28 listopada 2020

W przeddzień nowego święta państwowgo Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Złożyliśmy wczoraj wizyte na grobie Kapelana Solidarności Ks. Prałata Henryka Jankowskiego w Gdańsku

23 lutego, 2011
Sejm RP ustanowił nowe święto państwowe – 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl jej postanowień 1 marca ma stać się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i świętem państwowym. Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” złożył w ubiegłym roku prezydent Lech Kaczyński: […]

Wybrano nowe władze więcborskiego samorządu mieszkańców

21 lutego, 2011
Dobiegło końca zebranie sprawozdawczo wyborcze samorządu mieszkańców miasta Więcbork. W trakcie zebrania ustępująca przewodnicząca Pani Aleksandra Wegner przedstawiła sprawozdanie z działalności samorządu które zostało przyjęte przez zgromadzonych mieszkańców przy jednym głosie wstrzymującym. Następnie nastąpiło zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego więcborskiego samorządu mieszkańców. Zgłoszono dwie kandydatury Panów Jarosława Hasa i Tomasza Bracka. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, jednym głosem nad Tomaszem Bracka wygrał Jarosław Has […]

66 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka i okolic do sowieckich obozów zagłady w ZSRR w styczniu 1945r.

20 stycznia, 2011
W styczniu mija 66 rocznica deportacji tysięcy mieszkańców ziemi więcborskiej i krajeńskiej przez komunistyczne władze polskie UPB i sowiecie NKWD do obozów koncentracyjnych w ZSRR. Ta zatajana zbrodnia ludobójstwa została dokonana na mieszkańcach Więcborka zaraz po sowieckim wyzwoleniu naszych miast w styczniu 1945r. Władza ludowa rozprawiła się z tubylcami dokonując publicznych egzekucji miejscowej ludności i duchowieństwa. Tysiące bezbronnych mieszkańców naszych miast w tym Więcborka wywożono w bydlęcych wagonach […]

91 rocznica odzyskania przez Więcbork niepodległości 23.01.1920 – 23.01.2011r.

18 stycznia, 2011
Już w niedzielę 91 rocznica odzyskania przez Więcbork niepodległości 23.01.1920 – 23.01.2011r. Przypomnijmy jak do tego doszło. Już w grudniu 1918r. mieszkańcy Więcborka przystąpili do walk o wolność tej ziemi w powstaniu wielkopolskim. Powstanie zakończyło się sukcesem dla Polski i od zakończenia powstania Więcbork był wolny. Do pełni szczęścia potrzebne było uznanie tej wolności przez wielkich tego świata. I tak też się stało w Wersalu podczas podpisania traktatu wersalskiego w 1919r. ustalono […]

Powiat więcborsko – sępoleński musi powrócić na mapy powiatów Polski.

6 stycznia, 2011
Powiat więcborsko – sępoleński musi powrócić na mapy powiatów Polski. To co uczyniono w tej sprawie na Radzie Ministrów w sierpniu 1998r. to zwykłe oszustwo władz państwowych i fałszerstwo uchwał Sejmu RP który w latach 1993, 1998 i 2001r. powołał powiat więcborsko – sępoleński. Ten powiat więcborsko – sępoleński był wyjściem dla trzech pozostałych powiatów dwuczłonowych w Polsce które powołano. Przypomnijmy sobie jak to naprawdę wyglądało.Rozpatrzenie dokumentacji promującej […]

Święto Trzech Króli ponownie świętem państwowym po 51 latach komunistycznego zakazu Gomułki

4 stycznia, 2011
Kiedy komuniści wprowadzili gomułkowską ustawę likwidującą 6 stycznia jako dzień wolny od pracy (jesienią 1960 r.), na pół wieku odebrano Polakom możliwość godnego przeżywania święta Trzech Króli. Po 50 latach mroków PRLowskiej komuny i postkomuny III RP święto to wraca do nas w swojej pełni jako dzień wolny od pracy. Trzyletnia batalia zainicjowana przez byłego prezydenta Łodzi — Jerzego Kropiwnickiego — obywatelską inicjatywą ustawodawczą, wspierana ogromną […]

200 – Lat Więcborskiej Synagogi

4 stycznia, 2011
Początek osadnictwa żydowskiego w mieście Więcbork sięga XV w.pierwszą znaną synagogę w Więcborku wybudowano w 1811r. Materiały budowlane na jej budowę dał właściciel ziemski Nagel z Sypniewa. W 1892r. Dawid Bischofswerder z Anglii urodzony w Więcborku, zapisał na cele gminy żydowskiej w Więcborku 8.000 marek. Ojciec jego przez wiele lat zajmował stanowisko kantora w więcborskiej synagodze. W 1907r. przeprowadzono remont więcborskiej synagogi obiekt został generalnie odrestaurowany. Z zachowanych statystyk […]

Przedawnienie Przepisy Kodeksu Cywilnego

8 sierpnia, 2010
Przedawnienie Przepisy Kodeksu Cywilnego Terminy przedawnienia Kodeks cywilny wprowadził co do zasady 10-letni okres przedawnienia. W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (np. z umowy najmu czy dzierżawy) termin przedawnienia został skrócony do 3 lat. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem dzia-łalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi również 3 lata. Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują […]