21 lipca 2024

Przebudowa i budowa nowych ulic: Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II oraz ul. Ogrodowej w Wituni i drogi gminnej w Runowie Krajeńskim już na przetargu !

Budowa i remont 6 dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork oraz ul.  Ogrodowej w Wituni i kolejnej drogi w Runowie Krajeńskim już na przetargu przy wsparciu finansowym Rządu w 95% w ramach Polskiego Ładu byłego Rządu PiS Premiera Mateusza Morawieckiego !
 
Ogłoszony przetarg w UM Więcbork obejmuję budowę nowych dróg gminnych w Więcborku czyli ulic: Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i
Przemysława II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in. siecią kanalizacji deszczowej).
 
W zakres Części 1 Zamówienia wchodzi budowa dróg m.in. część jezdna, ciągi piesze, zjazdy indywidualne, wyniesione skrzyżowania, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, sieć kanalizacji deszczowej itp. Drogi wykonane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.
 
W zakres Części 2 Zamówienia wchodzi remont części drogi we wsi Runowo Krajeńskie (bloki). W skład drogi wchodzi m.in. wykonanie w cz. jezdnej nowej masy bitumicznej o grubości całkowitej 8 cm oraz wymiana krawężników, naprawa pobocza, wymiana oznakowania pionowego i poziomego itp. Długość remontowanej drogi L= 0,550 km.
 
Zadanie obejmuje remont odcinka drogi w km 0+036.86-km 0+586.86. W skład założeń projektowych i inwestycyjnych drogi wchodzi remont:
 

a) jezdni L= 550,00 o szer. zmiennej 5,00 – 5,20 m z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z częściową dodatkową podbudową oraz regulacją studzienek wpustowych oraz zasuw (szt. 16), b) krawężników (wymiana na nowe betonowe) L= 449,00 m, c) pobocza – częściowe humusowanie i obsianie trawą L=550 m oraz cz. obustronne utwardzenie kruszywem łamanym L=132,00 m, d) studzienek wpustowych oraz zasuw (regulacja) – szt. 16,e) oznakowania pionowego i poziomego (malowanie) – szt. 2 (SOR bez zmian).

Link do przetargu w załączeniu – https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/3045/666/budowa-i-remont-drog-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-terenie-miasta-i-gminy-wiecbork.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3-N6LK6TTbUz3Su1Qp_FCQNTYLgzAeGatynnmSRo7Z8zYVwkwhh-sEqPA_aem_AUMNjBGmTG-gCio88v5q4xLtWDR17z9ogltGlRT_r0YgC0Pafn3qno_JHSoXUTJgGwnuCjCVXmzpjXtZsODqd_RS

 
Kolejny ogłoszony przetarg w UM Więcbork dotyczy budowy nowej ulicy Ogrodowej w Wituniu z chodnikami i kanalizacja deszczową. Link do przetargu w załączeniu – 
 
Dobiega też końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań w  ZDW Bydgoszcz przebudowa DW nr 189 od Złotowa granicy województwa kujawsko – pomorskiego w Dorotowie gmina Więcbork i dalej na odcinku 4,2 km od granicy województwa kujawsko – pomorskiego w Dorotowie gmina Więcbork do Sypniewa gmina Więcbork. Ciąg dalszy przebudowy DW nr 189 w kolejnych trzech etapach od 2025r. do 2027r. Wartość kolejnych trzech etapów przebudowy DW nr 189 od Sypniewa do Więcborka na dzień dzisiejszy to 30 000 000 złotych.
 
Również wywalczona przeze mnie w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu 6 kilometrowa obwodnica Więcborka jest już po przetargu w ZDW Bydgoszcz, a podpisanie umowy z wykonawcą  pierwszej części projektowej nastąpi w czerwcu 2024r.po uchwale Sejmiku, który zwiększy finansowanie inwestycji po przetargu o 700 tys zł.
 
Przypominam, że nadal na przetarg czekają wsparte w 95% przez Rząd PiS w ramach Polskiego Ładu ulice: Rybacka, Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku oraz kolejna ulica w Nowym Dworze gmina Więcbork i 5 dróg powiatowych w mieście i gminie Więcbork oraz budowa schodów w starym miejscu z ul. Targowej do ul. Dworcowej przy Dworcu PKP i PKS w Więcborku
 
Na przetarg od roku czeka też wymiana 1200 lamp sodowych na ledowe na latarniach Eneii w MiG Więcbork. Czas te przetargi ogłosić jeszcze w czerwcu 2024r. by pieniądze na ten cel z Rządu PiS Premiera Mateusza Morawieckiego nie przepadły w lipcu 2024r. po likwidacji przez obecny Rząd Premiera Tuska Polskiego Ładu !
 
