13 czerwca 2024

Dziś 80 rocznica zdobycia Monte Cassino przez Aliantów Gen Władysława Andersa w tym mieszkańców Więcborka

80 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Henryk Bracka widoczny na załączonym zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie, który walczył też w kampanii wrześniowej w 1939 roku w Wojsku Polskim w Kawalerii w Grudziądzu to tak dla przypomnienia.
 
Podczas dzisiejszych uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by wyciągnąć lekcję z historii. – Nie ma znaczenia, jaka Rosja jest w danym monecie: carska, sowiecka czy putinowska. Rosyjski imperializm jest zawsze taki sam: zbrodniczy, okrutny i bezwzględny.
 
Na Polskim Cmentarzu Wojennym w uroczystościach upamiętniających rocznicę bitwy stoczonej przez 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa udział wzięli Prezydent RP wraz z Małżonką, a także Prezydent Włoch Sergio Mattarella.
 
Czas najwyższy na tabliczkę ,, Monte Cassino” na pomniku Orła Białego w Więcborku upamiętniającej heroizm mieszkańców Więcborka uczestniczących w walkach o Monte Cassino ! Komuna i postkomuna w PRL i w III RP niszczyła i zamazywała pamięć o waszym bohaterstwie oraz zwycięstwie żołnierze polscy Gen Władysława Andersa bohaterowie walk o Monte Cassino.
 
Po 80 latach pogardy, poniewierki i poniżania zostałeś dziadku z twoimi towarzyszami broni spod Monte Cassino w końcu doceniony i uszanowany ! Prawda i honor zwyciężyły po 80 latach pogardy !!!
 
Cześć i Chwała Bohaterom oraz poległym

Tomasz Roman Bracka

Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy - Photo KPRP Marek Borawski
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Photo KPRP Marek Borawski
76 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Aliant gen. Andersa Henryk Bracka widoczny na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie !
80 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Aliant gen. Andersa Henryk Bracka. Cześć i chwała Bohaterom – Tomasz Roman Bracka
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy - Photo KPRP Marek Borawski
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Photo KPRP Marek Borawski
Na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka 75 lat temu starszy szeregowy walczący w Armii gen. Władysława Andersa w walkach o Monte Cassino w 1944 r. gdzie zwyciężył z towarzyszami broni przeżywając to piekło Monte Cassino porównane do obrony Stalingradu !!!
Na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie to mój dziadek Henryk Bracka 80 lat temu  walczący w Armii gen. Władysława Andersa w walkach o Monte Cassino w 1944 r. gdzie zwyciężył z towarzyszami broni przeżywając to piekło Monte Cassino porównane do obrony Stalingradu. Dziadek Henryk Bracka walczył również w Kampanii Wrześniowej 1939 r. przeciw agresorowi niemieckiemu w Kawalerii Wojska Polskiego w  Grudziądzu.  Cześć i chwała Bohaterom i wieczna pamięć- Tomasz Roman Bracka
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy - Photo KPRP Marek Borawski
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Photo KPRP Marek Borawski
76 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Aliant gen. Andersa Henryk Bracka widoczny na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie !
80 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek aliant gen. Andersa Henryk Bracka. Cześć i chwała Bohaterom – Tomasz Roman Bracka
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy - Photo KPRP Marek Borawski
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Photo KPRP Marek Borawski
Monte Cassino
Monte Cassino zdobyte przez polskich żołnierzy z Więcborka  18. 04. 1944 r. Cześć i chwała Bohaterom – Tomasz Roman Bracka
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy - Photo KPRP Grzegorz Jakubowski
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Photo KPRP Grzegorz Jakubowski
Grób Alianta st, szer. Wojska Polskiego Henryka Bracka żołnieża Gen. W. Andersa z którym zdobył 75 lat temu klasztor na Monte Cassino - foto Tomasz Roman Bracka
Grób Alianta st, szer. Wojska Polskiego Henryka Bracka żołnierza Gen. W. Andersa z którym zdobył 80 lat temu klasztor na Monte Cassino z polskimi aliantami Gen. Władysława Sikorskiego. Cześć i chwała Bohaterom i wieczna pamięć – foto Tomasz Roman Bracka
Dokument Wojska Polskiego II RP z dnia 25. 02. 1939 r. potwierdza przyjęcie do Wojska Polskiego w II RP mojego dziadka Henryka Bracka syna Jana Bracka z wykazaniem wyznania katolickiego oraz narodowości polskiej i obywatelstwa polskiego mojego dziadka Henryka Bracka, a więc więcborska bolszewia zakłamana z ruskim rodowodem dziś nie zaśnie, bo ich, kolejną bajeczkę o niemieckich korzeniach mojej rodziny obaliłem kolejnym dokumentem jak domek z kart. - Tomasz Roman Brackahttps://www.youtube.com/watch?v=nqQYYqe5PvI
Dokument Wojska Polskiego II RP z dnia 25. 02. 1939 r. potwierdza przyjęcie do Wojska Polskiego w II RP mojego dziadka Henryka Bracka syna Jana Bracka z wykazaniem wyznania katolickiego oraz narodowości polskiej i obywatelstwa polskiego mojego dziadka Henryka Bracka – Tomasz Roman Bracka
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy - Photo KPRP Grzegorz Jakubowski
Dzisiejsze uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino z udziałem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Photo KPRP Grzegorz Jakubowski
Dziś 80 rocznica zdobycia Monte Cassino przez Aliantów Gen Władysława Andersa. Tomasz Roman Bracka
Dziś 80 rocznica zdobycia Monte Cassino przez Aliantów Gen Władysława Andersa.
Tomasz Roman Bracka