia gminy Więcbork niespełna dwom milionami złotych przez Rząd premiera Mateusza Morawieckiego ! O tą inwestycje zabiegałem od wielu lat wszędzie bo to ogromne oszczędności za prąd i zdecydowanie jaśniejszy strumień światłą na ulicach miasta i gminy Więcbork ! Jeszcze w tym miesiącu możemy się spodziewać przetargu w UM Więcbork w tej sprawie.  Nadal brak […]
Pozdrawiam z miejsca więcborskiego zamku Zebrzydowskich i Potulickich w Więcborku, gdzie budowaną jest kanalizacja sanitarna po czym do lata 2024r wybudowane zostaną nowe ulicę z chodnikami na ulicach: Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku  - Photo Tomasz Roman Bracka

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku

22 lutego, 2024
Pozdrawiam z miejsca więcborskiego zamku Zebrzydowskich i Potulickich w Więcborku, gdzie budowaną jest kanalizacja sanitarna po czym do lata 2024r wybudowane zostaną nowe ulicę z chodnikami na ulicach: Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku.   Ulice Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku są objęte nakazem pokontrolnym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim wydanym na mój wniosek i przy moim udziale na rzecz ich przebudowy co właśnie […]
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka 189 relacji Więcbork - Witunia - Sypniewo - Dorotowo - Kujan - Złotów uzyska nową nawierzchnie asfaltową - foto Tomasz Roman Bracka

28 lutego 2024r. zostanie rozstrzygnięty przetarg w ZDW Bydgoszcz na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 189 od granicy województwa kujawsko pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa gmina Więcbork

22 lutego, 2024
28 lutego 2024r. zostanie rozstrzygnięty przetarg w ZDW Bydgoszcz na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 189 od granicy województwa kujawsko pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa gmina Więcbork.   O tą inwestycję walczyłem ponad 10 lat uzyskując nakazy pokontrolne WINB w Bydgoszczy dla ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy tej drogi śmierci od Dorotowa do Więcborka i w końcu się doczekałem realizacji.   Wielomilionowa inwestycja będzie zrealizowana na koszt ZDW Bydgoszcz w trzech etapach […]
Rozpoczęła się budowa nowej 3,5 km ulicy Nowodworskiej od Więcborka przez Witunię do Nowego Dworu gmina Więcbork o co zabiegałem wszędzie od ponad 10 lat i w końcu się doczekałem za sprawą wsparcia tej inwestycji kwotą 12 000 000 złotych przez Rząd PiS Premiera Mateusza Morawieckiego, którego pozdrawiam serdecznie – Photo Tomasz Roman Bracka

Rozpoczęła się budowa nowej 3,5 km ulicy Nowodworskiej od Więcborka przez Witunię do Nowego Dworu

22 lutego, 2024
Rozpoczęła się budowa nowej 3,5 km ulicy Nowodworskiej od Więcborka przez Witunię do Nowego Dworu gmina Więcbork o co zabiegałem wszędzie od ponad 10 lat i w końcu się doczekałem za sprawą wsparcia tej inwestycji kwotą 12 000 000 złotych przez Rząd PiS Premiera Mateusza Morawieckiego, którego pozdrawiam serdecznie już z Więcborka.   W ramach w/w inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 metrów ze ścieżką rowerowo – spacerową […]
70 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka do obozów koncentracyjnych w Mijas, Dynaburgu, Kopiejsku i Czelabińsku w ZSRR

Mija 79 rocznica deportacji tysięcy mieszkańców Więcborka i województwa kujawsko – pomorskiego do sowieckich obozów koncentracyjnych w ZSRR na rozkaz Stalina, Mołotowa, Berii i władz PRL i ZSRR !

11 lutego, 2024
Mija 79 rocznica deportacji tysięcy mieszkańców Więcborka i obecnego województwa kujawsko – pomorskiego do sowieckich obozów koncentracyjnych w ZSRR na rozkaz Józefa Stalina, Mołotowa, Berii i władz PRL i ZSRR ! W Więcborku i województwie kujawsko – pomorskim rozpoczęły się od stycznia 1945 roku pierwsze egzekucje i aresztowania rdzennej ludności polskiej, którą bezprawnie pozbawiano domów, lasów, gospodarstw rolnych robiąc miejsce dla przesiedleńców ze wschodu, a następnie wysyłano […]
Pociągi pasażerskie PKP wracają do Więcborka ! Urzad Marszałkowski w Toruniu ogłosił poprzedzające ogłoszenie na przetargi na przewozy regionalne od 12. 12. 2027r. dla następujących trasach kolejowych w regionie: ▶️ Żnin - Barcin - Inowrocław - Kruszwica ▶️Kcynia – Szubin – Bydgoszcz ▶️Kcynia - Nakło n/Not - Mrocza - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Kraj. - Sępólno Kraj. - Kamień Kraj. - Chojnice na LK nr 281. źródło - https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/.../wstepne-ogloszenie... Tomasz Roman Bracka

Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił poprzedzające ogłoszenie na przetargi na przewozy regionalne na LK nr 281 od Kcyni przez Więcbork do Chojnic !

24 stycznia, 2024
Pociągi pasażerskie PKP wracają do Więcborka po 24 latach mojej walki o ich przywrócenie na linii kolejowej nr 281 co właśnie stało się faktem ! Przypominam, że ta LK nr 281 jest już wpisana prawomocnie do Planu Transportu Kolejowego PKP województwa kujawsko – pomorskiego o co przez lata zabiegałem w UM i Sejmiku w Toruniu. Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił poprzedzające ogłoszenie na przetargi na przewozy regionalne od 12. 12. 2027r. dla następujących […]