 
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam Państwu projekt nowych ulic, które powstaną w 2024r. na Osiedlu Piastowskim w Więcborku. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Nowe ulice i chodniki pojawią się w tym roku z polskiego ładu na następujących ulicach Więcborka: Przemysława II, Mieszka I, Władysława Łokietka i Bolesława Krzywoustego. Jest to też efekt licznych nakazów pokontrolnych PINB w Sępólnie Krajeńskim wydanych Gminie Więcbork na rzecz uregulowania prawnego tych dróg oraz ich przebudowy lub budowy Inwestycja zostanie zrealizowana w 2024r. Tomasz Roman Bracka Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024
Przedstawiam Państwu projekt nowych ulic, które powstaną w 2024r. na Osiedlu Piastowskim w Więcborku. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Nowe ulice i chodniki pojawią się w tym roku na następujących ulicach Więcborka: Przemysława II, Mieszka I, Władysława Łokietka i Bolesława Krzywoustego. Jest to też efekt licznych nakazów pokontrolnych PINB w Sępólnie Krajeńskim wydanych Gminie Więcbork na rzecz uregulowania prawnego tych dróg oraz ich przebudowy lub budowy Inwestycja  jest już na przetargu i zostanie zrealizowana w 2024r.  Tomasz Roman Bracka

Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią ulica Ogrodowa w Wituni zostanie przebudowana po nakazie pokontrolnym PINB w Sępólnie wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie zrealizowana przeze mnie w 2024r. po objęciu Urzędu Burmistrza Więcborka. W załączeniu projekt przebudowy ul. Ogrodowej w Wituni. Tomasz Roman Bracka Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024
Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią ulica Ogrodowa w Wituni zostanie przebudowana po nakazie pokontrolnym PINB w Sępólnie wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Inwestycja jest już na przetargu i zostanie zrealizowana w 2024r. W załączeniu projekt przebudowy ul. Ogrodowej w Wituni. Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Ulice Potulickich, Zamkowa i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku zostaną przebudowane w 2024r. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Inwestycja została objęta nakazami pokontrolnymi PINB w Sępólnie Krajeńskim wydanymi Gminie Więcborka na mój wniosek na rzecz legalizacji i przebudowy lub budowy tych ulic. W załączeniu projekt przebudowy ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku. Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork . Na zdjęciu wjazd do Sypniewa Gmina Więcbork z nowym asfaltem od Kujania przez Dorotowo – Photo Tomasz Roman Bracka
Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią ulica Rybacka w Więcborku zostanie przebudowana po nakazie pokontrolnym PINB w Sępólnie wydanym Gminie Więcbork w 2016r. na mój wniosek i przy moim udziale. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie zrealizowana przeze mnie w 2024r. po objęciu Urzędu Burmistrza Więcborka. W załączeniu projekt przebudowy ul. Rybackiej w Więcborku. Tomasz Roman Bracka Kandydat na Burmistrza Więcborka AD 2024
Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią ulica Rybacka w Więcborku zostanie przebudowana po nakazie pokontrolnym PINB w Sępólnie wydanym Gminie Więcbork w 2016r. na mój wniosek i przy moim udziale. Inwestycja jest wsparta w 95% wartości z Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie zrealizowana przeze mnie w 2024r. W załączeniu projekt przebudowy ul. Rybackiej w Więcborku. Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork. Na zdjęciu nowa DW 189 w Dorotowie Gmina Więcbork  – Photo Tomasz Roman Bracka
Zakończył się przetarg w ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy 4,2 km DW nr 189 od Dorotowa do Sypniewa gmina Więcbork inwestycja będzie zrealizowana za 9 933 972,58 zł. przez firmę DROGOMEX z Pruszkowa. W załączeniu informacja z otwarcia przed chwilą ofert.
Przetarg w ZDW Bydgoszcz na rzecz przebudowy 4,2 km DW nr 189 od Dorotowa do Sypniewa gmina Więcbork inwestycja jest realizowana za 9 933 972,58 zł. przez firmę DROGOMEX z Pruszkowa. W załączeniu informacja z otwarcia przed chwilą ofert. – Tomasz Roman Bracka
Wywalczona przeze mnie w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu obwodnica Więcborka - Tomasz Roman Bracka
Również wywalczona przeze mnie w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu 6 kilometrowa obwodnica Więcborka jest już po przetargu w ZDW Bydgoszcz, a podpisanie umowy z wykonawcą  pierwszej części projektowej nastąpi w czerwcu 2024r.po uchwale Sejmiku, który zwiększy finansowanie inwestycji po przetargu o 700 000 zł. – Tomasz Roman Bracka
Więcbork będzie miał obwodnice o którą walczyłem 35 lat w załączeniu rostrzygnięcie dzisiejszego przetargu w tej sprawie, który zostanie skonsumowany - Tomasz Roman Bracka
Więcbork będzie miał obwodnice o którą walczyłem 35 lat w załączeniu rostrzygnięcie dzisiejszego przetargu w tej sprawie, który zostanie skonsumowany – Tomasz Roman Bracka
Więcbork będzie miał obwodnice o którą walczyłem 35 lat w załączeniu rozstrzygnięcie dzisiejszego przetargu w tej sprawie, który zostanie skonsumowany - Tomasz Roman Bracka

Więcbork będzie miał obwodnice o którą walczyłem 35 lat w załączeniu rozstrzygnięcie dzisiejszego przetargu w tej sprawie, który zostanie skonsumowany – Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork. Na zdjećiu nowy asfalt na DW nr 189 w Gminie Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Ulica Brzozowa w Więcborku zostanie wyremontowana i przebudowana po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr. gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy, która w tym roku będzie wyremontowana dalej. Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 50 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie w tym ulicy Górnej i Słonecznej w Więcborku objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. już w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych z uwzględnieniem ulicy Brzozowej. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Ulice Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II oraz ul. Ogrodowej w Wituni i drogi gminnej w Runowie Krajeńskim już na przetargu i zostaną wyremontowane i przebudowane po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr. gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tych zdewastowanych ulic. Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 50 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie w tym ulicy Górnej i Słonecznej w Więcborku objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. już w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych z uwzględnieniem w/w ulic.  pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork. Na zdjęciu więcborski odcinek DW nr 189 w Dorotowie Gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
W załączeniu protokół pokontrolny PINB w Sępólnie Krajeńskim wydany na mój wniosek i przy moim udziale Burmistrzowi Więcborka na rzecz naprawy zdewastowanej ulicy Ogrodowej i wyłożenia nowego asfaltu na ten ulicy czego do dziś nie wykonano - Tomasz Roman Bracka
W załączeniu protokół pokontrolny PINB w Sępólnie Krajeńskim wydany na mój wniosek i przy moim udziale Burmistrzowi Więcborka na rzecz naprawy zdewastowanej ulicy Ogrodowej i wyłożenia nowego asfaltu na ten ulicy czego do dziś nie wykonano – Tomasz Roman Bracka
W załączeniu protokół pokontrolny PINB w Sępólnie Krajeńskim wydany na mój wniosek i przy moim udziale Burmistrzowi Więcborka na rzecz naprawy zdewastowanej ulicy Ogrodowej i wyłożenia nowego asfaltu na ten ulicy czego do dziś nie wykonano - Tomasz Roman Bracka
W załączeniu protokół pokontrolny PINB w Sępólnie Krajeńskim wydany na mój wniosek i przy moim udziale Burmistrzowi Więcborka na rzecz naprawy zdewastowanej ulicy Ogrodowej i wyłożenia nowego asfaltu na ten ulicy czego do dziś nie wykonano – Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich Bydgoszczy za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka w Bydgoszcz z ujawnieniem mojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i remontów wywołanych na mój wniosek na drogach wojewódzkich nr 240, 241, 242 i 189 w tym w mieście i gminie Więcbork – Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Dziękuję za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z ujawnieniem mojej wieloletniej pracy na rzecz wolności i rozwoju Polski, Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz miasta i gminy Więcborku
Dziękuję za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z ujawnieniem mojej wieloletniej pracy na rzecz wolności i rozwoju Polski, Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz miasta i gminy Więcborku – Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce Tomasza Romana Bracka z dnia 31. 01. 2017 r. w sprawie przebudowy DW nr 189, 241 i 242 oraz nakazów remontowych i przebudowy w/w dróg wojewódzkich z dwiema liniami kolejowymi nr 281 i 240 przebiegającymi przez miasto i gminę Więcbork. – Tomasz Roman Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce Tomasza Romana Bracka z dnia 31. 01. 2017 r. w sprawie przebudowy DW nr 189, 241 i 242 oraz nakazów remontowych i przebudowy w/w dróg wojewódzkich z dwiema liniami kolejowymi nr 281 i 240 przebiegającymi przez miasto i gminę Więcbork. – Tomasz Roman Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce 31. 01. 2017 r. - Tomasz Bracka
Raport pokontrolny WINB Bydgoszcz skierowany na moje ręce Tomasza Romana Bracka z dnia 31. 01. 2017 r. w sprawie przebudowy DW nr 189, 241 i 242 oraz nakazów remontowych i przebudowy w/w dróg wojewódzkich z dwiema liniami kolejowymi nr 281 i 240 przebiegającymi przez miasto i gminę Więcbork. – Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork - Photo Tomasz Roman Bracka
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz i WINB Poznań przebudowa DW nr 189 od Złotowa do Sypniewa gmina Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka
Droga Wojewódzka nr 189 od granicy województwa kujawsko - pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa Gmina Więcbork zostanie przebudowana za niespełna 10 000 000 złotych na odcinku 4,2 km ! ZDW Bydgoszcz podpisał umowę z wykonawcą !
Droga Wojewódzka nr 189 od granicy województwa kujawsko – pomorskiego w Dorotowie do Sypniewa Gmina Więcbork jest przebudowywana za niespełna 10 000 000 złotych na odcinku 4,2 km ! ZDW Bydgoszcz podpisał umowę z wykonawcą  – Tomasz Roman Bracka